manniskohan.jpgMänniskohandel kan var svårt att upptäcka! Många sexköpare tror att alla prostituerande unga utländska tjejer från de gamla Öststatsländerna är här som frivilliga gästarbetare. Ta därför del av den information som finns och lär dig känna igen människohandel. På den här bloggen kan du hitta mycket information.

Polisen kommer varje år ut med en rapport om människohandel och nu har en ny släppts: Lägesrapport 8 “Människohandel för sexuella ändamål” avseende 2005 I den hitta jag mycket bra information och har därför idag skapat ett par nya fasta sidor om människohandel:

  1. Lagstiftningen – om de lagar som rör människohandel och koppleri.

  2. Hur går det till? – vilka är det som bedriver människohandeln här i Sverige samt hur de går tillväga

I rapporten kan man läsa att polisen upprättade 44 anmälningar om människohandel år 2005. Antalet personer som dömdes för männi- skohandel eller människohandelsliknande brott var totalt 32 personer.

manniskohandel2.jpgUnder 2005 har sju personer dömts för människohandel för sexuella ändamål. I samtliga fall har offren varit under 18 år, och i de fallen behöver åklagaren inte bevisa att gärningsmannen använt sig av otillbörliga medel. Detta för att när det gäller barn anses en kontrollsituation kunna uppkomma enbart genom en vuxens psykiska överläge i förhållande till barnet, särskilt när det gäller yngre barn. I de förundersökningar som bedrivits i Sverige om människohandel och människohandelsliknande brott har det inte förekommit några förpubertala brottsoffer. De flickor som före- kommer som brottsoffer under 18 år är i de övre tonåren (16–17 år).

Dessutom har 25 personer dömts för människohandelsliknande brott som grovt koppleri/koppleri/medhjälp till koppleri. Domarna har i flera fall också innefattat annan brottslighet som exempelvis våldtäkt, olaga frihetsberövande, narkotikabrott, grova vapenbrott och stölder. Detta kan jämföras med att det under 2004 dömdes totalt 20 personer i Sverige för grovt koppleri/koppleri m.m. som varit av människohandelsliknande karaktär.

roseline.jpg

Mer information om människohandel hittar du på dessa fasta sidor:

Jag har i min blogg skrivit flera inlägg om människohandel och jag kan rekommendera dig att speciellt läsa två stycken:Andra bloggar om: , , ,

Pingat på intressant.se