mars 2007


boken.jpg”Får kvinnor gilla porr? Kan en kvinna tycka det är skönt att ha sex på film? Eller är kvinnor alltid förtryckta offer om de själva väljer att leva ut sin sexualitet för öppen ridå?”

”Och männen – varför tittar dom på porr och går till prostituerade? Vad är det dom saknar hemma? Handlar sex i en relation bara om att mannen ska få ”komma till”?”

Detta diskuterades igår när Carin 21.30 gästades av Petra Östergren, författare och debattör samt skådespelaren Kjell Bergqvist.

Även om man pga tiden inte hann med så mycket som jag hade önskat så belyste Carin ämnet på ett kanonbra sätt. Lite kul att se alla gamla TV klipp med rabiata feminster som ser porr som en av samhällets fiende nummer ett. Deras uttalanden blev en bra kontrast mot Petra Östergrens lugna, sakliga svar samt även en fin kontrast mot tjejen i porrbutiken som sa att hälften av hennes kunder var kvinnor. Petra Östergren gav mycket bra svar på alla frågor som ställdes.

kjell.jpgKjell Bergqvist skulle svara på frågor, som kanske var lite väl personliga och jobbiga för honom, t.ex. om prostitution är ok… Och det fixa han inte riktigt men han gav Petra Östergren en stor eloge och berättade att han innan programmet pratat med henne och insett att han var full av fördomar om både porr och prostitution. Han hade fått något att tänka på och det är Petra Östergrens styrka. Hon får oss att tänka till och bli av med fördomar!

Ett annat exempel på hur Petra får oss att börja omvärdera och tänka efter finns på Mangobrudens blogg: ”De pratar om porr är bra eller dåligt och framförallt om det verkligen är kvinnoförnedrande. Jag har alltid kännt mig hotad av porren, hotad som kvinna, att jag inte ska duga, vara tillräcklig tilldragande och sexig. Kanske är det inte porren, som sådan, som är problemet, utan att jag inte känner att jag duger. Att kvinnor inte känner att de duger. Samtidigt som jag kännt mig hämmad, inte vågat, i vissa lägen, visa vad jag vill, när jag vill, hur jag vill och hela det där svåra hora-madonnandet, suck så tröttsamt. Jag är kluven men Petra fick mig att tänka ett varv till, faktiskt. Hon fick mig att ta min inställning till porr i beaktande, att omvärdera.”

petraostergren.jpgSkulle vara kul om SVT våga ta upp de här ämnena i ett längre program där frågorna om porr och prostitution kan belysas lite djupare. Petra skulle säkert kunna få många att bli av med fler fördomar och en lite mer öppen och saklig diskussion om frågor kring sex behövs verkligen här i Sverige.

Och det där om vad en riktig man är… det kom aldrig riktigt med i detta programmet. Finns det några ”riktiga” män och karlakarlar som vågar stå för att de gillar porr? Och det är nog tveksamt till om man skulle få en ”riktig man” att officiellt berätta att han gärna anlitar sexuella tjänster av en sexsäljare! Jag vet att de finns och det vet du med, det kanske räcker…

Missa du programmet så sänds det i repris söndag den 1/4 kl. 14.30 och måndag den 2/4 kl. 19.30 i SVT2. Man kan också se programmet som webb TV, det finns en länk dit från Carin 21.30 hemsida. Programmet kan man diskutera på SVTs forum.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

tathpl1.jpgHos Maj kan du se en mycket bra video producerad av Network of Sex Work Projects. Den heter Taking the Pledge och handlar om vilka effekter USAs biståndspolitik har fört med sig för sexarbetare runt om i världen. I filmen får du träffa sexarbetare som berättar om vad villkoren för att få pengar från USAID och PEPFAR har ställt till med.

