december 2006


omfamning.jpgBakgrund
Debatten mellan mig och Louise Eek startade i tidningen Arbetaren. Kajsa Ekis Ekman skrev den 22/11 artikeln – Med tungan förvandlad till verktyg

Jag svarade med en debattartikel som publicerades den 6/12 – Inte alltid traumatiskt att sälja sex.

Louise Eek svarade sedan på min artikel den 15/12 med sin debattartikel – Önskningar och retorik – inte fakta.

Arbetaren ville inte fortsätta debatten om prostitution, de tyckte att tre artiklar i ämnet kunde räcka för den här omgången.

Min replik till Louise Eek publicerade jag därför här på min blogg: Vad är det inom prostitutionen som traumatiserar kvinnor. Idag svarade Louise Eek på mitt inlägg och skrev följande:

Svar till Isabella Lunds:
”Vad är det inom prostitutionen som traumatiserar kvinnor?”
Det är svårt att hålla en debatt värd namnet – om det är personangrepp som sätter nivån och faktafel. Lund refererar till Östergren och Louise P:s blogg där jag har slutat läsa de neoliberala tramset som utpekar mig som galen, tokig etcetera för att jag bland annat tidigare har pratat om ”hyperkapitalismens yttersta konsekvens” där jag använder mig av exempelvis Bourdieu som teoretiker.

Lund envisas med att prata om, läs blanda in min “trasiga barndom” som hon påstår skedde för 20 år sedan, vänligt av Lund men det skedde faktiskt för 30 år sedan, men det är inte min barndom, exklusivt, jag debatterat om med Lund. Och jag tar inte upp Lunds beskrivna depression, (Lunds blogg), därför det vore ett övertramp enligt mitt sätt att se på saken. Jag hade accepterat om de ovan nämnda kvinnorna, tillsammans med Lund, hade fört en saklig debatt och kritiserat i sak med motargument av annat slag än ”jag tycker” och rena personangrepp.

eekbocker.jpgI min bok ”spelat liv” försökte jag att vara såväl kritisk såsom ärlig till de facto varför jag hamnade där jag gjorde, varför jag stannade kvar och hur jag slutligen tog mig ur ”branschen”. Där jag även kollade med nutida forskning och vad den visat i resultat, vilket i princip stämmer med min egen erfarenhet, där det naturligtvis finns grader i helvetet. Jag har dessutom alltid stått för vad jag gjort och är rätt trött på Er alla som säger att prostitution är OK iförda slokhattar, solglasögon, motljus och/eller fingerade namn. Vem stigmatiserar egentligen vem?

Det är mot den bakgrunden jag har tagit fighten i samhällsdebatten och försökt att slåss för att alla kvinnor med erfarenhet av prostitution ska ha en möjlighet att komma tillbaka till samhället den dagen de så önskar: inte på grund av utan trots att de har sina erfarenheter. Det är lite mer än vad Östergren, Louise P eller Lund har gjort för kvinnorna, mig veterligen.

Nej, inte enbart ett kritiskt granskande intellekt utan även ett självkritiskt är viktigt som jag ser det i denna fråga. Initialt var jag noga med att ifrågasätta mig själv – var det mitt eventuellt ”svaga” psyke som gjorde att jag tillät såväl andra som jag själv att utföra handlingar som jag inte ville? Lund anför vidare att sälja sexuella tjänster skulle relateras till hennes sexualitet:

”Jag tror att vi alla kan vara överens om att det inte är skadligt att ha sex med en främmande människa om bägge parterna är överens om att så ska ske. Sex är ett mänskligt och njutningsfullt behov som vi alla har. Varför skulle då sex mellan två vuxna människor helt plötsligt traumatisera kvinnan om det är mannen som betalar för att få ha sex med kvinnan?”
I Lund

striptease.jpgNär jag ”jobbade” som strippa hade detta inget med min sexualitet att göra, utan det var en affärsuppgörelse (mitt sexliv skötte jag privat) som inte kunde framstå som det verkligen var för då hade jag förlorat pengar, läs inte tjänat en enda krona. Detta hade heller inget med drogproblematik att göra – då jag har använt droger i mitt liv, mellan tid till annan, men aldrig tillåtit drogerna styra mig etcetera. När jag föreläser är jag noga med att framhålla att jag antagligen har en light-version av de övergrepp som är signifikant för kvinnor som säljer sexuella tjänster världen över enligt den lista över minsta gemensamma nämnare som bland annat
professor Sven-Axel Månssons och Ulla-Carin Hedins forskning visar.

