ik2.jpgVarje kvinna som idag säger att en man köper min kropp gör sig skyldig till att upprätthålla ett ojämställt förhållande mellan könen. Hon gör mig till ett objekt, hon ser mig som en handelsvara och hävdar att det är så, fastän jag själv och mina kunder hävdar en annan sak.

Hon säger dessutom att en sådan syn inte kan vara acceptabel i ett samhälle samtidigt som hon gör allt för att själv upprätthålla den! Det är en kvinna som jag idag inte anser sig vara värdig att bära namnet feminist. För hur ska jag kunna kalla en kvinna som förtrycker både kvinnor och kvinnors sexualitet och som verkligen gör kvinnor till sexobjekt, för en feminist?

ik1.jpgSå kallade feminister anser att alla kvinnor ska har rätt till sin egen kropp men de anser inte att jag ska ha rätt att bestämma över min i egenskap av sexsäljerska. Nej för kroppar ska inte få användas i något arbete som har med sex att göra, det handlar ju om njutning, en gammal kristen synd.

Allt annat kroppsarbete, hur tungt, hårt, smutsigt osv är ok, det är t.o.m. ok att använda sin kropp för att som militär döda andra människor.

Men i samband med ett arbete kan man inte tolerera att någon använder sin egen kropp för syndig, njutningsfull sex.

I Dagen.se citerar baptistpastorn Sven-Gunnar Lidénaposteln Paulus ord om att ”kärleken till pengar är roten till allt ont”, när han pratar om prostitution och traffickingproblemet i Sverige. Och i Gotlands Allehanda och Uppsala Nya Tidning skriver Anna Hedh:

Idag handlar det bland annat om lika lön för lika arbete, en rättvis och jämn fördelning av makten och rätten till sin egen kropp. Som kvinna förundras man ständigt över att i olika sammanhang inte betraktas som lika mycket värd som en man. Jag möter det ständigt i debatter i Europaparlamentet. Allt från åsikter som att ”kvinnor ska stanna vid spisen och föda barn” till att legalisera prostitution. År 2007!

koppleri1.jpgÖverallt idag hålls föredrag om människohandel och överallt idag kommer man att lägga skulden på slaveriet på att det finns kvinnor som jag, kvinnor som ger sexuell njutning till män mot betalning. Vi upprätthåller ju synen på att det är ok att köpa en annan människa! Det ologiska i detta resonemang har jag argumenterat för tidigare och jag har även här på bloggen tagit fram fakta om att människohandel i första hand INTE handlar om prostitution. 3/4 delar av trafficking sker för slavarbete inom helt andra områden än prostitution.

För mig är det en viktig jämställdhetsfråga att vi uppnår sexuell jämställdhet mellan könen. För mig är det viktigt att minska de skadeverkningar som uppkommer inom prostitution och för mig är det oerhört viktigt att ingen kvinna utnyttjas som en slav i den sexuella människohandeln eller att någon människa utsätts för slaveri överhuvudtaget.

ah8.jpgVarje generation av kvinnor har lärt sig sin läxa. Men vad gör vi med våra erfarenheter, kommer vi framåt och vilka läxa ska våra döttrar få lära sig?

I DN skriver man idag om Åtta generationer av framsteg för Sveriges kvinnor och enligt artikeln så föddes jag rakt in i folkhemmets guldålder. Jag ska tillhöra en lycklig generation säger kvinnoforskaren Yvonne Hirdman. ”Deras barndom präglas av jämlikhetsretorik och -politik, ostörd av dagens mediebrus.” Men eftersom jag föddes i början på 60-talet så får jag nog ta till mig även det arv som kvinnorna födda på 50 talet fick med sig.

För liksom många 50 talister gick jag ”in i vuxen- och yrkesliv invaggade i föreställningen att allt var möjligt och könen redan jämställda. Verkligheten blev en kalldusch.” Och den kallduschen kom dessutom lite dubbelt med 1990-talets ekonomiska kris då vi även insåg att det inte fanns något tryggt folkhem. Det var också då vi födde våra barn, dubbelarbetade och brände ut oss.

ah3.jpgDeras dilemma var bristen på förebilder: skulle man identifiera sig med sin hemarbetande, bullbakande mamma i ett idylliserat barndomens 50-tal? Eller med sin heltidsarbetande pappa? Att försöka likna båda ledde många till randen av utbrändhet.” Och än idag har jag dåligt samvete för att jag inte har hembakade bullar när mina barn är här.