USAID = United States Agency for International Development är en amerikansk statlig organisation för u-hjälp. USAID utgör en del av utrikesminsteriet. PEPFAR = The President’s Emergency Plan For AIDS Relief och är Bush’s krisplan mot AIDS. Det är den enskilt största insatsen mot AIDS någonsin

För 6 år sedan så återinförde president Bush den så kallade gag-rule (munkavelregeln) som förbjuder organisationer i utvecklingsländer att informera om eller utföra aborter med hjälp av amerikanska biståndspengar. Boven i detta drama är de kristna högerkrafter i USA som är emot abort, prostitution och som tror att man löser världsproblem som AIDS genom att uppmana människor att avstå från sex och vara trogna sina partners. Den preventiva delen av arbete som ska finansieras av PEPFAR sammanfattas i mottot: Abstain, Be Faithful, Correct Consistent Use of Condoms (ABC).

tathpl2.jpgDet läggs alltså störst vikt vid avhållsamhet och trohet, medan kondomerna så att säga bara kan delas ut i smyg. Dessutom har USA i stor utsträckning valt att samarbeta framför allt med trosbaserade organisationer.

Eftersom människor är sexuellt aktiva och kvinnor, som ofta är beroende av män för sin överlevnad, många gånger inte kan välja bort sex, är avhållsamhetspolicyn fruktansvärd. I praktiken handlar det om att människor saknar kunskap om, och möjlighet att, skydda sig mot sexuellt överförda sjukdomar, och att hiv sprids.

Och 2003 instiftades en tilläggslag. För att kunna ta emot pengar från USA i arbete mot trafficking- och hiv/aids så måste organisationerna skriva på ett löfte att de tar avstånd från prostitution. Inga amerikanska pengar får används till organisationer som förespråkar eller stödjer prostitution eller legaliseringen av prostitution.

Anna Nilsdotter uppmärksammade detta i ett utmärkt inlägg i december – Amerikanskt bistånd & prostitution – där hon bl.a. skriver:

tathpl5.jpgRegeln försvårar uppsökande aktiviteter gentemot prostituerade, trots att de i de flesta länder tillhör de mest marginaliserade och utsatta grupperna, särskilt vad gäller HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Brasiliens regering tackade exempelvis nej till 40 miljoner dollar från USA, för att kunna fortsätta sitt program med att stödja sexarbetare och stärka deras rättigheter. Detta program anses vara en av förklaringarna till Brasiliens framgångsrika utveckling vad gäller HIV/AIDS.”

Sexarbetare är viktiga informanter ut i samhället om hur man ska praktisera säker sex och det är viktigt att deras organisationer stöds i sina satsningar på utbildning och spridning av kondomer. Policyn förverkligas på bekostnad av en effektiv sexualupplysning och prevention, och effekterna är förödande.

tathpl8.jpgI slutet av videon Taking the Pledge berättar Hazera Bagum från organisationen Durjoy Nari Shangho i Bangladesh om deras arbete med gatuprostituerade.

Många gaturprostituerade i Bangladesh är hemlösa och Durjouys Drop In center fungerade som ett hem för dessa sexsäljare. Ett ställe där de kunde vila, bada, träffas och prata om hur de kan förebygga HIV. Innan medlen från USAID frös inne så hade de 20 center och idag har de bara 4 olika center som de försöker finansiera själva.

Förr delade man ut mängder av kondomer till sex arbetare men pga att centren tvingats stänga så kan man inte få ut lika många kondomer till sexarbetarna och kondomer används därför inte av sexarbetarna i lika stor utsträckning idag.

Sedan Durjoy tvingades stänga sina center har hela deras samfund rasat samman. Hazera säger med förtvivlan i rösten att det känns som en stor familj har splittrats och de enda hem de hade i centrerna nu är borta

tathpl7.jpgLäs mer om den fruktansvärda situationen som sexarbetare har i Bangladesh i den här dagsaktuell artikeln – Bleak Future Awaits Sex-workers’ Children på YouandAIDS – HIV/AIDS portal for Asia Pacific.

”While existing laws relating to prostitution are ambivalent, soliciting in public places is a punishable offence. ”They are constantly on the run, suffering violence by the police, the thugs, and by general public,” says Hazera, a Durjoy volunteer.

The police and the thugs often demand free sexual services and snatch away the women’s uncertain, meagre incomes. All these raise the vulnerabilities of sex-worker mothers and their children.”

tathpl6.jpg”Many mothers are forced to serve clients while keeping the children close by. ”If left with us, our daughters would follow our path, while our boys would get into crime,” says Shamima, a sex-worker operating in Dhaka streets for the last 11 years. Using laws against vagrancy, the police regularly intern these women in government shelter homes. Chumki says, ”We then lose touch with our children, often forever”.

