manlignjutning8.jpgI söndagens Sydsvenska Dagblad fanns det ett par artiklar om män som säljer sex till män. I artikeln Martin säljer sex – för att han vill berättar Martin om sitt jobb som manlig sexsäljare. Han har jobbat som sexsäljare i 13 år, är i trettioårsåldern och tar snart högskoleexamen med inriktning på människor och samhälle. Det är huvudsakligen oralsex han säljer, men det har hänt att det också blivit samlag. Då han börjar träffa män i smyg för att ha sex med dem så inser han successivt att det han sysslar med kan ge pengar, att många han träffar via telefonlinjerna är beredda att betala. Men det är inte pengarna som är det avgörande för Martin.

Det är, säger han, hans lust som driver honom. Martin beskriver sig som promiskuös, vilket innebär att han har mycket sex med många olika och tillfälliga partners. Förutom själva sexet blir han upphetsad av mötena, det diskreta smygandet, den snabba kontakten utan följder. Makt är också en bevekelsegrund. – Det ger mig en känsla av makt när männen sätter så mycket på spel för att ge mig pengar för att få suga av mig, säger han. Framför allt familjefäderna utsätter sig för stora risker, menar Martin. De är rädda för att bli avslöjade eftersom de är olagligt att köpa sex. Minst lika rädda är de för att avslöjas av sina fruar. Läs hela artikeln…

Jag känner igen det mesta som Martin berättar i artikeln, situationen ser ut så även för kvinnor som säljer sex till män på nätet, kanske med den skillnaden att män som säljer sex till män rör sig på andra sidor på Internet än vad vi gör och jag får ett intryck av att detta sker oftare genom smygannonsering.

manlignjutning6.jpgDet som jag tyckte var mest intressant med artiklarna i Sydsvenskan var egentligen den som handlar om forskningen om manlig prostitution. För i forskningen om manliga sexsäljare kan jag ana annan ton än den man finner om kvinnliga sexsäljare. Rubriken på artikeln i Sydsvenskan – Fler män än kvinnor säljer sigär ganska missvisande och jag tror journalisterna har missuppfattat forskarna de intervjuar.

RFSL Rådgivningen i Skåne gav i början av förra året ut en rapport om män som säljer sex via Internet. Rapporten gjordes av Hans Knutagård på Socialhögskolan i Lund och Niklas Eriksson, i dag doktorand på Malmö Högskola. I deras rapport står det:

Innan vi går vidare låt oss redogöra för några nordiska undersökningar där man frågat ungdomar om de har tagit betalt för sex. Vi kan konstatera från alla undersökningarna att fler män/pojkar än kvinnor/flickor har gjort erfarenheten att erhålla pengar för sex. De olika undersökningarna skiljer sig åt i urval och metod, skillnaderna är mer eller mindre stora, men det blir ändå sammantaget påfallande att erfarenheten att sälja sex uppges av fler män än kvinnor.” En korrekt rubrik hade varit ”Bland ungdomar har fler killar än tjejer erfarenhet av att sälja sex

manlignjutning1.jpgJag kikade på Knutagårds och Erikssons rapport. Rapporten skiljer sig en hel del från vad man brukar läsa om när det handlar om kvinnliga sexsäljare. Man utgår från att de som killarna berättar är sant, att de verkligen är socialt välanpassade unga män som säljer sex för att de gillar sex. Rapportens syfte är att öka kunskapen om de män som säljer sex till män via Internet, deras situation och deras behov, vilket sedan kan bli en grund för att formulera framtida insatser riktade till målgruppen. Och när forskning brukar ha det som syfte när det gäller kvinnliga sexsäljare så brukar man plocka fram övergrepp i barndomen, traumatisering och en massa sådana saker i de teoretiska resonemangen. Det är i alla fall det intrycket jag har fått av det jag läst.

Jag förstår också att forskarna inte har så mycket kunskap om kvinnliga sexsäljare för de gör uttalanden till tidningen som: ”Till skillnad från många kvinnor, som fortfarande oftast prostituerar sig på gatan för pengar, säljer killar sex via nätet för spännings skull. Pengar är givetvis också en drivkraft. De är inte utslagna eller hemlösa. Få har drogproblem. I stället är de ofta välutbildade med fast jobb, många vänner och bra kontakt med sina familjer. – De säljer sex för att de vill, det ger dem en sexuell kick.

manlignjutning4.jpgNär jag läser sådant får jag riktiga obehagskänslor. Och jag skulle vilja jämföra forskning som skett om kvinnliga respektive manliga sexsäljare och se om det jag anar finns där…
Man ser på män och kvinnor som säljer sex olika och accepterar på ett helt annat sätt att sexsäljeri för en manlig sexsäljare handlar om att de tycker om sex medan man ofta riktar in forskningen på ett offertänkande och utsatthet när det gäller kvinnor.

Niklas Eriksson har stark anknytning till Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola. I en artikel från förra året i Sydsvenskan – Ny grupp män säljer sex till män via nätet – om samma rapport från Knutagård och Eriksson, tycker Sven-Axel Månsson att rapporten plöjer upp ett nytt spår i forskningen:

– Visserligen är sex personer ett litet material. Men det kompenseras av att intervjuerna är djupa. Sven-Axel Månsson har inga invändningar mot den nästan positiva bild som rapporten ger av manlig sexhandel. – Denna prostitution skiljer sig mot den vanliga. Kvinnors status sjunker när de har många sexuella kontakter. Här är det tvärtom. Dessa män har många kontakter, och tycker att de lika gärna kan tjäna pengar på dem.

njutning1.jpgDetta är alltså Sven-Axel Månssons åsikter om en rapport som handlar som handlar om 5 manliga sexsäljare (ja det var bara 5).

