slaget.jpgIdag kom det offentliga knockout slaget mot alla som sedan november kritiserat Petra Östergren och hennes nya bok Porr, horor och feminister. Petra ger ett svar som heter duga idag på fjärde sidan i Expressen – Mer tro än vetande i sexköpsdebatten, du kan även läsa hela artikeln i slutet av detta inlägget.

Knockout slaget mot alla som skrivit så mycket skit om henne, förtalat och ljugit är inte elakt, det är istället ett mycket klokt svar där hon klart och tydligt återigen redogör för sina åsikter. Ett svar där hon fokuserar på det positiva och där hon återigen försöker föra debatten vidare. Det är ett svar från en kvinna som vägrar föra en debatt på den sandlådenivån som så många kritiker befinner sig på.

Jag har pratat med Petra Östergren i telefon vid ett par tillfällen och jag bara måste skriva att hon ger ett intryck av att vara en mycket, varm, genomsnäll, klok och intelligent människa. Och det syns i hennes sätt att skriva. Jag kan förstå att hon är den forskare i Sverige som kommit oss sexsäljare närmast genom alla tider. Petra har en etisk grund som andra saknat, Petra har en människosyn som är förenlig med att visa ALLA människor respekt. Hon har ett norrländskt lugn över sig som skapar förtroende.

horvisdom2.jpgOm man bortser från alla som är eller har varit sexsäljare så är Petra Östergren idag den personen i Sverige som vet mest om prostitution och den personen som också har störst kunskaper.
Inte bara genom empiri utan genom att hon tagit del av alla den forskning som finns och även kritiskt granskat den. Petra Östergren har också varit aktiv i debatten i så många år och även kritiskt granskat hur debatten har förts.

Jag är inte med i Petra Östergrens bok, men jag har som jag skrivit tidigare, ÄNTLIGEN känt igen mig i något som skrivits om prostitution i Sverige. Hennes bok betyder oerhört mycket för mig, och inte bara för mig utan den har stor betydelse för alla som säljer sex. Boken lyfter fram fakta på ett pedagogiskt och elegant sätt, och Petra får en att ompröva ens egna åsikter. Även jag, en sexuellt frigjord eskort, blev medveten om fördomar som jag inte trodde fanns hos mig själv när jag läste boken.

woman.jpgBoken har och kommer få en ännu större betydelse för hela debatten kring sex, porr och prostitution i framtiden för det går inte längre att bortse från fakta.

Man kan fortsätta tro hur mycket man vill, de som söker fakta och kunskaper kan idag hitta detta i Petra Östergrens bok.

Fast det tråkiga är som Petra skriver: ”Problemet är att prostitutionsdebatterna ofta handlar mer om tro än vetande. Och på tro biter sällan kunskap.
Men i längden vinner kunskapen Petra!

Den nästan smått fanatiska tron, som så många prostitutionsmotståndare har om frågor kring prostitution möter jag ständigt på nätet i alla de dikussioner jag deltar i på andras bloggar och på olika forum. Debatterna blir nästan löjliga ibland och ibland känns det som att det verkligen kvittar vad man säger, de vet mer om mig och det jag sysslar med än vad jag själv vet. Min kollega Greta Garbo ser vissa prostitutionsmotståndare som inbitna fanatiker med en vedervärdig människosyn och jag håller med henne. Greta har uttryckt det på sin blogg bl.a. med följande ord:

Om vi frångår att det handlar just om sex och sexköp, så bevittnar vi en fullständigt vedervärdig människosyn. Tänk er in i att ni nyss varit ute i snön. Ni kommer in och berättar att det snöar ute. Nej, säger den andre, det snöar inte. Jo, säger ni… jag vet det. – Nej, det vet du inte. – Jo det vet jag, jag kommer ju precis in från snön. – Nej, du har fel, för jag vet att det inte snöar. – Men du har ju inte varit ute idag. – Det spelar ingen roll, jag vet ändå att det inte snöar. – Men titta ut genom fönstret då, så ser du. – Nej, jag behöver inte titta ut, för jag vet att det inte snöar.

blomma.jpgEn sak som jag förvånats lite över är att det i Petra Östergrens bok finns massor av skandaler som media skulle kunna lyfta fram i ljuset. Petra visar med all tydlighet hur akademiskt fusk, selektiv källhantering, emotionella axiom, usel empiri och hård, smutsig politisk lobbying har fått råda relativt ostört. Men verkligheten och rena fakta passar inte in i den gällande prostitutionspolicyn och istället väljer media att spä på alla fördomar som finns istället för att som Petra kritiskt granska fakta.

