jamo.jpgUr en debattartikeln i DN, den 8/10-06 , skriven av jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström .

Det finns män som prostituerar sig, det finns kvinnor som köper sex, det finns samkönad prostitution. Men den övervägande delen av prostitutionen utgörs av att män köper sex av kvinnor. I dessa könsköp återskapas den rådande maktordningen mellan könen, den norm som säger att det manliga är mer värt än det kvinnliga.

Denna maktordning är oförenlig med jämställdhet. I ett jämställt samhälle värderas kvinnors och mäns väsen, förmågor och arbeten likvärdigt. I ett jämställt samhälle får kvinnor och män lika lön för lika arbete. I ett jämställt samhälle betraktar inte män kvinnor som handelsvara.

Kön är en bärande organisationsprincip för vårt samhälle. Vad vi än gör, inom vilket område vi än verkar, kan vi ställa relevanta frågor om jämställdhet, om förhållandet mellan kvinnor och män. Frågor om lönesättning och prostitution kan inte isoleras från varandra.

Visst jag tycker också vi ska koppla ihop prostitution med jämställdhet och lönesättning! Men inte på det sättet som Claes Borgström gör!

prostitute.gif

Herr Borgström pratar om könsköp, men snälla… tala om för mig hur man köper ett kön? Däremot så kan man köpa sexuella tjänster och dessa värderas mycket högt marknadsekonomiskt! Eskorter har därför en mycket hög timlön. Det kvinnliga väsendet står mycket högt i kurs i dagens samhälle. Eskortyrket borde visas fram som ett exempel på ett jobb där en kvinna och hennes kvinnliga egenskaper verkligen värderas högt istället för att ses som ett tecken på ojämlikhet!

Oh förlåt jag glömde, vi får mer betalt än våra manliga kollegor! Är det denna ojämlikhet Herr Borgström i det tysta upprörs över? Prostitution kan ses som ett tecken på att det kvinnliga är mer värt än det manliga!

Makten ligger i den oberoende eskortens händer. Det är hon som väljer vem som får lov att träffa henne och allt sker på hennes egna villkor och efter hennes regler. Prostitution kan därför betraktas som kvinnors makt över män!

Är det därför vi ibland nästan betraktas som ett hot och bespottas?

stege.jpgBorgström pratar om prostitution och att våra kunder skulle betrakta oss som en handelsvara? Det är slavhandlare som kan ha en sådan snedvriden syn på en kvinna och de har inget att göra med mitt arbete.

Jag pratar om ett arbete där eskorter erbjuder tjänster mot betalning till helt vanliga män med en normal kvinnosyn. Och svenska oberoende eskorter är mycket starka egna kvinnliga företagare. Frigjorda kvinnor som vet sitt eget värde.

Det är kvinnor som vågar stå emot det värsta kvinnoförtrycket av dem alla – horstigmat! För att kunna klara det så måste man ha slagit sig ur de kvinnoförtryckande bojorna.Andra bloggar om: , , ,

Pingat på intressant.se