januari 2007


Dagens gästskribent Hasse, tar oss med in i bordellens värld i Danmark. I ett mycket intressant och läsvärt inlägg berättar han om sociologen Cristina Alzaga fältstudier på Danmarks bordeller och hur hon där möter starka, entreprenanta och självständiga kvinnor.

Hasse är en av de många skåningarna som brukar hålla till på Venuslogens diskussionsforum i Danmark. Ett forum för sexköpare och sexsäljare i både Sverige och Danmark. Venuslogen har bl.a. ”Bordellbesök för Dummies”.
Stort Tack för ditt fina bidrag till bloggen Hasse! 😀

cadanskbordell.jpgKnarkhoror på gatan som säljer blowjobs bakom en container eller ryska 15-åringar inlåsta i en lägenhet eller källare – det är den ensidiga bilden av prostitution vi ofta blir serverade i svenska medier. Den svenska prostitutionsdebatten brukar snöa in sig på könskamp, förtryck, och moraliserande. Enligt undersökningar lär trots detta var åttonde man i Sverige ha köpt sex, och för 1,2 miljoner skåningar i Öresundsregionen finns de många danska bordellerna där köpesex är helt lagligt, i det egna lokalområdet, bokstavligt talat på pendlingsavstånd.

Nu har för första gången en forskare, sociologen Cristina Alzaga i Köpenhamn, bedrivit fältstudier på bordell och undersökt branschen inifrån för att skapa bättre förståelse för glädjeflickornas situation – och världen hon mötte på de Köpenhamnska glädjehusen var fjärran från narkotikamiljön i området runt Istedgade, som annars präglar svenska mediers bild av sexhandeln i ”Skånes huvudstad” Köpenhamn.

I åtta månader arbetade hon som telefondam på två massagekliniker (som de danska bordellerna kallas) – d.v.s. inte som utomstående ”observatör”, men som medarbetare och ”en i gänget” – och lärde på så vis känna branschen. Hon berättar om sitt forskningsarbete både i Weekendavisen och i Universitetsavisen.

Alzaga mötte här en värld av kvinnliga entreprenörer, som vägrar vara offer. Att jobba som massagepige på klinik kräver inte bara att man är serviceinriktad, men också mod och viljestyrka, och hon berättar att hon kom i kontakt med en miljö med egna spelregler och sociala koder som inte liknade de föreställningar hon hade innan hon gav sig in i arbetet:

erotikstaty.jpg”Då jag första gången besökte kliniken, överraskade det mig, hur fint och välordnat där var. Flickorna ställer krav på, att kliniken skall vara fint inrättad, och att där skall vara tillgång till bad och fuktighetskräm, och att soffan skall stå på rätt plats. Det ger bra mening, så snart man är inne i miljön, för massagklinikerna skall distansera sig från gatuprostitutionen, och därför är det viktigt att signalera ordning och exklusivitet”.

Som telefondam var hennes uppgift att passa telefonen, släppa in kunderna på kliniken och vara till hands där det behövdes. Hon berättar att hennes största utmaning i början, var att vänja sig vid en miljö, där nakenhet är en självklarhet och där sexuella handlingar beskrivs helt ogenerat.

Som telefondam skulle hon bl.a. marknadsföra flickorna gentemot kunderna. Flickorna lägger stor vikt vid att man skall kunna beskriva dem ordentligt, och berätta om storleken på bröst, färgen på ögonen och om de är renrakade.

Alzaga är den första forskaren som gjort fältstudier bland prostituerade i Skandinavien, och hon har givit sig in på ett vetenskapligt område som är mycket präglat av polariserade hållningar antingen för eller emot prostitution, och det mesta av litteraturen i ämnet rymmer en politisk och moralisk agenda.

