skam.jpgDen svenska sexköpslagen är en moral lag mot prostitution. Det ansågs inte räcka att det sedan länge varit och är skambelagt för en man att vända sig till en prostituerade. Att det varit och är skamligt att arbeta som prostituerad.

Skammen skulle utökas.

Det kvittar om sexköpslagen skrotas imorgon, prostitution kommer ändå vara lika skambelagd dagen efter!

Är det bra att prostitutionen är skambelagd?

shame.jpgÄr det bra att en tjej betraktas som ett luder och en hora om hon är sexuellt mycket aktiv?

Vad är bra med det?

För mig är det ett uttryck för att han hanarna, männen vill ha kontroll på sina honor. Det finns ju risk att hanen mister sin hona om han låter henne leva ut sin brunst och locka på andra hanar! Då mister han ju en hona i sin flock.

Och dessa brunstiga hondjur som lever ut sin sexualitet, som springer runt och lockar och inbjuder till sex, fria och obundna och utan att stå under en mans kontroll eller tillhöra en mans flock, hur uppfattar männen dem? Jo de både älskar och hatar dem! Naturligtvis är hon mycket attraktiv för att hon bejakar det sexuella, samtidigt skrämmande, för att hon är så självständig, att hon inte låter sig kontrolleras och för att hon går utanför flockens gemenskap.

skamlos.jpgHonorna i flocken ser de där brunstiga, frisinnade honorna i flockens utkant som ett hot. De tycker att sådana är förfärande, de springer ju omkring och lockar förföriskt på deras hanar! Den brunstiga honan går utanför gruppens normer och är ett hot mot den trygga, stabila samvaron i flocken.

Hanarna drivs mot brunsten av sin sexualdrift. Han måste vara ödmjuk och ge henne något i kompensation för att han bara vill ha hennes brunst. Han vill ju inte ha krav på sig och/eller behöva beskydda henne som han tvingas göra med de andra honorna i flocken. Här handlar det bara om sex och att komma nära.

I flocken finns det också en och annan sexuellt frustrerad hona. De flesta av dem finner sig i situationen men även dessa honor kan söka de fåtal hanar som finns utanför flocken och erbjuda dem en bit mat mot sexuell tillfredsställelse utan krav.

Hanarna som valt att erbjuda denna tjänst till dessa honor ses inte som ett större hot av flocken, då man i flocken accepterar hanarnas sexualdrift mer än honornas.

human_animal.jpgJag hoppas du fick lite bilder av riktiga djur i ditt inre och hur de beter sig i naturen. Har du sett det här i någon naturfilm? Det har jag gjort. Du kanske har egna djur och sett hur de beter sig. Det jag vill säga är, att alla människor också är djur och att vårt beteende styrs i stor utsträckning av urgamla drifter inom oss, drifter och beteenden för artens fortlevnad och välstånd.

ensam.jpgJag känner mig ofta som den där brunstiga honan utanför flocken. Hon som valt att gå sin egen väg och därmed står utanför flocken. Hon är rätt ensam och utsatt där. Där finns starka honor som själva valt att vara där, de lever ut sin brunst och trivs med att vara självständiga honor… men där finns också svaga utstötta honor som tvingats dit för att kunna fortsätta leva. De kallas alla för prostituerade.

En del av de svaga hanarna håller sig i närheten av dessa honor. Om de får syn på en svag brunstig hona som är utanför flocken, så ser de sin chans, en chans till försörjning och att skaffa sig kontroll. De kallas kopplare och hallickar. Andra handjur ser ner på dem för att de utnyttjar svaga honor, för att de där hanarna inte är tillräckligt starka att skaffa sig en egen riktig flock på ett ärbart sätt, dvs konkurrera om honorna och slåss för deras gunst som alla andra handjur får göra.

slug.jpgIstället utnyttjar hallickarna de svaga brunstiga honorna. De utnyttjar även de starka handjurens sexualdrift och erbjuder dem sex utan krav med de honorna som de tycker att de äger. De hanar som tackar ja till erbjudandet gör det i smyg, det är ju ingen ädel handling. De smyger iväg i natten när ingen ser dem och i hemlighet tillfredsställer dem sin sexuella lust.

En del av de brunstiga starka honorna utanför flocken, de som valt att vara där av egen fri vilja, hatar dessa hanar, kopplarna. Dessa honor känner ett systerskap med alla honor som är utanför flocken, med alla medsystrar som lever ut sin lust. Andra honor låtsas inte om dem, varför skulle de göra det, var och en kan sköta sitt, andra ser dessa svaga män som hot mot dem själva eller en chans till lite beskydd i en utsatt värld!

Det är en brokig skara människor alla de här prostituerade, hallickarna, kopplarna och sexköparna. De är där av så många olika orsaker. En del intressen har de gemensamt, och ibland har de helt motsatta intressen. Det är svårt att ena en grupp människor som består av starka självständiga individer, som valt att gå sin egen fria väg. Och lika svårt är det med de utsatta svaga individer som är där fast de egentligen inte vill.

flock.jpgDen stora flocken betraktade förr de prostituerade som lösaktiga, som kvinnor utan moral (den uppfattningen lever kvar än). Idag ser man alla som offer, det är mer politiskt korrekt.

Vissa honor har blivit så arga på hanarna som slåss så de söker sig bara till honor och ser alla hanar som våldsmän, speciellt de som utnyttjar kvinnorna, de stackars offren utanför flocken. För dem är prostitutionen ett ytterligare uttryck för mäns våld mot kvinnor.

Ska vi ha ett samhälle där de som står utanför flocken inte får ha samma rättigheter som andra?

Är vi idag mogna och tillräckligt trygga inom oss själva för att inte uppleva människor som går utanför samhällets norm som hot eller som offer? Har vi utvecklats bortom våra basala instinkter?

Jag tror på alla människors lika rättigheter oavsett var du befinner dig i samhället. Jag känner inget hot från individer som inte gör som alla andra och jag betraktar heller inte människor som väljer en annorlunda livsstil som sjuka, skadade offer.Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant.se