Lunds påstående får mig att undra. Menar Lund att hon är nymfoman? Om så är fallet varför är det viktigt att få godkännande av ”oss andra” och varför är det viktigt med betalning i så fall? Vad händer med professionalismen när de egna känslorna inte bara involveras utan dessutom blir överordnade? Blir verkligen ”jobbet” bättre utfört i så fall?

Lund menar vidare att jag inte skulle acceptera hennes argument för att hon inte tycker som jag vilket inte alls stämmer: när det i själva verket handlar om faktafel i Lunds argumentering bland annat att det inte skulle finnas forskning vilket är helt fel. Denna typ av argument fungerar väl dessutom åt båda håll – Lund gillar inte det jag säger, vilket dessutom inte bara grundar sig på mina erfarenheter utan även på akademiska studier.

shameless.jpgAlla jag intervjuade i min senaste bok, ”Att köpa eller köpas – frihet och makt i sexindustrin”, tycker att det dem just gör ska vara lagligt: att onanera (runka, masturbera) och posera är gränsen för ett flertal, medan samlag är det för andra, ytterligare en annan grupp slickar arsle, skiter köparna i munnen eller omvänt, slår dem gula och blå: allt är naturligtvis efter tycke och smak. Lund får naturligtvis befinna sig vart hon vill på den skalan men att kräva att sexköpslagen ska upphävas för att hon ”vill det” är helt främmande för mig då vi lever i ett samhälle som bör ha en färdriktning som gynnar alla inte endast ett fåtal. Andra lagar och förordningar inskränker kanske livet för mig på andra sätt, lagar som jag kanske tycker är onödiga om jag bara ser det från mitt individperspektiv, där dessa lagar många gånger accepteras av den stora massan.

Louise Eek

starrad.jpg

Min replik till Louise Eek
sellsex.jpgJag beklagar att Louise Eek tog det som ett personangrepp att jag påpekade att våra erfarenheter av prostitution skiljer sig. Det var inte min mening. Jag ville påvisa att erfarenheter av prostitution skiljer sig ofta åt beroende på varför man börjar sälja sex, ens bakgrund, i vilken ålder man är i, samt i vilket skeende i livet man befinner sig i.

Våra erfarenheter är olika liksom vår syn på prostitution. Louise Eek menar t.ex. att all prostitution förr eller senare sker av tvång och jag delar inte denna uppfattning. Jag kan dessutom klargöra att jag inte är en nymfoman men att sälja sex ändå passar min sexualitet.

I mitt tidigare svar till Louise Eek refererade jag till Petra Östergrens nya bok Porr, horor och feminister. Petra Östergren tar där upp i sin maktanalys hur sexsäljares röster tystats genom åren, röster och vittnesmål som inte passar in i den rådande prostitutionspolicyn. Jag refererade inte till några personangrepp på Louise Eek som person. Jag har heller inte refererat till något som Louise Persson har skrivit i min artikel i Arbetaren eller i mitt svar på Eeks artikel här på min blogg.

sensuellablommor.jpgLouise Eek har funnit stöd i forskningsresultat kring sina erfarenheter av att sälja sex, forskning utförd av bl.a. Sven-Axel Månssons och Ulla-Carin Hedin. Förutom sina egna erfarenheter bygger hon framför allt sin argumentation på dessa forskningsresultat.

Om man ska acceptera viss forskning som bedrivits om prostitution, som sanningen om vad prostitution är, så måste man ta en titt på hur denna forskning bedrivits och granska den kritiskt. Detta har Petra Östergren gjort i sin bok och för mig var det skönt att få bevis på något jag länge hade anat. För många av oss som säljer sex och som mår bra av att göra detta har inte känt igen oss i den beskrivningen av prostitutionen som finns.

Den största orsaken är naturligtvis att vi inte har inkluderats i forskningen. Vi kommer inte heller i kontakt med sociala myndigheter eller polis som jobbar med prostitution, experter som man ofta ställer frågor till när man vill veta något om prostitution.

Våra erfarenheter har därför, fram tills idag, varit ganska så osynliga i debatten. Petra Östergrens bok har dock gett oss en röst, och även om jag själv inte är med i boken, så känner jag, liksom många av mina kollegor äntligen igen oss i de beskrivningar som görs av kvinnor som säljer sex. Detta är fakta Louise Eek och inte enbart ett tyckande.

