Den 30 och 31 januari kommer ett viktigt mål upp i Göteborgs Tingsrätt. Sexsäljaren Rosinha Sambos fd pojkvän, polisen Stefan, är åtalad för koppleri. Det här målet är viktigt av flera skäl. Den åtalade mannen har arbetat som polis med koppleriärenden och människohandel i Göteborgs traffickinggrupp. Lagen kommer därför prövas mot en av dem som ska upprätthålla lagen och det ska bli intressant att se om vårt svenska rättsväsende, de som stiftat lagen, verkligen håller alla lika inför lagen.

Tilllägg den 31/1: För aktuell information om rättegången läs – Kan en hora få rätt mot en polis

roshinasambo.jpgRoshina är emot dagens kopplerilag. Hon anser att antingen så ska hela denna lagen bort eller så ska lagen gälla för alla. Men märk väl att Rosinha, precis som jag, är emot allt vad profitörer och hallickar heter, ingen ska utnyttja en sexarbetare. Men hon tycker samtidigt att vi ska ha rätt att anlita hjälp av andra om vi vill det. Anlita hjälp och tjänster från andra på våra egna villkor där vi så att säga bestämmer villkoren, precis som vilken företagare som helst som anlitar hjälp för sin verksamhet. Vi ska ha rätt att hyra en lokal och jobba tillsammans med andra, kunna köpa tjänster av andra utan att någon ska bestraffas för det. Men ingen ska ha rätt att pressa eller tvinga oss att sälja sex. Och Rosinha blev det, av sin pojkvän, en man som då var en polis som jobbade med koppleriärenden!

Jag ringde Rosinha igår och fråga om hon inte själv ville skriva ett inlägg här och berätta vad det är som ligger bakom allt, vad hon själv tycker om saken osv. Tyvärr hade Rosinha inte tid att skriva själv, men jag fick gärna berätta vad hon sa till mig och jag hoppas att jag nu kommer göra Rosinha rättvisa, för så här berättade hon för mig:

Rosinha tappar lusten att jobba med att sälja sexuella tjänster om hon blir kär i en man. Det är en helt naturlig reaktion och detta hände även då hon blev kär i Stefan.

goteborgstingsratt.jpgStefan och hon var ett par under flera års tid, de delade ekonomi och när Roshina var i Göteborg så bodde hon hos honom. Men Stefan pressade henne att jobba vidare med att sälja sex pga ekonomiska skäl, han tyckte de var i stort behov av de pengar som hennes sexsäljande bidrog med till deras gemensamma ekonomi.
– Hur ska vi kunna betala räkningarna om du inte fortsätter, sa han.
Han hotade henne med att göra slut och pressade henne på olika sätt att fortsätta sälja sex, fastän hon egentligen inte ville själv.

Till slut tyckte Rosinha att situationen blev ohållbar, så hon gick till polisen för att få hjälp med hela situationen. Hon ville att de skulle tala Stefan tillrätta så han sluta pressa henne. Åklagaren bedömde sedan ärendet som ett kopplerimål. Och nu står alltså hennes fd pojkvän, en polis, åtalad för koppleri.

Jag förstår Rosinha så väl. Jag fungerar precis som hon om jag blir kär i någon. Då vill jag bara vara den här mannens kvinna. Jag kan också förstå hur hon kände sig pressad att fortsätta jobba. Vad gör vi inte alla för kärlekens skull? Men att känna sig pressad att sälja sex för att ens partner vill det… ja det blir en oerhört jobbig situation och jag är glad att Roshina inte längre har den här mannen i sitt liv utan istället har funnit lyckan på annat håll.

roshina_sambo.jpgRosinha Sambo är en av de få aktiva sexsäljaren i Sverige som öppet vågat visa sitt ansikte och sitt riktiga namn offentligt. För några år sedan blev hon känd genom TV då TV3 gjorde ett reportage om henne. Hon har medverkat aktivt i debatten om prostitution och arbetar för sexarbetares rättigheter genom olika aktioner både här i Sverige och även internationellt.