Jag ska framöver sätta pekfingret på en del saker som ännu inte uppmärksammats så mycket och komplettera lite av vad Charlotte Wiberg har påbörjat på sin blogg ”Kamferdroppar” om detta med inlägg som t.ex yta och innehåll. I inlägget gåtfull torsk II skriver t.ex. Charlotte:

Men jag undrar, liksom Isabella och Louise, varför sexhandeln så konsekvent får bära hundhuvudet för allt förtryck & all skit inte minst kvinnor utsätts för i denna vår tillvaro? Petra Östergren framför i sin omtalade men egentligen inte särskilt omdiskuterade bok tesen att utomstående kvinnor tenderar projicera in sina egna upplevelser av förtryck och sexism i deras föreställningar om den värld prostituerade, porraktriser och strippor rör sig i; en värld de egentligen inte känner närmare till. Jag tror det ligger mycket i det. Och därmed gör vi det så enkelt, bara alltför enkelt, för oss.

Charlotte bloggar även på Frihetligt forum och har där skrivit om Auktoritär retorik, social kontroll:

Ett kort avsnitt där frågan om prostitution och klasstillhörighet berörs innehåller en hänvisning till en norsk sociolog som förfäktar åsikten att kvinnor i arbetarklassen av historiska sociokulturella skäl har ett mer instrumentellt förhållningssätt till sin kropp än medelklassidealet;
bok.jpgockså detta togs tacksamt emot – för visst låter en sådan utsaga föraktfull, särskilt om den bara står för sig själv utan att förankras i sitt sammanhang. Få om ens några av de andra teser som läggs fram av Östergren eller någon av de forskare och skribenter hon åberopar sig på har diskuterats på ett seriöst sätt.

Men om man letar uttryck för klassförakt i boken finns det ett helt annat, saftigt exempel på detta i en beskrivning av ett malmöprojekt med syfte att få bort prostituerade kvinnor från gatan. Här visar Östergren nämligen hur medarbetarna i projektet öppet beskrivit sin verksamhet som manipulativ, hur man ansträngt sig för att vinna kvinnornas förtroende och sedan ljugit för dem i syfte att få dem ändra livsstil. Önskvärt har varit att få kvinnorna acceptera en lägre livsstandard och ett svenssonliv – att ta bort deras orealistiska förväntningar på livet och göra dem nöjda med en niotillfem-tillvaro i linje med deras klassmässiga och kulturella bakgrund.

Petra Östergren skriver att det pågår en maktkamp om sanningen, sanningen om vad prostitution är. Det är viktigt att man är medveten om den och att många prostitutionsmotståndare anser att i det kriget är alla medel tillåtna för att tysta ner motståndaren.

maktkamp.jpgFör många står det mycket på spel som Petra skriver idag: ”Det är politiska karriärer, akademiska anseenden, medial goodwill och lönekuvert…” Det är alltid klokt att ifrågasätta vilken agenda olika aktörer har i grund och botten.

Jag är övertygd om att människor finner Petra Östergrens lugna sakliga stämma, en stämma som framför fakta och kloka saker, betydligt mycket mer trovärdigare än Gudrun Schymans, Maria Carlshamres, Åsa Mattsons, Lena Sundströms, Ann Charlott Altstadts, Linna Johanssons och Katrine Kielos m.fl. smutsiga attacker.

Låt dem tro och låt dem kriga med falska påhopp Petra, du vinner i längden. Låt dem fortsätta föra debatten över sexsäljarnas huvuden om man tycker det är förenligt med en demokrati.

Låt dem stänga ute mig och mina kollegor från medias debattsidor, vi kommer fortsätta svara med fakta och kunskaper genom de kanaler vi har för våra röster kan inte tystas idag som man kunde förr.

Internet är en revolution för yttrandefriheten och ett verktyg fler och fler sexsäljare kommer att börja använda sig av för att berätta fakta och om verkligheten. Och ledsen alla ni som är övertygade om prostitutionens helvete, sexkösplagens förträfflighet och allt. Vi hörs nu och vi kommer både synas och höras mer i framtiden och till skillnad från fanatikerna så lyssnar vanliga mäniskor på oss.


.
roseline.jpg

.

petraostergren.jpgMer tro än vetande i sexköpsdebatten

Visst, rabalder hade jag väntat mig när min bok ”Porr, horor och feminister” kom ut. För utmanar man en hegemoni, en dominerande uppfattning i en fråga, blir det ett himla liv.

När så hela fyrtio personer från etablissemanget gav sig på mig häromveckan (5/2) blev jag inte förvånad. Här finns mycket investerat. Inte bara tryggheten i att tänka rätt. Det är politiska karriärer, akademiska anseenden, medial goodwill och lönekuvert som står på spel.

Mer förvånande har varit att protesterna inte varit fler, att boken välkomnats så varmt.

Det verkar som om något hänt i Sverige. Som om det politiskt korrekta har blivit omkullsprunget av queera tankar, ungas handlingar och vanliga människors erfarenheter. Vilket börjat få fäste på kultur- och ledarsidor.

