mars 2007


boken.jpg”Får kvinnor gilla porr? Kan en kvinna tycka det är skönt att ha sex på film? Eller är kvinnor alltid förtryckta offer om de själva väljer att leva ut sin sexualitet för öppen ridå?”

”Och männen – varför tittar dom på porr och går till prostituerade? Vad är det dom saknar hemma? Handlar sex i en relation bara om att mannen ska få ”komma till”?”

Detta diskuterades igår när Carin 21.30 gästades av Petra Östergren, författare och debattör samt skådespelaren Kjell Bergqvist.

Även om man pga tiden inte hann med så mycket som jag hade önskat så belyste Carin ämnet på ett kanonbra sätt. Lite kul att se alla gamla TV klipp med rabiata feminster som ser porr som en av samhällets fiende nummer ett. Deras uttalanden blev en bra kontrast mot Petra Östergrens lugna, sakliga svar samt även en fin kontrast mot tjejen i porrbutiken som sa att hälften av hennes kunder var kvinnor. Petra Östergren gav mycket bra svar på alla frågor som ställdes.

kjell.jpgKjell Bergqvist skulle svara på frågor, som kanske var lite väl personliga och jobbiga för honom, t.ex. om prostitution är ok… Och det fixa han inte riktigt men han gav Petra Östergren en stor eloge och berättade att han innan programmet pratat med henne och insett att han var full av fördomar om både porr och prostitution. Han hade fått något att tänka på och det är Petra Östergrens styrka. Hon får oss att tänka till och bli av med fördomar!

Ett annat exempel på hur Petra får oss att börja omvärdera och tänka efter finns på Mangobrudens blogg: ”De pratar om porr är bra eller dåligt och framförallt om det verkligen är kvinnoförnedrande. Jag har alltid kännt mig hotad av porren, hotad som kvinna, att jag inte ska duga, vara tillräcklig tilldragande och sexig. Kanske är det inte porren, som sådan, som är problemet, utan att jag inte känner att jag duger. Att kvinnor inte känner att de duger. Samtidigt som jag kännt mig hämmad, inte vågat, i vissa lägen, visa vad jag vill, när jag vill, hur jag vill och hela det där svåra hora-madonnandet, suck så tröttsamt. Jag är kluven men Petra fick mig att tänka ett varv till, faktiskt. Hon fick mig att ta min inställning till porr i beaktande, att omvärdera.”

petraostergren.jpgSkulle vara kul om SVT våga ta upp de här ämnena i ett längre program där frågorna om porr och prostitution kan belysas lite djupare. Petra skulle säkert kunna få många att bli av med fler fördomar och en lite mer öppen och saklig diskussion om frågor kring sex behövs verkligen här i Sverige.

Och det där om vad en riktig man är… det kom aldrig riktigt med i detta programmet. Finns det några ”riktiga” män och karlakarlar som vågar stå för att de gillar porr? Och det är nog tveksamt till om man skulle få en ”riktig man” att officiellt berätta att han gärna anlitar sexuella tjänster av en sexsäljare! Jag vet att de finns och det vet du med, det kanske räcker…

Missa du programmet så sänds det i repris söndag den 1/4 kl. 14.30 och måndag den 2/4 kl. 19.30 i SVT2. Man kan också se programmet som webb TV, det finns en länk dit från Carin 21.30 hemsida. Programmet kan man diskutera på SVTs forum.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

tathpl1.jpgHos Maj kan du se en mycket bra video producerad av Network of Sex Work Projects. Den heter Taking the Pledge och handlar om vilka effekter USAs biståndspolitik har fört med sig för sexarbetare runt om i världen. I filmen får du träffa sexarbetare som berättar om vad villkoren för att få pengar från USAID och PEPFAR har ställt till med.

USAID = United States Agency for International Development är en amerikansk statlig organisation för u-hjälp. USAID utgör en del av utrikesminsteriet. PEPFAR = The President’s Emergency Plan For AIDS Relief och är Bush’s krisplan mot AIDS. Det är den enskilt största insatsen mot AIDS någonsin

För 6 år sedan så återinförde president Bush den så kallade gag-rule (munkavelregeln) som förbjuder organisationer i utvecklingsländer att informera om eller utföra aborter med hjälp av amerikanska biståndspengar. Boven i detta drama är de kristna högerkrafter i USA som är emot abort, prostitution och som tror att man löser världsproblem som AIDS genom att uppmana människor att avstå från sex och vara trogna sina partners. Den preventiva delen av arbete som ska finansieras av PEPFAR sammanfattas i mottot: Abstain, Be Faithful, Correct Consistent Use of Condoms (ABC).

tathpl2.jpgDet läggs alltså störst vikt vid avhållsamhet och trohet, medan kondomerna så att säga bara kan delas ut i smyg. Dessutom har USA i stor utsträckning valt att samarbeta framför allt med trosbaserade organisationer.

Eftersom människor är sexuellt aktiva och kvinnor, som ofta är beroende av män för sin överlevnad, många gånger inte kan välja bort sex, är avhållsamhetspolicyn fruktansvärd. I praktiken handlar det om att människor saknar kunskap om, och möjlighet att, skydda sig mot sexuellt överförda sjukdomar, och att hiv sprids.

Och 2003 instiftades en tilläggslag. För att kunna ta emot pengar från USA i arbete mot trafficking- och hiv/aids så måste organisationerna skriva på ett löfte att de tar avstånd från prostitution. Inga amerikanska pengar får används till organisationer som förespråkar eller stödjer prostitution eller legaliseringen av prostitution.

Anna Nilsdotter uppmärksammade detta i ett utmärkt inlägg i december – Amerikanskt bistånd & prostitution – där hon bl.a. skriver:

tathpl5.jpgRegeln försvårar uppsökande aktiviteter gentemot prostituerade, trots att de i de flesta länder tillhör de mest marginaliserade och utsatta grupperna, särskilt vad gäller HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Brasiliens regering tackade exempelvis nej till 40 miljoner dollar från USA, för att kunna fortsätta sitt program med att stödja sexarbetare och stärka deras rättigheter. Detta program anses vara en av förklaringarna till Brasiliens framgångsrika utveckling vad gäller HIV/AIDS.”