Just nu arbetar hon mycket i Taiwan tillsammans med sexarbetarorganisationer där. År 2001, ett par år efter det att sexköpslagen infördes här i Sverige, höll Rosinha ett tal på en sexarbetarkonferens i Taipei. Hon inleder talet med orden:

To be a sex worker in Sweden, is dangerous. It’s a hell- mostly dangerous. We don’t know anymore, what, or how to do it. What we have in Sweden, it’s a law who doesn’t make us any good, and doesn’t give us any choice. Government in Sweden wants to rehabilitate us, to rehabilitate the sex worker, just like we are victims of some kind of dangerous sickness.

Rehabilitate us as we could spread around this sickness. I have, in vain, tried to explain, for politics, feminists, and other ignorant intellectuals, that this is a work, and that’s why this is also a choice. I have tried to explain that we should instead, have classes, on sex work. To do it more safe, and better- especially for the younger generation of sex workers in this country now.

Jag hoppas hon kommer skriva ett inlägg här senare och berätta om sitt arbete för sexarbetares rättigheter över hela världen.

ask.jpgRosinha abetar ju mycket aktivt mot horstigmatiseringen och när jag pratade med henne i telefon så fråga hon mig varför jag inte är öppen om att jag jobbar som eskort. När jag svarade pga mina barn så resultera det i att vi hade vi en långt och ett för mig mycket tankvärt samtal om horstigmat och om att vara mamma som sexsäljerska och om vad det innebär att man ljuger för sina barn om att man säljer sex. Rosinha berätta för mig att hon har utbildat sina barn mot hortsigmat. De har haft svar till alla som sagt, din mamma är ju en hora! De har då kunnat svara: Ja, min mamma är en hora, men vet du vad sexarbete är för något? Och sedan så har hennes barn utbildat andra barn och berättat om vad prostitution egentligen är. Rosinha gav mig en tankeställare och för det är jag tacksam.

Petra Östergren skicka ett mail till mig som hon gärna såg att jag vidarebefodrade, i det skriver hon:

Eftersom Rosinha är den enda öppna sexsäljaren i Sverige som aktivit arbetar mot gällande lagstiftning, och som dessutom nu farit illa, behöver hon andras stöd! Jag ska själv närvara båda dagarna och vill uppmuntra alla som kan att komma – även om det bara är för en kortare stund! Detta är ett tillfälle för alla som anser att gällande svensk prostitutionslagstiftning är orättvis, och alla som stödjer likaberättigande för sexsäljare, att visa det i handling.

tingsratten.jpgÄven den som har mod och styrka att sticka fram hakan behöver stöd. Och Rosinha har mitt helhjärtade stöd och om jag har möjlighet så kommer jag åka upp till Göteborg och vara på plats under rättegången. Jag hoppas att även du som läser detta kan komma dit eller på något annat sätt visa ditt stöd för Rosinha.
I bloggvärlden har Greta Garbo på ett fint sätt skrivit om rättegången. LouiseP har naturligtvis också tagit upp ämnet och hon skriver att hon kommer finnas på plats för att visa sitt stöd. Blogge Bloggelito visar sitt stöd på sin blogg genom ett mycket bra inlägg – Rosinha mot den blå koden – och han skriver där bl.a.:

Här rör det sig om en myndighetsperson som i sitt jobb att motarbeta sexhandeln står anklagad för att ha utnyttjat en av de sexarbetare som finns i handeln – det finns därför politiska incitament att skydda polismannen.

Att lagar av denna typ också utnyttjas av de som är satta att eftervaka dem är inget unikt för Sverige, utan är en närmast naturlig följd.”

Den 1/7 -06 skrev Aftonbladet en artikel om detta – Polis var sambons hallick:

Polismannen misstänks ha agerat som hallick åt prostituerade Rosinha Sambo. Nu åtalas han efter åtta månaders utredning.
– Det är en bekräftelse på att jag räknas som människa på den här planeten, säger Rosinha.
Polismannen från Göteborg är 40 år och åtalas för koppleri. Åklagaren hävdar att polismannen låtit henne använda hans lägenhet för prostitution, och i flera fall hjälpt till att skjutsa henne till sexköparnas bostäder. Till viss del har han också tillägnat sig en del av det hon tjänat.

roseline.jpg

Fakta om kopplerilagen

Brottsbalken (2004:406) 6 kap. 12 § Koppleri/grovt koppleri

“Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, skall han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst åtta år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan.”

