hora.jpgTänk om hora inte var ett skällsord och man tänkte efter vad ordet betyder och står för. Enl. Fredrik Lindström bör ordets betydelse kunna likställas med kvinna med kontroll över sin egen sexualitet, vilket förr sågs, och alltjämt i många samhällen ses, som något fult och därmed blir hora ett skällsord. Jag önskar därför att alla kvinnor var lyckliga horor!

I Metro intervjuades igår Ulrica Widsell både Petra Östergren och Ursula Berge. Frågan Metro ställer är om den den lyckliga horan finns och man låter bägge sidorna ge svaret på frågan.

Petra Östergren
– Jag ser på prostitution eller kommersiell sex som ett oerhört komplext fenomen som innehåller allt från våld till känslor av ömsesidig lycka och tillfredställelse. ”Den lyckliga horan”, som ser det som en del av sin hobby, de är väldigt få. Fler ser det som ett vanligt jobb. Det handlar om försäljning av sexuella tjänster.

Ursula Berge
– De finns säkert, men väldigt många far illa i prostitutionen. De jag känner till som tagit sig ur det har berättat att de farit illa. Man bör reflektera över det fria valet – varför är det då alltid personer som är svaga i samhället i prostitutionen, de med minst makt? Varför är det inte medelålders, välbärgade män?

hora2.jpgArtikeln finns på Metros sida om relationer och sex där de har två experter, Pelle och Maria, som svarar på läsarfrågor i ämnet. I anslutning till artikeln undrar en lärare: Vi har problem med att tjejer blir kallade horor. Hur kan vi hantera det?

I svaret från Pelle och Maria kan man läsa: Det är vanligt att tjejer får horrykten och det är väldigt vanligt att tjejer avstår ifrån vad de vill göra utifrån en upplevd ryktesrisk. Det handlar om att tjejer begränsas. Killar kan få ett positivt rykte, medan tjejer kan få ett negativt rykte, horor eller slampor, om de kopplas ihop med sex och egen lust. Stärk tjejer i att de har rätt till en egen sexualitet.

Det är idag politiskt korrekt och accepterat att ingen tjej ska kallas hora bara för att hon bejakar sin sexualitet. Men en vuxen, mogen kvinna som bejakar och har kontroll över sin sexualitet och mycket därför riktigt jobbar som en hora, det existerar inte ens. Det finns inte ens en acceptans för att jobbet handlar om sex och sexualitet. Varför? Är det inte dags att ändra på detta?Andra bloggar om: , , , , ,
Pingat på intressant.se