Fakta är också att det finns många kvinnor som far illa inom prostitution och jag beklagar en andra gång att jag inte får svar på frågan vad det är inom prostitutionen som traumatiserar kvinnor. Jag önskar fortfarande lika lite som Eek att kvinnor ska bli traumatiserade av att sälja sex. Det är därför viktigt att man ställer frågor kring detta och att svaren har substans. Att bara svara prostitution duger inte. Jag vill veta vad det är inom prostitutionen som traumatiserar.

horstigma.jpgJag beundrar Louise Eek för att hon vågade träda fram och stå öppet för att hon jobbat som strippa och sålt sexuella tjänster. Naturligtvis behövs det fler som vågar ta det här steget, men de flesta av oss tar det inte då vi har nära och kära som vi månar om. Vi vet hur illa vi då kan behandlas av samhället. Priset som ens nära och kära och man själv får betala är för högt som samhällsklimatet är idag.

Fram tills den dagen då den kvinnliga sexualiteten är mer accepterad, den dagen då det är mer accepterat att en kvinna kan jobba med sex och tycka om det, får vi nog leva med att de flesta av oss är i behov av att skydda vår integritet.

Horstigmat förstärks dessutom av den rådande prostitutionspolicyn, förtrycket av den kvinnliga sexualiteten likaså. Att t.ex. inte kunna förstå, att kvinnor både med lust och glädje säljer sexuella tjänster och dessutom njuter av det, är detsamma som att säga att en kvinna inte kan njuta av sex med en främmande man och att det är fel att ha tillfälliga sexuella kontakter som kvinna. Om mannen betalar eller inte gör ingen skillnad, som människor fungerar vi på samma sätt i sängen ändå.

brothel_house.jpgVåld och tvång trivs utmärkt i det dolda och min motivation till en avkriminalisering av prostitution är framförallt att jag vill minska våra risker och öka vår säkerhet.

I DN kunde jag härom dagen läsa en artikel om hur gatuprostitutionen ökat. I artikeln berättades det om två kvinnor som gick två och två i arm, för att skydda varandra. Det stod: De har ingen hallick. Därför lämnas de oftast i fred av polisen.
Naturligtvis ska profitörer och utnyttjande inte tillåtas men nuvarande lagstiftning är inte rimlig. Bilden av de två kvinnorna som samarbetade och som man lämnade ifred nästan i någon slags nåd (för att de inte hade en hallick) är horribel. Varför ska de inte kunna, inom lagens gränser, få samarbeta så att deras säkerhet ökar?

Jag kan heller inte se att det finns några bra motiv till varför vi som säljer sex inte ska kunna rätt till en egen arbetslokal, utan att riskera att vräkas, eller varför vi inte ska kunna anlita hjälp av andra. Så länge ingen utnyttjar någon annan så borde sådana här saker inte klassas som koppleri och vara kriminellt.

Jag kan heller inte finna några motiv till varför det skulle vara kriminellt att köpa en sexuell tjänst. Så länge det handlar om en uppgörelse mellan vuxna människor som av fri vilja valt att sälja respektive köpa sexuella tjänster finns det ingen anledning till att kriminalisera det dem gör. Det handlar ytterst om att man ska har rätt att fritt göra vad man vill med sin egen kropp. Sex i sig är ingen skadlig aktivitet, snarare en hälsosam sådan. Om sexköp faller inom ramen av tvång eller handlar om minderåriga så har vi redan andra lagar som täcker detta.

Problematiken med utsatta människor som säljer sex för att finansiera sitt missbruk handlar om missbruk, inte om prostitution. Droger och ett självdestruktivt beteende skadar, inte sexuella frivilliga handlingar. Sexuell människohandel handlar om fattigdom i andra länder, tvång och slaveri och ska bekämpas men inte blandas ihop med frivillig prostitution.

loving.jpgI ett jämställt samhälle har alla rätt att fritt bestämma över sina egna liv och sina kroppar så länge man inte skadar någon annan. I ett jämställt samhälle är den kvinnliga sexualiteten lika accepterad som en mans.

Där har vi som säljer sex samma mänskliga rättigheter som alla andra och kan erbjuda våra sexuella tjänster under trygga arbetsförhållanden. Det är värt att kämpa för!