”Prostitution är ett ömtåligt ämne att ägna sig åt, eftersom alla yttringar alltid kommer att tolkas och ingå i den existerande offentliga debatten vilken som centralt påbud har moraliskt och politiskt ställningstagande. På så vis kommer undersökningsresultaten på detta område inte kunna undgå att utnyttjas som argumentation antingen för eller emot prostitution, och de kommer oundvikligt att indragas i agendor som sträcker sig långt ut över de rent vetenskapliga. Det är dock möjligt – och nödvändigt – genom forskning att genombryta och ompröva de gängse berättelserna om prostitution som har varit under en viss upprepning.”

rodharig.jpg Alzaga är skeptisk till den typiska skandinaviska empiriska socialforskningen, som typiskt tar sin utgångspunkt i kvantitativa eller kvalitativa intervjuer och fokuserar mycket på prostitutionens skadeverkningar utifrån ett önskemål om att göra upp med myten om den lyckliga horan, och därför når en bestämd typ av slutsatser.

”Prostitution föregår inom en mycket stängd värld, som det kan vara svårt att tränga in i med hjälp av intervjuer. Forskarna vet för lite om området för att kunna ställa ordentliga frågor, och de prostituerade besvarar deras frågor med de klicheer om prostitution som i redan cirkulerar. På så sätt uppnår forskarna oftast bara en upprepning
av den debatt som finns redan i samhället.”

”Det är självklart inte bara metoden, men också frågorna, som driver en forskningsprocess” säger Alzaga. ”I motsats till andra forskare har jag nog varit mer fokuserad på att dokumentera, vilka attraherande element, som prostitution innebär för flickorna. Jag har tagit det för givet, att det måste finnas fördelar med yrket, när så relativt många kvinnor väljer denna tillvaro, även om de inte är direkt ekonomiskt tvingade till det.”

”Akademiker vill mycket gärna se sig själva uteslutande som ett handlande subjekt, men det är inte bara flickorna på kliniken, som är subjekt och objekt för andras begär. Det är vi ju allesamman, och det är nog en av de insikter jag tagit med mig från kliniken.”

Hon upptäckte också att massagekliniken var en spännande plats att uppehålla sig på. Hon tillbringade mycket tid i fikarummet, med två vita soffor, sminkbord, kylskåp och all världens tingeltangel med sexiga undies, högklackade skor och dildos, och det var här i den tjocka cigarettröken och parfymdoften hon lärde känna flickorna. Hon började se kliniken som en subkulturell mötesplats, som påminde mer om en frimurarloge eller hiphop-crowd än en arbetsplats:

rumbordell.jpg”På massagekliniken träder flickorna ut ur deras civila identitet och träder in i en helt annan värld, där dag och natt skiftar, utan att man lägger märke till det, och alla går runt i sexiga underkläder och kallar sig vid täcknamn. Liksom i andra subkulturer blir massagekliniken ramen om det oförpliktigande här-och-nu-livet, där omvärldens begränsningar och statusmarkörer får en helt ny betydelse.”

Jobbet som massagepige kräver dock mycket skinn på näsan, styrka, mod och förmåga att säga ifrån i säljandet av sex.

”Även om jag i telefonen marknadsförde flickorna, som objekt för sexuella fantasier, så möter kunderna ett starkt subjekt och en miljö med egna normer och beteenderegler, så snart de träder in på kliniken. Det var tydligt för mig, att seansen med kunderna var något, som flickorna styrde. Man kunde närmast fysiskt märka det i baklokalen, när en flicka stramade upp sig för att gå till en kund. Det var på med de högklackade skorna, en djup inandning och så iväg.”

”Vid ett tillfälle kom en flicka hem och berättade, att hon hade varit nära att få stryk av en kund, för hon hade sagt till honom, att han bara kunde sticka hem till Vollsmose, när han ville förhandla om priset. Genom ett sådant bitskt uttalande reagerar ju flickan helt annorlunda än det passiva kvinnoobjekt, som prostituerade ofta beskrivs som.”

aga.jpg Arbetet, även på de väletablerade klinikerna, innebär risker, vilket kräver förmåga att sätta gränser och bita ifrån när de överskrides, och dessa krav skapar ett särskilt medvetande bland massagepigerne som framhäver, hur livet på kliniken gjort dem starka och självsäkra. När Alzaga under sina fältstudier på bordell jämförde sina och andra forskares resultat insåg hon snart, att det inte var prostitutionslitteraturen som hjälpte henne till nya insikter.

