omfamning.jpgBakgrund
Debatten mellan mig och Louise Eek startade i tidningen Arbetaren. Kajsa Ekis Ekman skrev den 22/11 artikeln – Med tungan förvandlad till verktyg

Jag svarade med en debattartikel som publicerades den 6/12 – Inte alltid traumatiskt att sälja sex.

Louise Eek svarade sedan på min artikel den 15/12 med sin debattartikel – Önskningar och retorik – inte fakta.

Arbetaren ville inte fortsätta debatten om prostitution, de tyckte att tre artiklar i ämnet kunde räcka för den här omgången.

Min replik till Louise Eek publicerade jag därför här på min blogg: Vad är det inom prostitutionen som traumatiserar kvinnor. Idag svarade Louise Eek på mitt inlägg och skrev följande:

Svar till Isabella Lunds:
”Vad är det inom prostitutionen som traumatiserar kvinnor?”
Det är svårt att hålla en debatt värd namnet – om det är personangrepp som sätter nivån och faktafel. Lund refererar till Östergren och Louise P:s blogg där jag har slutat läsa de neoliberala tramset som utpekar mig som galen, tokig etcetera för att jag bland annat tidigare har pratat om ”hyperkapitalismens yttersta konsekvens” där jag använder mig av exempelvis Bourdieu som teoretiker.

Lund envisas med att prata om, läs blanda in min “trasiga barndom” som hon påstår skedde för 20 år sedan, vänligt av Lund men det skedde faktiskt för 30 år sedan, men det är inte min barndom, exklusivt, jag debatterat om med Lund. Och jag tar inte upp Lunds beskrivna depression, (Lunds blogg), därför det vore ett övertramp enligt mitt sätt att se på saken. Jag hade accepterat om de ovan nämnda kvinnorna, tillsammans med Lund, hade fört en saklig debatt och kritiserat i sak med motargument av annat slag än ”jag tycker” och rena personangrepp.

eekbocker.jpgI min bok ”spelat liv” försökte jag att vara såväl kritisk såsom ärlig till de facto varför jag hamnade där jag gjorde, varför jag stannade kvar och hur jag slutligen tog mig ur ”branschen”. Där jag även kollade med nutida forskning och vad den visat i resultat, vilket i princip stämmer med min egen erfarenhet, där det naturligtvis finns grader i helvetet. Jag har dessutom alltid stått för vad jag gjort och är rätt trött på Er alla som säger att prostitution är OK iförda slokhattar, solglasögon, motljus och/eller fingerade namn. Vem stigmatiserar egentligen vem?

Det är mot den bakgrunden jag har tagit fighten i samhällsdebatten och försökt att slåss för att alla kvinnor med erfarenhet av prostitution ska ha en möjlighet att komma tillbaka till samhället den dagen de så önskar: inte på grund av utan trots att de har sina erfarenheter. Det är lite mer än vad Östergren, Louise P eller Lund har gjort för kvinnorna, mig veterligen.

Nej, inte enbart ett kritiskt granskande intellekt utan även ett självkritiskt är viktigt som jag ser det i denna fråga. Initialt var jag noga med att ifrågasätta mig själv – var det mitt eventuellt ”svaga” psyke som gjorde att jag tillät såväl andra som jag själv att utföra handlingar som jag inte ville? Lund anför vidare att sälja sexuella tjänster skulle relateras till hennes sexualitet:

”Jag tror att vi alla kan vara överens om att det inte är skadligt att ha sex med en främmande människa om bägge parterna är överens om att så ska ske. Sex är ett mänskligt och njutningsfullt behov som vi alla har. Varför skulle då sex mellan två vuxna människor helt plötsligt traumatisera kvinnan om det är mannen som betalar för att få ha sex med kvinnan?”
I Lund

striptease.jpgNär jag ”jobbade” som strippa hade detta inget med min sexualitet att göra, utan det var en affärsuppgörelse (mitt sexliv skötte jag privat) som inte kunde framstå som det verkligen var för då hade jag förlorat pengar, läs inte tjänat en enda krona. Detta hade heller inget med drogproblematik att göra – då jag har använt droger i mitt liv, mellan tid till annan, men aldrig tillåtit drogerna styra mig etcetera. När jag föreläser är jag noga med att framhålla att jag antagligen har en light-version av de övergrepp som är signifikant för kvinnor som säljer sexuella tjänster världen över enligt den lista över minsta gemensamma nämnare som bland annat
professor Sven-Axel Månssons och Ulla-Carin Hedins forskning visar.

