6workers.jpgDet finns väl knappast någon politiker eller debattör som vågar säga att de har något emot oss som säljer sex eller att de inte vill hjälpa oss. Det är ju synd om oss som ”hamnat i prostitution” och vi behöver säkert hjälp att ”ta oss ur prostitutionen”.

För mer än så eller längre än så verkar inte empatin eller viljan räcka, eller finns det en vilja att göra något mer? Idag tänker jag syna riksdag och regering i sömmarna och ta en titt på om och hur de vill förbättra situationen för oss som säljer sex.

Vad har riksdagen tagit upp under hösten när det gäller prostitution, människohandel och sexköpslagen? Vilken slags politik förs i de frågor som rör mitt gebit?

bekymradkondom.jpgDen 24/11-06 ställer Luciano Astudillo (s) en skriftlig fråga till socialminister Göran Hägglund (kd) med rubriken ”Situationen för de prostituerade”. Jag antar att han i sin fråga kommer ge en beskrivning av hur situationen är för sexsäljare, kanske argumentera för saker som kan förbättra min situation. Jag börjar läsa …

Besviket kan jag direkt konstatera att man knappt kan hitta ett ord om den situation vi sexsäljare har idag. Bakgrunden handlar mest om effekten av sexköpslagen och hur många prostituerade det finns på Malmös gator. Men på slutet kommer orden:

På det stora hela har lagen haft en positiv effekt, och situationen för de prostituerade hade troligtvis inte varit bättre om lagen inte hade funnits. Men den prostitution som sker genom kontakter med hjälp av den nya tekniken ställer oss inför nya utmaningar, och dessa utmaningar kommer dagens lagstiftning inte åt.

Med bakgrund av detta frågar jag statsrådet vad han avser att göra för att förbättra situationen för de prostituerade.

Astudillo konstaterar bara att min situation troligtvis inte hade varit bättre om inte sexköpslagen funnits, jaha! Ni som läst min blogg vet att jag absolut inte delar den uppfattningen och till skillnad från Astudillo så kan jag argumentera för min sak. Och sen frågar han statsrådet vad han avser att göra för att förbättra min situation!?

badflickor.jpgDetta är ett klassiskt exempel på hur politiker använder en falsk omsorg om mig och mina kollegor i sin argumentation mot prostitution. För jag kan inte på något sätt tolka att syftet med Astudillos fråga egentligen handlar om att han är mån om min situation på något sätt. Kan ni göra det? Han verkar mån om att prostitution inte ska förekomma och gör det genom att låtsas vara mån om oss som säljer sex. Vi ska räddas ur eländet enligt Astudillo.

Vad blir då svaret från regeringen? Socialminister Göran Hägglund (kd) låter Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson (kd) svara på frågan. Det vår nuvarande regering vill göra för att förbättra situationen för mig och mina kollegor är följande:

  • frukondom.jpgDe vill att de kvinnor, män och ungdomar som finns i prostitutionen ska erbjudas möjlighet och hjälp att ta sig ur den. Den självklara ambitionen för regeringen är att ingen människa ska behöva hamna i prostitution.

  • De berättar att socialtjänsten generella ansvar naturligtvis även gäller för de kvinnor, män och ungdomar med prostitutionserfarenheter som behöver stöd och hjälp. Och att prostitutionsgrupperna i socialtjänstens regi i Stockholm, Göteborg och Malmö huvudmål är att hjälpa kvinnor, män och ungdomar att ta sig ur prostitution. Dessutom bedriver socialtjänsten i vissa kommuner verksamheter för att stödja dem som vill upphöra med att köpa sex.

  • Socialstyrelsen avser att presentera en rapport hösten 2007. Kartläggningarna innehåller kunskap som är betydelsefull för socialtjänsten i mötet med människor med prostitutionserfarenhet.

  • moraltant.jpgDe tycker att mot bakgrund av den komplexitet som ligger till grund för att människor hamnar i prostitution så behövs insatser på många olika områden. Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk, hemlöshet och med att komma in i utsatta ungas liv på ett så tidigt stadium som möjligt är mycket viktigt.

  • De berättar att man har lagstiftningen om förbud mot köp av sexuella tjänster som infördes den 1 januari 1999 och att man sedan den lagen infördes har sett en minskad gatuprostitution. Förbudet gäller även om gärningsmannen skaffat eller försökt skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse med användande av Internet eller annan ny teknik.

  • Polisen prioriterar bekämpningen av inomhusprostitutionen genom aktiva polisinsatser samt spaning på Internet. Dessutom ingår det i verksamheten som socialtjänstens prostitutionsgrupper bedriver att etablera kontakt även med dem som utnyttjas i inomhusprostitution. Utöver detta har vissa prostitutionsgrupper och frivilligorganisationer gjort undersökningar om och utarbetat metoder för den uppsökande verksamheten för dem som utnyttjas genom webbsidor på Internet.

  • De arbetar för närvarande med att ta fram en nationell handlingsplan mot prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, med särskilt fokus på kvinnor och barn.

Och frågan var vad statsrådet avsåg att göra för att förbättra situationen för de prostituerade.

frimarke.jpgHittar du något svar på den frågan när du läser ovanstående? Det finns ett svar och det är att det enda regeringen och socialtjänsten gör och ska göra är att se till att ingen ”hamnar i prostitution” och att de som ”är i den” ska få hjälp att ”ta sig ur den”, samt att efterfrågan ska minskas genom att man kriminaliserar sexköparen. Lägg märke till ordvalet, prostitution är något jag hamnat i och något som jag kan få hjälp att ta mig ur. Det ordvalet gör mig direkt till ett slags passivt objekt, en människa utan egen vilja eller kapacitet.

Om beslutsfattare verkligen vill förbättra situationen för oss som säljer sex, så sätt igång. Men det är aldrig frågan om det, frågan är alltid hur man ska bekämpa prostitution. Oss skiter de fullkomligt i, så länge vi vill fortsätta ”vara kvar i prostitutionen”. Det är bara först då vi vill ”ta oss ur den” som vi kan få hjälp.

argkondom.jpgJag har en mängd idéer och förslag på saker som både regeringen, socialtjänsten och polisen skulle kunna genomföra för förbättra sexsäljares situation. Jag väntar och hoppas att viljan ska komma från våra beslutsfattare att lyssna och ta sig till de förslagen. Men innan dess så krävs det en ny politik om prostitution.

Jag har skickat ett mail idag till både Luciano Astudillo (s) och vår Äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson (kd) och bett dem rätta mig om jag drar en fel slutsats av frågan och svaret. Jag har också frågat om de verkligen är intresserade av hur de kan förbättra aktiva sexsäljares situation.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , ,
.
Bloggtoppen.se .
..badge_intressant.png