tathpl1.jpgHos Maj kan du se en mycket bra video producerad av Network of Sex Work Projects. Den heter Taking the Pledge och handlar om vilka effekter USAs biståndspolitik har fört med sig för sexarbetare runt om i världen. I filmen får du träffa sexarbetare som berättar om vad villkoren för att få pengar från USAID och PEPFAR har ställt till med.

USAID = United States Agency for International Development är en amerikansk statlig organisation för u-hjälp. USAID utgör en del av utrikesminsteriet. PEPFAR = The President’s Emergency Plan For AIDS Relief och är Bush’s krisplan mot AIDS. Det är den enskilt största insatsen mot AIDS någonsin

För 6 år sedan så återinförde president Bush den så kallade gag-rule (munkavelregeln) som förbjuder organisationer i utvecklingsländer att informera om eller utföra aborter med hjälp av amerikanska biståndspengar. Boven i detta drama är de kristna högerkrafter i USA som är emot abort, prostitution och som tror att man löser världsproblem som AIDS genom att uppmana människor att avstå från sex och vara trogna sina partners. Den preventiva delen av arbete som ska finansieras av PEPFAR sammanfattas i mottot: Abstain, Be Faithful, Correct Consistent Use of Condoms (ABC).

tathpl2.jpgDet läggs alltså störst vikt vid avhållsamhet och trohet, medan kondomerna så att säga bara kan delas ut i smyg. Dessutom har USA i stor utsträckning valt att samarbeta framför allt med trosbaserade organisationer.

Eftersom människor är sexuellt aktiva och kvinnor, som ofta är beroende av män för sin överlevnad, många gånger inte kan välja bort sex, är avhållsamhetspolicyn fruktansvärd. I praktiken handlar det om att människor saknar kunskap om, och möjlighet att, skydda sig mot sexuellt överförda sjukdomar, och att hiv sprids.

Och 2003 instiftades en tilläggslag. För att kunna ta emot pengar från USA i arbete mot trafficking- och hiv/aids så måste organisationerna skriva på ett löfte att de tar avstånd från prostitution. Inga amerikanska pengar får används till organisationer som förespråkar eller stödjer prostitution eller legaliseringen av prostitution.

Anna Nilsdotter uppmärksammade detta i ett utmärkt inlägg i december – Amerikanskt bistånd & prostitution – där hon bl.a. skriver:

tathpl5.jpgRegeln försvårar uppsökande aktiviteter gentemot prostituerade, trots att de i de flesta länder tillhör de mest marginaliserade och utsatta grupperna, särskilt vad gäller HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Brasiliens regering tackade exempelvis nej till 40 miljoner dollar från USA, för att kunna fortsätta sitt program med att stödja sexarbetare och stärka deras rättigheter. Detta program anses vara en av förklaringarna till Brasiliens framgångsrika utveckling vad gäller HIV/AIDS.”

Sexarbetare är viktiga informanter ut i samhället om hur man ska praktisera säker sex och det är viktigt att deras organisationer stöds i sina satsningar på utbildning och spridning av kondomer. Policyn förverkligas på bekostnad av en effektiv sexualupplysning och prevention, och effekterna är förödande.

tathpl8.jpgI slutet av videon Taking the Pledge berättar Hazera Bagum från organisationen Durjoy Nari Shangho i Bangladesh om deras arbete med gatuprostituerade.

Många gaturprostituerade i Bangladesh är hemlösa och Durjouys Drop In center fungerade som ett hem för dessa sexsäljare. Ett ställe där de kunde vila, bada, träffas och prata om hur de kan förebygga HIV. Innan medlen från USAID frös inne så hade de 20 center och idag har de bara 4 olika center som de försöker finansiera själva.

Förr delade man ut mängder av kondomer till sex arbetare men pga att centren tvingats stänga så kan man inte få ut lika många kondomer till sexarbetarna och kondomer används därför inte av sexarbetarna i lika stor utsträckning idag.