”Just därför att denna litteratur har en tendens till att ha utgångspunkt i mycket abstrakta diskussioner om kön och subjekt/objekt, hade jag svårt att förbinda dem med de konkreta vardagslivserfarenheterna, som jag hade fått på kliniken. Det slutade med, att jag istället använde andra studier av gemenskaper, som byggts upp kring entreprenörskap och riskvillighet.”

Därför fångade sociologen Erwin Goffmans studier av action och dess betydelse för tjurfäktare, ställningsarbetare och börsmäklare hennes intresse.

”Liksom tjurfäktaren och gamblern lever de prostituerade också i en värld, där de sätter mycket på spel och därmed får de möjlighet att utvisa några egenskaper och lära känna sig själva bättre än människor, som lever i mer kontrollerade miljöer och säkra hamnar av socialt liv. Det kan vara attraktiv, speciellt dör denna grupp av kvinnor, som annars skulle ha levt deras unga vuxenliv i relativ obemärkthet.”

”Klinikens kultur odlar den snarrådiga individen och ser prostitution, som ett aktivt val gjort av kvinnor, som vill något med deras liv. Det understöds också av de praktiska förhållandena omkring arbetet, där flickorna själva behåller deras intjäning och därmed direkt avlönas för deras individuella prestation på lakanet. Klinikens flickor blir ett slags entreprenörer i deras egen kropp.”

Enligt den danska lagstiftningen får man driva bordell, men inte tjäna pengar på det. Töserna är inte anställda, men frilansare, alltså egna affärsidkare. De är hyresgäster på kliniken, som betalar lokalhyra och lön/honorar till egna anställda (telefondamen o.s.v.) och har således sin egen lilla privata affärsverksamhet.

hpabordell.jpg Töserna på klinikerna som Alzaga arbetat som telefondam var mellan 18 och 35 år, och även om många av upplysningarna i artiklarna tyder på att åtminstone den ena av klinikerna Alzaga jobbade på är en av de bästa och populäraste i Köpenhamn, kan de anses vara representativa för prostituerade på massagekliniker eftersom det är kännetecknande för branschen att det är stor rotation mellan de olika massageklinikerna och att få av töserna är knutna till en fast klinik under längre tid.

Några var studerande, somliga hade ett fast jobb vid sidan av och andra var ensamstående mödrar. Några levde i förhållande, andra var singlar. Vissa av töserna hade fått en normal uppväxt medan andra hade en dålig bakgrund. Men alla motiverade de valet att prostituera sig ekonomiskt; några lever helt på inkomsten från massagekliniken, medan andra använder den för att sätta extra guldkant på tillvaron.

Glädjetöserna på klinikerna som är framgångsrika lär inte precis lida nöd; det högsta jag hört en tös kan tjäna under ett enda vaktpass är ca 22 000 DKK. För en någorlunda snygg tös sägs en normal 6-timmarsvakt på en klinik inbringa 6.000-10.000 DKK. Det är dessutom i princip upp till töserna själv – och deras samvete – huruvida de vill betala skatt.

eroblomma.jpg Då kan man även ge utlopp för sin filantropiska ådra, som töserna på Cassiopeia nyligen gjort, då de tagit initiativ till en årskalender till stöd för Barnfonden. Förvisso ett PR-trick, och man kanske kan undra vad Barnfonden anser om att få pengar från en bordell. Men det tyder kanske heller inte på att de själva är stackars offer liksom de utsatta barn i Afrika, Asien och Latinamerika, vilka de hjälper.

Alzaga säger att alla töserna hon träffat karakteriserar sig själva och andra prostituerade som starka, entreprenanta och självständiga kvinnor. Men samtidigt lurar omvärldens negativa syn på prostitution i bakgrunden, och en rädsla hos töserna för att närma sig och sluta som stereotyperna på prostitution.

