lagan.jpgVia Charlotte Wibergs blogg: Kamferdroppar kom en bloggenkät från Bloggvärldsbloggen på Aftonbladet. Sigge skriver om sin enkät så här:

”Mår vi bättre eller sämre av att blogga? Vad tycker våra närstående om att vi lämnar ut våra liv till en massa okända människor? Vad är det egentligen som driver oss att fortsätta? Inför årsskiftet skulle det vara intressant att få en insikt i hur bloggarna själva betraktar sitt bloggande. Om inte annat kan det kanske som bloggare vara klokt att stanna upp ibland då och då och fundera på vad det är vi faktiskt sysslar med.”

Jag är ju rätt så ny som bloggare men det viktigaste med min blogg är att den för mig har blivit ett viktigt verktyg för att sprida information och kunskaper om prostitution och människohandel. Eftersom det är svårt för mig pga horstigmat att göra min röst hörd i media så är det också för mig min kanal ut mot omvärlden.

Här kommer svaren från mig…

1. Hur länge har du bloggat?
5 månader sedan september 2006.

2. Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut en månad innan du själv började blogga?
Ungefär som idag, att bloggen är ett nytt sätt att kommunicera med andra på Internet.

3. Vilken var den första blogg du förälskade dig i?
Genom Fairytales blogg Mitt liv som hora började jag inse att bloggandet kan vara ett kan vara ett utmärkt sätt att låta allmänheten ta del av hur det är att sälja sexuella tjänster, samt bekämpa fördomar om prostitution. Men det var ingen förälskelse, mer en insikt.

holdon.jpg4. Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du såhär i efterhand läser dem?
Lite fler bilder hade nog inte skadat.

5. Hur många bloggar återvänder du till regelbundet som läsare?
Jag läser regelbundet ca 15 olika bloggar och sedan alla som skriver något om prostitution.

6. Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar och hur många är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar, politiska bloggar)?
15% dagboksblogg och resten politiska bloggar

7. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker om.
Under prostitutionsdebatten, som rasat under hösten och har jag plösligt funnit mig lierad med flera bloggare som jag förmodligen inte annars kommit i kontakt med: Kamferdroppar är ett bra exempel

kraveye.jpg8. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker om.
En bloggare vars åsikter jag ofta delar och som skriver om samma ämne som jag är
Greta Garbo.

9. Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?
De vet inte om det.

10. Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?
Ja

11. Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?
Pga horstigmat så kan jag inte vara så öppen om mig själv som jag skulle vilja vara. Eftersom jag deltar allt mer i den offentliga debatten om prostitution så har jag också fått rådet att vara ännu mindre privat än vad jag redan är idag. Tycker det är sorgligt att jag förmodligen måste lyda det rådet.

12. Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.
Saker som kan avslöja eller äventyra min eller andras integritetsbehov pga horstigmat.

13. I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?
I en rätt liten utsträckning men jag tror att det kan öka, då jag inser mer och mer vilken positiv bloggen ändå är för mig själv och min förmåga att skriva. Det roligaste är dock att kunna nå ut till så många människor man annars kanske inte hade kommit i kontakt med.

14. Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa hennes/hans blogg?
Tveksamt. Ska man lära känna en person via nätet så får kommunikationen ske mer direkt i t.ex en chat.

horny.jpg15. Har du träffat folk IRL (in real life) efter att ha fått kontakt med dem via bloggen? I sådana fall: Var de som du trodde att de skulle vara, eller blev du förvånad?
Ja det har jag och eftersom jag lärt mig att inte i förväg ha några större förväntnongar så blev jag varken besviken eller överaskad positivt vid mötet.

16. Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?
Nej

17. Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har du hanterat detta?
Nej men jag har blivit arg när man benämnt mig som ett ting och inte som en människa.

18. Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras bloggar?
Ja

19. Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?
Jag har vissa dagar känt en press att skriva ett nytt inlägg fast jag inte haft tid eller lust att göra det. Bloggandet får inte bli ett måste och jag kan tänka mig att det kan bli det ibland.

20. Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att ditt bloggande har förändrats då?
Jag har ingen aning om jag bloggar då eller inte. Om jag gör det så har förmodligen mitt sätt att blogga på förändrats.

feminism.jpg21. Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest påverkar varandra?
Naturligtvis har det det! För mig är min blogg ett alldeles utmärkt sätt att för mig som sexsäljerska nå ut till allmänheten med information och åsikter om saker. Då det är svårt att komma till tals via vanlig media så är bloggen mitt politiska verktyg för att minska fördomar om prostitution och låta andra ta del av hur det verkligen är att sälja sexuella tjänster.

22. Avslutningsvis 1: Kan du sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för dig?
Det är mitt verktyg för att sprida information och kunskap och delge omvärlden mina åsikter om prostitution och människohandel. Min blogg har haft en större genomslagskraft än vad jag trodde den skulle ha och har därför kommit att betyda oerhört mycket för mig.

23. Avslutningsvis 2: Kan du sammanfatta kort vad bloggläsandet har betytt för dig?
Det är oerhört intressant att komma i kontakt med vanliga människors åsikter om olika saker. Genom att man indexerar de ämnen som man skriver om så hittar man lätt andra som skriver om samma ämnen som man själv. Andra bloggare har fördjupat mina kunskaper, fått mig att tänka till och det är oerhört stimulerande och givande att ta del av andra människors erfarenheter och åsikter.

24. Nämn 5 bloggare som du vill ska svara på enkäten.
Greta Garbo, Sunny, PhonePhucker, Mimmi, Fairytale


Andra bloggar om: , , ,