Sexarbetare är viktiga informanter ut i samhället om hur man ska praktisera säker sex och det är viktigt att deras organisationer stöds i sina satsningar på utbildning och spridning av kondomer. Policyn förverkligas på bekostnad av en effektiv sexualupplysning och prevention, och effekterna är förödande.

tathpl8.jpgI slutet av videon Taking the Pledge berättar Hazera Bagum från organisationen Durjoy Nari Shangho i Bangladesh om deras arbete med gatuprostituerade.

Många gaturprostituerade i Bangladesh är hemlösa och Durjouys Drop In center fungerade som ett hem för dessa sexsäljare. Ett ställe där de kunde vila, bada, träffas och prata om hur de kan förebygga HIV. Innan medlen från USAID frös inne så hade de 20 center och idag har de bara 4 olika center som de försöker finansiera själva.

Förr delade man ut mängder av kondomer till sex arbetare men pga att centren tvingats stänga så kan man inte få ut lika många kondomer till sexarbetarna och kondomer används därför inte av sexarbetarna i lika stor utsträckning idag.

Sedan Durjoy tvingades stänga sina center har hela deras samfund rasat samman. Hazera säger med förtvivlan i rösten att det känns som en stor familj har splittrats och de enda hem de hade i centrerna nu är borta

tathpl7.jpgLäs mer om den fruktansvärda situationen som sexarbetare har i Bangladesh i den här dagsaktuell artikeln – Bleak Future Awaits Sex-workers’ Children på YouandAIDS – HIV/AIDS portal for Asia Pacific.

”While existing laws relating to prostitution are ambivalent, soliciting in public places is a punishable offence. ”They are constantly on the run, suffering violence by the police, the thugs, and by general public,” says Hazera, a Durjoy volunteer.

The police and the thugs often demand free sexual services and snatch away the women’s uncertain, meagre incomes. All these raise the vulnerabilities of sex-worker mothers and their children.”

tathpl6.jpg”Many mothers are forced to serve clients while keeping the children close by. ”If left with us, our daughters would follow our path, while our boys would get into crime,” says Shamima, a sex-worker operating in Dhaka streets for the last 11 years. Using laws against vagrancy, the police regularly intern these women in government shelter homes. Chumki says, ”We then lose touch with our children, often forever”.

Läs också en mycket bra artikel om Sveriges samarbete med USA för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuellt ändamål skriven av Ulf B Andersson i Ottar den 28/6 -05.

”Fram till maj 2006 ska Sverige och USA bidra med vardera drygt två miljoner kronor. Pengarna ska användas för att sprida ”ökad kunskap och utveckling av strategier och åtgärder för att bekämpa prostitution och människohandel i Europa”. Projektets pengar ska också användas för att öka medvetenheten ”om de grundläggande orsakerna till prostitution och handel med människor för sexuella ändamål”.”

”Två internationella frivilligorganisationer, European Women´s Lobby” och Coalition Against Trafficking in Woman, ska påverka tolv länder i Europa … I praktiken handlar det alltså om ett lobbyarbete för att påverka opinionen i de tolv länderna i riktning bort från legalisering av prostitutionen.”

tathpl3.jpgSamarbetar regeringen fortfarande med USA i dessa frågor? Våra motståndare har uppenbarligen sponsrats av de konservativa kristna högerkrafterna i USA, är de fortfarande sponsrade?

Eller blåser det nya vindar i den officiella svenska politiken om människohandel? Det finns tecken på det om man lyssnade på Beatrice Ask i riksdagen den 20/2 i år och även om man tittar på de uttalanden som nu kommer från Anders Oljelund, Sveriges ambassadör för internationellt samarbete mot människohandel.

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet säger han: –Människohandel är en komplex fråga. – Men för att lyckas internationellt får vi inte gå ut med några pekpinnar. Vi tycker vårt förbud mot sexköp är bra. Men i andra länder tycker man annat. – Därför är det viktigt att hålla isär frågan om lagstiftning mot sexköp och människohandel.

tathpl4.jpgVad händer med USAID och PEPFAR inhumana villkor för bistånd? Kommer den så kallade gag-rule (munkavelregeln) att försvinna?

Anna Nilsdotter berättar på sin blogg att två federala domstolar i USA har kommit fram till att denna policy strider mot yttrandefriheten. Domarna har överklagats, och 26 människorätts- organisationer och experter har skrivit en inlaga till den domstol som ska behandla fallet, där de betonar att policyn kränker bland annat rätten till hälsa.

Det finns en chans att den så kallade gag-rule kan försvinna. Den 29 januari 2007 lades ett koalitionsförslag fram i den amerikanska kongressen, som nu styrs av en majoritet av demokrater. Förslaget syftar till att ta bort gag-rule som villkor för att få bistånd från USA. Källa

Videon Taking the Pledge finns även på Sexworkers present och där kan du även hitta fler filmer gjorda av sexarbetare i hela världen.
.

roseline.jpg

.
Missa inte att titta på SVT2 ikväll 21.30
Direktsänd talkshow med Carin Hjulström.
Ikväll handlar programmet om porr, horor och riktiga män.
Gäster i studion är Petra Östergren, som skriver och forskar om feminism och jämställdhetspolitik och skådespelaren Kjell Bergqvist.

Även i SVT2 1/4 och 2/4

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

navet3.jpgEn av de sakerna som upprör mig mest i hela debatten om prostitution är att många sexköpslagsivrare säger att de värnar om de mest utsatta sexsäljarna. De tycks tro att många av dem som missbrukar droger gör det för att de säljer sexuella tjänster. De lägger skulden på deras missbruk på prostitution.

De heroinmissbrukande sexsäljarna i Malmö säger själva att de säljer sex för att finasiera sitt missbruk och att det är ett val som de själva tagit. Prostitution i deras fall är alltså en konsekvens av missbruk och inte tvärtom som en del tycks tro. De berättar också att prostitution inte bara handlar om heroin utan också om pengar, om att känna makt samt att känna sig betydelsefull och eftertraktad.

Prostitution är komplext och det är inte så enkelt så att man kan tro att prostitution försvinner om man inför en sexköpslag och att en sådan lagstiftning skulle hjälpa dessa kvinnor, tvärtom så har ju lagen förvärrat deras situation! Både riskerna och våldet har ökat på gatan sedan sexköpslagen infördes.

