morkasidan1.jpgDet finns många sidor av prostitutionen. Igår skrev jag om trafficking – ”Tjejen från andra sidan Östersjön” och i förrgår la jag in en stor post om prostitutionens mörka sidor. Men jag lyckades att radera hela det inlägget igår!

Jag försöker sätta mig in i alla de olika delarna av prostitutionen, även de mörka. Läser massor av rapporter, artiklar och fakta om ämnet. Sexslaveri och människohandel kan ingen vettig människa vara för men… var går gränsen mellan hjälp och utnyttjande, gästarbetare och traffickingoffer?

När man läser polisens rapporter om människohandel så inser man att även juridiskt så är gränserna flytande. Polisen vill att gärningsmän ska åtalas för människohandeln men i slutändan blir det ett fall av koppleri. Fall läggs ner då tjejerna inte vill vittna.

Det finns många prostituerande unga, alltför unga tjejer i öststatsländerna som mer än gärna vill kunna få åka till Sverige och jobba som prostituerad här. Men de fixar inte att ordna allt runt i kring själva. Helt frivilligt går de därför med på profitörers villkor. De behöver inte kidnappas, för dem är drömmen om ett bättre land och en större förtjänst tillräckligt.

En del av dem utsetts för påtryckningar och utnyttjas på ett hemskt sätt av sina hallickar, dessa tjejer far riktigt illa och blir skadade för livet!

Sedan så finns det säkert andra öststatstjejer här i Sverige som har bra arbetsförhållande och känner sig trygga och tacksamma för den hjälp de får av sina profitörer och hallickar.

Men risken är ändå om det handlar om en ung tjej att hon faktiskt ligger i ett underläge gentemot sin hallick, att hon utnyttjas, skräms och inte själv styr över sitt arbete som prostituerad här.

Det finns stora pengar att tjäna för kriminella nätverk och de utnyttjar dessa unga tjejers utsatthet och deras situation i hemlandet på ett grymt sätt.

Kunderna i Sverige efterfrågar ofta unga tjejer eftersom det inte finns så många unga svenska tjejer som jobbar som eskorter. Inte så konstigt egentligen då ingen här i Sverige faktiskt behöver prostituera sig för att överleva. Det finns därför en marknad för unga tjejer från öst och det är de som ”hjälps” hit, INTE mogna, erfarna kvinnor i 45 års åldern som jag själv.

Jag är emot att det ”hjälps” hit unga tjejer från öst! De kommer fara illa av jobbet och de är med automatik i ett underläge i ett främmande land där de inte kan språket. Risken att de hamnar i en utnyttjande situation av någon hallick är stor!

Samtidigt så har jag inget emot att det kommer hit kvinnor från öst, kvinnor då som har pondus, självförtroende och vet vad de vill. Om de väljer själva att anlita hjälp med att få ut annonser osv, eller om de hyr in hjälp och hjälpen sker på deras villkor så är det inget fel i det. Hur man rent juridiskt lagstiftar om detta har jag ingen aning om… men det fungerar ju i andra länder.

transcrime.jpgEU genomförde en undersökning människohandel och för ca ett år sedan kom resultatet i en rapprt: Transcrime Final Study (på engelska) (pdf)

Studien beskriver hur förekomsten av kvinnor och barn som offer för människohandel, samt metoderna för deras exploatering, påverkas av EU-medlemsländernas inställning till och lagstiftning för prostitution.

Studien visar att få av medlemsländerna har pålitliga data om förekomsten av människohandel och att alla länder har problem med att få fram fakta om hur stor den verkliga förekomsten av människohandel är.

Transcrime drar flera viktiga slutsatser av studiens resultat, men uppmärksammar även läsaren på de bristfälliga data som har legat till grund för studien.

  • Det finns tecken på Sveriges inställning till prostitution kanske förhindrar handel med människor för sexuella ändamål i större utsträckning än andra länders mer liberala inställning. Men de skriver ordagrant där: ” the model that seems to “produce” less/more victims”
  • De länder som har ett bra utbyggt stödsystem för offren för människohandel tenderar att visa högre siffror på människohandel, och mer pålitliga siffror. Detta kan bero på att offren är mer villiga att träda fram. Exempel på länder här är just de länder som har en liberal lagstiftning kring prostitution.

STOP THE TRAFFIK

Vilka slutsatser kan man dra av rapporten, eller snarae vilka tankar väcker den hos mig:

  1. Man kan säga om Sverige att sexköpslagen kan ha minskat antalet fall eftersom kunderna i Sverige blivit mer medvetna om dels människohandel och att de dels kriminaliseras och är därför rädda för att åka fast. Det är större chans att polisen spanar mot en ung öststatstjej än en svensk oberoende eskort.

  2. Man kan också säga att sexköpslagen får den vidriga människohandeln att krypa mer under jorden… den blir svårare att upptäcka och tjejerna mer isolerade från samhället i övrigt. Deras kunder vågar inte anmäla misstänkta fall till polisen eftersom de själva begått ett brott då de sökt kontakt med dessa tjejer.