Läs också en mycket bra artikel om Sveriges samarbete med USA för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuellt ändamål skriven av Ulf B Andersson i Ottar den 28/6 -05.

”Fram till maj 2006 ska Sverige och USA bidra med vardera drygt två miljoner kronor. Pengarna ska användas för att sprida ”ökad kunskap och utveckling av strategier och åtgärder för att bekämpa prostitution och människohandel i Europa”. Projektets pengar ska också användas för att öka medvetenheten ”om de grundläggande orsakerna till prostitution och handel med människor för sexuella ändamål”.”

”Två internationella frivilligorganisationer, European Women´s Lobby” och Coalition Against Trafficking in Woman, ska påverka tolv länder i Europa … I praktiken handlar det alltså om ett lobbyarbete för att påverka opinionen i de tolv länderna i riktning bort från legalisering av prostitutionen.”

tathpl3.jpgSamarbetar regeringen fortfarande med USA i dessa frågor? Våra motståndare har uppenbarligen sponsrats av de konservativa kristna högerkrafterna i USA, är de fortfarande sponsrade?

Eller blåser det nya vindar i den officiella svenska politiken om människohandel? Det finns tecken på det om man lyssnade på Beatrice Ask i riksdagen den 20/2 i år och även om man tittar på de uttalanden som nu kommer från Anders Oljelund, Sveriges ambassadör för internationellt samarbete mot människohandel.

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet säger han: –Människohandel är en komplex fråga. – Men för att lyckas internationellt får vi inte gå ut med några pekpinnar. Vi tycker vårt förbud mot sexköp är bra. Men i andra länder tycker man annat. – Därför är det viktigt att hålla isär frågan om lagstiftning mot sexköp och människohandel.

tathpl4.jpgVad händer med USAID och PEPFAR inhumana villkor för bistånd? Kommer den så kallade gag-rule (munkavelregeln) att försvinna?

Anna Nilsdotter berättar på sin blogg att två federala domstolar i USA har kommit fram till att denna policy strider mot yttrandefriheten. Domarna har överklagats, och 26 människorätts- organisationer och experter har skrivit en inlaga till den domstol som ska behandla fallet, där de betonar att policyn kränker bland annat rätten till hälsa.

Det finns en chans att den så kallade gag-rule kan försvinna. Den 29 januari 2007 lades ett koalitionsförslag fram i den amerikanska kongressen, som nu styrs av en majoritet av demokrater. Förslaget syftar till att ta bort gag-rule som villkor för att få bistånd från USA. Källa

Videon Taking the Pledge finns även på Sexworkers present och där kan du även hitta fler filmer gjorda av sexarbetare i hela världen.
.

roseline.jpg

.
Missa inte att titta på SVT2 ikväll 21.30
Direktsänd talkshow med Carin Hjulström.
Ikväll handlar programmet om porr, horor och riktiga män.
Gäster i studion är Petra Östergren, som skriver och forskar om feminism och jämställdhetspolitik och skådespelaren Kjell Bergqvist.

Även i SVT2 1/4 och 2/4

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

navet3.jpgEn av de sakerna som upprör mig mest i hela debatten om prostitution är att många sexköpslagsivrare säger att de värnar om de mest utsatta sexsäljarna. De tycks tro att många av dem som missbrukar droger gör det för att de säljer sexuella tjänster. De lägger skulden på deras missbruk på prostitution.

De heroinmissbrukande sexsäljarna i Malmö säger själva att de säljer sex för att finasiera sitt missbruk och att det är ett val som de själva tagit. Prostitution i deras fall är alltså en konsekvens av missbruk och inte tvärtom som en del tycks tro. De berättar också att prostitution inte bara handlar om heroin utan också om pengar, om att känna makt samt att känna sig betydelsefull och eftertraktad.

Prostitution är komplext och det är inte så enkelt så att man kan tro att prostitution försvinner om man inför en sexköpslag och att en sådan lagstiftning skulle hjälpa dessa kvinnor, tvärtom så har ju lagen förvärrat deras situation! Både riskerna och våldet har ökat på gatan sedan sexköpslagen infördes.

