moniekraam.jpgNär sexköpslagen trädde i kraft så fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att fortlöpande följa och samla kunskap om prostitutionens omfattning och utveckling samt om de sociala insatser som bedrivs på området.

I den senaste lägesbeskrivning ”Kännedom om prostitution -2003” (pdf), baserades rapporten på intervjuer med cirka 35 personer som i sin verksamhet kommer nära prostitutionen.

Det som förmedlas är deras kännedom – eller snarare uppfattningar och uppskattningar – om prostitution. Sexsäljarnas egna åsikter och observationer har inte funnits med.

En ny kartläggning håller nu på att genomföras och den som har fått jobbet som utredare är socialantropologen Anna Gavanas. Anna söker nu kontakt med sexsäljare och ju större variation (kön, ålder, specialitet, geografiskt verksamhetsområde, nationell bakgrund, etc) bland intervjupersoner desto bättre, säger Anna. Hon vill även komma i kontakt med sexköpare.

logo.gifDet är viktigt att våra erfarenheter kommer med och jag uppmanar därför alla som berörs att ta kontakt med Anna Gavanas. Skicka ett mail till henne för att etablera kontakt – annagavanas@hotmail.com.

Jag kan personligen garantera att ert integritetsbehov vilar tryggt i Annas händer samt att ni kommer mötas med respekt av en mycket trevlig människa. Ordet över till Anna själv:

roseline.jpg

Hej,
Jag heter Anna Gavanas och jobbar som socialantropolog. Jag har nu av socialstyrelsen fått uppgiften att kartlägga omfattning och utveckling av ”prostitution” i Sverige. Detta är ett uppdrag socialstyrelsen har haft från regeringen att göra fortlöpande sedan sexköpslagen trädde i kraft. Socialstyrelsen kommer att stå som författare så jag har inte full bestämmanderätt över den slutgiltiga produkten.

whiteorchid.jpgI de tidigare kartläggningarna har sexsäljarnas egna åsikter och observationer inte funnits med. Det är väldigt beklagligt att de som har mest inblick, kunskap och erfarenhet av sexbranschen inte har hörts i offentliga diskussioner.

Jag undrar om du eller någon du känner skulle kunna tänka sig att ställa upp anonymt på en intervju? Frågorna skulle isåfall handla om hur du uppfattar förändringar och villkor i sexbranschen. Jag ställer samma frågor till sexsäljare som jag ställer till socialarbetare, myndighetspersoner och andra med kännedom om sexhandeln.

Jag befinner mig i Stockholm men reser även till övriga landet för att göra intervjuer (framför allt Malmö, Göteborg och Norrland). Om du inte har möjlighet att ses eller föredrar att inte göra det så kan vi även ta det skriftligt över Internet.

Många hälsningar och tack på förhand
Anna 

annagavanas@hotmail.com

roseline.jpg
.

Andra bloggar om: , ,