Lunds påstående får mig att undra. Menar Lund att hon är nymfoman? Om så är fallet varför är det viktigt att få godkännande av ”oss andra” och varför är det viktigt med betalning i så fall? Vad händer med professionalismen när de egna känslorna inte bara involveras utan dessutom blir överordnade? Blir verkligen ”jobbet” bättre utfört i så fall?

Lund menar vidare att jag inte skulle acceptera hennes argument för att hon inte tycker som jag vilket inte alls stämmer: när det i själva verket handlar om faktafel i Lunds argumentering bland annat att det inte skulle finnas forskning vilket är helt fel. Denna typ av argument fungerar väl dessutom åt båda håll – Lund gillar inte det jag säger, vilket dessutom inte bara grundar sig på mina erfarenheter utan även på akademiska studier.

shameless.jpgAlla jag intervjuade i min senaste bok, ”Att köpa eller köpas – frihet och makt i sexindustrin”, tycker att det dem just gör ska vara lagligt: att onanera (runka, masturbera) och posera är gränsen för ett flertal, medan samlag är det för andra, ytterligare en annan grupp slickar arsle, skiter köparna i munnen eller omvänt, slår dem gula och blå: allt är naturligtvis efter tycke och smak. Lund får naturligtvis befinna sig vart hon vill på den skalan men att kräva att sexköpslagen ska upphävas för att hon ”vill det” är helt främmande för mig då vi lever i ett samhälle som bör ha en färdriktning som gynnar alla inte endast ett fåtal. Andra lagar och förordningar inskränker kanske livet för mig på andra sätt, lagar som jag kanske tycker är onödiga om jag bara ser det från mitt individperspektiv, där dessa lagar många gånger accepteras av den stora massan.

Louise Eek

starrad.jpg

Min replik till Louise Eek
sellsex.jpgJag beklagar att Louise Eek tog det som ett personangrepp att jag påpekade att våra erfarenheter av prostitution skiljer sig. Det var inte min mening. Jag ville påvisa att erfarenheter av prostitution skiljer sig ofta åt beroende på varför man börjar sälja sex, ens bakgrund, i vilken ålder man är i, samt i vilket skeende i livet man befinner sig i.

Våra erfarenheter är olika liksom vår syn på prostitution. Louise Eek menar t.ex. att all prostitution förr eller senare sker av tvång och jag delar inte denna uppfattning. Jag kan dessutom klargöra att jag inte är en nymfoman men att sälja sex ändå passar min sexualitet.

I mitt tidigare svar till Louise Eek refererade jag till Petra Östergrens nya bok Porr, horor och feminister. Petra Östergren tar där upp i sin maktanalys hur sexsäljares röster tystats genom åren, röster och vittnesmål som inte passar in i den rådande prostitutionspolicyn. Jag refererade inte till några personangrepp på Louise Eek som person. Jag har heller inte refererat till något som Louise Persson har skrivit i min artikel i Arbetaren eller i mitt svar på Eeks artikel här på min blogg.

sensuellablommor.jpgLouise Eek har funnit stöd i forskningsresultat kring sina erfarenheter av att sälja sex, forskning utförd av bl.a. Sven-Axel Månssons och Ulla-Carin Hedin. Förutom sina egna erfarenheter bygger hon framför allt sin argumentation på dessa forskningsresultat.

Om man ska acceptera viss forskning som bedrivits om prostitution, som sanningen om vad prostitution är, så måste man ta en titt på hur denna forskning bedrivits och granska den kritiskt. Detta har Petra Östergren gjort i sin bok och för mig var det skönt att få bevis på något jag länge hade anat. För många av oss som säljer sex och som mår bra av att göra detta har inte känt igen oss i den beskrivningen av prostitutionen som finns.

Den största orsaken är naturligtvis att vi inte har inkluderats i forskningen. Vi kommer inte heller i kontakt med sociala myndigheter eller polis som jobbar med prostitution, experter som man ofta ställer frågor till när man vill veta något om prostitution.

Våra erfarenheter har därför, fram tills idag, varit ganska så osynliga i debatten. Petra Östergrens bok har dock gett oss en röst, och även om jag själv inte är med i boken, så känner jag, liksom många av mina kollegor äntligen igen oss i de beskrivningar som görs av kvinnor som säljer sex. Detta är fakta Louise Eek och inte enbart ett tyckande.