Vill avslutningsvis önska alla min läsare

Ett Riktigt Gott Nytt År!

Isabella LundAndra bloggar om: , , , , , , ,
   Pingat på intressant.se

pompeji.jpg

Bilderna i detta inlägget kommer från det antika Rom och väggmålningar på Pompejis bordeller. Sådana här ”vägskyltar” fanns överallt i staden och de visade vägen till närmaste bordell. Man skulle gå dit kuken peka!

Jag har börjat bli lite nyfiken på hur sexsäljare i andra länder har det. Närmast till hands för mig ligger ju Danmark och jag har alltid undrat lite hur det är att jobba på en bordell där.

Hur har sexsäljarna det i Danmark egentligen? Jag vet t.ex. att sexsäljarna på bordellerna omnämns som gudinnor, jag gillar det ordet, sexgudinna är inte så dumt att vara. 😉

Fick ett tips om en kollega i Danmark som också bloggar och jag hittade på så sätt den mycket intressanta bloggen – En luders dagbog.

Och när jag börja läsa vad min danska kollega skrev insåg jag snabbt att det är många frågor som förenar sexsäljarna i både Sverige och Danmark, trots att vi jobbar under olika villkor.
.

luderdagbog.jpgLuder jobbar på 4 olika bordeller eller ”klinikker” som det också kallas i Danmark. Men det fungerar inte riktigt på det sätt som jag trodde att det gör. Bordellerna hon jobbar på är i princip hennes arbetslokal där hon tar emot sina kunder. En lokal som hon hyr enligt ett fast schema, ofta av en fd. sexsäljare. Hon är alltså inte anställd.
.

pompeji14.jpgHon jobbar helt självständigt och är så gott som alltid ensam då hon jobbar. Hon sköter själv all marknadsföring och bokningar för sina kunder. Oftast är hon helt uppbokad de dagarna hon jobbar och det är sällan hon har möjlighet att ta emot spontana besök på bordellen. De flesta sexsäljarna brukar vanligtvis ha en ”telefondame” som hjälp på bordellen. Hon fungerar både som ett beskydd, städerska, bokningshjälp och hämtare av kunder.
.

I Köpenhamn och andra större städer arbetar ofta flera sexsäljare samtidigt på bordellerna. Där finns ett väntrum för kunder och om kunden inte har bokat någon i förväg så kan han där på plats få träffa de tjejer som för dagen jobbar och är lediga. Men Luder skulle aldrig kunna tänka sig att jobba på det sättet. Utanför Köpenhamn är det också mer vanligt att det bara är en kvinna åt gången som jobbar på bordellerna.
.

Jag bad Luder berätta lite om sitt jobb och här kommer hennes berättelse…
.
pompeji11.jpg
.
Jeg har lovet at fortælle lidt om hvordan det er at arbejde på klinik her i Danmark. Jeg arbejder på 4 forskellige bordeller…eller klinikker som de også kaldes. Jeg ved der findes klinikker hvor flere piger arbejder samtidig, men det ville jeg ikke bryde mig om.

pompeji8.jpgDen ene klinik ligger i provinsen og de 3 andre i København. Bordellet i provinsen er et lille byhus. Man går ind i en entree hvor der forenden af entreen er en stol og et gardin man kan rulle for. På den måde kan gæst
nr. 2 se, at der allerede sidder en ventende gæst…uden at de to mænd kan se hinanden.

Når jeg er klar inviterer jeg gæsten ind i ”bollerummet” hvor der også er to lænestole omkring et bord. Her kan vi sidde og snakke lidt inden vi går i gang med at lege. Jeg byder som regel på kaffe eller sodavand.

Inden vi starter legen spørger jeg om han skal bruge toilettet. Jeg har dermed signaleret, at jeg forventer han er ren …. og det er yderst sjældent, at jeg oplever andet 🙂
.

pompeji10.jpg Og så går legen i gang ….når vi er færdige bliver kunden vist ud af en bagdør så han ikke risikere at støde ind i en evt ny ventende gæst.

I alle bordellerne er der et rum hvor jeg kan sidde med min computer og mine forskellige udklædningsgenstande. Der er næsten altid et fjernsyn, en seng og internet adgang og det er her telefonsvareren bliver indtalt.