Det är ett svårt liv man tvingas leva om man är en tung narkotika missbrukare och är man dessutom en kvinna och dessutom säljer sexuella tjänster så blir man dubbelt stigmatiserad av omgivningen. Om man ska hjälpa dessa kvinnor med deras missbruksproblematik så är det oerhört viktigt att den hjälpen ges på dessa kvinnors villkor.

navet.jpg

Sjuksköterskan Katarina B. och socinomen Annica H. på Navet har många års erfarenhet av missbruksvård. – Vår tanke är att bedriva vård som bygger på omtanke, respekt, vetenskap och erfarenhet.

Ett mycket bra exempel på hur man kan göra finns i Malmö. Där finns Navet, en öppenvårdsmottagning i Malmö för kvinnor som säljer sexuella tjänster och som har ett heroinmissbruk.

Det är ett samarbetsprojekt mellan beroendesjukvården och socialtjänsten som initialt har finansierats av regeringskansliet – Mobilisering mot narkotika och Malmö valdes till projektstad för att där finns en högre andel heroinmissbrukande sexsäljare jämfört med övriga landet.

Navet startade våren 2005 och är inrymt i en tre rums lägenhet i centrala Malmö. Här arbetar en sjuksköterska och två socionomer, samtliga är kvinnor. Till mottagningen är det också knutet en läkare.

På Navet ville man utforma en vård på kvinnornas villkor, en vård som skulle ta hänsyn till det specifika med att vara kvinna, missbruka heroin och vara involverad i gatuprostitution.

Leili Laanemets, fil. dr. i socialt arbete, Malmö Högskolan har utvärderat projektet och jag har fått ta del av hennes rapport som senare kommer ingå i ett större arbete som kommer ges ut av Mobilisering mot narkotika. Rapporten heter Navet – Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling, mars 2007.

Det var mycket intressant att läsa vad hon skriver i rapporten om prostitution. Och med Leili Laanemenets tillåtelse citerar jag det kapitlet:

navet1.jpg Navet vänder sig till en målgrupp där man ska ha en erfarenhet av prostitution. Det innebär ju att alla som är aktuella på Navet ska ha denna erfarenhet och de intervjuade berättade att det var något som spritt sig bland narkomanerna i Malmö. Kvinnorna menade att det var bara positivt att man alla hade samma erfarenhet, då var alla lika och ingen såg sig som bättre än någon annan. En beskrev att det brukade finnas olika former av rangordningar och där de kvinnor som ”sålt sig” brukade bli betraktade som sämre än de som ”försörjt sig själva” genom kriminalitet och drogförsäljning.

En annan kommenterade upprört att det var ett val som hon själv gjort. På så sätt fick hon snabbt pengar och kunde leva ett drägligt liv trots missbruket. Några andra sade att prostitutionen inte var något som de var ”jättestolta” över men det var inte heller som de skämdes över och som de ”mådde dåligt” över. Det var något som hörde till livet som heroinist och krävde både att man ”kunde spelet” och kunde ta hand om sig själv. En kvinna sade:

Gruppledarna frågade mig om jag kände skam och jag känner ingen skam. Det var liksom ett val jag gjorde. Annars skulle jag inte kunna försörja mig och kunna köpa mitt heroin för mina egna pengar. Jag tog helt enkelt hand om mig själv och så frågar de om jag kände skam….

Utifrån detta citat framstår som tydligt att den intervjuade kvinnan uttryckte en stolthet över att hon faktiskt hade klarat sig själv under en lång period av år. Dessutom berättade hon att hon stundtals också försörjt sin man på inkomsterna. Samtliga intervjuade betonade att de såg prostitutionen som missbruksrelaterat och att den var en konsekvens av deras heroinmissbruk.

navet2.jpgEtt par kvinnor uttryckte dock att för dem handlade det inte bara om heroin utan lika mycket om pengar och att känna makt. En av dem berättade att hon aldrig hade kunnat ”hålla i pengar” utan de bara ”gled henne ur händerna”. Prostitutionen hade för henne blivit en säker inkomstkälla men också en källa till att känna sig betydelsefull och eftertraktad. Hon hade ju något som andra var villiga att köpa. Hon framhöll att hon hade makt och kontrollerade situationen och sade: ”Jag väljer ju vem jag går med, jag går bara ner där dagtid, jag är aldrig där på kväller exempelvis. Vad är det mer? Jo, jag väljer vad jag vill göra och inte göra och jag går aldrig ner i pris.”

