freedom_of_speech.jpgIdag är det dagen för mänskliga rättigheter och jag tänker på att vi som säljer sex tyvärr inte har dessa så självklara rättigheter i en demokrati.

Vi är en grupp som diskrimineras och medvetet tystas ner i dagens samhälle.
Vi kan inte välja att arbeta med att sälja sex, eller ha det som en hobbyverksamhet vid sidan om ett vanligt jobb.
Vi kan inte leva tillsammans med en partner.
Vi har inte samma rättigheter som alla andra till säkra och bra arbetsförhållanden.
Vi kan inte ansluta oss till fackföreningar.
Vi kan inte delta i debatten om våra villkor på samma premisser som andra.

Men framför allt idag så tänker jag på alla som är utsatta för sexuell människohandel. Att bli satt i slaveri och utnyttjad sexuellt är ett grovt brott mot de mänskliga rättigheterna och ingen bör blunda för det faktum att detta sker, här och nu i Sverige. Offrena för sexuell människohandel finns mitt framför ögonen på alla! I en av Sveriges mest omfattande utredningar om människohandel förekom det att 16 telefon nummer visade på Sveriges största annonseringsplats för eskorter Internet.

whore.jpg

En negativ konsekvens av sexköpslagen är att om sexköpare misstänker något, om än bara så lite, så vågar de inte anmäla sina misstankar till polisen, de begår ett brott genom att bara ha för avsikt att köpa en sexuell tjänst.

Det behövs information som kan hjälpa oss att identifiera människohandel, tecken som man bör vara observant på som vanlig medborgare, sexköpare eller säljare, polis, socialarbetare eller sjukvårdspersonal.

Det behövs samarbete, praktisk handling, kreativa idéer och att horstigmat motarbetas så att myndigheter och organisationer kan samarbeta med oss i branschen utan att fördömas för det.

Jag är övertygad om att en avkriminalisering av den frivilliga prostitutionen och bättre arbetsvillkor för sexsäljare kan bidra till en mer positiv utveckling. I det dolda gynnas kriminella organisationer och vi vill helst slippa dem.

human_rights.jpg


Andra bloggar om: , , , , , ,
Pingat på intressant.se