”Det är viktigt att också ha kunskap om de attraktiva sidorna med livet på kliniker, om man vill hjälpa flickorna ut ur miljön. Jag har särskilt understrukit den entreprenörmentalitet, som finns i branschen, och anser, att man bör använda den aktivt. Många av flickorna har en dröm om att bli självständiga, för dem är det inte ett alternativ att vara hemhjälpare eller snabbköpskassörska, och det är nog viktigt, att socialarbetare får detta klart för sig.”

På liknande sätt har den tidigare långvårdsanställda Karin uttryckt saken i Petra Östergrens artikel – De oberörbara: ”Inom sjukvården är dom utbrända innan dom är 30 år och så går dom hemma som långtidssjukskrivna. Dom är helt slut. Samma sak gäller många jobb i dag, men främst inom vården för där får dom så dåligt betalt. Jag säger att jag hellre drar pick än torkar skit. Punkt slut.”

banankondom1.jpg Säg också hur många som liksom glädjetöserna på klinikerna kan ta en taxa på 33,33 DKK/minuten för att torka skit!

Den styrka, entreprenörskap, riskvillighet, sociala gemenskap, självständighet och vinnarinställning Alzaga beskriver hos sexarbetarna står i bjärt kontrast mot t ex den svenska prostitutionsmotståndaren Louise Eeks ord i en Aftonbladet-intervju:
– Ingenting är heligt [för sexkunden], för det är bara en fantasi för honom. Men det är mitt liv! Hon slår med en knuten näve mot bröstet. – Det är mitt liv!

De många entreprenanta damerna på klinikerna endast några futtiga kilometer från Louise Eeks bopålar i Helsingborg som vägrar vara offer, skulle förmodligen ha svarat Eek och alla andra som vill frånta dem rätten att själva få välja, med precis samma ord!

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

krigarinnan.jpgI dagens GT låter man Rosinha komma till tals. ”Rosinha Sambo är säker på att hennes för detta pojkvän, den 40-årige polismannen, kommer att fällas för koppleri.
– Jag tror att både domaren och de andra i rätten chockades av min berättelse, säger hon till G
T.se. På onsdagen återupptas förhandlingarna. En sexkund som enligt Rosinha Sambo delat säng med hennes och polismannen – samtidigt – ska vittna.”

OBS Tillägg den 1/2
Aktuella artiklar om rättegången hittar du i mitt inlägg –
Prostitution i media.
Louise Persson var på plats i Göteborg och följde rättegången. På sin blogg rapporterar hon om rättegången, den 30/1 med inlägget – Om horor och en rättegång.
Idag publicera hon hela berättelse från rättegången i sitt inlägg – Bland horor, aktivister och maktens förlängda armar – läs gärna också hennes senaste inlägg – En hora kan inte våldtas.

fjärde sidan i Expressen idag kom ett efterlängtat inlägg som 6 kvinnor skrivit. Det är kvinnor som vågar bekämpa horstigmatiseringen och ställa sig på sexsäljarnas sida. TACK för att ni gör detta och TACK för en underbar debattartikel!

Det finns möjlighet att kommentera artikeln och debatten är i full gång på Expressens webbplats. Jag skriver också under vad som sägs i denna exellenta debattartikel och hoppas att Expressen inte tar illa upp att jag tar med hela texten här nedanför:

roseline.jpg

Kan en hora få rätt mot en polis?

Kommer en ”hora” att få en rättvis rättegång mot en av statens representanter? undrar i dag sex kända feminister. En prostituerad kvinna i Göteborg har anmält sin före detta partner, som är polis, för koppleri. Om hon inte blir trodd, får hon då något stöd? Vi efterlyser en kvinnorörelse som solidariserar sig med kvinnor som säljer sex. Som tror på kvinnors förmåga att fatta självständiga beslut, även när det inte passar rådande ideal om sex och hur ”ärbara” kvinnor ska bete sig, skriver de.

