porrhororfem.jpgPetra Östergren kommer ut med en ny bok: Porr, horor och feminister, Natur och Kultur, Sverige, ISBN: 9127113949

Förlagets beskrivning
Feminismens grundidé är att varje kvinna själv ska få definiera sin situation och bestämma över sitt liv. Petra Östergren undrar varför detta inte gäller kvinnor inom porr- och sexbranschen, och varför får man aldrig höra sexsäljarnas egna röster?

I Porr, horor och feminister beskrivs det svenska prostitutionsmotståndet sedan 1970-talet, både vilka rörelser som funnits och vad som är deras huvudsakliga argument. Östergren utforskar om argumenten mot pornografi och prostitution stämmer, och frågar sig varför det blir ett sånt himla liv när kvinnor utforskar en sexualitet som inte passar in i de feministiska normerna…

erotica.jpg”Anklagelser som riktas mot kommersiell sex är synnerligen allvarliga. Här förekommer inte bara dålig sex, våld och kvinnoförnedring. Kommersiell sex skapar också våldsamheter och orättvisor i samhället. Så det är inte undra på att debatten som förs stundtals är hätsk och känsloladdad. Något så allvarligt måste faktiskt bekämpas med alla medel som står till buds. De som inte håller med porr- och prostitutionsmotståndarna brukar raljera över deras sätt att argumentera – de överdriver, är puritaner eller sexualfientliga. Jag har nog själv gjort mig skyldig till detta, åtminstone i början. Att detta varken är särskilt respektfullt eller konstruktivt behöver jag väl knappast nämna.

Det är oschyssta metoder som inte leder någon vart. Det är också viktigt att respektera deras strävan att skapa en bättre och säkrare värld för kvinnor. Men skall argumenten tas på allvar måste de också granskas noggrant, vilket är vad jag kommer att göra i den här boken.”

Petra Östergren har en magisterexamen i socialantropologi från Stockholms Universitet, och har även studerat sexologi. Hon har tidigare bland annat givit ut böckerna Slå tillbaka (1998, i pocket juni 2006) och Att komma till ro med det allra värsta (1996)
Källa: Porr, horor och feminism – Bokrecension.se

Tillägg den 2 december:
Petra Östergren har ägnat snart tio år åt forskning och den svenska porr- och prostitutionsdebatten. Boken har för mig personligen inneburit att jag utvecklats som människa, att jag idag kan förstå saker som jag tidigare bara tyckte verkade fullkomligt ologiska och utan sans och förnuft. Det är en nyttig bok som alla bör läsa om man är det minsta lilla nyfiken på antingen porr, horor eller feminister. En del av mina egna fördomar togs bort och för det är jag tacksam. Recensioner och artiklar jag rekommenderar:

Den 2 december i Sydsvenska Dagbladet utser Ann Heberlein, Porr, horor och feminister till den bästa facklitterära bok år 2006. Motivering: Inte för att jag håller med Östergren, utan för att hon tvingar mig att ompröva åsikter som blivit till sanningar och utmanar mina fördomar.

I Prostitutionsdebatten i media finns en sammanställning och inlägget uppdateras kontinuerligt allteftersom jag hittar nya artiklar.e
.
censioner.
roseline.jpg
.
Arena publicerades den 16/10 en artikel av Petra ÖstergrenDe oberörda – där skriver hon lite om hur det är att vara feminist och en debattör i prostitutionsfrågor. Här kommer ett litet utdrag ur den artikeln:

Jag skrev en artikel i tidningen bang där jag undrade varför det aldrig talades om samkönad partnermisshandel, varför sexsäljare aldrig själva kom till tals och varför det blev ett sånt himla liv när kvinnor ville utforska delar av sin sexualitet som inte ansågs politiskt korrekt. Och det blev ett himla liv. Från att ha varit en uppskattad feminist och självförsvarsinstruktör blev jag persona non grata.
.
När jag sedan började forska och skriva om kommersiell sex blev jag tillskriven epitet som ”prostitutionsförespråkare” – en mycket allvarlig anklagelse eftersom den officiella definitionen av prostitution i Sverige är mäns våld mot kvinnor eller ”betald våldtäkt”. Vem vill lyssna på en våldtäktsförespråkare? …

tystnad.jpg

.

Petra Östergrens magisteruppsats “Synden ideologiserad” (pdf fil) är mycket intressant att ta del av. Där beskriver hon bl.a. om alla negativa konsekvenser som sexköpslagen har medfört för oss som prostituerade. Läs gärna hennes artikel:
Sexköpslagen straffar de prostituerade.
.
Nyligen skrev hon också en mycket bra krönika: Kvinnans rätt att sälja sin kropp, Publicerad i ST press 2006-08-24. Här kommer ett utdrag från den artikeln:
.
”Det var många år sedan jag tog offentlig ställning för att kvinnor i prostitutionen skulle ha samma rätt att existera som andra kvinnor. Även de skulle ha rätt att bli lyssnade på, trodda och respekterade – och vara del av sociala försäkringssystem om de så önskade. Oavsett vad man själv tyckte om sex som byttes mot pengar.
.

När dessa kvinnors trovärdighet och val mötte skepsis med hänvisning till förledelse och svåra barndomar undrade jag om inte det var att omyndigförklara och patologisera dem – precis som man gjort med »den homosexuelle«.
.

Trots motstånd var det lätt att fortsätta. Här fanns en tydlig feministisk linje. Varför skulle just dessa kvinnor undantas principen att själva få bestämma över sina kroppar och sin sexualitet? Och att stå upp för den »fallna« kvinnan, och ifrågasätta hor-stigmat som påverkar alla som går utanför kvinnlighets snäva ramar, har feminister gjort länge och i många andra länder.
.

……………………………………………….•l•

Svårare blir det att ta ställning för männen som köper sex. Inte så att jag känner behov av ett ge dem en röst. Men efter att ha ägnat snart tio år åt svensk porr- och prostitutionsdebatt kan jag inte blunda för att även de tillhör ett föraktat folk som utsätts för särbehandling och straff som inte etiskt kan rättfärdigas. I alla fall inte så länge de ingår sexual-ekonomiska avtal med andra vuxna, samtyckande individer.
.

Att stigmatiseringen inte i första hand berättigas av psykologisk retorik eller religiösa doktriner utan av feministiska jämställdhetstal, gör inte orättvisan mindre orättvis. Bara svårare att upptäcka.
.

Trots ordets negativa klang önskar jag mig en bättre och tydligare sexualmoral. Men en som inte faller för frestelsen att göra det normala till normen eller det annorlunda till en perversitet.”

.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Pingat på intressant.se