porrhororfem.jpgPå Kulturdebatt i DN idag kan man läsa Petra Östergrens svar på Kajsa Ekis Ekmans debattartikel ”Hycklande om prostitution”. Rubriken de satt på Petras svar – Kamp mot porrmotstånd – är för mig dock inte riktigt relevant för artikeln, porr nämns bara i en enda mening medan resten av artikeln handlar om prostitution. Här kommer några bra utdrag ur artikeln:

”Utgångspunkten för min bok ”Porr, horor och feminister” är att förstå det svenska porr- och prostitutionsmotståndet. Genom egna studier av pornografi, mångåriga samtal med kvinnor som säljer sex och modern, internationell forskning visar jag att argumenten inte håller.”

”Jag menar att det bland annat är genom sexsäljares egna analyser och erfarenheter som det går att förstå prostitutionen och prostitutionsmotståndet. Jag anser också att det i en maktanalys är fundamentalt att fråga sig vilka röster som hörs och vilka som tystas. Vad säger det att senast sexsäljare själva kom till tals på DN:s kultursidor var 1977? Och att det då uppstod ett makalöst rabalder?”

”I Sverige finns bara plats för en enda hållning och för att se till att hegemonin upprätthålls gäller det att på olika sätt kväsa opposition. Och då mycket står på spel, inte bara saker som social gemenskap och samhällspositioner, utan även symboliska kamper om trygghet för kvinnor (där prostitution felaktigt definieras som mäns våld mot kvinnor), är alla medel tillåtna.”

tystnad.jpg”När vi talar om prostitution och försöker hitta lösningar på de problem som finns däri måste hela denna komplexitet tas med. Eftersom vi klarar av att göra det när det gäller annan kommersiell verksamhet eller mångfasetterade fenomen som äktenskap, måste vi fråga oss varför vi inte kan göra det när det kommer till kommersiell sex. Vad är det i vår kultur som gör att sex, och särskilt sex som har låg status, inte analyseras, bedöms och hanteras på samma sätt som andra samhällsfenomen?

Vi måste också ställa oss frågan varför porr- och prostitutionsmotståndet är så kompakt och enhetligt just i Sverige. Vad det är som gör att feminister just i Sverige verkar vara så ovilliga och oförmögna att ta in olika perspektiv och åsikter, liksom att samarbeta och solidarisera sig med alla sexsäljare – oavsett deras hållning till sin verksamhet.Vi skulle också kunna diskutera hur man kan förstå prostitution och pornografiska bilder som något som kan vara både stärkande och kränkande för kvinnor.

Men den diskussionen måste präglas av intellektuell anständighet och respekt.”

Jag tycker Petra är en enormt duktig debattör och jag gillar hennes stil. Precis som när man såg henne i TV eller då jag hörde henne i radion så svarar hon Kajsa Ekis på ett lugnt och balanserat sätt med bra underbyggda argument baserade på forskning och kunskap. Hennes motståndare, prostitutionsmotståndarna använder åsiktsargumentering baserat på fördomar och den horribla svenska prostitutionspolicyn.

best_before.jpgJag behandlas idag med samma förakt som man visade homosexuella i mitten av förra seklet. Det är förvånansvärt att vi inte kommit längre i vår syn på alla människors lika värde, detsamma gäller den sexuella jämställdheten mellan könen. Hade mitt jobb inte handlat om sex så hade det inte varit skambelagt.

Man hade lyssnat på mig och aldrig ifrågasatt om jag verkligen tyckte om mitt jobb, om jag verkligen ägnade mig åt detta helt frivilligt, OM den kvinnliga lusten till sex hade varit lika accepterad som en mans.

Jag hoppas innerligt att svenska folket lyssnar på Petra, att folk köper hennes bok, läser och begrundar.

Det är viktigt för mig eftersom jag tycker att prostitutionsmotståndarna idag använder argument som direkt förtrycker den kvinnliga sexualiteten. Feminister skjuter sig själva i foten då de påstår att prostitution är mäns våld mot kvinnor, mäns makt över kvinnor och när de rabiat vägrar acceptera att jag finns, eller att det finns några frivilliga prostituerade överhuvudtaget.

Skulle jag lyckas få någon övertygad om att jag faktiskt är ärlig i det jag säger, ja då förvandlas jag till ett stort undantag. Jag är inget undantag! Jag känner massor av eskorter som jobbar på samma villkor och av samma orsaker som jag själv. Det är dags att våra röster hörs och tas på allvar!

Petra Östergren ger mig och mina kollegor röst i debatten i sin nya bok Porr, horor och feminister. Och äntligen känner vi igen oss i något som skrivs om prostitution. Stort TACK till Petra Östergren för att du ger mig och alla mina kollegor en röst i den offentliga debatten. Du är min idol!Andra bloggar om: , , , ,