Det är ett svårt liv man tvingas leva om man är en tung narkotika missbrukare och är man dessutom en kvinna och dessutom säljer sexuella tjänster så blir man dubbelt stigmatiserad av omgivningen. Om man ska hjälpa dessa kvinnor med deras missbruksproblematik så är det oerhört viktigt att den hjälpen ges på dessa kvinnors villkor.

navet.jpg

Sjuksköterskan Katarina B. och socinomen Annica H. på Navet har många års erfarenhet av missbruksvård. – Vår tanke är att bedriva vård som bygger på omtanke, respekt, vetenskap och erfarenhet.

Ett mycket bra exempel på hur man kan göra finns i Malmö. Där finns Navet, en öppenvårdsmottagning i Malmö för kvinnor som säljer sexuella tjänster och som har ett heroinmissbruk.

Det är ett samarbetsprojekt mellan beroendesjukvården och socialtjänsten som initialt har finansierats av regeringskansliet – Mobilisering mot narkotika och Malmö valdes till projektstad för att där finns en högre andel heroinmissbrukande sexsäljare jämfört med övriga landet.

Navet startade våren 2005 och är inrymt i en tre rums lägenhet i centrala Malmö. Här arbetar en sjuksköterska och två socionomer, samtliga är kvinnor. Till mottagningen är det också knutet en läkare.

På Navet ville man utforma en vård på kvinnornas villkor, en vård som skulle ta hänsyn till det specifika med att vara kvinna, missbruka heroin och vara involverad i gatuprostitution.

Leili Laanemets, fil. dr. i socialt arbete, Malmö Högskolan har utvärderat projektet och jag har fått ta del av hennes rapport som senare kommer ingå i ett större arbete som kommer ges ut av Mobilisering mot narkotika. Rapporten heter Navet – Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling, mars 2007.

Det var mycket intressant att läsa vad hon skriver i rapporten om prostitution. Och med Leili Laanemenets tillåtelse citerar jag det kapitlet:

navet1.jpg Navet vänder sig till en målgrupp där man ska ha en erfarenhet av prostitution. Det innebär ju att alla som är aktuella på Navet ska ha denna erfarenhet och de intervjuade berättade att det var något som spritt sig bland narkomanerna i Malmö. Kvinnorna menade att det var bara positivt att man alla hade samma erfarenhet, då var alla lika och ingen såg sig som bättre än någon annan. En beskrev att det brukade finnas olika former av rangordningar och där de kvinnor som ”sålt sig” brukade bli betraktade som sämre än de som ”försörjt sig själva” genom kriminalitet och drogförsäljning.

En annan kommenterade upprört att det var ett val som hon själv gjort. På så sätt fick hon snabbt pengar och kunde leva ett drägligt liv trots missbruket. Några andra sade att prostitutionen inte var något som de var ”jättestolta” över men det var inte heller som de skämdes över och som de ”mådde dåligt” över. Det var något som hörde till livet som heroinist och krävde både att man ”kunde spelet” och kunde ta hand om sig själv. En kvinna sade:

Gruppledarna frågade mig om jag kände skam och jag känner ingen skam. Det var liksom ett val jag gjorde. Annars skulle jag inte kunna försörja mig och kunna köpa mitt heroin för mina egna pengar. Jag tog helt enkelt hand om mig själv och så frågar de om jag kände skam….

Utifrån detta citat framstår som tydligt att den intervjuade kvinnan uttryckte en stolthet över att hon faktiskt hade klarat sig själv under en lång period av år. Dessutom berättade hon att hon stundtals också försörjt sin man på inkomsterna. Samtliga intervjuade betonade att de såg prostitutionen som missbruksrelaterat och att den var en konsekvens av deras heroinmissbruk.

navet2.jpgEtt par kvinnor uttryckte dock att för dem handlade det inte bara om heroin utan lika mycket om pengar och att känna makt. En av dem berättade att hon aldrig hade kunnat ”hålla i pengar” utan de bara ”gled henne ur händerna”. Prostitutionen hade för henne blivit en säker inkomstkälla men också en källa till att känna sig betydelsefull och eftertraktad. Hon hade ju något som andra var villiga att köpa. Hon framhöll att hon hade makt och kontrollerade situationen och sade: ”Jag väljer ju vem jag går med, jag går bara ner där dagtid, jag är aldrig där på kväller exempelvis. Vad är det mer? Jo, jag väljer vad jag vill göra och inte göra och jag går aldrig ner i pris.”

Dessa kvinnors upplevelse av att sälja sex låter mycker välbekant i mina öron och samma resonemang hörs även bland eskorter. dvs kvinnor som säljer sexuella tjänster via Internet och bland kvinnor som inte har någon missbruksproblematik. Tyvärr är även sexsäljarna många gånger fulla av fördomar om det vi inte har kunskap om och många eskorter vill göra en stor skillnad på sig själva och den här gruppen av sexsäljare som man då menar säljer sex lite av ett tvång till skillnad från dem själva. Men alla människor har alltid ett val och dessa kvinnor föredrar att sälja sex framför att finansiera sitt missbruk på annat sätt. Mina egna fördomar på gatuprostituerade har rasat i takt med att jag lärt känna fler och fler sexsäljare och fått mer kunskaper om alla typer av sexsäljeri både här i landet och även i andra länder.

navet6.jpgMin bestämda uppfattning är att det finns betydligt mer som förenar alla sexsäljare än vad där finns saker som skiljer oss åt. Sedan så är det klart en stor skillnad på vad det är för typ av tjänster vi erbjuder och i vilken miljö.

Det finns olika typer av sexsäljare och sexuella tjänster men i grunden så är det inte så stor skillnad mellan att vara erotisk mentor, eskort eller stå på gatan och sälja sexuella tjänster. Det som skiljer åt är att fördomar och skammen ökar ju närmare gatan du kommer. Och ju närmare gatan du kommer desto större risker möts du av, risker och våld som ökat med nuvarande lagstiftning.

Alla verkar enormt nöjda med Navet och det finns nog ingen som har något negativt att säga om deras verksamhet. Projeket är hellyckat helt enkelt! De har visat att det är möjligt att bedriva en human narkomanvård framgångsrikt. De heroinmissbrukande sexsäljarna i Malmö har fått ett positivt vårdalternativ som också fler vill ta del av. De har lyckats nå en grupp av vårdtrötta kvinnor som är vana vid misslyckanden och som har all anledning att vara misstänksamma mot myndigheter.

navet5.jpgGenom Navet har kvinnor lyckats bryta sitt heroinmissbruk , börjat om på nytt med ett nytt liv och flera har återfått vårdnaden om sina barn. Återfallsfrekvensen har varit låg och kvarstannandet i behandlingen hög.