Der er også et lille køkken, hvor kaffen bliver brygget og nogle gange laver jeg lidt mad til mig selv. Det er ligesom et lille hjem og jeg hygger mig faktisk meget på stedet uanset om jeg har gæster eller ej. Det er klart bedst hvis jeg har gæster 😉
.

pompeji4.jpgJeg sørger selv for at gøre rent efter mig, vaske håndklæder og sengetøj og jeg er også så nogenlunde selv herre over hvor når jeg møder ind og hvornår jeg går hjem

Det er en smule anderledes i Kbh. Knap så hjemligt. Et af stederne er der ”tvungen” telefondame….de andre steder har jeg efterhånden fået tilladelse til at sidde uden telefon dame og det har jeg det nu bedst med 🙂

Jeg kan godt lide at arbejde på klinikkerne. Så foregår alt på ”mit” domæne….det er mig der inviterer og byder velkommen, det er mig der ved hvor tingene ligger og det er mig der sætter reglerne 🙂
.

pompeji15.jpgJeg køre også lidt escort, men det er ikke altid jeg bryder mig så meget om det. Nogle gange træder man direkte ind i folks personlighed…..almindelig høflighed byder mig også at blive meget længere tid end jeg bliver betalt for…..sådan er det ikke på klinikken…der har jeg planlagt min dag efter de aftaler jeg somregel har lavet på forhånd via mail og bliver nødt til at holde tiden… 🙂 …. jeg føler mig lidt mere som en pizza der er blevet ringet efter på escort besøg…en høflig pizza 😀Andra bloggar om: , , ,

Pingat på intressant.se

gd2.jpgSom sexsäljare är det i stort sett omöjligt att bemöta vad som skrivs i pressen om oss då man alltid tycks kräva att man ska skriva under debattartiklar med sitt riktiga namn. Tyvärr kan jag inte göra detta pga horstigmat och mina två tonårsbarn. Jag planerar därför att bemöta ett flertal skribenter i höstens prostitutionsdebatt genom ett inlägg här på min blogg istället. Det inlägget väntar jag dock lite med tills efter helgerna så alla har firat klart jul och nyår.
En av de jag hade planerat att bemöta här på bloggen är Lena Thomsson pga hennes artikel i Gefle Dagblad den 7/12 – Indignerade argument. Hon inledde sin artikel med raderna:

Att ta en annan människas kropp i besittning är en våldshandling, slaveri. Tillåter vi prostitution dränks jämställdhetssträvandena i kommersialismens villkor, så – vad ska vi med prostitution/pornografi?

Lena Thomsson tycker att Petra Östergren i sin nya bok – Porr, horor och feminister ”argumenterar indignerat med argument så låga att ögonbrynen far upp i taket”. Och eftersom jag naturligtvis inte håller med så var denna skribent given på min lista.

gd.jpgFör även om det är Petras bok som kritiseras så känner jag många gånger att kritiken mot boken i själva verket är kritik mot prostitutionen som sådan. Argumenten baserar sig vanligtvis på okunskap om vad prostitution är eller så är det medvetna retoriska knep. Jag är trött på alla artiklar i media där jag som sexsäljare och mitt gebit framställs på ett felaktigt sätt.

Den typen av artiklar tycker jag inte ska få förbli obesvarade längre, de förtrycker bara den kvinnliga sexualiteten mer och förstärker horstigmat samt alla fördomarna som finns mot oss som säljer sex och våra kunder. Det får vara stopp och belägg för det nu.

Jag tog därför innan jul kontakt med Kulturredaktionen på Gefle Dagbald för att be om Lena Thomssons mailadress. Då jag förklarade varför jag önskade få den, svara de med att jag kanske kunde få en möjlighet att svara henne i deras tidning istället. Och det var ett erbjudande jag absolut inte kunde tacka nej till. En debattartikel skrevs och accepterades och idag finns den att läsa i Gefle Dagblad – Vi som säljer sex har samma rättigheter som alla andra!:


petragd.jpg

Har rätt? Petra Östergren har skrivit en bok om prostitution och får medhåll från Isabella Lund, eskort.

Vi som säljer sex har samma rättigheter som alla andra!