Samtidigt anklagar jag mig själv för att jag inte gick i pappas fotspår och utnyttjade mitt intellekt fullt ut och satsade på en yrkeskarriär inom ett mer manligt yrkesområde. Tänk vilken bra lön jag hade haft idag om jag gjort det, då skulle där ha blivit över för pensionssparande och mer därtill. Varför lydde jag inte min mammas råd? Istället satsa jag på att bli Syster Duktig.

ah2.jpgKanske för att jag är kvinna. Omvårdnad lockade mer än medicin eller det rent matematiska och tekniska som jag också var duktig på. För inte är vi lika vi män och kvinnor. Vi kan vara lika smarta, lika starka och lika på så många olika områden men vi tänker olika. Vi prioriterar olika saker i livet. Vi kompletterar varandra och är precis lika mycket värda.

Det är min slutsats. Jag talar om för min son och min dotter att de är lika mycket värda men att de tänker olika som kön. För mig är detta något som är helt uppenbart och inget vi kan förändra.

Tillbaks till mitt gebit, eskorteri. Jag är idag ganska arg för att man lägger skulden på ett ojämnställt samhälle på att det finns prostitution. Hur långt man kommit i jämställdheten mellan könen visar sig naturligtvis i alla olika roller vi kan ha som man och kvinna. Det visar sig i alla möten mellan män och kvinnor och i alla olika branscher som vi arbetar inom och så även inom prostitution.

lovers.jpgEn del sk. feminister hävdar dock att porr och prostitutionen är en av orsakerna till ojämställdhet. De ser prostitution som mäns makt över kvinnor och mäns våld mot kvinnor och det är därför vi har den prostitutionspolicy som vi har i Sverige idag.

Men varför har inte dessa kvinnor som ofta har anknytning till kvinnojourer inte gett sig på äktenskap och samboskap, för det är väl framför allt i alldeles vanliga förhållanden mellan män och kvinnor som våld och ojämnställdhet verkligen visar sig. Det är väl kvinnor i alldeles vanliga förhållanden som söker skydd på landets kvinnojourshus.

Varför lägger man skuld för våld och ojämställdhet på porr och prostitution? Jag har försökt att förstå men de kommer aldrig med några hållbara argument.

I Norrbottens-Kuriren finns idag en artikel om en äkta feminist, Petra Östergren – Petra vill lansera en ny syn på porr. I artikeln säger Petra så här om våld inom förhållanden: – Vi tror att vi kan äga och styra andra människor. Jag tror att partnermisshandel handlar om en psykologisk störning, det kvittar om det är 50 procent kvinnor i våra bolagsstyrelser, män kommer ändå fortsätta att slå kvinnor. Vi måste titta vilka psykologiska faktorer som gör att män misshandlar, och till och med dödar, kvinnor de lever med. Det är och måste få vara ett komplicerat fenomen.

ik3.jpgOch återigen tänker jag, tack och lov för att det finns människor som tänker längre än näsan räcker och som inte bara vill ta till enkla lösningar på stora komplexa problem.

Petra säger en massa andra kloka saker i artikeln t.ex det här:

– Jag tror att porrmotståndet bygger mycket på västerländska tankemöster om sex. Sex är bara okej under vissa premisser, det vi själva tycker gäller alla.

Vi kan inte tänka oss att en kvinna vill ha sex med flera män om vi själva inte vill det.

Och det är väl så med många människor tyvärr, de utgår från sig själv och har inte kapacitet att tänka i bredare eller djupare banor än så.
.

Sexsäljarna i Danmark har fått nog och startar därför idag en kampanj mot våld och diskriminering. De har startat en namninsamling på nätet och jag uppmanar alla att skriva under deras petition.

Stoppa hetsen! Stöd sexarbetare i Danmark på deras egna premisser. För medmänsklig respekt – mot puritanism, våld och diskriminering. Underskriftsindsamling - STOP HETZEN!

.

roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png