Sedan Durjoy tvingades stänga sina center har hela deras samfund rasat samman. Hazera säger med förtvivlan i rösten att det känns som en stor familj har splittrats och de enda hem de hade i centrerna nu är borta

tathpl7.jpgLäs mer om den fruktansvärda situationen som sexarbetare har i Bangladesh i den här dagsaktuell artikeln – Bleak Future Awaits Sex-workers’ Children på YouandAIDS – HIV/AIDS portal for Asia Pacific.

”While existing laws relating to prostitution are ambivalent, soliciting in public places is a punishable offence. ”They are constantly on the run, suffering violence by the police, the thugs, and by general public,” says Hazera, a Durjoy volunteer.

The police and the thugs often demand free sexual services and snatch away the women’s uncertain, meagre incomes. All these raise the vulnerabilities of sex-worker mothers and their children.”

tathpl6.jpg”Many mothers are forced to serve clients while keeping the children close by. ”If left with us, our daughters would follow our path, while our boys would get into crime,” says Shamima, a sex-worker operating in Dhaka streets for the last 11 years. Using laws against vagrancy, the police regularly intern these women in government shelter homes. Chumki says, ”We then lose touch with our children, often forever”.

Läs också en mycket bra artikel om Sveriges samarbete med USA för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuellt ändamål skriven av Ulf B Andersson i Ottar den 28/6 -05.

”Fram till maj 2006 ska Sverige och USA bidra med vardera drygt två miljoner kronor. Pengarna ska användas för att sprida ”ökad kunskap och utveckling av strategier och åtgärder för att bekämpa prostitution och människohandel i Europa”. Projektets pengar ska också användas för att öka medvetenheten ”om de grundläggande orsakerna till prostitution och handel med människor för sexuella ändamål”.”

”Två internationella frivilligorganisationer, European Women´s Lobby” och Coalition Against Trafficking in Woman, ska påverka tolv länder i Europa … I praktiken handlar det alltså om ett lobbyarbete för att påverka opinionen i de tolv länderna i riktning bort från legalisering av prostitutionen.”

tathpl3.jpgSamarbetar regeringen fortfarande med USA i dessa frågor? Våra motståndare har uppenbarligen sponsrats av de konservativa kristna högerkrafterna i USA, är de fortfarande sponsrade?

Eller blåser det nya vindar i den officiella svenska politiken om människohandel? Det finns tecken på det om man lyssnade på Beatrice Ask i riksdagen den 20/2 i år och även om man tittar på de uttalanden som nu kommer från Anders Oljelund, Sveriges ambassadör för internationellt samarbete mot människohandel.

I en artikel i Sydsvenska Dagbladet säger han: –Människohandel är en komplex fråga. – Men för att lyckas internationellt får vi inte gå ut med några pekpinnar. Vi tycker vårt förbud mot sexköp är bra. Men i andra länder tycker man annat. – Därför är det viktigt att hålla isär frågan om lagstiftning mot sexköp och människohandel.

tathpl4.jpgVad händer med USAID och PEPFAR inhumana villkor för bistånd? Kommer den så kallade gag-rule (munkavelregeln) att försvinna?

Anna Nilsdotter berättar på sin blogg att två federala domstolar i USA har kommit fram till att denna policy strider mot yttrandefriheten. Domarna har överklagats, och 26 människorätts- organisationer och experter har skrivit en inlaga till den domstol som ska behandla fallet, där de betonar att policyn kränker bland annat rätten till hälsa.

Det finns en chans att den så kallade gag-rule kan försvinna. Den 29 januari 2007 lades ett koalitionsförslag fram i den amerikanska kongressen, som nu styrs av en majoritet av demokrater. Förslaget syftar till att ta bort gag-rule som villkor för att få bistånd från USA. Källa

Videon Taking the Pledge finns även på Sexworkers present och där kan du även hitta fler filmer gjorda av sexarbetare i hela världen.
.

roseline.jpg

.
Missa inte att titta på SVT2 ikväll 21.30
Direktsänd talkshow med Carin Hjulström.
Ikväll handlar programmet om porr, horor och riktiga män.
Gäster i studion är Petra Östergren, som skriver och forskar om feminism och jämställdhetspolitik och skådespelaren Kjell Bergqvist.

Även i SVT2 1/4 och 2/4

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png