Man kan jämföra dessa 5 män med alla kvinnliga sexsäljare som Petra Östergren haft kontakt med under många år. Petra har dessutom haft djup kontakt med 20 st under lång tid!

Så vad tycker då Sven-Axel Månsson om det som Petra Östergren för fram i sin bok och i artiklar när hon skriver om oss kvinnliga sexsäljare? För det innehållet skiljer sig inte mycket från det resultat som hans manliga kollegor kommer fram till när de tittade på män som säljer sex.

njutning2.jpgMen det är klart det skiljer sig rätt mycket från de resultat hans egen forskning kommit fram till när handlar det om kvinnliga sexsäljare. Det handlar heller inte om en forskarkollega som ingår i ens eget team.

Sven-Axel Månssons forskning har dessutom granskats och kritiserats i Petra Östergrens bok Porr, horor och feminister.

Petra Östergren skrev tillsammans med 5 andra feminister en debattartikeln den 30/1-07 – Kan en hora få rätt mot en polis:

Kvinnor som säljer sex anses enbart vara offer, oförmögna att fatta val och deras trovärdighet ifrågasätts om de inte säger de ”rätta” sakerna om prostitutionen. Detta kan jämföras med det framgångsrika arbete kvinnorörelsen åstadkommit i synen på våldtagna kvinnor. Här skiljer man tydligt på tvång och samtycket, man har pressat fram lagar som har stärkt kvinnors rättsäkerhet, och om och när kvinnors trovärdighet betvivlas i våldtäktsmål är det självklart att protestera.

manlignjutning3.jpgSom ett svar på den artikeln skrev 40 olika människor under en artikel på fjärde sidan i Expressen som var full av lögner och propaganda den 5/2 – Sexköp är brutalt utnyttjande av svaga. I den artikeln skriver man att Petra Östergren utnyttjar varje möjlighet att behandla prostitution som ett ”vanligt yrke” som kvinnor väljer fritt. Om prostitution i Tyskland, Österrike och Nederländerna säger man:
Detta är inte en fråga om fri sexualitet eller fria val utan om ett brutalt utnyttjande av kvinnor i fattigdom och länder med svag demokrati.
Och gissa vems namn som var med listan bland underskrifter…
jo Sven-Axel Månssons!

Sven-Axel Månsson benämns som expert i frågor om prostitution, en titel jag inte skulle vilja sätta framför honom. Jag känner inte honom men finner det mycket märkligt att en forskare kunde skriva under en artikel som var så full av lögner. Anser han verkligen att kvinnliga sexsäljare och kvinnlig prostitution absolut inte handlar fri sexualitet eller fria val utan istället om ett brutalt utnyttjande, där kvinnlig prostitution i stort sett är detsamma som människohandel.

manlignjutning9.jpgEtt år tidigare hade denna man inte några invändningar mot den positiva bilden av manlig prostitution som hans kollegor rapporterar om. Men han tycks ha stora invändningar mot den bild av kvinnliga sexsäljare som Petra Östergren förmedlar!

Det är nog inte bara en maktkamp om sanningen om prostitution som pågår. Det finns i grunden en syn på kvinnor och kvinnors sexualitet som lyser igenom lite väl mycket bland forskare, politiker och feminister.
En syn på kvinnor som svaga, en syn på kvinnors sexualitet som något som ska hållas inom kontroll och som definitivt inte kan vara en drivkraft på samma sätt som man accepterar att det är för män.

Jag kämpar emot detta synsätt för hur ska vi annars uppnå jämställdhet? Hur ska vi få bort horstigmat om man ska se på kvinnor med sådana ögon? Och hur länge ska vi tolerera alla lögner och felaktiga påståenden om prostitution och människohandel som man kan läsa varje vecka i media? Jag tolererar inte detta och det är därför den här bloggen finns.


the_dance.jpgPs… Jag skrev ett svar på artikeln som Sven-Axel Månsson var med och skrev under. Den artikeln publicerades den 15/2 på Expressens fjärde sida – Vi sexsäljare är emot människohandel. Jag riktade in mig på att svara de fyrtios falska argumentation om sexköpslagen och människohandel.

Och den 24/2 kom Petra Östergrens knockout på fjärde sidan i Expressen – Mer tro än vetande i sexköpsdebatten:

Visst, rabalder hade jag väntat mig när min bok “Porr, horor och feminister” kom ut. För utmanar man en hegemoni, en dominerande uppfattning i en fråga, blir det ett himla liv. När så hela fyrtio personer från etablissemanget gav sig på mig häromveckan (5/2) blev jag inte förvånad. Här finns mycket investerat. Inte bara tryggheten i att tänka rätt. Det är politiska karriärer, akademiska anseenden, medial goodwill och lönekuvert som står på spel. Mer förvånande har varit att protesterna inte varit fler, att boken välkomnats så varmt.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png