bodstrom.jpgI Er artikel i SvD den 20/2 – Koppleri är människohandel – utgår Ni från ett verkligt och allvarligt problem. Många fall idag av människohandel leder inte till åtal för människohandel pga den tunga bevisbördan åklagaren har, istället fälls förövarna för koppleri, grovt koppleri, eller andra brott. Utgångspunkten är viktig, ett verkligt problem som det är viktigt att tag i och jag hoppas att ni på denna punkt vinner gehör för problematiken och att man rent juridiskt kan lösa problemet för detta utan att någons rättssäkerhet äventyras.

Ert förslag om att slopa brottet koppleri och kalla det för människohandel väcker dock många frågor hos mig och andra sexsäljare. Vad är ert syfte och vad är ert mål? Vill ni ta dagens kopplerilag som den är utformad idag och bara döpa om den eller vad innebär ert förslag?

markstrom.jpg Dagens kopplerilag är en lag som inte fungerar OM den ska skydda oss som säljer sex från att inte bli utnyttjade av andra eller att rent allmänt fara illa. Som sexsäljerska har jag många gånger undrat vad kopplerilagens egentliga syfte är? Är det kanske egentligen en lag som ska försvåra vårt arbete? Lagen som den är utformad idag innebär nämligen att sexsäljare inte kan arbeta under säkra förhållanden inomhus hemma eller i en annan lokal. Vi kan inte samarbeta med en kollega för att öka vår egen säkerhet och till detta kan man lägga till att bara sexköpslagen i sig har ökat alla sexsäljares risker.

Målet för många politiker verkar vara att all prostitution ska försvinna och att i stort sett alla medel är tillåtna för att nå det målet. Men jag vet samtidigt att det råder en stor okunskap om vad prostitution verkligen är och många politiker kan t.ex. inte skilja på prostitution och sexuell människohandel. Prostitution är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt kontrakt mellan två vuxna affärspartners. Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om prostitution, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld. Människohandel handlar om fattigdom och utsatthet i andra länder, hur man förleder kvinnor, det handlar om tvång, hot och slaveri.

oppetbrev3.jpgI Er argumentation pratar Ni om att varje köp av någons kropp bygger på en exploatering och ett utnyttjande av dennes ­utsatthet. ”Det är att profitera på någon annans olycka. De kvinnor, unga flickor, män och pojkar som säljer sina kroppar befinner sig i vanmakt på grund av drogberoende, fattigdom eller annan utsatthet. Låt oss en gång för alla sluta tala om begrepp som frivillighet i dessa fall!

Om det är fall av människohandel Ni pratar om i ovanstående meningar så är det nog ingen som pratar om frivillighet någonsin i samband med människohandel, men om det är prostitution i allmänhet Ni syftar på så måste Ni ta till er verkligheten och det faktum att det är väldigt många kvinnor som helt frivilligt väljer att sälja sexuella tjänster av olika skäl som inte alls behöver handla om vanmakt på grund av drogberoende, fattigdom eller annan utsatthet.

oppetbrev4.jpgOch om det handlar om t.ex. drogberoende eller fattigdom så bör ni rikta in Ert politiska arbete på att i så fall stoppa grundorsakerna, att frånta dessa kvinnor valmöjligheten att sälja sex löser inte deras grundproblem. Att ta bort prostitution som ett val för en drogberoende kvinna innebär att hon istället kanske löser finansiering av sitt drogberoende genom kriminalitet. Att ta bort prostitution som en valmöjlighet för en fattig kvinna i ett u-land innebär kanske svält och död.

Ingen här i Sverige behöver sälja sexuella tjänster för att överleva och om så skulle vara fallet, så har den socialdemokratiska politiken kapitalt misslyckats. Många kvinnor väljer därför att sälja sexuella tjänster i Sverige idag, inte för att överleva och absolut helt utan något beroende av vare sig droger, alkohol eller shopping eller av någon annan destruktiv anledning som att t.ex. hantera ångest från barndomstrauman med övergrepp.

Detta är ett faktum många har svårt att förstå för det kräver en helt annan syn på sex än vad gemene man har, en syn på sex och ett förhållningssätt till sin kropp som avviker från normen.

oppetbrev1.jpg Att vara intim professionellt med en främmande människa är inte något som vem som helst kan vara, men de passar oss som säljer sexuella tjänster även om bara tanken på det väcker obehag hos andra.

Men det är så med många sysslor som vi människor gör. En del djurrättsaktivister skulle aldrig kunna skjuta ett rådjur som en jägare så lätt gör och många djurrättsaktivister har nog väldigt lite förståelse för vilka natur- och djurälskare de flesta jägare egentligen är.

I slutet av Er artikel i SvD anser Ni att det är hög tid att regeringen visar att de tänker värna om brottsoffer för människohandel. Jag anser att det är hög tid att Ni och alla beslutsfattare börjar värna om ALLA människors mänskliga rättigheter. Sexsäljare, liksom brottsoffren för människohandel saknar det idag.

Är det inte också dags att ni även börjar lyssna på oss som säljer sexuella tjänster och frågar oss vad man kan göra i arbetet mot sexuell människohandel. Jag har flera kreativa idéer, idéer som jag vet att polis och socialarbetare som arbetar med människohandel tycker är bra. Idéer som man tyvärr idag inte kan genomföra på grund av den nuvarande prostitutionspolicyn som dagens lagstiftning med sexköpslagen har medfört.

oppetbrev2.jpgPå min blogg ”Att arbeta som eskort” har jag fasta sidor med information om människohandel. Det är en av de få svenska webbsidor där man hitta konkret information om vad sexuell människohandel verkligen är, hur den går till samt råd till sexköpare om hur de ska undvika att köpa sexuella tjänster av kvinnor utsatta för människohandel. Där kan ni också hitta ytterligare argument för det jag här framför.

Är det inte dags att strunta i horstigmat och börja lyssna på oss som säljer sexuella tjänster och framför allt är det inte dags att vi gemensamt stoppar slaveriet?

Isabella Lund
Sexsäljare

Detta öppna brev är skickat till både SvD, Thomas Bodström samt Elisebeth Markström
.


.
Övriga bloggar om ämnet:

.
roseline.jpg
.
.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , .
.

Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png