I dag inleds en alldeles speciell rättegång i Göteborgs tingsrätt. Det är sexarbetaren Rosinha Sambo som anklagar sin före detta pojkvän för koppleri. En man som dessutom råkar vara polis.
Rosinha Sambo menar att polismannen skjutsat henne till kunder, låtit henne sälja sex i hans lägenhet och tagit emot pengar från prostitutionen. Att hon i början var med på arrangemanget men när hon ville sluta pressade han henne att fortsätta och hon såg då ingen annan utväg än att anmäla honom. Polismannen menar att så inte är fallet utan att han trodde att hon slutat med prostitutionen, att hon lagt droger i hans mat, iscensatt saker och bara vill hämnas.

bordell2.jpgVi kan här inte ta ställning i skuldfrågan, det är en fråga för vårt rättssystem, däremot vill vi peka på de problem som finns i Sverige när det gäller prostitution och som detta fall aktualiserar.

Att partner till sexsäljare accepterar och stödjer prostitutionen är inte ovanligt och behöver inte vara etiskt fel, att tvinga någon till sexuella handlingar är dock alltid fel. Problemet är att kopplerilagen, förbudet mot att underlätta eller ta emot pengar av andras prostitutionsverksamhet, inte gör någon åtskillnad mellan tvång och samtycke.

Detta innebär att kvinnor som arbetar med omsorg, underhållning och service som inte handlar om sex har rätt till dräglig arbetsmiljö, sociala skyddsnät och kan ha familj. Kvinnor som arbetar med sex har däremot inte samma rättigheter. De kan inte arbeta inomhus, får inte registrera en firma med prostitution som verksamhetsområde och deras partner riskerar att fällas för koppleri. Paradoxalt nog är sexsäljare ändå skyldiga att betala skatt för sina inkomster. Gör de inte det riskerar de att sköntaxeras.

kvinnostaty.jpgMånga sexsäljare lever på grund av detta i en ständig rädsla för att bli upptäckta, något som i kombination med ett starkt socialt stigma gör att de inte öppet vågar protestera mot hur de blir behandlade. Den enda som öppet utmanar denna orättvisa ordning är Rosinha Sambo – och nu mot en av maktens representanter.

Men vi undrar, kommer hon att bli trodd? Kommer hon att få en rättvis rättegång? Det är ju ändå en ”hora” som ska vittna mot en polis? Och om hon inte blir rättvist behandlad vilka ur kvinnorörelsen kommer att protestera och stödja henne?

Under de senaste decennierna har inte någon del av den svenska kvinnorörelsen ifrågasatt det som kallas för horstigmat, alltså den sociala kontrollmekanism som delar in kvinnor i ”goda” och ”dåliga”, ”ärbara” och ”fallna”, arbetat mot dess negativa konsekvenser eller solidariserat sig med kvinnor som säljer sex. Tvärtom har man förstärkt stigmat och försvårat kvinnornas situation.

frimarke1.jpgKvinnor som säljer sex anses enbart vara offer, oförmögna att fatta val och deras trovärdighet ifrågasätts om de inte säger de ”rätta” sakerna om prostitutionen.

Detta kan jämföras med det framgångsrika arbete kvinnorörelsen åstadkommit i synen på våldtagna kvinnor.

Här skiljer man tydligt på tvång och samtycket, man har pressat fram lagar som har stärkt kvinnors rättsäkerhet, och om och när kvinnors trovärdighet betvivlas i våldtäktsmål är det självklart att protestera.

Svenska feminister från alla läger stödjer också sexköpslagen och påstår att den enbart drabbar sexköparna, inte kvinnorna som säljer sex. Men vem skulle påstå att en lag som förbjöd män att köpa artiklar, konstverk eller vissa tjänster av kvinnor inte skulle få omfattande negativa konsekvenser för alla kvinnliga skribenter, konstnärer eller kvinnor inom just den tjänstesektorn?

Feministiska initiativ i all ära – men nu är det dags för feministiska alternativ som även gör den ”fallna” kvinnans sak till sin.

bronsskulptur.jpg Vi efterlyser en kvinnorörelse – aktivister, frivilligorganisationer och jämställdhetsivrare i politiken – som solidariserar även sig med kvinnor som säljer sex. Som även här kan skilja mellan våld och samtycke. Som tror på kvinnors förmåga att fatta självständiga beslut och respekterar deras val, även när det inte passar rådande ideal om sex, kärlek och hur ”ärbara” kvinnor ska bete sig.