Fakta är också att det finns många kvinnor som far illa inom prostitution och jag beklagar en andra gång att jag inte får svar på frågan vad det är inom prostitutionen som traumatiserar kvinnor. Jag önskar fortfarande lika lite som Eek att kvinnor ska bli traumatiserade av att sälja sex. Det är därför viktigt att man ställer frågor kring detta och att svaren har substans. Att bara svara prostitution duger inte. Jag vill veta vad det är inom prostitutionen som traumatiserar.

horstigma.jpgJag beundrar Louise Eek för att hon vågade träda fram och stå öppet för att hon jobbat som strippa och sålt sexuella tjänster. Naturligtvis behövs det fler som vågar ta det här steget, men de flesta av oss tar det inte då vi har nära och kära som vi månar om. Vi vet hur illa vi då kan behandlas av samhället. Priset som ens nära och kära och man själv får betala är för högt som samhällsklimatet är idag.

Fram tills den dagen då den kvinnliga sexualiteten är mer accepterad, den dagen då det är mer accepterat att en kvinna kan jobba med sex och tycka om det, får vi nog leva med att de flesta av oss är i behov av att skydda vår integritet.

Horstigmat förstärks dessutom av den rådande prostitutionspolicyn, förtrycket av den kvinnliga sexualiteten likaså. Att t.ex. inte kunna förstå, att kvinnor både med lust och glädje säljer sexuella tjänster och dessutom njuter av det, är detsamma som att säga att en kvinna inte kan njuta av sex med en främmande man och att det är fel att ha tillfälliga sexuella kontakter som kvinna. Om mannen betalar eller inte gör ingen skillnad, som människor fungerar vi på samma sätt i sängen ändå.

brothel_house.jpgVåld och tvång trivs utmärkt i det dolda och min motivation till en avkriminalisering av prostitution är framförallt att jag vill minska våra risker och öka vår säkerhet.

I DN kunde jag härom dagen läsa en artikel om hur gatuprostitutionen ökat. I artikeln berättades det om två kvinnor som gick två och två i arm, för att skydda varandra. Det stod: De har ingen hallick. Därför lämnas de oftast i fred av polisen.
Naturligtvis ska profitörer och utnyttjande inte tillåtas men nuvarande lagstiftning är inte rimlig. Bilden av de två kvinnorna som samarbetade och som man lämnade ifred nästan i någon slags nåd (för att de inte hade en hallick) är horribel. Varför ska de inte kunna, inom lagens gränser, få samarbeta så att deras säkerhet ökar?

Jag kan heller inte se att det finns några bra motiv till varför vi som säljer sex inte ska kunna rätt till en egen arbetslokal, utan att riskera att vräkas, eller varför vi inte ska kunna anlita hjälp av andra. Så länge ingen utnyttjar någon annan så borde sådana här saker inte klassas som koppleri och vara kriminellt.

Jag kan heller inte finna några motiv till varför det skulle vara kriminellt att köpa en sexuell tjänst. Så länge det handlar om en uppgörelse mellan vuxna människor som av fri vilja valt att sälja respektive köpa sexuella tjänster finns det ingen anledning till att kriminalisera det dem gör. Det handlar ytterst om att man ska har rätt att fritt göra vad man vill med sin egen kropp. Sex i sig är ingen skadlig aktivitet, snarare en hälsosam sådan. Om sexköp faller inom ramen av tvång eller handlar om minderåriga så har vi redan andra lagar som täcker detta.

Problematiken med utsatta människor som säljer sex för att finansiera sitt missbruk handlar om missbruk, inte om prostitution. Droger och ett självdestruktivt beteende skadar, inte sexuella frivilliga handlingar. Sexuell människohandel handlar om fattigdom i andra länder, tvång och slaveri och ska bekämpas men inte blandas ihop med frivillig prostitution.

loving.jpgI ett jämställt samhälle har alla rätt att fritt bestämma över sina egna liv och sina kroppar så länge man inte skadar någon annan. I ett jämställt samhälle är den kvinnliga sexualiteten lika accepterad som en mans.

Där har vi som säljer sex samma mänskliga rättigheter som alla andra och kan erbjuda våra sexuella tjänster under trygga arbetsförhållanden. Det är värt att kämpa för!

Vill avslutningsvis önska alla min läsare

Ett Riktigt Gott Nytt År!

Isabella LundAndra bloggar om: , , , , , , ,
   Pingat på intressant.se