Men Region Skåne har trots detta ännu inte bestämt sig för att permanent finansiera verksamheten. De första två åren har mottagningen drivits via projektmedel från regeringens narkotikapolitiska samordnare, Mobilisering mot narkotika.

Malmö stad har sagt ja till en permanent finansiering och om Region Skåne inte nu tar sitt ansvar så riskerar hela verksamheten att gå om intet. – Det vore en katastrof för de kvinnor som inte har någon annanstans att vända sig, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare på Mobilisering mot narkotika.

Jag hoppas innerligt att Region Skåne tar sitt ansvar så att Navet kan få fortsätta sin verksamhet i lugn och ro. Allt annat vore ren och skär idioti både ur ett ekonomisk, socialt och humant perspektiv!
.

roseline.jpg

.
Lite läs tips…
Sunny skriver så spännande på sin blogg så att man nästan tappar andan. Vill ni ta del av hennes dagbok och läsa underbara berättelser? Missa inte att besöka Pedofilens dotter.

Louise bloggar denna veckan om Danmark och har skrivit ett utmärkt inlägg om hur mina kollegor har det där: Dansk prostitutionspolicy – olika lager av diskriminering.

Ni har väl inte missat Blogge Bloggelitos inlägg om Statsfeministisk glass! Idag undrar han varför inte hycklaren Bildt reagerat på det faktum att Japans premiärminister Abe Shinzo förnekat statlig inblandning i hanteringen av 200,000 tvångsprostituerade från Kina, Korea, Thailand och andra grannstater under andra världskriget?

Mina kollegor som bloggar måste ni besöka regelbundet. Greta Garbo undrar ”Hur fri är jag?” och Michelle berättar om När Ödet blir Magi... och Mimmi berättar om hur det är att vara en professionell flickvän.

Magnus berättar på sin blogg Amsterdam om vilken inställning Holländarna har till porr och prostitution. ”Häromdan var jag på Mediamarkt och de hade en egen avdelning för trevligt kolorerade vibratorer och andra light-sexleksaker.” Se bilden nedan…
.

mediamarkt.jpg

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

str9.jpgHon har inte varit så flitig som skribent och debattör de sista åren men jag kan garantera att Pye Jacobsson långt ifrån gett upp kampen för sex-och erotikarbetares rättigheter.

Pye var en av de drivande krafterna bakom ROSEA (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) som bildades i början av 2000 talet. Sedan ett par år tillbaks är ROSEA en vilande organisation.

Hon var också en av organisatörerna bakom den stora sexarbetar konferensen – The European Conference on Sex Work, Human Rights, Labour and Migration år 2005 i Bryssel och hon sitter med i styrelsen för ICRSE – International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe.

str7.jpgNaturligtvis är också Pye med i det nystartade nätverket för sexsäljares mänskliga rättigheter PRIS här i Sverige. (Anm. PRIS ändrade senare namn till SANS efter en rippoff)

Hon har varit en flitig skribent genom åren, läs gärna t.ex. hennes excellenta artikel i Ottar – Har prostituerade några rättigheter.

För flera år sedan skrev också Pye flera krönikor i Expressen. Idag bjuder hon på en av dem och jag är mycket glad över att kunna få presentera både Pye och publicera en av hennes krönikor här på bloggen 🙂

.
roseline.jpg

.
str4.jpgJag förvånas ofta över att kvinnor som kallar sig själva feminister kan ha en sådan fördömande och nedlåtande attityd gentemot andra kvinnors livsval. Jag har jobbat på ett flertal kvinnodominerade arbetsplatser inom olika yrkesområden, och med jämna mellanrum funderat över varför det skall vara så svårt att stötta andra kvinnor, utan att ifrågasätta och nedvärdera den enskilda personens val.

Ifall man inte följer gängse mall på hur en feministisk kvinna skall tänka och bete sig bör man helst vara tyst, och framförallt får man inte hävda att något sådant som en ortodox feminism faktiskt inte existerar.

På min arbetsplats är respekt för det egna valet en självklarhet.

Jag har nog aldrig tidigare mött en samling kvinnor som, utan fördomar, bemöter varandra med en sådan omtanke och respekt och som är så intresserade av varandras välmående.

Vi är 14 kvinnor som arbetar hos oss. Den yngsta är 22, den äldsta 42 och genomsnittsåldern är 30.

De flesta har det som ett extraknäck. Några använder det för att finansiera sina studier och andra är yrkesverksamma inom andra områden; en väktare, en busschaufför, en växeltelefonist, en violinist och en sömmerska är några av de yrkesgrupper som finns representerade.

str5.jpgHälften är singel, resten lever i fasta relationer och tre har barn.

Två av kvinnorna har överklassbakgrund, två har bott på fosterhem och en har bakgrund i Pingstkyrkan.

Flera har i perioder bott utomlands, en har haft drogproblem och två har invandrarbakgrund.

Det är nog inte mycket som skiljer den här gruppen kvinnor från andra kvinnor i samhället, ändå får vi ofta höra att vi definitivt inte är representativa för vår yrkesgrupp. Vi sägs bland annat var för välutbildade och ha för socialt väl fungerande
liv än det ”normala” för kvinnor som gjort samma yrkesval.

str2.jpgHur pass representativa vi är kan jag inte svara på, men av olika anledningar tycks jag och mina kollegor komma varandra väldigt nära. Det finns nästan ingenting som inte kan diskuteras, väldigt få ämnen är tabu och inga hemligheter för skamliga eller underliga för att yppas. Det spelar inte så stor roll vem man jobbar med för dagen, att vi stöttar varandra när det behövs är en märklig självklarhet. Och det sker helt utan onödiga ifrågasättanden och med en befriande tolerans.

Man skulle önska att man oftare mötte samma attityd och fördomsfria respekt i samhället i övrigt, som på strippklubben där jag arbetar.

Pye Jacobsson
Sexarbetare och Skribent

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

slaveri3.jpgI dagens huvudledare i Sydsvenska Dagbladet berättar man att vi idag firar att det var 50 år sedan Romfördraget undertecknades och att det var 200 år sedan Storbritannien och USA förbjöd slavhandeln. ”Idag antas mellan 12 och 27 miljoner människor arbeta under slavliknande förhållanden. Det är lika många som under 300 år skeppades från Afrika.”