Dessa kvinnors upplevelse av att sälja sex låter mycker välbekant i mina öron och samma resonemang hörs även bland eskorter. dvs kvinnor som säljer sexuella tjänster via Internet och bland kvinnor som inte har någon missbruksproblematik. Tyvärr är även sexsäljarna många gånger fulla av fördomar om det vi inte har kunskap om och många eskorter vill göra en stor skillnad på sig själva och den här gruppen av sexsäljare som man då menar säljer sex lite av ett tvång till skillnad från dem själva. Men alla människor har alltid ett val och dessa kvinnor föredrar att sälja sex framför att finansiera sitt missbruk på annat sätt. Mina egna fördomar på gatuprostituerade har rasat i takt med att jag lärt känna fler och fler sexsäljare och fått mer kunskaper om alla typer av sexsäljeri både här i landet och även i andra länder.

navet6.jpgMin bestämda uppfattning är att det finns betydligt mer som förenar alla sexsäljare än vad där finns saker som skiljer oss åt. Sedan så är det klart en stor skillnad på vad det är för typ av tjänster vi erbjuder och i vilken miljö.

Det finns olika typer av sexsäljare och sexuella tjänster men i grunden så är det inte så stor skillnad mellan att vara erotisk mentor, eskort eller stå på gatan och sälja sexuella tjänster. Det som skiljer åt är att fördomar och skammen ökar ju närmare gatan du kommer. Och ju närmare gatan du kommer desto större risker möts du av, risker och våld som ökat med nuvarande lagstiftning.

Alla verkar enormt nöjda med Navet och det finns nog ingen som har något negativt att säga om deras verksamhet. Projeket är hellyckat helt enkelt! De har visat att det är möjligt att bedriva en human narkomanvård framgångsrikt. De heroinmissbrukande sexsäljarna i Malmö har fått ett positivt vårdalternativ som också fler vill ta del av. De har lyckats nå en grupp av vårdtrötta kvinnor som är vana vid misslyckanden och som har all anledning att vara misstänksamma mot myndigheter.

navet5.jpgGenom Navet har kvinnor lyckats bryta sitt heroinmissbruk , börjat om på nytt med ett nytt liv och flera har återfått vårdnaden om sina barn. Återfallsfrekvensen har varit låg och kvarstannandet i behandlingen hög.

Men Region Skåne har trots detta ännu inte bestämt sig för att permanent finansiera verksamheten. De första två åren har mottagningen drivits via projektmedel från regeringens narkotikapolitiska samordnare, Mobilisering mot narkotika.

Malmö stad har sagt ja till en permanent finansiering och om Region Skåne inte nu tar sitt ansvar så riskerar hela verksamheten att gå om intet. – Det vore en katastrof för de kvinnor som inte har någon annanstans att vända sig, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare på Mobilisering mot narkotika.

Jag hoppas innerligt att Region Skåne tar sitt ansvar så att Navet kan få fortsätta sin verksamhet i lugn och ro. Allt annat vore ren och skär idioti både ur ett ekonomisk, socialt och humant perspektiv!
.

roseline.jpg

.
Lite läs tips…
Sunny skriver så spännande på sin blogg så att man nästan tappar andan. Vill ni ta del av hennes dagbok och läsa underbara berättelser? Missa inte att besöka Pedofilens dotter.

Louise bloggar denna veckan om Danmark och har skrivit ett utmärkt inlägg om hur mina kollegor har det där: Dansk prostitutionspolicy – olika lager av diskriminering.

Ni har väl inte missat Blogge Bloggelitos inlägg om Statsfeministisk glass! Idag undrar han varför inte hycklaren Bildt reagerat på det faktum att Japans premiärminister Abe Shinzo förnekat statlig inblandning i hanteringen av 200,000 tvångsprostituerade från Kina, Korea, Thailand och andra grannstater under andra världskriget?

Mina kollegor som bloggar måste ni besöka regelbundet. Greta Garbo undrar ”Hur fri är jag?” och Michelle berättar om När Ödet blir Magi... och Mimmi berättar om hur det är att vara en professionell flickvän.