Lena Thomsson skriver i sin recension av Petra Östergrens bok Porr, horor och feminister: ”Att ta en annan människas kropp i besittning är en våldshandling, slaveri.” Vi som säljer sexuella tjänster är eniga med alla om detta är fel samt att ingen har rätt att köpa en annan människa. Detta kan heller inte ske inom den frivilliga prostitutionen. Sexuell människohandel handlar om fattigdom i andra länder, tvång och slaveri och ska inte blandas ihop med frivillig prostitution.

Precis som Östergren visar i sin bok finns det fria och oberoende sexsäljare. Jag är en av dem (även om jag inte är med i boken). Det är jag, och ingen annan, som har kontrollen och styr vem som får lov att träffa mig. Det som sker, sker på mina villkor, efter mina regler och ingen kan köpa en tjänst av mig som jag inte själva vill utföra. Jag är långt ifrån en slav.

Det är inte skadligt att ha sex med en främmande människa om bägge parterna är överens om att så ska ske. Varför skulle då sex mellan två vuxna människor helt plötsligt bli en våldshandling om mannen betalar för att få ha sex med kvinnan? Att som prostitutionsmotståndare påstå att mannen automatiskt får makt över kvinnan och i princip kan göra vad han vill stämmer inte.

gd5.jpgDet är helt naturligt att man som människa har gränser för sexuella aktiviteter, speciellt tillsammans med en främmande människa. De flesta som både säljer och köper sexuella tjänster är helt normala människor som möts för att njuta av sex tillsammans. Lika mycket som kunden måste respektera mina gränser, respekterar jag självklart hans eller hennes gränser.

Alla servicetjänster vi betalar för sker ytterst sällan helt på kundens villkor, där kunden känner makt över den som utför tjänsten. Jag själv känner aldrig att jag har makt över min massör, frisör, läkare, terapeut, kurator, revisor eller vem det än är jag köper en tjänst av. En liknande situation uppstår mellan en kvinna som säljer sexuella tjänster och hennes manliga kund.

Lena Thomsson menar att om man tillåter prostitution så dränks jämställdhetssträvandena i kommersialismens villkor. Var finns argumenten för detta? I ett jämställt samhälle har kvinnor rätt att fritt bestämma över sina egna liv och sina kroppar. Där har vi som säljer sex samma mänskliga rättigheter som alla andra, samt rätt att sälja sex under trygga och anständiga förhållanden.

Sex som går utanför normen, känner många sig äcklade inför och tar avstånd ifrån. Även om det sker mellan vuxna, samtyckande fria människor. Sexsäljare behandlas därför idag med samma förakt som man visade homosexuella i mitten av förra seklet. Som kvinna kan du ta betalt och tycka om ett jobb, bara det inte handlar om sex! Det är förvånansvärt att vi inte kommit längre i den sexuella jämställdheten mellan könen.

Isabella Lund,
en fri oberoende eskort

Fotnot: Namnet är ett alias.


.

..
Andra bloggar om: , , , , , Pingat på intressant.se

kina1.jpg

I Futiandistriktet i Kina grep polisen över hundra prostituerade och sexkunder och den 29 november tvingades de paradera på gatan medan polisen läste upp deras namn och hemorter

Blogge Bloggelito berättade på sin blogg redan den 6 december om denna hemska händelsen i Kina.

Idag kan man läsa om det i Sydsvenska Dagbladet:

.

Denna typ av shizhong, offentlig förnedring, förekommer knappt längre i Kina. Att det dessutom skulle ske i en av Kinas rikaste och mest moderna städer var desto mer chockerande.

En flod av kritik har kommit från advokater, medier och vanligt folk. Kinesiska kvinnoförbundet fördömde tilltaget som ”en förolämpning mot alla kinesiska kvinnor”. Men till lokala medier säger Futiandistriktets partisekreterare att paraden var ett effektivt sätt att bekämpa sexhandel. På häktet i Shenzhen meddelar en polis att kvinnorna kommer att skickas till arbetsläger i minst ett halvår.
Källa: Prostitutionen breder ut sig i Kina
.

kina3.jpgPå något sätt och på ett symboliskt sätt så känns hela händelsen inte så främmande för hur det är här i Sverige.

Det är så här jag upplever horstigmat mot mig. Jag är ett steg från att paradera offentligt på gatan men skammen kastad över mig av alla oförstående människor.

Läs Blogge Bloggelitos inlägg – Kommunistisk stigmatisering så får du veta mer om allt och hur det är i Kina.Andra bloggar om: , ,   
Pingat på intressant.se

Nästa sida »