En kvinnorörelse som tillsammans med sexsäljare formulerar en ny prostitutionspolicy, en policy som istället för att lägga tyngre bördor på kvinnorna ser till att skydda dem mot övergrepp – även de som görs av maktens representanter.

CHANNA BANIKER, konstnär
RITA CREIGHTON, rosenterapeut och fi-medlem
PETRA MEYER, skribent
ELIN NEURI, översättare och fi-medlem
LOUISE PERSSON, beteendevetare
PETRA ÖSTERGREN, författare till boken Porr, horor och feminister

.
roseline.jpg

I kvällens 19.10 sändning av Sydnytt så kommer jag att medverka i en intervju. Den spelades in för ett par veckor sedan innan denna rättegången var aktuell och jag svarar på de vanliga frågorna som folk har om varför jag säljer sex som eskort. På Sydnytts hemsida kan du se inslaget som en webbsändning efter 19.30.

roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se .
..badge_intressant.png

gtlopsedel.jpgVarken nyhetschefen eller redaktionschefen svarade då jag nyss sökte kontakt med dem på GT. Jag hoppas någon av dem ringer upp mig. Det kommer då bli ord och inga visor ur min mun eftersom jag nyss läst en artikel i GT skriven av Ingemar Nilsson Polisen var min hallick

Artikeln handlar om den rättegång som inleds idag i Göteborgs tingsrätt. Sexsäljaren Rosinha Sambos fd pojkvän, polisen Stefan, är åtalad för koppleri.

Rättegången kommer visa om vi alla är lika inför lagen. GT visar att man i deras tidning inte är det. De tar ett tydligt parti för polismannen.

Hela artikeln i GT är ett slags snyftreportage där journalisten berättar om hur polisen blev kär i en kvinna som nu anklagar honom för koppleri. Ingemar Nilsson låter Stefan ångra sig offentligt, men det Stefan ångrar är inte de brott han idag står anklagad för (koppleri) eller det brott han tidigare varit anklagad för (misshandel), nej han berättar så här för reportern: Jag ångrar mig så fruktansvärt att jag inledde relationen. Och sen kommer följande rader i artikel:

Rättegången i Göteborgs tingsrätt som blivit uppskjuten flera gånger på kvinnans initiativ kommer på nytt att riva upp såren. Polisen lever nu i en relation med en annan kvinna och håller på att få ordning på livet. Han hoppas att domstolen skall tro på hans oskuld och att han därmed också får behålla polisjobbet. Han jobbar nu med administrativa uppgifter. Fälls han blir han däremot avskedad.

Och sedan låter man Stefans försvarare advokat Anders Lysén säga:
– Min klient är oskyldig, detta är kvinnans hämnd för att han en gång för alla brutit relationen.
– Det finns inte en enda person av de kvinnan pekat ut som erkänt att de köpt sex av henne.

Hmm ja och skulle det vara så konstigt, att de inte erkänner, de skulle ju då erkänna ett brott!

misshandlad.jpgI artikeln berättar man också att Stefan inte hade en aning om att Rosinha tog emot kunder i hans lägenhet och att deras stormiga förhållande ledde till att Rosinha anmält honom för misshandel och olaga hot.

Så det var ett stormigt förhållande och inte misshandeln och hoten i sig som gjorde att Rosinha anmälde sin pojkvän?

I rättegången om misshandeln stod ord stod mot ord och att tingsrätten valde att fria Stefan helt och hållet. En dom som stod fast även i hovrätten.

Det är bra att vi nu vet att GT inte på något sätt klarar av att rapportera objektivt om en pågående rättegång. Att vi nu vet att GT tar parti för polismannen Stefan. Men de ska inte tro att de kan lyckas få mig att tycka det minsta synd om honom. Ingen ska dömas i förväg men att vinkla ett reportage på det här sättet där säkerligen ord mot ord, en horas ord mot en polis, kommer att avgöra utgången av rättegången, ja det är att mer än osmakligt att läsa. Rosinhas version av vad som hänt är en helt annan berättelse. Jag skrev om vad Rosinha själv berättat för mig i mitt inlägg Rosinha Sambo har mitt stöd:

