Sveriges officiella ståndpunkt är ju att det dels inte finns någon frivillig prostitution och att man betraktar prostitution som mäns våld mot kvinnor och en viktig jämställdhetsfråga. Media skildrar dessutom ofta prostitution på ett felaktigt sätt. Det blir oftast sensationsjournalism och en svart och vit bild som förmedlas.

lopsedelab.jpgDet är svårt för oss som arbetar som eskorter att förmedla en verklighetstrogen bild. Få av oss kan vara helt öppna om vilka vi är, vi har barn och familjer att ta hänsyn till och det är därför svårt att kliva ur garderoben och göra sin röst hörd.

Många flyr journalister eftersom många inte visar hänsyn mot vår integritet och oftast vinklar intervjuer så att det man försöker säga inte kommer fram på ett riktigt sätt. Redaktörer verkar inte vara så intresserade av att skildra verkligheten objektivt.

Samtidigt så kan man inte låta bli att reagera mot alla fördomar och myter som finns i ämnet! Man vill upplysa, förändra och media har där en viktig roll. Själv försöker jag sprida kunskaper om hur en svensk oberoende eskorts jobb kan se ut genom att blogga.

Men jag skulle gärna vilja nå ut till fler. Funderar på att skriva en seriös debattartikel där man dels skildrar en stor bit av den svenska prostitutionen, tjejer och kvinnor som jobbar med detta helt utan tvång, frivilligt och med stor lust o glädje. Skulle också vilja skriva om Sveriges syn och lagstiftning jämfört med övriga länder i EU.

I Sverige

  1. All prostitution är våld och skadligt för samhället
  2. Jämlikhetspolitik med vikten lagd på förhållandet mellan män och kvinnor
  3. Straff och morallagar

I andra EU länder

  1. Frivillig prostitution är ett arbete
  2. Jämlikhetspolitik med vikten lagd på lika villkor för allt arbete
  3. Acceptans, regelverk och licenser

Undrar om man skulle få en sådan debattartikel publicerad?

Andra bloggar om: , , , , ,