navet3.jpgEn av de sakerna som upprör mig mest i hela debatten om prostitution är att många sexköpslagsivrare säger att de värnar om de mest utsatta sexsäljarna. De tycks tro att många av dem som missbrukar droger gör det för att de säljer sexuella tjänster. De lägger skulden på deras missbruk på prostitution.

De heroinmissbrukande sexsäljarna i Malmö säger själva att de säljer sex för att finasiera sitt missbruk och att det är ett val som de själva tagit. Prostitution i deras fall är alltså en konsekvens av missbruk och inte tvärtom som en del tycks tro. De berättar också att prostitution inte bara handlar om heroin utan också om pengar, om att känna makt samt att känna sig betydelsefull och eftertraktad.

Prostitution är komplext och det är inte så enkelt så att man kan tro att prostitution försvinner om man inför en sexköpslag och att en sådan lagstiftning skulle hjälpa dessa kvinnor, tvärtom så har ju lagen förvärrat deras situation! Både riskerna och våldet har ökat på gatan sedan sexköpslagen infördes.

Det är ett svårt liv man tvingas leva om man är en tung narkotika missbrukare och är man dessutom en kvinna och dessutom säljer sexuella tjänster så blir man dubbelt stigmatiserad av omgivningen. Om man ska hjälpa dessa kvinnor med deras missbruksproblematik så är det oerhört viktigt att den hjälpen ges på dessa kvinnors villkor.

navet.jpg

Sjuksköterskan Katarina B. och socinomen Annica H. på Navet har många års erfarenhet av missbruksvård. – Vår tanke är att bedriva vård som bygger på omtanke, respekt, vetenskap och erfarenhet.

Ett mycket bra exempel på hur man kan göra finns i Malmö. Där finns Navet, en öppenvårdsmottagning i Malmö för kvinnor som säljer sexuella tjänster och som har ett heroinmissbruk.

Det är ett samarbetsprojekt mellan beroendesjukvården och socialtjänsten som initialt har finansierats av regeringskansliet – Mobilisering mot narkotika och Malmö valdes till projektstad för att där finns en högre andel heroinmissbrukande sexsäljare jämfört med övriga landet.

Navet startade våren 2005 och är inrymt i en tre rums lägenhet i centrala Malmö. Här arbetar en sjuksköterska och två socionomer, samtliga är kvinnor. Till mottagningen är det också knutet en läkare.

På Navet ville man utforma en vård på kvinnornas villkor, en vård som skulle ta hänsyn till det specifika med att vara kvinna, missbruka heroin och vara involverad i gatuprostitution.

Leili Laanemets, fil. dr. i socialt arbete, Malmö Högskolan har utvärderat projektet och jag har fått ta del av hennes rapport som senare kommer ingå i ett större arbete som kommer ges ut av Mobilisering mot narkotika. Rapporten heter Navet – Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling, mars 2007.

Det var mycket intressant att läsa vad hon skriver i rapporten om prostitution. Och med Leili Laanemenets tillåtelse citerar jag det kapitlet:

navet1.jpg Navet vänder sig till en målgrupp där man ska ha en erfarenhet av prostitution. Det innebär ju att alla som är aktuella på Navet ska ha denna erfarenhet och de intervjuade berättade att det var något som spritt sig bland narkomanerna i Malmö. Kvinnorna menade att det var bara positivt att man alla hade samma erfarenhet, då var alla lika och ingen såg sig som bättre än någon annan. En beskrev att det brukade finnas olika former av rangordningar och där de kvinnor som ”sålt sig” brukade bli betraktade som sämre än de som ”försörjt sig själva” genom kriminalitet och drogförsäljning.

En annan kommenterade upprört att det var ett val som hon själv gjort. På så sätt fick hon snabbt pengar och kunde leva ett drägligt liv trots missbruket. Några andra sade att prostitutionen inte var något som de var ”jättestolta” över men det var inte heller som de skämdes över och som de ”mådde dåligt” över. Det var något som hörde till livet som heroinist och krävde både att man ”kunde spelet” och kunde ta hand om sig själv. En kvinna sade:

Gruppledarna frågade mig om jag kände skam och jag känner ingen skam. Det var liksom ett val jag gjorde. Annars skulle jag inte kunna försörja mig och kunna köpa mitt heroin för mina egna pengar. Jag tog helt enkelt hand om mig själv och så frågar de om jag kände skam….

Utifrån detta citat framstår som tydligt att den intervjuade kvinnan uttryckte en stolthet över att hon faktiskt hade klarat sig själv under en lång period av år. Dessutom berättade hon att hon stundtals också försörjt sin man på inkomsterna. Samtliga intervjuade betonade att de såg prostitutionen som missbruksrelaterat och att den var en konsekvens av deras heroinmissbruk.

navet2.jpgEtt par kvinnor uttryckte dock att för dem handlade det inte bara om heroin utan lika mycket om pengar och att känna makt. En av dem berättade att hon aldrig hade kunnat ”hålla i pengar” utan de bara ”gled henne ur händerna”. Prostitutionen hade för henne blivit en säker inkomstkälla men också en källa till att känna sig betydelsefull och eftertraktad. Hon hade ju något som andra var villiga att köpa. Hon framhöll att hon hade makt och kontrollerade situationen och sade: ”Jag väljer ju vem jag går med, jag går bara ner där dagtid, jag är aldrig där på kväller exempelvis. Vad är det mer? Jo, jag väljer vad jag vill göra och inte göra och jag går aldrig ner i pris.”