  3. Man kan säga att om man har en lagstiftning som Nederländerna dvs en liberal sådan så ökar det människohandeln om man drar den slutsatsen av att läsa att 80-90% av prostitutionen i det landet utgörs av tjejer och kvinnor från andra länder.

  4. Man kan också säga att med en liberalare lagstiftning så sker handeln med trafficking offer mer öppet och det är då lättare för polis att hitta fallen och för tjejerna att få hjälp.

  5. Man kan däremot INTE gå så långt som flera svenska politiker och andra mediala röster har gjort och påstå att de nu VET att sexköpslagen minskar antalet offer! Vi vet inte om så är fallet, vi vet alldeles för lite! Människohandeln kanske har ökat i det dolda här i Sverige!

Sexhandeln på internationell nivå är idag större än både narkotikahandeln och rustningsindustrin. Skydd för vittnen är en viktig ingrediens i brottsbekämpningen. De kvinnor som vill och vågar stå upp och vittna mot hallickarna måste få uppehållstillstånd, tillfälliga, eller ibland permanenta. För att stoppa sexslaveri och profitörerna krävs förebyggande åtgärder i de länder varifrån sexslavarna rekryteras samt att man kommer till rätta med arbetslösheten och fattigdomen i dessa länder.

minsk.jpgI was on my way to the station when I heard a ”job offer” coming from inside a black car. I said I had to catch a train and walked on. My lack of interest apparently made no sense to the inquirer, who asked: ”Don’t you want to take the money?” I didn’t need it at the time…

Others aren’t so lucky.

Around the capital, Minsk, posters saying ”Surprise! A job for you abroad. Stop female slave trade” are designed to serve as a warning. But many girls fail to heed it. They go abroad seeking better opportunities and end up working as prostitutes to ”compensate the owner for his costs”.
Text and picture: Julia Gnilomedova

.

Det är också oerhört viktigt att i offrens hemländer informera tjejerna om vilka risker de utsätter sig för. Mara Radovanovic från Bijeljina i Republika Srpska, Bosnien-Hercegovina är en av eldsjälarna i kvinnoorganisationen Lara. Du kan läsa om hur de jobbar preventivt i Bosnien på den här sidan…

Man ska INTE göra som man beskriver i den här artikeln, dvs stoppa stöd till organisationer på plats i traffickingoffrens hemländer.

Tankar om en framtida sexarbetar organisation snurrar i huvudet… om nätverk mellan oss i branschen. Tänk om vi i framtiden kan samarbeta med polisen i dessa frågor.

Vi har ju oftast en rätt bra koll på om det dyker upp nya prostituerade i våra hemstäder. Vet var på Internet eskortannonserna är och snabbt ser om nya namn dyker upp där eller om en annons verkar misstänksam. Vi har kontakt med våra kunder och kan via dem få tips om misstänkta fall.

Jag och mina kollegor borde kanske aktivt söka upp dessa nya tjejer och se dem i ögonen, mår de bra? Ägnar de sig åt prostitution helt frivilligt?

Jag hittade en bra sida (på engelska med mer praktiska tips och verktyg för hur man kan identifiera och hjälpa offer utsatta för människohandel:

Sidorna ligger på United States Department of Health and Human Services webbplats och de har där, under rubriken Human Trafficking, samlat massor av bra information, som t.ex.

  • Fact Sheet – Sex Trafficking
  • Hiding in Plain Sight – A Practical Guide to Identifying Victims of Trafficking in the U.S – With particular emphasis on victims of sexual trafficking as defined by the Trafficking Victims Protection Act 2000 – Donna M. Hughes, Professor & Carlson Endowed Chair, Women’s Studies Program. University of Rhode Island, October 2003

lobethsu.jpg

Vad säger den svenska lagen:
Den 1 juli 2002 infördes människohandel för sexuella ändamål som ett nytt brott i brottsbalken. Den 1 juli 2004 utvidgades straffområdet till att omfatta även människohandel som sker inom landets gränser, samt människohandel som syftar till andra former av utnyttjande, till exempel tvångsarbete eller handel med organ.

Brottsbalken 4 kap.1a § (människohandel)
Den som, i annat fall än som avses i 1 §, med användande av tvång eller vilseledande, med utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller med något annat sådant otillbörligt medel rekryterar, transporterar, inhyser, tar emot eller vidtar någon annan sådan åtgärd med en person, och därigenom tar kontroll över personen, i syfte att personen skall
1. utsättas för brott enligt 6 kap. 1, 2, 3 eller 4 §, utnyttjas för tillfälliga sexuella förbindelser eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål,
2. utnyttjas i krigstjänst eller tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
3. utnyttjas för avlägsnande av organ,
4. på annat sätt utnyttjas i en situation som innebär nödläge för den utsatte, döms för människohandel till fängelse i lägst två och högst tio år.
Detsamma gäller den som i sådant syfte som anges i första stycket,
1. till annan för över kontrollen över en person, eller
2. från annan tar emot kontrollen över en person.

Pingat på intressant.se. Andra bloggar om: , , ,