sexworkers2.jpgLyssnar politiker och beslutsfattare på oss? Värnar feminismen om den kvinnliga sexualiteten och jobbar för att den inte ska undertryckas? Nej!
Alla sexarbetare i Sverige är svikna av feminister och politiker som blint kör på efter sin prostitutionspolicy utan att ta till sig hur verkligheten ser ut!

En prostitutionspolicy som:

 • definierar prostitution efter en radikalfeministiskt ideologi där prostitution ses som mäns våld mot kvinnor, vilket i sin tur anses vara ett uttryck för mäns makt över kvinnor

 • grundar sig på att alla sexarbetare är offer, kvinnor som fått en dålig start i livet, tidigt berövats sin självrespekt och fått en negativ självbild.

 • säger att sexarbetare är ofta är missbrukare av narkotika eller alkohol och har i ökande omfattning psykiska störningar.

 • våra kunder har en avvikande inställningen till sexualitet och kvinnor, ibland med allvarliga problem när det gäller synen på och förhållningssättet till sexualitet

 • säger att prostitution strider mot uppfattningen om alla människors lika värde och strävandena mot full jämställdhet mellan kvinnor och män.

 • säger att prostitution förmedlar en oacceptabel människosyn och är ett hinder för individens utveckling.

 • hävdar att ingen kvinna ägnar sig frivilligt åt prostitution, all prostitution sker av tvång

 • genomsyras av rädsla för att drabbas av horstigmat och man vill därför inte ta sig an de ”riktiga” horornas synpunkter och sanningar

 • ser på sexsäljare som kvinnor som inte förstår sitt eget bästa

 • anser att kvinnor som säljer sex utsättas för allvarliga skador, befinner sig i en svår social situation och har en omfattande kriminalitet kring sig

Verkligheten
Jag kan inte känna igen mig själv i den beskrivning som ges om prostituerade och jag har en helt annan bild av mina kunder. Jag tycker det är en fin egenskap jag har… det här att jag kan ge en stunds värme och intimitet till en annan främmande människa. Jag har en naturlig inställning till sex, bejakar den fullt ut och tycker mycket om att skänka njutning till andra människor. Jag anser inte att detta är fel.

Jag känner mig inte i underläge gentemot mina kunder, i min yrkesroll som eskort är det jag som har kontrollen inte mannen. Allt sker på mina villkor! Mina tjänster värderas på den svenska marknaden högt! Det är en värdefull tjänst jag säljer! Jag får bra betalt för min sociala kompetens, att jag är smart, lätt att umgås med, min sensualism och sensibilitet samt min förmåga att ge människor en kvalitativ erotisk, sensuell upplevelse och njutning.

Jag är inte tvingad att prostituera mig. Jag började arbeta som eskort efter ett noggrant och övervägt val, där alla aspekter av detta yrket tänktes igenom. Detta valet togs ensamt av mig, en mogen, klok, välutbildad kvinna med stor livserfarenhet utan att någon annan påverkade mig. Jag väljer helt själv när jag vill jobba och vem jag vill träffa.

 • Ingen ska tvingas jobba som sexarbetare och ingen annan människa ska heller profitera sig på en prostituerades arbete. Fakta om de olika formerna av prostitution måste tas fram i ljuset, både den frivilliga och den som sker av tvång. Skapa gärna moral lagar och använd lagstiftningen för att motverka människohandel och profitörer inom prostitution men gör det INTE på bekostnad av den frivilliga prostitutionen!

 • Bejaka den kvinnliga sexualiteten och ha en sund syn på den manliga! Motarbeta horstigmat genom att upplysa om hur fint en ”horas” arbete kan vara. Beskriv den frivilliga prostitutionen korrekt och motarbeta fördomar och myter kring prostitution.

 • Låt oss få bedriva vår verksamhet som en hobbyverksamhet eller som egna företagare med lika rättigheter som alla andra yrkesgrupper eller småföretagare har i samhället.

Men vem driver dessa frågor… Vilka politiker i Sverige vågar gå emot nymoralismen och den radikal feministiska synen på prostitution? Jag känner mig sviken av så många feminister och politiker på vänsterkanten. De ska ju enligt tradition ändå stå på kvinnornas och de utsattas sida. Men ingen vågar ställa sig bredvid mig!

Jag är också besviken på medias bevakning där man alltför ofta snedvrider uttalanden från oss, vinklar reportage så att de blir sensationella osv. Var är den objektiva beskrivande journalistiken som upplyser och inte spär på fördomar?

När ska en riktig och objektiv utvärdering av sexköpslagen ske? Beslutsfattare vet idag att den medfört många negativa konsekvenser för oss som sexarbetare! Minskar sexköpslagen verkligen den hemska människohandeln? Har inte den krupit ännu mer under jorden och vågar kunder som stöter på detta verkligen anmäla och uppmärksmma polisen på detta idag?

Vem ska föra vår talan när vi själva inte kan kliva ur
garderoben av hänsyn till våra barn och våra familjer.

sexworkers.jpg

Hur många år ska det ta innan det är helt ok för en
kvinna att säga att hon är kåt och har lust utan att
man ser ner på henne för det?

roseline.jpg

Några uttalande från politiker om prostitution:
Inger Segelström hävdar att sexköpslagen inte har någonting med sexualitet eller moral att göra. Hon anser att om det ”varit en moralisk fråga hade riksdagen förbjudit hela prostitutionen mycket tidigare, för moralister finns det gott om i riksdagen”. Istället handlar det enligt henne om jämställdhet och att sätta normer för hur de vill ”att kvinnor och män skall leva tillsammans i det här landet”. Att män kan ”köpa kvinnor” och ”kvinnors kroppar” är fel.

Trafficking får en marknad genom prostitution. Pornografi är en integrerad del av prostitutionen. Allt hänger ihop. För att motverka prostitutionens och den alltmer förråande pornografins skadeverkningar är det också nödvändigt att tydliggöra sambandet mellan prostitution och pornografi, vidga sexköpslagen till att också omfatta köp av sexuella tjänster i pornografiskt syfte och ge utsatta kvinnor laglig möjlighet att utkräva skadestånd från exploatörerna (sexköpare, kopplare och pornografer). Gudrun Schyman

Maria Winberg hävdar också att prostitution inte handlar om sexualmoral, eller ens sexualitet. Prostitution handlar istället om att ”kvinnor och deras sköten används av män för att demonstrera sin makt”

Men att skilja mellan frivillig och påtvingad prostitution ökar all prostitution, också den påtvingade. I förlängningen leder den till en legalisering av all prostitution. Maria Carlshamre Socialdemokraterna

Kommunals ordförande, Thörn, uppger att hon har funderat på om hon är gammaldags eftersom hon inte vill kalla prostitution för ett yrke eller att fackförbund skall arbeta för deras rättigheter, men kommit fram till att hon inte är det. Istället handlar det för henne om ”värdighet, etik och moral”

Prostitutionsindustrin säger nämligen om oss män att vi ”av naturen” bara måste ha sex med kvinnor, och får vi inte det på frivillig väg så är vi beredda att använda vårt ekonomiska övertag för att i praktiken tvinga till oss sex. Genom att acceptera prostitutionen accepterar vi alltså ett synsätt som säger att vi män inte kan kontrollera vår sexualitet, och att vi därför har rätt att köpa kvinnors kroppar. Min slutsats är att de som försvarar detta är de som verkligen tycker att män är djur! Birger Östberg riksdagskandidat, Feministiskt initiativ

roseline.jpg

Fakta om ämnet hittar du på mina sidor om sexköpslagen.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , , , , , ,