svea2.jpgJosefin Brink är riksdagsledamot för vänsterpartiet och hon har tidigare varit chefredaktör för tidskriften Bang och arbetat på JämO. Hon har skrivit en hel del om feministiska frågor, bla en debattartikel om sexualpolitik i RFSU tidskrift Ottar (publicerad 06040) – Släpp den feministiska sexkrampen:

”Vi behöver ett klimat där det är möjligt att fritt diskutera vad sexuell frigörelse kan vara bortom patriarkat, hetero-obligatorium, moralism och kommersialism.
Där det är tillåtet att ställa mer komplicerade frågor om fenomen som exempelvis porr utan att fastna i de gamla vanliga motsättningarna. Där inte olika motsägande förslag på skadereduktion framstår som de enda alternativa strategierna, utan där nya vägar för begär och lust också kan stakas ut.”

I tidningen Flamman recenserade hon Petra Östergrens nya bok Porr, horor och feminister den 21/12-06 – Svårsmält avsaknad av maktperspektiv.

Jag skrev ner ett svar, i form av en debattartikel, eftersom jag tycker att Brink missat PÖ maktanalys. Den nuvarande prostitutionspolicyn hjälper dessutom till att förtrycka den kvinnliga sexualiteten och det är för mig ett faktum som många prostitutionsmotståndare bortser ifrån. Mitt svar publicerades idag under rubriken: Lyssna på oss prostituerade och Josefin Brink har även skrivit en kort replik i anslutning till min artikel.

Jag kommer de närmaste dagarna skriva ett svar på Josefin Brinks replik och bjuda in henne till en debatt här på bloggen.

Vi börjar med några stycken ur Josefins Brinks artikel från den 21/12-06 och sedan följer hela min debattartikel i Flamman med Brinks replik.
Bilderna i detta inlägget finns inte med i de ursprungliga artiklarna i Flamman.
.

roseline.jpg
.

jbrink.jpgSvårsmält avsaknad av maktperspektiv

… Där finns mycket relevant att fundera över för att möjliggöra en mer nyanserad och meningsfull feministisk debatt om sexualitet och porr…

… Däremot är det svårt att svälja bristen på maktanalys som genomsyrar boken, och som är själva förutsättningen för att Östergren ska kunna driva sin tes att vuxna måste få göra vad de vill med sina kroppar – och ta betalt för det…

… Över- och underordning präglar inte bara relationerna mellan vuxna och barn, utan också de mellan kvinnor och män, mellan fattiga och rika, svarta och vita. Östergren slinker förbi denna paradox i sitt eget resonemang och slipper därmed hantera de relevanta delarna av kritiken mot porr och prostitution som arenor för exploatering av människor i underordnade positioner…

Petra Östergren konstaterar att de som säljer sex befinner sig bland de allra lägsta på samhällsstegen. Det är onekligen korrekt. Men istället för att se horstigmat som det ultimata redskapet för patriarkatets disciplinerande makt över kvinnor, projicerar Östergren hela problemet på ”feministerna”. Det är svenska riksdagskvinnor som genom att argumentera för sexköpslagen har försatt de prostituerade i den förnedrande position där de befinner sig. Bilden bekräftas av de sexsäljare som kommer till tals i boken….

blastovlar.jpg… Men för det första är det ju ganska absurt att tro att prostituerade i Sverige skulle ha varit respekterade samhällsmedborgare om det inte vore för ”feministerna”.

För det andra kan inte frågan om sexköpslagens vara eller icke vara reduceras till att handla om ifall det finns kvinnor som gillar att sälja sex. Återigen handlar det om att se den större bilden och sätta in den i ett relevant sammanhang. I slutändan handlar det om att hitta svaret på frågan: Vems kamp ska vi föra? Kampen för de miljontals kvinnor och flickor som får sin självbild, sitt självförtroende och sin sexualitet sabbade i en sexistisk vardag av tafsande, incest, sexuella trakasserier, våldtäkter och tvångsprostitution?
Eller för den sexuella minoritet som på frågan
”Hur gillar du att ha sex?”
svarar: ”Mot betalning.”

Josefin Brink
.

roseline.jpg

.
Lyssna på oss prostituerade

Petra Östergrens nya bok om prostitution fick kritik av Flammans Josefin Brink i förra numret av tidningen. Här ger eskorten Isabella Lund svar på tal.

Josefin Brink ger Petra Östergren kritik för att det saknas en maktanalys i hennes nya bok Porr, horor och feminister. För mig var Östergrens maktanalys kristallklar. Är det inte logiskt att vi som säljer sex vet mest av alla hur det är att sälja sex? Är Brink medveten om att vi nästan inte finns representerade i den forskning som bedrivits om prostitution, att våra åsikter om sexköpslagen och dess konsekvenser inte tagits med i rapporter från Socialstyrelsen?

anniesprinkle2.jpg Den maktanalys Brink saknar är nog den att prostitution ska ses som ett uttryck för mäns makt över kvinnor. Som sexsäljare har jag mycket svårt att se på prostitution på detta sätt. Frivillig prostitution är en kvalificerad tjänsteutövning som dessutom inte bara utförs av kvinnor. När sker servicetjänster helt på kundens villkor? Jag själv känner aldrig att jag har makt över min massör, frisör, läkare, terapeut, konsult, kurator, revisor eller vem det än är jag köper en tjänst av. Samma förhållande uppstår mellan en sexsäljare och dennes kund. Jag har jobbat inom andra områden där hierarkiska och patriakala strukturer verkligen har härskat och förtryckt kvinnor, vården är ett exempel på ett sådant område. Tack och lov betraktas omvårdnad inte som ett hinder i jämställdhetsarbetet, lika lite bör prostitution göra det.

Jag säljer bara sex när jag själv vill och träffar bara de kunder jag vill träffa. Pengarna jag tjänar är bara en av många anledningar till att jag säljer sex. Jag tycker att jag har en fin egenskap som gör att jag kan ge en annan människa en stunds njutning och värme.
Våld och tvång trivs utmärkt i det dolda och sexsäljarnas risker har ökat med nuvarande lagstiftning. Horstigmat förstärks av den rådande prostitutionspolicyn, förtrycket av den kvinnliga sexualiteten likaså. Att inte kunna förstå att kvinnor både med lust och glädje säljer sexuella tjänster och dessutom njuter av det, är detsamma som att säga att en kvinna inte kan njuta av sex med en främmande man och att det är fel att ha tillfälliga sexuella kontakter som kvinna.

Vi måste alla bli mer medvetna om att fördomar och vår egen syn på sexualiteten styr våra åsikter i frågor som rör prostitution. Sex som går utanför normen, känner många sig äcklade inför och tar avstånd ifrån. Sexsäljare behandlas därför idag med samma förakt som man visade homosexuella i mitten av förra seklet. Som kvinna kan du ta betalt och tycka om ett jobb, bara det inte handlar om sex! Det är förvånansvärt att vi inte kommit längre i den sexuella jämställdheten mellan könen.

/Isabella Lund
.

roseline.jpg

.
Replik från Josefin Brink:

archimboldo.jpgIsabella Lund använder den retoriska finten att den som är kritisk till prostitution också är sexualfientlig och moralistisk Det gäller säkert för somliga debattörer, men inte för mig. Jag delar Petra Östergrens analys att debatten om porr och prostitution alltför ofta får moralistiska övertoner. Men till skillnad från Östergren anser jag att moralism och prostitution är två sidor av samma mynt – inte varandras motsatser.
Prostitution kan säkert vara en källa till tillfredsställelse för en och annan sexsäljare. Men på ett övergripande plan måste prostitution ses i ljuset av kvinnors bristande ekonomiska oberoende och av den patriarkala sexsyn som delar in kvinnor i horor och madonnor, medan män
tillåts vara både människor och sexuella subjekt.

Relationer baserade på ekonomiskt beroende, vare sig det handlar om traditionella äktenskap eller sexköp är alltid potentiella arenor för exploatering. Den feministiska kampen för kvinnors ekonomiska oberoende är också en kamp för ökad sexuell frihet. Att frikoppla sexualiteten från ekonomiskt beroende genom att också motverka kommersiell exploatering i prostitution är en logisk del i den kampen. Att näringsfriheten därmed inskränks för en liten grupp nöjda sexsäljare är i det perspektivet ett mycket litet problem.

/Josefin Brink
.

roseline.jpg
.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , Pingat på intressant.se