varning.jpg Lars Westerberg är krönikör på OBS Kulturkvarten i P1 samt i tidningarna Sydsvenska Dagbladet och Helsingborgs Dagblad. Igår kommenterade han den prostitutionsdebatt som utlösts av Petra Östergrens bok ”Porr, horor och feminister” i radio programmet OBS Kulturkvarten i P1.

Det var många kloka ord och bra argument som jag önskar att alla som är intresserade av prostitutionsdebatten ska ta del av.

Bäst är naturligtvis att lyssna på honom själv i radioinslaget, välj torsdag den 23 november i arkivet. Med Lars Westerbergs samtycke så kan du också läsa hans krönika här:

roseline.jpg

Man håller andan när Petra Östergren kommer ut med en ny bok som ger en annan och mer nyanserad bild av prostitutionen än den vanliga och angriper den svenska sexköpslagen. Boken förebådas av en kort intervju i Bangs jubileumsnummer och en längre artikel i Arena. Så kan man också använda tidskrifterna, på det sättet får debatten både bredd och djup.

sensuell_kram.jpgReaktionerna har inte låtit vänta på sig Petra Östergren har redan hunnit få på skallen från många håll. Bla av Katrine Kielos och Linna Johansson i Expressen och Kajsa Ekis Ekman i Dagens Nyheter. Petra Östergren har beskyllts för att hyckla därför att hon talar om sexualitet och inte om makt och pengar. Sexualitet är ju något okontroversiellt, vi har ju alla en positiv sexualsyn, men pengar och makt är något som behöver fram i ljuset.

Men Petra Östergren har rätt. Att påstå att sexualsynen är något okontroversiellt är tvärtom att mörka. Män har generellt mer makt och pengar än kvinnor och det bör angripas i alla sammanhang. Men också kvinnor köper sex och män köper sex av män. Frågan om huruvida sex bör köpas eller säljas måste handla om sexualsyn.

Och det är helt klart att den som säger att prostitution i första hand handlar om pengar, inte har alldeles rätt. Penninghandel är inte skamligt i alla sammanhang, det är bara skamligt i samband med sexualitet, enligt en viss sexualsyn. Hävdar man att man inte bör handla med sexualitet så måste det väl vara synen på sexualiteten som är pudelns kärna. Det kan man inte bortförklara genom att tala om att man i övrigt har en liberal sexualsyn. Och man ska inte heller försöka dölja sin sexualsyn genom att göra den till något allmänmänskligt.

kartongen.jpgDet finns inga vi och dem, säger Kajsa Ekis Ekman, alla människor känner på samma sätt. Eftersom sexualsynen är något allmänmänskligt behöver den inte diskuteras. Men det finns ett vi eller dem, eller rättare, det finns ett jag och ett du. Det existerar ingen allmänmänsklig sexualsyn, det enda vi vet är att människor är olika och att vi har att respektera varandras olikhet.

Det handlar om att man ska kunna köpa vad som helst, säger Kajsa Ekis Ekman. Nej, får man betalt för att vara kannibal, för att vara prostituerad eller för att vara affärsbiträde, så är det tre olika saker. Den som tycker att detta med att vara prostituerad mer liknar att vara ett affärsbiträde än att vara en kannibal eller en betald lönnmördare har en annan sexualsyn än den som tycker att prostitution mer liknar att vara kannibal. Så enkelt är det. Sexualsynen okontroversiell Linna Johansson.

För den som ser sexköpslagen som ett framsteg blir naturligtvis angreppen på den en sorts backlash. Själv ser jag den mest som en debatt som pågått sedan feminismens genombrott på 70 talet, mellan sexualliberalism och en sexualsyn som nästan alltid varit underförstådd och mörknad. Debatten har böljat lite fram och tillbaka. Petra Östergren representerar idag en ganska stark feministisk minoritet. Majoritetspositionen är och har hela tiden varit en annan. Den har vunnit stora framgångar och stort genomslag vilket ju sexköpslagen vittnar om. Den feministiska majoriteten hävdar naturligtvis att denna sexualsyn är den enda sant feministiska.

När det gäller Petra Östergrens respekt för människors subjektiva upplevelser, så är den sympatisk och den enda möjliga, men naturligtvis inte oproblematisk. Hur ska vi se på en hora som säger att hon är lycklig? Alla har vi en potential för självbedrägeri, att försvara de val vi har gjort, att förklara bort det som känns som misslyckanden.

intimitet.jpgÄndå är alternativet, att i kraft av något objektivt omyndigförklara vissa människor. Det är djupt auktoritärt. Jag vet bättre hur du mår än du vet själv, blir, det finns inga lyckliga horor, något som inte kan testas empiriskt. Vad är det då för typ av påståenden? Arbetarnas subjektiva intressen betyder ingenting, det är deras objektiva intressen enligt den marxistiska ideologin som gäller.

Jag kan bara önska Petra Östergren lycka till. Bang och Arena har heder av att inte neka henne tillträde till debatten hur ointressant hon än framstår i Expressen och hur hycklande i Dagens Nyheter. Kanske vi kan få det som jag efterlyst sedan 70 talet, en sexualdebatt värd namnet, det skulle förgylla min ålderdom.

Lars Westerberg i OBS Kulturkvarten den 23 november 2006

roseline.jpg


Andra bloggar om: , , , ,

Pingat på intressant.se