Magnus berättar på sin blogg Amsterdam om vilken inställning Holländarna har till porr och prostitution. ”Häromdan var jag på Mediamarkt och de hade en egen avdelning för trevligt kolorerade vibratorer och andra light-sexleksaker.” Se bilden nedan…
.

mediamarkt.jpg

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

str9.jpgHon har inte varit så flitig som skribent och debattör de sista åren men jag kan garantera att Pye Jacobsson långt ifrån gett upp kampen för sex-och erotikarbetares rättigheter.

Pye var en av de drivande krafterna bakom ROSEA (Riksorganisationen för sex- och erotikarbetare) som bildades i början av 2000 talet. Sedan ett par år tillbaks är ROSEA en vilande organisation.

Hon var också en av organisatörerna bakom den stora sexarbetar konferensen – The European Conference on Sex Work, Human Rights, Labour and Migration år 2005 i Bryssel och hon sitter med i styrelsen för ICRSE – International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe.

str7.jpgNaturligtvis är också Pye med i det nystartade nätverket för sexsäljares mänskliga rättigheter PRIS här i Sverige. (Anm. PRIS ändrade senare namn till SANS efter en rippoff)

Hon har varit en flitig skribent genom åren, läs gärna t.ex. hennes excellenta artikel i Ottar – Har prostituerade några rättigheter.

För flera år sedan skrev också Pye flera krönikor i Expressen. Idag bjuder hon på en av dem och jag är mycket glad över att kunna få presentera både Pye och publicera en av hennes krönikor här på bloggen 🙂

.
roseline.jpg

.
str4.jpgJag förvånas ofta över att kvinnor som kallar sig själva feminister kan ha en sådan fördömande och nedlåtande attityd gentemot andra kvinnors livsval. Jag har jobbat på ett flertal kvinnodominerade arbetsplatser inom olika yrkesområden, och med jämna mellanrum funderat över varför det skall vara så svårt att stötta andra kvinnor, utan att ifrågasätta och nedvärdera den enskilda personens val.

Ifall man inte följer gängse mall på hur en feministisk kvinna skall tänka och bete sig bör man helst vara tyst, och framförallt får man inte hävda att något sådant som en ortodox feminism faktiskt inte existerar.

På min arbetsplats är respekt för det egna valet en självklarhet.

Jag har nog aldrig tidigare mött en samling kvinnor som, utan fördomar, bemöter varandra med en sådan omtanke och respekt och som är så intresserade av varandras välmående.

Vi är 14 kvinnor som arbetar hos oss. Den yngsta är 22, den äldsta 42 och genomsnittsåldern är 30.

De flesta har det som ett extraknäck. Några använder det för att finansiera sina studier och andra är yrkesverksamma inom andra områden; en väktare, en busschaufför, en växeltelefonist, en violinist och en sömmerska är några av de yrkesgrupper som finns representerade.

str5.jpgHälften är singel, resten lever i fasta relationer och tre har barn.

Två av kvinnorna har överklassbakgrund, två har bott på fosterhem och en har bakgrund i Pingstkyrkan.

Flera har i perioder bott utomlands, en har haft drogproblem och två har invandrarbakgrund.

Det är nog inte mycket som skiljer den här gruppen kvinnor från andra kvinnor i samhället, ändå får vi ofta höra att vi definitivt inte är representativa för vår yrkesgrupp. Vi sägs bland annat var för välutbildade och ha för socialt väl fungerande
liv än det ”normala” för kvinnor som gjort samma yrkesval.

str2.jpgHur pass representativa vi är kan jag inte svara på, men av olika anledningar tycks jag och mina kollegor komma varandra väldigt nära. Det finns nästan ingenting som inte kan diskuteras, väldigt få ämnen är tabu och inga hemligheter för skamliga eller underliga för att yppas. Det spelar inte så stor roll vem man jobbar med för dagen, att vi stöttar varandra när det behövs är en märklig självklarhet. Och det sker helt utan onödiga ifrågasättanden och med en befriande tolerans.

Man skulle önska att man oftare mötte samma attityd och fördomsfria respekt i samhället i övrigt, som på strippklubben där jag arbetar.

Pye Jacobsson
Sexarbetare och Skribent

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

Nästa sida »