”Slaveri idag är inte detsamma som för 200 år sedan. Dels är det förbjudet – enligt folkrätten ett brott mot mänskligheten.
Dels har definitionen av slaveri breddats, vilket naturligtvis inte gjort utnyttjandet mindre omänskligt. Runt 1,2 miljoner barn blir varje år offer för människohandel, enligt den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen, OSSE, och tvingas arbeta som sexslavar eller barnsoldater, i jordbruk eller privata hem. FN:s arbetslivsorganisation, ILO, har beräknat antalet till mellan fem och sex miljoner. … År 2007 finns det fortfarande människor som blir värderade som varor och behandlade som djur. Än idag finns det människor som knappt ses som människor, och för vilka frihet är något ouppnåeligt”

blandas.jpgDetta är naturligtvis fullkomligt vidrigt! Men det är viktigt att vår avsky inför detta inte blandas ihop med alla fördomar och myter om prostitutionsom som vi möts av dagligen.

Solidariten vi känner för offer för slaveri får inte blandas ihop med människors oförståelse och okunskap om sexarbete.

När detta sker så sker det på bekostnad av de mänskliga rättigheterna för sexarbetare.

När man stiftar lagar som sexköpslagen och tror att den ska minska efterfrågan på ett mänskligt behov som sex och senare motivera den med att den också motverkar människohandel så håller inte logiken i resonemanget.

Dagens lagstiftning i Sverige bidrar till att sexsäljare utsättas för ett allmänt förtryck i form av diskriminering och social skam och i detta upprätthålls fördomar och stereotyper. Trots att lagen påstås vara till för sexsäljarnas skull är det tydligt att lagen är snarare mer till för att skydda samhället mot ett fenomen som inte gillas.

I Sverige är det lagligt att sälja sexuella tjänster, men kriminellt att köpa dem och enligt en dom i förra vecka i kammarrätten ska sexsäljare skatta för sina inkomster, men ingen vet riktigt hur. Det finns skyldigheter för oss som säljer sexuella tjänster… men vad har vi för rättigheter? Vi riskerar att vräkas om det kommer ut att vi säljer sexuella tjänster, vi riskerar att bli av med våra vanliga jobb och förlora vårdnaden om våra barn. Vilken grupp i Sverige nekas möjlighet till samarbete med andra och arbeta säkert i egna lokaler? Andra länder vägrar anamma den svenska lagstiftningen för att de är emot ett sådant förtryck och för mänskliga rättigheter för alla. Men vilken solidaritet möts vi av i Sverige?

slaveri1.jpgSlaveriarbete finns inom sexbranschen men ännu mer inom andra branscher. Tre fjärdedelar av traffickingoffren från länderna Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Bulgarien och Rumänien har hållits i slavliknade arbetsförhållanden inom jordbruk, byggsektorn och tiggeri – källa. Dessa offer för slaveri får inte glömmas bort och alltför ofta så pratar politikerna bara om människohandel för sexuellt ändamål trots att detta enligt IOM bara utgör idag 25% av alla människohandel i Europa.

I Danmark säger NECs nye chef, kriminalinspektören Kim Kliver att max en procent av de utländska sexarbetarna i landet är offer för sexuell människohandel och han ser ett problem med att man i media vill framställa alla dessa kvinnor som offer för sexuell människohandel.

I höstas skrev man t.ex. i Expressen/Kvällsposten att över 50 personer i Skåne ligger bakom sexhandeln med utländska kvinnor och att de är välorganiserade och tjänar grova pengar på att lura in människor i prostitution. Jag tyckte den siffran var enormt hög och något man kunde ifrågasätta sanningshalten i.

I veckan som gick dök det upp en artikel på Sydnytt som handlade om detta. Där kunde man läsa följande:

slaveri4.jpgFrån att i höstas ha känt till runt 50 personer som skulle kunna vara inblandade i människohandel med kvinnor så bedömde polisen att tio av dessa borde granskas ytterligare. Men efter ännu en sållning blev facit vid årets slut att man fick en enda man fälld. Och han fick bara en villkorlig dom för koppleri plus ett straffföreläggnade, som är att jämföras med böter.”

Claes Lundquist koordinator i nätverket Samverkan mot Trafficking säger i artikeln att detta kan bero på att flickorna inte vågar vittna, en annan är att personal på sjukhus, kommuner och andra myndigheter är rätt så dåliga på att känna igen när en ung kvinna kanske inte är i Sverige av fri vilja.

– Det är inte lätt att se om man inte vet vad vad man ska leta efter, så det krävs stora utbildningsinsatser av personalen på myndigheterna, säger Claes Lundquist.

På mina fasta sidor om människohandel finns exempel på sådant informationsmaterial och det gläder mig att de nu börjar inse att korrekt information om människohandel måste till för att man ska kunna stoppa detta fenomen. Frågan är om man avser att utbilda sexköpare också… eller de kanske till skillnad från andra ska kunna veta, trots att offer för sexuell människohandel uppträder och marknadsförs som frivilliga gästaarbetare.

Look Beneath the Surface!
Human trafficking is modern-day slavery – A victim of trafficking may look like many of the people you see every day.
Ask the right question and look for clues. You are vital because you may be the only outsider with the opportunity to speak to a victim. There are safe housing, health, immigration, food, income, employment, legal and interpretation service available to victims, but first they must be found.

.
Jag hoppas att man kommer arbeta fram ett liknande material här i Sverige som då är anpassat till svenska förhållande. Jag hoppas att en större kunskap ska spridas om vad människohandel egentligen är. Dels för att stoppa slaveriet men också för jag är uppriktigt trött på att man i media framställer all människohandel som sexuell människohandel och att politiker, debattörer, sk. feminister, skribenter och andra sätter likhetstecken mellan prostitution och människohandel. All migrering och alla utländska sexarbetare är INTE heller offer för människohandel.

fattigdom.jpgSlaveri ska stoppas!

Men snälla för inte den kampen med okunskap och fördomar.

För inte den kampen på bekostnad av sexsäljares mänskliga rättigheter utan att detta kan motiveras i vetenskaplig forskning.

Skapa mer frihet istället för mer förtryck och ge alla människor mänskliga rättigheter!

.
roseline.jpg

.