Dessa kvinnors upplevelse av att sälja sex låter mycker välbekant i mina öron och samma resonemang hörs även bland eskorter. dvs kvinnor som säljer sexuella tjänster via Internet och bland kvinnor som inte har någon missbruksproblematik. Tyvärr är även sexsäljarna många gånger fulla av fördomar om det vi inte har kunskap om och många eskorter vill göra en stor skillnad på sig själva och den här gruppen av sexsäljare som man då menar säljer sex lite av ett tvång till skillnad från dem själva. Men alla människor har alltid ett val och dessa kvinnor föredrar att sälja sex framför att finansiera sitt missbruk på annat sätt. Mina egna fördomar på gatuprostituerade har rasat i takt med att jag lärt känna fler och fler sexsäljare och fått mer kunskaper om alla typer av sexsäljeri både här i landet och även i andra länder.

navet6.jpgMin bestämda uppfattning är att det finns betydligt mer som förenar alla sexsäljare än vad där finns saker som skiljer oss åt. Sedan så är det klart en stor skillnad på vad det är för typ av tjänster vi erbjuder och i vilken miljö.

Det finns olika typer av sexsäljare och sexuella tjänster men i grunden så är det inte så stor skillnad mellan att vara erotisk mentor, eskort eller stå på gatan och sälja sexuella tjänster. Det som skiljer åt är att fördomar och skammen ökar ju närmare gatan du kommer. Och ju närmare gatan du kommer desto större risker möts du av, risker och våld som ökat med nuvarande lagstiftning.

Alla verkar enormt nöjda med Navet och det finns nog ingen som har något negativt att säga om deras verksamhet. Projeket är hellyckat helt enkelt! De har visat att det är möjligt att bedriva en human narkomanvård framgångsrikt. De heroinmissbrukande sexsäljarna i Malmö har fått ett positivt vårdalternativ som också fler vill ta del av. De har lyckats nå en grupp av vårdtrötta kvinnor som är vana vid misslyckanden och som har all anledning att vara misstänksamma mot myndigheter.

navet5.jpgGenom Navet har kvinnor lyckats bryta sitt heroinmissbruk , börjat om på nytt med ett nytt liv och flera har återfått vårdnaden om sina barn. Återfallsfrekvensen har varit låg och kvarstannandet i behandlingen hög.

Men Region Skåne har trots detta ännu inte bestämt sig för att permanent finansiera verksamheten. De första två åren har mottagningen drivits via projektmedel från regeringens narkotikapolitiska samordnare, Mobilisering mot narkotika.

Malmö stad har sagt ja till en permanent finansiering och om Region Skåne inte nu tar sitt ansvar så riskerar hela verksamheten att gå om intet. – Det vore en katastrof för de kvinnor som inte har någon annanstans att vända sig, säger Björn Fries, nationell narkotikapolitisk samordnare på Mobilisering mot narkotika.

Jag hoppas innerligt att Region Skåne tar sitt ansvar så att Navet kan få fortsätta sin verksamhet i lugn och ro. Allt annat vore ren och skär idioti både ur ett ekonomisk, socialt och humant perspektiv!
.

roseline.jpg

.
Lite läs tips…
Sunny skriver så spännande på sin blogg så att man nästan tappar andan. Vill ni ta del av hennes dagbok och läsa underbara berättelser? Missa inte att besöka Pedofilens dotter.

Louise bloggar denna veckan om Danmark och har skrivit ett utmärkt inlägg om hur mina kollegor har det där: Dansk prostitutionspolicy – olika lager av diskriminering.

Ni har väl inte missat Blogge Bloggelitos inlägg om Statsfeministisk glass! Idag undrar han varför inte hycklaren Bildt reagerat på det faktum att Japans premiärminister Abe Shinzo förnekat statlig inblandning i hanteringen av 200,000 tvångsprostituerade från Kina, Korea, Thailand och andra grannstater under andra världskriget?

Mina kollegor som bloggar måste ni besöka regelbundet. Greta Garbo undrar ”Hur fri är jag?” och Michelle berättar om När Ödet blir Magi... och Mimmi berättar om hur det är att vara en professionell flickvän.

Magnus berättar på sin blogg Amsterdam om vilken inställning Holländarna har till porr och prostitution. ”Häromdan var jag på Mediamarkt och de hade en egen avdelning för trevligt kolorerade vibratorer och andra light-sexleksaker.” Se bilden nedan…
.

mediamarkt.jpg

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png