reeperbahn.jpgTvångsprostitution finns inte. Prostitution är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt kontrakt mellan två vuxna affärspartners. Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om prostitution, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld. Citat från: Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes

I Tyskland har man utvärderat den lag om prostitution som gällt sedan 2002. Dagens gästskribent JayR, skriver ett mycket intressant inlägg om detta. JayR är från Danmark, han är sexköpare och deltar aktivt i debatten om prostitution i Danmark. Han har också mycket god kontakt med vad som händer inom prostitutionen i Tyskland.

Prostitution blev lagligt i Tyskland 2002 under den röd-gröna regeringen. Avsikten med lagändringen var att förbättra den juridiska och sociala situationen för sexarbetarna. Deras livs- och arbetsvillkor skulle förbättras och sexarbete skulle likställas med andra sysselsättningar. Nu, fem år senare, har det kommit en utvärdering av de effekter som lagen medfört i praktiken. Utvärderingen är baserad på omfattande studier och en rad rapporter har offentliggjorts. Se pressmeddelande: Bundesfamilienministerin von der Leyen Prostitution ist kein Beruf wie jeder andere – Ausstieg ist das Ziel

herbertstrasse.jpgMan vet inte hur många sexarbetare det finns i Tyskland, den högsta uppskattningen är att det finns 400.000.
Man uppskattar, att mer än hälften är utlänningar, mest från Östeuropa, en del är verksamma utan uppehållstillstånd.

År 2005 startade polisen 317 förundersökningar beträffande människohandel i Tyskland.
Källa: Bundeslagebild Menschenhandel 2005 (pdf)

Sexarbetarna arbetar både på stora och små bordeller (som de delvis själv äger), på klubbar och på gatan i städernas Red-Light-Districts eller som eskorter. Dessutom finns FKK-klubbar som är större anläggningar med bastu, swimmingpool, biograf och barer. Kunderna brukar vanligtvis uppehålla sig där i flera timmar, slappna av och om de vill så kan de ha sex med de kvinnor som arbetar på stället.

Man har i Tyskland konstaterat att prostitution är ett mycket heterogent område, som i sin helhet varken kan reformeras genom lagstiftning eller beskrivas i en enda undersökning. Karakteristiskt för prostitution är att den har existerat i lång tid i utkanten av samhället, men ändå mitt i samhället. Prostitution blev i praktiken mycket accepterad fast den inte varit laglig. Det uppstod en miljö som fungerade efter sina egna regler, där egna traditioner och vanor utvecklades.

tyskbordell.jpg Sexarbetarna själva är förvånansvärt välinformerade om lagen och hoppas på en fortsatt förbättring av deras situation. Avdiskrimineringen, acceptansen, erkännandet av deras yrke och jämställdhet med andra yrkesområden hälsas välkomna av dem. De flesta har en sjukförsäkring, det står sämre till med pensionsförsäkringar.

Nästan ingen är anställd som sexarbetare, även om lagen gör det möjligt för anställningsförhållanden, den konstruktionen är fjärran i praktiken.

De positiva effekterna av lagen är mest subjektiva. Konkreta förbättringar kan inte konstateras i någon större omfattning, delvis för att myndigheterna inte administrerar lagen efter dess avsikt. Källa: Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes

Rådgivningscenter är positiva till lagen, men ser också bara mycket långsamma förbättringar. Man efterlyser en lösning i lagens anda på de skattemässiga problem som finns och generellt mer samarbete från myndigheternas sida.

bordellsang.jpgBeträffande bekämpningen av kriminaliteten, inom prostitution, visar undersökningen att det gamla problemet med bristande vittnen och instabilitet av vittnen kvarstår. Prostitutionslagen har inte ändrat något på detta. Men de flesta polisinstanser ser inte en återgång till kriminalisering av prostitution som ett meningsfullt alternativ. Man har också konstaterat att det inte finns något samband mellan människohandel och effekterna av prostitutionslagen. Källa: Vertiefung spezifischer Frages tellungen zu den Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes: Ausstieg aus der Prostitution – Kriminalitätsbekämpfung und Prostitutionsgesetz (pdf)

Undersökningarna är mycket seriösa. De slutsatser som den nuvarande koalitionsregeringen av kristdemokrater och socialdemokrater drar, är delvis mycket märkliga.

  • Man vill kriminalisera kunderna till tvångsprostituerade, även om de bara blir funna vid razzior i ett mycket litet antal och en sådan lag i praktiken skulle bli mycket svår att handha.

  • Man vill utfärda licens till bordeller, så som krogar har licenser. Det ger ytterligare möjlighet för kontroll. Myndigheter trakasserar redan idag bordeller i skepnaden av kontroller.

  • Minimiåldern för prostituerade skall hävas från 16 till 18 år.

  • Utnyttjande av prostituerade genom mycket höga lokalhyror skall förhindras.

  • Och då det är regeringens viktigaste mål, att få sexarbetare ut ur prostitutionen, vill man stödja omskolningar till andra jobb.

bordell.jpgDet är inte längre ett entydigt talande om att arbeta för en reell förbättring av sexarbetarnas arbetsvillkor. Kampen för sexarbetarnas rättigheter och ett erkännande av deras yrke har inte vunnits i Tyskland.

Det är dock glädjande att fackföreningen Ver.di, där sexarbetare kan organisera sig, på en konferens i december förra året stöttade sexarbetarnas kamp under mottot: ”Sexworkers Rights = Human Rights”.

Till sist några citat från rapporterna jag länkat till i inlägget:

„Zwangsprostitution gibt es nicht. Prostitution ist eine freiwillig erbrachte sexuelle Dienstleistung, die einen einvernehmlichen Vertrag zwischen erwachsenen Geschäftspartner/innen voraussetzt. Ohne dieses Einvernehmen handelt es sich nicht um Prostitution, sondern um erzwungene Sexualität und damit um sexualisierte Gewalt.”

”Tvångsprostitution finns inte. Prostitution är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt kontrakt mellan två vuxna affärspartners. Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om prostitution, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld.” Källa

 

lounge.jpgEntdiskriminierung bedeutete auch Entkriminalisierung des „Milieus”.

Avdiskriminering betyder också en avkriminalisering av ”miljön”. Källa

 

„Hätte es das Gesetz schon früher gegeben, wäre mein Leben anders verlaufen”

Hade lagen varit där innan, hade mitt liv förlöpt annorlunda” Källa

JayR..............

.
Stort Tack till Michelle för hjälpen med översättning från danska till svenska. /Isabella

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png