Stefan och hon var ett par under flera års tid, de delade ekonomi och när Roshina var i Göteborg så bodde hon hos honom. Men Stefan pressade henne att jobba vidare med att sälja sex pga ekonomiska skäl, han tyckte de var i stort behov av de pengar som hennes sexsäljande bidrog med till deras gemensamma ekonomi.
– Hur ska vi kunna betala räkningarna om du inte fortsätter, sa han.
Han hotade henne med att göra slut och pressade henne på olika sätt att fortsätta sälja sex, fastän hon egentligen inte ville själv.

runkpolis.jpgTill slut tyckte Rosinha att situationen blev ohållbar, så hon gick till polisen för att få hjälp med hela situationen. Hon ville att de skulle tala Stefan tillrätta så han sluta pressa henne. Åklagaren bedömde sedan ärendet som ett kopplerimål. Och nu står alltså hennes fd pojkvän, en polis, åtalad för koppleri.

En sak jag inte nämnde då var att hon även berättade om hur Stefan gillade att stå gömd och titta på när hon tog emot kunder. Han tänder på att se på, en sexuell läggning som inte Rosinha delar med honom. Aftonbladet har i flera artiklar berättat om Rosinha Sambo och hur hon känt sig förnedrad och utnyttjad av polismannen, senast i somras – Polis var sambons hallick

Jag vet inte hur läget är i Göteborg just nu. För några dagar sedan befara vi som stöder Rosinha att hon skulle behöva vittna ensam vid rättegången, att hon inte skulle få ha med sitt juridiska ombud. Jag återkommer så fort jag fått nyheter från Göteborg.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

reeperbahn.jpgTvångsprostitution finns inte. Prostitution är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt kontrakt mellan två vuxna affärspartners. Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om prostitution, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld. Citat från: Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes

I Tyskland har man utvärderat den lag om prostitution som gällt sedan 2002. Dagens gästskribent JayR, skriver ett mycket intressant inlägg om detta. JayR är från Danmark, han är sexköpare och deltar aktivt i debatten om prostitution i Danmark. Han har också mycket god kontakt med vad som händer inom prostitutionen i Tyskland.

Prostitution blev lagligt i Tyskland 2002 under den röd-gröna regeringen. Avsikten med lagändringen var att förbättra den juridiska och sociala situationen för sexarbetarna. Deras livs- och arbetsvillkor skulle förbättras och sexarbete skulle likställas med andra sysselsättningar. Nu, fem år senare, har det kommit en utvärdering av de effekter som lagen medfört i praktiken. Utvärderingen är baserad på omfattande studier och en rad rapporter har offentliggjorts. Se pressmeddelande: Bundesfamilienministerin von der Leyen Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere – Ausstieg ist das Ziel

herbertstrasse.jpgMan vet inte hur många sexarbetare det finns i Tyskland, den högsta uppskattningen är att det finns 400.000.
Man uppskattar, att mer än hälften är utlänningar, mest från Östeuropa, en del är verksamma utan uppehållstillstånd.

År 2005 startade polisen 317 förundersökningar beträffande människohandel i Tyskland.
Källa: Bundeslagebild Menschenhandel 2005 (pdf)

Sexarbetarna arbetar både på stora och små bordeller (som de delvis själv äger), på klubbar och på gatan i städernas Red-Light-Districts eller som eskorter. Dessutom finns FKK-klubbar som är större anläggningar med bastu, swimmingpool, biograf och barer. Kunderna brukar vanligtvis uppehålla sig där i flera timmar, slappna av och om de vill så kan de ha sex med de kvinnor som arbetar på stället.

Man har i Tyskland konstaterat att prostitution är ett mycket heterogent område, som i sin helhet varken kan reformeras genom lagstiftning eller beskrivas i en enda undersökning. Karakteristiskt för prostitution är att den har existerat i lång tid i utkanten av samhället, men ändå mitt i samhället. Prostitution blev i praktiken mycket accepterad fast den inte varit laglig. Det uppstod en miljö som fungerade efter sina egna regler, där egna traditioner och vanor utvecklades.

tyskbordell.jpg Sexarbetarna själva är förvånansvärt välinformerade om lagen och hoppas på en fortsatt förbättring av deras situation. Avdiskrimineringen, acceptansen, erkännandet av deras yrke och jämställdhet med andra yrkesområden hälsas välkomna av dem. De flesta har en sjukförsäkring, det står sämre till med pensionsförsäkringar.

