anni.jpgAnna Nilsdotter arbetar mycket med internationella frågor och för mänskliga rättigheter. Hennes mycket klara analys och argumentation kring sexköpsdebatten välkomnar jag varmt och rekommenderar alla att ta del av. TACK Anna!

Det första inlägget är hennes analys, i de två andra bemöter hon bloggaren Insolens inlägg i debatten.

  1. Sexköpsdebatten – lite fakta och mycket känslor

  2. Sexköpsdebatten – misstolkningar och cynisk människosyn

  3. Sexköpsdebatten – om respekt och högtstående aktiviteter

Ett par bra citat från Nilsdotters första inlägg:

”Frågan om sexköp är komplicerad på flera sätt, och det är tråkigt att frågan så sällan kan diskuteras på ett nyanserat sätt. För det första måste det vara rimligt att skilja på orsaker till prostitution och konsekvenser av politiska åtgärder. Det faktum att en människa fattar ett beslut efter att ha formats av kränkningar och förtryck, gör det inte per definition rätt att förbjuda personen från att fatta det beslutet. Inte heller betyder det per definition att kränkningarna av personen minskar av ett sådant förbud.”

”Om man har ett genuint intresse av att främja prostituerades mänskliga rättigheter, och av att minska människohandeln, då borde väl en nyanserad debatt vara av godo? En debatt där man tittar på de fakta som finns och är öppen för att ompröva sina ståndpunkter? Det måste ju vara resultatet, och inte metoderna, som är det överordnade målet? Varför uppfattas det då som så oerhört hotfullt när personer som Petra Östergren i ganska försiktiga ordalag vädjar om att titta på hela bilden, utvärdera lagen och lyssna på de prostituerade själva?”

En annan analys av debatten hittar man i Eskilstuna Kuriren av Jenny Wahren – Lagen som till slut blev oantastlig

”Kort efter att lagen infördes gjorde Brottsförebyggande rådet en utredning om lagen. Den fokuserade mest de domar som lagen gett upphov till. Sedan dess har ingen utredning gjorts som utvärderar lagens effekt. I stället har den fått en närmast oantastlig status. De som förespråkar en utredning anklagas för likgiltighet inför kvinnors rättigheter eller inför människohandel. Det har också bidragit till ett debattläge där det inte går att tala om prostitution i någon annan bemärkelse än att den är kvinnoförnedrande.”

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png