Tillägg skrivit under eftermiddagen.
Såg nyss att vår förre justitieminister och Inger Segelström skrivit en replik till Beatrice Ask i en debattartikel på SvD. Det påpekar i artikeln att socialdemokrater är för ett starkt samarbete mellan svensk och utländsk polis, osv. Det som får mig att reagera och idag vilja ge de här två politikerna en känga i röven är att de skriver: Sverige har gjort sig känt som ett land som tar strid för mänskliga rättigheter och rättssäkerhet…

Bägge dessa politiker glömde och har glömt bort mänskliga rättigheter i samband med att de i tid och otid pratat varmt för den svenska sexköpslagen. De struntar fullkomligt i sexsäljares rättssäkerhet också. Segelström var dessutom en av politikerna bakom lagens införande och inga sexsäljare var involverade i den processen. Sexköpslagen har slagit hårt mot våra mänskliga rättigheter!

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , .
.

Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

fakta.jpgFlashback har det blivit lite diskussion kring Altenstedts artikel i GP. Weaverworld kollade upp lite påstående som motståndare till prostitution kommit med i tråden och skrev ett mycket intressant inlägg om detta. Jag har fått Weaverworld tillåtelse att citera inlägget här på bloggen… jag tackar, bockar och bugar 🙂 Så här skrev Weaverworld:

Hittade en intressant artikel från Nya Zealands justitiedepartementet angående legalisering av prostitution just vad avser hur marknaden ökade när det gällde bordeller och så vidare:

”During the debate, unsubstantiated statistics were also sometimes produced literally out of thin air, as when an Australian industry spokesperson remarked during an interview that the number of brothels in Sydney had increased by 400% since decriminalisation. When subsequently questioned about the source of this figure, she was unable to provide any means of substantiation – it had simply come into her head when she was asked the question and seemed like a good response (PRB 111B, 2001).

fakta6.jpgIts origins left unexamined, this ‘statistic’ was subsequently used on billboards around New Zealand by those seeking support for their opposition to the bill (Maxim Institute, 2002). This was also despite pronouncements from Professor Basil Donovan of Sydney Sexual Health noting little or no increase in the number of sex workers in New South Wales following the passage of the Disorderly Houses Amendment Act 1995 (Donovan, 2001, cited in PRB 111C, 2002, 7). What he did suggest, however, was some evidence following decriminalisation of a move by sex workers from larger venues to smaller or owner-operated premises, thereby giving the superficial impression of an increase.”

Alltså, inte nog med att motståndare ljuger om fakta utan erfarenheterna är att antalet sexarbetare inte ökade nämnvärt, allt som hände var att de som jobbade med detta fick möjlighet att ta makten över detta liv och starta egna företag.

Rapporten tar upp att även fast prostitution är legalt så är det en tungt reglerad bransch, detta kan inverka negativt på de som vill jobba lagligt med detta men inte kan göra det på grund av statens långa och kostliga processer med inslag av trakasserier.

fakta3.jpg”The cost and legal scrutiny involved in the licensing process means that many (perhaps a majority) of prostitution businesses in Victoria remain illegal. (Sullivan, 1999, 10).”

”We’ve been pushed into industrial areas and hidden, we’re paying $20,000 a year for our licence before we can even open the doors, we’re fingerprinted and interrogated, we have trouble getting workers because we can’t advertise and they’re (the Government) in our faces all the time. (The Courier-Mail, 2003, quoted in Smith, 2003, 21).”

Likhet kan dras med den svenska alkoholpolitiken där en mycket reglerad industri tillåter och till och med skapar utrymme för en svart marknad. Det tas upp även total avkriminalisering av prostitution och jag ser detta som en bättre väg att gå. Samtliga rapporter talar dock om bättre tillgång till hälsoundersökningar och att antalet sexuellt överförda sjukdomar minskat kraftigt.

fakta2.jpgDet finns även en mycket intressant rapport från Queensland angående den legalisering som genomfördes där, utvärderingen är i huvudsak positiv till effekterna. När det gäller organiserad brottslighet inom bordellverksamheten säger denna rapport exempelvis:

”The CMC was told that there is no evidence of police corruption or organised crime in the legal prostitution industry — for either licensed brothels or sole operators.

While illegal prostitution may itself meet the definition of organised crime, there was little evidence of further involvement of the industry in crime such as the drug market, sex trafficking or child prostitution.

However, the use of a corporate structure for licensees and police-related issues relevant to organised crime and corruption, such as rotation within the Tactical Crime Squad and the Prostitution Enforcement Task Force, were raised as issues that require attention.”

fakta1.jpgDet finns även en intressant passage i rapporten angående den svenska lagstiftningen:

On the other hand, while there has been a significant reduction in the amount of visible prostitution in countries that have fully criminalised prostitution (such as Sweden), there appears to have been a return to underground prostitution, jeopardising the health and safety of the workers and providing more opportunities for organised crime.”

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , ,
.

Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

sensuellblomma13.jpgI måndags fick ni ett smakprov på hur lögnaktigt Johanna Parikka Altenstedt argumenterar om prostitution på sin blogg.

Idag tar jag mig en närmare titt på vad som stod i Altenstedts artikel i GP den 19/3: Sexindustrins cynism ger höga vinster på offrens bekostnad.

Men först…
sin blogg skrev Johanna Parikka Altenstedt en kort kommentar om sin artikel i måndags. Idag finns där ett litet tillägg där hon först skriver att Cybernunnans artikel iförrgår i Expressen var lysande! Och sen kommer detta:

JAG FÖR MIN DEL ÄR KLAR MED SEXSÄLJARE FÖR JAG SKALL FRAMÖVER FORSKA I SVENSK KRIGSHISTORIA. NI SOM VILL DEBATTERA FÅR GÖRA DET MED NÅGON ANNAN – ETT OCH ETT HALVT ÅR AV TRAFFICKING OCH PROSTITUTION RÄCKER NU FÖR MIN DEL.

Jaha och det var väl pga detta som hon skrev just en debattartikel i Göteborgs Posten för eller… Hon kanske trodde att lögnerna skulle stå oemotsagda…

sensuellblomma2.jpgOm ni inte förstått redan vad för slags människa Altenstedt är vid det här laget så låt mig också tillägga att jag sett, via Altenstedts egen blogg, att hon också låg bakom svartmålningskampanjen av Anna Kontula förra sommaren. Anna Kontula är en finsk sociolog och vänsterpolitiker och hon har även forskat om prostitution. Hon är också är vice ordförande i SALLI, den finska organisationen för sex- och erotikarbetare. Förra våren hördes Anna Kontula av den finska riksdagen i frågor om sexköpslagen. Det låg ett förslag om en ny sexköpslag som den finska riksdagen skulle fatta beslut om och debatten var intensiv.

