finland.jpgJag har fått ett flera fina mail från en man och en fd sexarbetare i Finland, Elias. Han skrev till mig att jag inte var ensam, att det var många människor som läser min blogg också i Finland. Människor som solidariserar sig med mig och mina kollegor och som håller tummarna för oss här i Sverige.

I Finland har man nyligen haft en stor debatt om lagarna kring prostitution. Och sedan oktober gäller där helt nya lagar kring sexköp, koppleri och människohandel.
Elias, en 46 årig fd sexarbetare från Östra Finland
berättar om den Finska sexköpslagen:

Jag tycker att de är en intressant och viktig debatt som kommit i gång i Sverige i och med Östergrens nya bok. Men det är verkligen illa om allianspartierna försöker skärpa sexköpslagen.

Vi hade hetsig debatten i våras i Finland om sexköp. Med hjälp av svenska kollegor bl.a. Maria Carlshamre och Jens Orback försökte de finska feministerna och kvinnoorganisationerna, att med alla till buds stående medel, främja en allmän straffbarhet i fråga om köp av sexuella tjänster.

gekberg.jpgFör att få hjälp med frågan tog några finska radikalfeministiska politiker som sitter i Riksdagens lagutskott t.o.m. hjälp av Gunilla Ekberg. Hon flögs in till lagutskottet för att höras som ”sakkunnig”. Men inte ens Ekberg lyckades övertyga Riksdagen om att den svenska sexsköpslagen är så utmärkt som de svenska myndigheter propagerar.

Finland tackade nej till svenska modellen och skapade en annan typ av lagstiftning i fråga om sexköp, koppleri och människohandel.

I början av oktober 2006 blev det straffbart i Finland att köpa sex men enbart om säljaren är offer för koppleri eller människohandel. Lagen gör sexköp till en acceptabel tjänst som man kan anlita här i Finland och möjliggör även att man kan arbeta som självständig företagare inom sexbranschen.

riksdagshuset.jpgJag hoppas att Sverige nu ska införa en lagstiftning likt den vi har i Finland idag. Finska sexköpslagen kanske inte är världens bästa, men den är rimlig kompromiss. Lagen är ungefär i mitten av Sveriges och Tysklands lagstiftning inom området. Den finska lagen är i alla fall betydelsefull med tanke på:

  • grundläggande rättigheter
  • självbestämmanderätten i fråga om den som köper och den som säljer en sexuell tjänst
  • rätten att arbeta och utöva ett yrke eller en näring
  • skydd för privatlivet. Det grundlagsskyddade privatlivet omfattar bl.a. den enskildes rätt att fritt knyta och upprätthålla kontakter med andra människor och att bestämma över sig själv och sin kropp, liksom frihet att bestämma om sitt sexuella beteende.

Det skulle vara bra om den finska lagen fick mer publicitet i svenska media. Det är möjligt att alla svenska riksdagsledamöter inte känner till den, jag tänker därför skriva och berätta om den till svenska riksdagsledamöter. Här kan du läsa mer om den Finska lagstiftningen kring prostitution:

salli.jpgEn skillnad mellan Sverige och Finland är att här i Finland är köp och försäljning av sexuella tjänster på allmän plats en straffbar ordningsförseelse. Med denna reglering i ordningslagen som trädde i kraft 2003 har prostitutionen i stor utsträckning försvunnit ur gatubilden. Man behöver alltså inte förbjuda allt sexköp för att minska gatuprostitutionen, en ändring i ordningslagen räcker.

Annan skillnad är att i Finland har vi Salli som är facket och vår intresseorganisation. Salli kämpar för mänskliga rättigheter för sex- och erotikarbetare i Finland. Och vi har också Pro-tukipiste som är en icke-statlig organisation som deltar diskussion om prostitution och hjälper sexarbetarna.

Salli och Pro-tukipiste möjliggör att sexsäljarnas röster och berättelser blir hörda bättre här i Finland än vad era röster hörs i Sverige. Det skulle vara mycket värdefullt för er om ni som är frivilliga sexsäljare organiserade er.

Sannolikt kommer finska radikalfeminister i framtiden att försöka på nytt förbjuda allt sexköp i Finland. Sverige kommer också i fortsättningen att försöka exportera sexköpslagen till andra länder.

mumin.jpgMen det finns hopp och en möjlighet! Inom EU finns det få länder som delar den svenska synen på prostitution. Om Sverige för ivrigt försöker arbeta för sexköpslagen inom EU, kan resultatet bli att EU fattar ett beslut om en ramlag som bara förbjuder sexköp inom tvångsprostitution. Då skulle Sverige tvingas ändra sin sexköpslag.

Elias Määttänen

Isabella tillägger:
Tack för den fina uppmuntan Elias
och för att du ville skriva ett inlägg här. 🙂Andra bloggar om: , , , , , , ,
Pingat på intressant.se