ah1.jpgTill EU parlamentarikern Anna Hedh (s)
Jag läste att du ska föreläsa om människohandel på Högskolan i Halmstad på Internationella kvinnodagen den 8 mars. I en intervju inför besöket får du frågan: ”Vilka jämställdhetsfrågor anser du själv vara mest angelägna?” Och du svarar;
– Jag jobbar mycket med människohandeln. Inom EU finns två läger när det handlar om människohandel. Alla är emot det som kallas den ofrivilliga människohandeln, sedan finns det dem som tycker att det är helt okej med frivillig människohandel – det vill säga prostitution. Men det finns ingen frivillig prostitution tycker jag och arbetar mycket med att förändra den synen.

Ditt svar förvånar mig eftersom det tyder på stor okunskap om det ämne som du ska föreläsa om på en av landets högskolor. Jag tycker det är mycket allvarligt att en av våra ansvariga politiker i EU inte ens vet vad människohandel är! Enligt FNs definition är det rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande, svindel eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att offret utnyttjas sexuellt, sätts i tvångsarbete, slaveri eller att man tar bort organ. Eller har du en egen definition?

ah6.jpgFör det finns ingenting som kallas för frivillig människohandel. Prostitution är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt kontrakt mellan två vuxna människor. Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om prostitution, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld. Människohandel handlar om fattigdom i andra länder, tvång och slaveri och ska INTE kallas för eller blandas ihop med prostitution. Sen kvittar det faktiskt vad du själv tycker i frågan, detta är fakta.

Fakta är också att enligt en ny rapport om människohandel från IOM Så sker människohandel framför allt inom helt andra områden än för sexuella ändamål. 3/4 delar av all människohandel sker för slavarbete inom jordbruk, byggsektorn, hushåll och tiggeri och inte för prostitution. IOM uppskattar att 225 000 personer från Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Bulgarien och Rumänien blivit utsatta för människohandel sedan 1991. Bland de bakomliggande orsakerna till människohandeln anges fattigdom (låga löner och hög arbetslöshet i hemlandet) och bristande information om utlandsarbete.

ah9.jpgJag antar att du liksom många andra politiker anser att sexköpslagen är ett effektivt vapen mot den sexuella människohandel. Och nu när du vet att människohandel framför allt sker inom andra område, kommer du då i EU argumentera för liknande lagar, som sexköpslagen, för att stävja den största och övervägande delen av människohandel, den som inte sker för sexuella ändamål, ex. förbjuda köp av hushållsnära tjänster eller att man anlitar byggarbetskraft, jordbruksarbetare osv?

Fakta är också att forskaren Charlotte Seib visar i en ny djupgående studie om prostitution i Australien att kvinnliga sexarbetare som arbetar legalt på bordeller eller har licens att arbeta hemifrån som eskorter har en lika hög tillfredsställelse med sitt jobb och mår lika bra psykiskt som kvinnor i den allmänna populationen gör.

Däremot mår inte de kvinnor så bra som arbetar med sex som illegala gatuprostituerade. Med all tydlighet visade undersökningen att illegala sexarbetare på gatorna har väldigt lite skydd i sitt arbete jämfört med de som arbetar på en bordell.

ah4.jpg52 % av de gatuprostituerade kvinnorna hade varit utsatta för våldtäkter eller blivit slagna av en kund jämfört med 12 % av de som arbetade privat hemifrån och bara 3 % av kvinnorna som arbetade på bordeller hade samma tråkiga erfarenheter.

Trots allt det positiva med legaliseringen i Australien så kvarstår alltså riskerna för de illegala gatuprostituerade. För att öka denna gruppens säkerhet föreslår Charlotte Seib att man ska avkriminalisera gatuprostitutionen och tillåta kvinnor att erbjuda sina tjänster i vissa områden där det ska finnas tillgång till säkra arbetslokaler och att man ska ompröva lagarna som säger att kvinnorna inte får arbeta tillsammans.

Det är en intressant undersökning för både polis, social arbetare och vi sexsäljare själva här i Sverige hävdar att effekterna av den svenska sexköpslagen inte har varit positiva. Sexköpslagen har inte visat sig vara ett effektivt vapen mot den sexuella människohandeln som man hoppats på. Istället har lagen medfört att prostitutionen gått mer under jord, kriminella organisationer har alltid älskat förbud för då finns det en större chans för dem att exploatera marknaden. Sexköpslagen har också inneburit ökade risker och mer våld för sexsäljare, framför allt för den mest utsatta gruppen av sexsäljare, de gatuprostituerade.

ah7.jpgJag har rätt att sälja sexuella tjänster men min inkomst för det arbetet kan beslagtas av staten eftersom det är inkomster från brottslig verksamhet, mina kunder begår ju ett brott när de köper tjänster av mig. Konstigt nog kan jag också skönstaxeras för dessa inkomster, dvs jag ska skatta för dem, men ingen vet riktigt hur. Jag har inte rätt att arbeta tillsammans med någon eller inomhus i en egen arbetslokal. Jag kan inte anlita hjälp från andra. Jag tillåts inte delta i den offentliga debatten på landets ledande dagstidningar under det anonymitetsskydd jag behöver. Jag riskerar att vräkas om det kommer ut att jag är en hora, jag riskerar att bli av med mitt vanliga jobb och förlora vårdnaden om mina barn.

Anser du att detta kan få fortgå i ett land där demokratiska principer ska råda och där man säger sig arbeta för jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla medborgare?

Vänligen
Isabella Lund
En oberoende sexsäljare

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , ,
.

Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png