Den 1 april 2005 sammanfördes brotten koppleri och grovt koppleri i princip oförändrade i förhållande till tidigare till en och samma paragraf. Koppleriansvaret träffar den som främjar eller utnyttjar att annan har mer än en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Koppleriet kan bedömas som grovt om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande. Ett koppleribrott kan också vara att bedöma som grovt om det har människohandelsliknande inslag och där flickor och kvinnor förs till Sverige i prostitutionssyfte från andra länder. Att brottet “medfört betydande vinning” är en ny omständighet i förhållande till tidigare regler.

Straffmaximum för grovt koppleri har höjts från sex till åtta år. Detta bl.a. för att kunna straffa de som planerat och organiserat koppleriverksamhet av människohandelsliknande karaktär men där kravet på otillbörlig påverkan inte kunnat bevisas.

Källa:
RKP KUT Rapport 2006:4
Lägesrapport 8 “Människohandel för sexuella ändamål” avseende 2005

roseline.jpg

Kopplerilagens negativa konsekvenser för sexsäljare

Petra Östergrens magisteruppsats “Synden ideologiserad – Modern svensk prostitutionspolicy som identitets- och trygghetsskapare” är mycket intressant att ta del av. I uppsatsen under rubrik “konsekvenser” sammanfattar hon vilka negativa konsekvenser dagens lagstiftning har för oss sexsäljare. Här nedanför kan du läsa stycket som handlar om kopplerilagen:

En hyresvärd är tvungen att säga upp hyreskontrakt om denne får kännedom om prostitutionsverksamhet. Det gör det svårt för sexsäljare att arbeta inomhus och en del tvingas därför arbeta i bilar, husvagnar eller utomhus på undanskymda platser. Detta upplevde en del informanter som kränkande, psykiskt och fysiskt påfrestande samt som ett hot mot deras säkerhet.

En del sexsäljare hyr rum på hotell, men detta är illegalt och de måste därför vara försiktiga för att inte bli upptäckta. Informanter uppgav att om hotellpersonal började misstänka att de sålde sexuella tjänster kunde de bemötas nedsättande och inte få hyra rum. Samma sak gällde om sexsäljaren gick till en kunds hotellrum.

Informanter som arbetade i en lokal eller lägenhet uppgav att de ständigt måste vara på sin vakt för att deras verksamhet inte skulle upptäckas. De har därför tvingats betala ockerhyror, blivit vräkta, tvingas byta lokal med kort varsel och över huvud taget varit utelämnade åt värdens godtycke. Detta ansåg man medförde stress och stora kostnader vad gällde lokaler, inredning och flyttningar. Det gjorde det även svårt att planera verksamheten långsiktigt och betala skatt (för de som gjorde det) eftersom de inte visste när de måste ha uppehåll i verksamheten med inkomstbortfall som följd. På grund av de måste hålla arbetsplatsen hemlig kände sig många även sårbara för potentiellt farliga kunder.

På grund av kopplerilagen går det inte att annonsera om prostitutionsverksamhet så sexsäljare måste förlita sig på andra sätt att få kontakt med sina kunder. Detta kan ske utomhus på kända prostitutionsgator, via Internet eller hallickar. En del informanter upplevde det kränkande att behöva gå ut på gatan för att hitta kunder, eller var rädda för att det på så sätt skulle komma till offentlig kännedom att de sålde sexuella tjänster. De som hade haft en hallick rapporterade det som en negativ erfarenhet i de fall de blivit kontrollerade och illa behandlade.

Eftersom ingen annan får ta del av inkomster från prostitution påverkar detta säljares familje- och arbetsrelationer. Partners och sambos till sexsäljare kan dömas för koppleri. En del informanter uppgav att de därför var rädda för att sammanbo med sin partner. Inte heller kan de sexsäljare som vill arbeta i lag med andra. För en del informanter innebar detta att de kände sig mer isolerade samt oskyddade för eventuellt hotfulla kunder.

Vill du läsa hela uppsatsen så kan du ladda ner den som en pdf fil här…
Läs också gärna Petra Östergrens artikel – Sexköpslagen straffar de prostituerade.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png