Maria Carlshamre (fp) och Altenstedt gick då till attack mot Anna Kontula. De försökte påverka finska riksdagens genom att bl.a. i en artikel på fjärde sidan i Expressen (och även i finsk press) påstå att bakom Annas forskning fanns en ekonomisk stark och kriminell sexindustri. De var mycket upprörda över att riksdagen i Finland lyssnade på sexsäljarna själva och deras fackliga representanter! Carlshamre är polisanmäld för grov ärekränkning. När man inga argument har så tar man till annat…
… och när argumenten tar slut så fegar man ur debatten.

sensuellblomma5.jpgOch det är bara gott om denna människan slutar bry sig om människohandel och prostitution, men det hon har skrivit står där och ska inte stå där oemotsagt.

Blogge Bloggelito har redan bemött en del av alla lögnerna i sitt inlägg Prostitution inget vanligt jobb och det finns ingen anledning att upprepa vad han redan har tagit upp.

Och idag kom Petra Östergrens svar in i GP:

Det verkar som om Johanna Parikka Altenstedt varken har läst min bok Porr, horor och feminister eller någon av de artiklar jag skrivit om prostitution.

För där skriver jag tydligt: Jag förespråkar inte en ”legalisering” av prostitutionen utan en avkriminalisering.
Detta på grund av att prostitution inte är ett arbete som kan likställas med annat arbete och på grund av de konsekvenser horstigmat får när myndigheter ska reglera verksamheten. Som exempel tar jag just den australiensiska Daily Planet.

Jag anser vidare att uppbyggandet av en ny svensk prostitutionspolicy där inte de mest utsatta blir än mer utsatta (vilket nu är fallet) måste ske utifrån en utvärdering av andra länders erfarenhet – men framförallt i en svensk kontext och i en demokratisk policyprocess där sexsäljare själva är delaktiga.

sensuellblomma10.jpgDetta är en lång och mer komplicerad process, där varken jag eller Parikka Altenstedt har svaren. Fram till dess föreslår jag att diskussionen förs på mer hederliga premisser där man undviker att attackera varandra för påhittade ställningstaganden.

Jag föreslår också en mer kunskapsbaserad diskussion där annan forskning än den som är gjord av prostitutionsmotståndare lyfts fram. I Sverige kan man enklast finna den på sexsäljaren Isabella Lunds blogg https://sensuellqkonsult.wordpress.com/.

Så låt mig bidra med att ta fram lite fakta i en del av de saker som Alstenstedt tar upp.

Alstenstedt skriver mycket om Australien och förhållandena där och är mycket kritiskt till att de legaliserat prostitution. Men faktum är att de har uppnått en massa positiva effekter med detta…

Forskaren PhD Charlotte Seib har gjort en djupgående studie om prostitution, som inkluderar 247 sexarbetare i åldrarna mellan 18 och 57 år i Queensland i Australien. Undersökningen visade att var fjärde sexarbetare hade universitetsexamen eller högre och 63 % hade fast anställning inom något annat innan de börja arbeta som sexarbetare.

Det visar sig också att kvinnliga sexarbetare som arbetar legalt på bordeller eller har licens att arbeta hemifrån som eskorter har en lika hög tillfredställelse med sitt jobb och mår lika bra psykiskt som kvinnor i den allmänna populationen gör.

sensuellblomma11.jpgMen sexarbetare på gatorna har väldigt lite skydd i sitt arbete jämfört med dem som arbetar på en bordell. 52 % av de gatuprostituerade kvinnorna hade varit utsatta för våld jämfört med 12 % av dem som arbetade privat hemifrån och bara 3 % av kvinnorna som arbetade på bordeller hade samma tråkiga erfarenheter.

Varför tar Altenstedt upp alarmknappar på bordeller som något negativt? Kanske hon inte tycker det ska finnas alarmknappar i banker heller. Kanske hon tycker att det varit bättre om det inte hade funnits några alarmknappar alls för sexsäljarna, ja precis som vi har det här i Sverige…

Förhållandena i Australien är lite annorlunda än i Sverige och de har t.ex. betydligt fler utländska gästarbetare inom prostitution än vad vi har. Om detta skriver Altenstedt ”På samma sätt har kvinnor inom kvinnohandeln omdefinierats till ”migranter för sexarbete” och ”kontraktsarbetare” inom migrationsforskningen.

Tyvärr är det så att man i debatten om människohandel blandar ihop utländska gästarbetande sexarbetare med offer för sexuell människohandel.

I Danmark så kan man på Politiforbundets hemsida läsa en artikel om NECs nye chef, kriminalinspektören Kim Kliver. NEC fokuserar mycket av sina insatser mot den sexuella människohandeln. Kim Kliver säger i artikeln så här:

sensuellblomma12.jpg”Det er en myte, at de prostituerede, som kommer til Danmark er blevet tvunget hertil uden deres viden.

Vores erfaring siger, at mak-simalt én procent kommer hertil på den måde.

De fleste kommer ”frivilligt”, og ved godt, hvad de skal, konstaterer han.”

Och Kim Kliver ser ett problem med att man i media vill framställa alla dessa kvinnor som offer för sexuell människohandel.

”Vi oplever ofte at medier måske sluger løse rygter i forhold til netop et område som kvindehandel og ophøjer dem, til fakta, som politikerne skal forholde sig til. Også selv om det kan være helt uden hold i virkeligheden. Det så vi under VM i fodbold i Tyskland, hvor det med stor forargelse blev fastslået som en kendsgerning, at der var sendt 40.000 prosti-tuerede til Berlin. Faktum var, at hverken vi eller tysk politi kunne genkende udsagnet. Det passede ikke. Tvært i mod!”

Jag tänker inte bemöta alla hennes påstående som finns under rubriken ”Migranter för sexarbete” i hennes artikel i GP eftersom hon inte anger några källor för sina påståenden. Och då kan man nog lugnt utgå från att de är fantasier och inget annat hos denna människan.

sensuellblomma7.jpgPåståendena om vad som sägs i Hamburg har JayR klargjort för oss redan och han visade att Altenstedts påstående om att ”95 procent av de prostituerade i Hamburg är offer för människohandel” i verkligheten är något helt annat… det finns 4000 sexsäljare i Hamburg varav 60 % är invandrare och bland dem är 10% offer sexuellmänniskohandel. Sen blir jag bara trött när hon tar upp exemplet med att det stängdes bordeller i Amsterdam. Det är ren skär lögn att skriva att de stängdes pga trafficking, det handla om en ägare som blev av med sin licens och detta var pga oekonomiska oegentligheter.

