kuk.jpgEns egen sexualmoral eller sexualsyn påverkar oss i mycket högre utsträckning än vad vi själva ofta är medvetna om. Prostitutionsdebatten som förs har fått mig att tänka till och gjort mig medveten om jag är precis lika inskränkt i mitt tänkande som alla andra. Ingen rolig upptäckt men så är det!

Jag brukar säga och skriva att man mår bäst som sexsäljare om man bara jobbar när man själv har lust.
Visst det låter ju logiskt och bra…

Men jag utgår helt från mig själv och min egen sexualitet när jag säger så. Precis som prostitutionsmotståndare gör när de inte kan förstå varför jag tycker om mitt jobb eller varför de tror att alla far illa av prostitution.

När jag sagt till kollegor att jag bara jobbar när jag har lust så har jag vid ett par tillfällen sett att dem reagerat men sen har de inte sagt något om saken. Jag förstår nu varför. De jobbar och tar emot kunder även då de inte har så stor lust och jag min idiot knäpper dem på näsan när jag säger som jag gör.

Förlåt mig, jag har varit en inskränkt idiot! En del eskorter har helt självklart en helt annan sexualitet och förhållande till sina kroppar än vad jag har. För jag vet ju att det finns kvinnor som säljer sex även när de inte har lust och som inte alls far illa av detta. Andra kan göra det med det gäller inte för alla.

Det är både viktigt och bra att tänka över sin egen sexualmoral och syn på sexualitet. De som hjälpt mig mycket i detta är Petra Östergren och Lars Westerberg. Läs lite av vad de skriver om saken…
.

tender.jpgPetra Östergren
Vad är bra sex och vad är dålig sex? Hur får man ha det, med vem och var någonstans? Och vem ska bestämma det?

Den allra bästa sexualiteten anses fortfarande vara traditionella samlag i heterosexuella, fasta och kärleksfulla relationer. Sex som faller utanför normen fördöms och i vissa fall förbjuds.

Eftersom denna sexualmoral inte uttalas direkt utan löper som en osynlig röd tråd genom svensk sexual- och jämställdhetspolitik är det svårt att ifrågasätta den, utmana den och föreslå alternativ. Dessutom får den negativa konsekvenser för redan marginaliserade grupper.

Petra menar att det därför är viktigt att vi diskuterar sex och sexuamoral på ett mer kunskapsbaserat och principiellt plan. Vilka etiska riktlinjer ska gälla? Finns bevisligen skadliga former av sex? Hur ska samhället hantera detta?
Källa: Petra Östergrens hemsida


miller.jpgLars Westerberg
Människor vill inte höra att de har en sexualsyn, de vill gärna tro att den är oangripbar och allmänmänsklig. Blir man för teoretisk blir människor svettiga och ser inte kopplingen till verkligheten. Men själv är jag övertygad om att den som anser att sexualitet inte bör köpas och säljas har en annan sexualsyn än den som menar att den kan det. Och att denna sexualsyn konsekvent tillämpad påverkar alla ställningstaganden som rör sexualiteten.

Hur rimligt är det för en utopist att tro att han kan förändra människors mentalitet? Jag vet inte, därav min trötthet. Anhängarna till en sexualsyn diametralt motsatt min har haft ett starkare inflytande och kunnat vrida klockan tillbaka.
Källa: Lars Westerberg, krönika HD.se
.Andra bloggar om: , , , ,
Pingat på intressant.se