Man vet och vågar säga att det varken är bilder eller bytet av sex mot pengar som är skadligt i sig. Till det ska andra omständigheter. Så var gång kvällstidningarna ordnar Internetenkät apropå någon porr- eller prostitutionsartikel faller den större delen av rösterna på de nya idéerna, inte på Gudrun Schymans eller Claes Borgströms. Det hela är utomordentligt uppiggande.

Men en del av kritiken som riktats mot mig förtjänas att bemötas. En del vänsterskribenter påstår att jag saknar maktanalys, att jag inte förstår över- och underordningar, trots att jag i mina analyser använder mig av Gramsci, Foucault och Lukes – många vänsterakademikers husgudar.

Visst kan förklaras med att alla inte är familjära med denna typ av analyser, men mest beror det nog på att min analys leder fram till andra slutsatser än de egna och de gängse. Och att jag även analyserar människor med makt. Ja, jag låter till och med kvinnor som säljer sex analysera porr- och prostitutionsmotståndarna. Något som kanske inte alltid är så behagligt.

Jag förespråkar inte heller en ”legalisering” av prostitutionen, utan en avkriminalisering. Detta för att de som far mest illa av lagarna är sexsäljarna, och särskilt de som redan är mest utsatta. Om och hur sexbranschen ska regleras är en senare fråga och något som måste ske utifrån andra länders erfarenheter och i sambete mellan bransch och myndigheter.

Det som behövs härnäst är fördomsfri forskning.

Som jag visar i min bok brister de senaste trettio årens svensk forskning allvarligt i metod och analys. Arbeten gjorda av journalister som Cecilia Bodström och Helena von Zweigbergk, forskarna Sven-Axel Månsson och Hanna Olsson, håller helt enkelt inte.

Vill man verkligen göra Sverige till en bättre plats för människor i sexbranschen måste föreställningar ersättas med empirisk kunskap, retoriska floskler med hederliga definitioner och tystandet av sexsäljares röster med tilltro till deras åsikter.

De enda som gynnas av rådande ordning är ett etablissemang som vinnlägger sig om att vara politiskt korrekt. Inte människorna i sexbranschen, och tyvärr inte heller de som behöver hjälp för att lämna den.

Problemet är prostitutionsdebatterna ofta handlar mer om tro än vetande. Och på tro biter sällan kunskap.

Petra Östergren

Bilden på Petra Östergren ovan har
tagits av fotografen N. Boström.

.
roseline.jpg

.

Andra blogginlägg om Petra Östergrens artikel:

zorn.jpgBlogge Bloggelito skriver:
”Petra Östergren har tyvärr ingen blogg, men hon har å andra sidan en betydligt mer upphöjd och upplyst arena i gammelmedia. Idag visar hon åter var skåpet ska stå när hon i Expressen trasar sönder och samman argumenten från den lösa skara fjantar som nyligen med billig retorik försökte greppa ett sista hamlstrå i den debatt de är på väg att förlora. Dagens sanning: ”Som jag visar i min bok brister de senaste trettio årens svensk forskning allvarligt i metod och analys. Arbeten gjorda av journalister som Cecilia Bodström och Helena von Zweigbergk, forskarna Sven-Axel Månsson och Hanna Olsson, håller helt enkelt inte.”

Louise Persson skriver:
”Det är uppenbart att de flesta som attackerar Petra Ö:s bok Porr, horor och feminister inte tar tag i forskningsdelen och kritiken, utan istället håller fast vid de ideologiska dogmerna, nästan till varje pris. Här verkar dessvärre debatten låst. Av prestigeskäl, av okunskap och av ideologiska skäl. Men däremot inte av vetenskapliga skäl.”

”När den tidigare forskningen nu kan på goda skäl dömas ut, vad kan forskningen ägna sig åt? Vad för viktiga frågor ligger framför? För även om vi naturligtvis bör ersätta floskler med sakligheter så är det inte helt tydligt vad själva fenomenet ”prostitution” är. Där man tidigare tryckt in människor i en fyrkantig låda med de absoluta lösningarna för handen, där måste komplexiteter utforskas och lagutrymmen koncentrera sig på verkliga konkreter istället för symbolik.

6paron.jpgVi kan exempelvis inte förmoda skador och definiera prostitution i enlighet med stereotyper – man måste förhålla sig på många olika plan både när det gäller maktanalyser och när det gäller att undersöka människor och förhållanden inom ”sexbranschen”.

Det som är någons förtryck kan vara någon annans bemäktigande.

Vilket ger vid handen att man måste utgå från en mer intersektionell och mer varierad analys än vad som varit fallet med de könsmakstanalyserna: en sexsäljare är inte bara sexsäljare utan t ex också förälder.”

.
Expressen tycks idag göra en slags kartläggning över antalet fällda för sexköpslagen med en rad lokala artiklar om ämnet:

Jag återkommer med ett blogginlägg om detta imorgon.

.
roseline.jpg

.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png