Hur kan Altenstedt ljuga så totalt ogenerat?!

Och vet hon om att människohandel i första hand INTE handlar om prostitution. 3/4 delar av trafficking sker för slavarbete inom helt andra områden än prostitution enligt en helt ny rapport om människohandel från IOM.

Johanna Parikka Altenstedt försöker så gott hon kan måla upp en så skrämmande och avskräckande bild som möjligt, samtidigt som hon anklagar andra för att försköna bilden av prostitution. Hon klarar inte av att argumentera hederligt eller för att sexköpslagens har haft en positiv effekt. Att fotbollsfans hellre titta på fotboll än besökte bordeller i Tyskland i somras, är det ett argument?

sensuellblomma6.jpgBara för att visa hur mkt okunskap Altenstedt har om detta ämne låt oss titta på vad hon skriver i slutet av sin artikel.

Den svenska sexköpslagen ger polisen verktyg för att störa hallickarna (Kajsa Wahlberg, rapportör, Rikskriminalpolisen, 1/12. 2006).

Detta är förmodligen ett felcitat för sexkösplagen ger inte polisen verktyg till någonting. Det är ett milt brott med samma straffskala som snatteri. Den lagen polisen använder för att kunna störa hallickar och sätta fast dem, är kopplerilagen.

Torsken är svårfångad om inte Altenstedt redan visste det… För en månad sedan hade Expressen en hel rad med artiklar om hur effektiv sexköpslagen var. Man ringde runt till polisen i hela landet och fråga, tittade på statistik osv.

I artiklarna framgår det helt klart att polisen inte kan fånga torskar. Brottet skulle behövas betraktats som grovt och därmed tillåta telefonavlyssning och andra spaningsinsatser för att man ska kunna få någon fredlig torsk på kroken.

Och kan man ha ett grovt brott utan att ens ha ett brottsoffer? De få torskar man fångar, fångas nästan alltid i samband med stora koppleriutredningar.

sensuellblomma3.jpgÄndå skriver Altenstedt så här: ”Det är därför att lagen fungerar som hinder för sexindustrins etablering som den har blivit måltavla, men också väckt internationellt intresse. Samtidigt ökar insikterna om att varje sexköpare bidrar med sina pengar och med sin efterfrågan till organiserad brottslighet som alltid finns direkt eller indirekt i kulisserna.

I Altenstedts fantasivärld finns det en maffia bakom varje sexsäljare… Och tydligen så inser hon inte att dagens lagstiftning har medfört en massa negativa konsekvenser för oss som säljer sexuella tjänster och att det är därför vi vill att prostitution ska avkriminaliseras.

Både polis, socialarbetare och sexsäljare vittnar om att riskerna och våldet mot sexsäljare har ökat sedan sexköpslagen har införts. Värst drabbad är den mest utsatta gruppen av sexsäljare, de som står på gatan.

”Prostituerade berättar att de ”normala” kunderna nästan försvunnit från gatan. Det är de med udda sexuella behov och mest snedvriden människosyn som finns kvar. Priserna har pressats, de prostituerade tar större risker och rånas, misshandlas och våldtas i större utsträckning än tidigare. Vissa kvinnor avstår från att använda kondom mot högre betalning och följer med polisrädda kunder till undangömda platser, där det inte finns någon hjälp att få.”

sensuellblomma.jpgÄr detta vad Altenstedt eftersträvar???
Är detta att vara mån om kvinnor och utsatta samt marginaliserade grupper???

”Detta är bara en del av varför den svenska sexköpslagen är ett fiasko utan like. Detta är vad de flesta andra länder i Europa redan vet. De vägrar inte anamma vår lag för att de är för kvinnoförtryck. De vägrar anamma den för att de är emot det.” … skriver Esmeralda.

För dig som föredrar en fakta och kunskap före svartmålningskampanjer och skrämselpropaganda kan jag berätta att det INTE enbart är kvinnor som säljer sex. Hela snacket om mäns makt över kvinnor faller ganska snabbt om man tittar på t.ex. RFSL Rådgivningen i Skånes rapport om män som säljer sex via Internet.

I deras rapport står det. “Innan vi går vidare låt oss redogöra för några nordiska undersökningar där man frågat ungdomar om de har tagit betalt för sex. Vi kan konstatera från alla undersökningarna att fler män/pojkar än kvinnor/flickor har gjort erfarenheten att erhålla pengar för sex.”

Bland unga människor har alltså fler killar än tjejer erfarenhet av att sälja sex! Prostitutionsgruppen i Stockholm genomförde under 2005 en kartläggning av Internet prostitutionen. I Slutrapport från projektet Nätprostitution kan man läsa att från 1 mars till och med 31 augusti 2005, var 27 % av sexsäljarna på Internet i Stockholm MÄN!

sensuellblomma1.jpgSedan kan jag rekommendera er att ta en titt in i bordellens värld för den är inte alls som ni tror att den är… Och varför inte kika på vad utvärderingen av den tyska lagstiftningen kommit fram till. En del menar att tvångsprostitution inte finns i Tyskland. Den största utmaningen för många feminister kanske blir att inkludera sexsäljarna i den feministiska debatten.

Frågan är om Altenstedt överhuvudtaget skulle kunna samtala med eller övertyga t.ex. PhonePhucker om att prostitution är fel? Jag tror att Altenstedt hade varit chanslös och det vet hon, så därför lämnar hon nu tack och lov debatten om prostitution!

.
Blommorna i detta inlägget är kontrasten mot de hårda och falska orden, de finns här för att hylla det sensuella inom oss och våren som kommer med stormsteg. Jag skänker dem till Petra Östergren, som en slags cyber gåva, för hennes gedigna arbete och engagemang. Hon är värd tusen blommor för det!

Dagens lästips blir en mycket bra artikel i Sydsvenska Dabladet skriven av Rakel Chukri – Sosseporr funkar inte: ”Det första steget är väl ändå att fler kvinnor ska våga deklarera öppet att de konsumerar porr. I tisdags var det en som vågade säga det öppet. Snacka om att ha stake.”

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , .
.

Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

Nästa sida »