Nästan ingen är anställd som sexarbetare, även om lagen gör det möjligt för anställningsförhållanden, den konstruktionen är fjärran i praktiken.

De positiva effekterna av lagen är mest subjektiva. Konkreta förbättringar kan inte konstateras i någon större omfattning, delvis för att myndigheterna inte administrerar lagen efter dess avsikt. Källa: Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes

Rådgivningscenter är positiva till lagen, men ser också bara mycket långsamma förbättringar. Man efterlyser en lösning i lagens anda på de skattemässiga problem som finns och generellt mer samarbete från myndigheternas sida.

bordellsang.jpgBeträffande bekämpningen av kriminaliteten, inom prostitution, visar undersökningen att det gamla problemet med bristande vittnen och instabilitet av vittnen kvarstår. Prostitutionslagen har inte ändrat något på detta. Men de flesta polisinstanser ser inte en återgång till kriminalisering av prostitution som ett meningsfullt alternativ. Man har också konstaterat att det inte finns något samband mellan människohandel och effekterna av prostitutionslagen. Källa: Vertiefung spezifischer Frages tellungen zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes: Ausstieg aus der Prostitution – Kriminalitätsbekämpfung und Prostitutionsgesetz (pdf)

Undersökningarna är mycket seriösa. De slutsatser som den nuvarande koalitionsregeringen av kristdemokrater och socialdemokrater drar, är delvis mycket märkliga.

  • Man vill kriminalisera kunderna till tvångsprostituerade, även om de bara blir funna vid razzior i ett mycket litet antal och en sådan lag i praktiken skulle bli mycket svår att handha.

  • Man vill utfärda licens till bordeller, så som krogar har licenser. Det ger ytterligare möjlighet för kontroll. Myndigheter trakasserar redan idag bordeller i skepnaden av kontroller.

  • Minimiåldern för prostituerade skall hävas från 16 till 18 år.

  • Utnyttjande av prostituerade genom mycket höga lokalhyror skall förhindras.

  • Och då det är regeringens viktigaste mål, att få sexarbetare ut ur prostitutionen, vill man stödja omskolningar till andra jobb.

bordell.jpgDet är inte längre ett entydigt talande om att arbeta för en reell förbättring av sexarbetarnas arbetsvillkor. Kampen för sexarbetarnas rättigheter och ett erkännande av deras yrke har inte vunnits i Tyskland.

Det är dock glädjande att fackföreningen Ver.di, där sexarbetare kan organisera sig, på en konferens i december förra året stöttade sexarbetarnas kamp under mottot: ”Sexworkers Rights = Human Rights”.

Till sist några citat från rapporterna jag länkat till i inlägget:

„Zwangsprostitution gibt es nicht. Prostitution ist eine freiwillig erbrachte sexuelle Dienstleistung, die einen einvernehmlichen Vertrag zwischen erwachsenen Geschäftspartner/innen voraussetzt. Ohne dieses Einvernehmen handelt es sich nicht um Prostitution, sondern um erzwungene Sexualität und damit um sexualisierte Gewalt.”

”Tvångsprostitution finns inte. Prostitution är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt kontrakt mellan två vuxna affärspartners. Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om prostitution, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld.” Källa

 

lounge.jpgEntdiskriminierung bedeutete auch Entkriminalisierung des „Milieus”.

Avdiskriminering betyder också en avkriminalisering av ”miljön”. Källa

 

„Hätte es das Gesetz schon früher gegeben, wäre mein Leben anders verlaufen”

Hade lagen varit där innan, hade mitt liv förlöpt annorlunda” Källa

JayR..............

.
Stort Tack till Michelle för hjälpen med översättning från danska till svenska. /Isabella

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

Nästa sida »