propolitik7.jpgJag är uppriktigt enormt trött på den inhumana politik som förs om prostitution. Jag är evinnerligt trött på alla lögner, all okunskap, alla fördomar och att man vägrar lyssna på oss som säljer sexuella tjänster. Och kanske ni mina kära läsare också blir trötta ibland på att jag så ofta tar upp dessa frågor här på min blogg. Men någon måste ju berätta vad som händer…

Det är rätt intressant (men mycket upprörande) att ta en titt och se hur frågor om prostitution diskuteras av våra politiker i riksdag och regering, När man kikar på detta så måste man även ta med människohandel.

För även om det inte är sant så ser alltför många politiker bara detta: människohandel = sexuell människohandel = prostitution.

Vår nya jämställdhetsminister berättar idag i SvD att hon tänker fokusera på tre frågor under sitt första år som jämställdhetsminister: 1. En handlingsplan för att bekämpa människohandel. 2. En handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. 3. En handlingsplan för en jämställd arbetsmarknad.

propolitik8.jpgHandlingsplanen för att bekämpa människohandel måste vara den som Eva Flyborg (fp) syftade nyligen på i en debatt om jämställdhet i riksdagen.
”Vi satsar också 10 miljoner på en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Den bereds just nu inom Regeringskansliet och kommer inom kort.”
Kanske inte så konstigt att Annika Qarlsson ordförande för Centerkvinnorna och flera andra politiker som Maria Carlshamre i EU tror att vi som argumenterar för mänskliga rättigheter för sexsäljare är sponsrade… De blir ju de!

Upptäckte häromdagen en artikel upp på Centerkvinnornas hemsida som jag tidigare missat – Mänskliga behov är inte detsamma som rättigheter ! Artikeln inleds bl.a. med orden att ”… nu försöker starka krafter få liv i frågan genom att saluföra den ”lyckliga horan…” Det är lite lustigt att man i ena stunden betraktas som en stark kraft och i nästa som en trasig människa i artikeln. ”För det är en majoritet trasiga människor med varierande bakgrund som prostituerar sig. Med fysiska, psykiska och sexuella övergrepp i bagaget och med missbruk som kräver pengar så är valmöjligheterna ytterst begränsade.”

propolitik3.jpgArtikeln visar också klart vilken slags politik Centerkvinnorna vill föra om prostitution. ”Sexköpslagen fyller en mycket viktig normerande och rättslig funktion, det vore dags att se över den. Inte för att avskaffa den som psedonymen Isabella Lund skriver, utan för att skärpa innehållet, förbättra tillsyn och prioritera arbetet med att fokusera på männens motiv och efterfrågan. Visst är det mänskligt behov att vilja känna både närhet, kärlek och få utlopp för sin sexualitet –
men det är ingen rättighet!”

Annars så lät det lite hoppfullt den 20 februari när man lyssnade på debatten i riksdagen mellan Thomas Bodström och justitieministern Beatrice Ask. Men bara några veckor efter sa Beatrice Ask i en debatt mot Petra Östergren i Uppsala att 98 % av alla prostituerade mår dåligt, frågan är om hon vet vad det är vi mår dåligt av?

propolitik6.jpgIngen politiker nämner någonsin den social skam vi utsätts för – horstigmat eller att vi saknar mänskliga rättigheter! Däremot tar man gärna upp frågan om mänskliga rättigheter i samband med prostitution i ett helt annat perspektiv. I en motion från i höstas skriver Carina Hägg (s) ”Svenska företag måste i praktisk handling visa att man respekterar mänskliga rättigheter, även om det landet man agerar i inte aktivt arbetar mot barnarbete eller prostitution. Flera företag har gått före och antagit uppförandekoder när det gäller skadligt barnarbete. Näringslivet har däremot inte tagit samma ansvar när det gäller prostitutionen.”

Häromdagen kom näringsutskottets betänkande och man avslår motionen. Inte för att man i princip inte håller med motionären utan för att man tycker att ”stora ansträngningar pågår på olika nivåer för att hävda miljö- och etikfrågor samt sociala frågor i samband med handel.” För mig känns det som ett stort hån när svenska politiker pratar om respekt för mänskliga rättigheter samtidigt som alla riksdagens partier driver en politik om prostitution som innebär att vi förtrycks, saknar mänskliga rättigheter, utsätts för onödiga risker och våld.

propolitik5.jpgAnnelie Enochson och Eva Johnsson (kd) har skrivit en motion i höstas om stopp för sexslavhandel och i den vill de bl.a. skärpa straffen för köp av sexuella tjänster och bilda opinion mot människohandel och prostitution.

Jag började läsa deras motion, men helt ärligt, ibland klarar jag inte av att läsa allt vad som skrivs om oss som säljer seuella tjänster och våra kunder. Bara genom att snabbt skugga igenom deras text så såg jag direkt att de skriver om sexköpare i ord som t.ex. män som efterfrågar kvinnor och barns kroppar!!! Därefter sluta jag läsa… Mina kunder är också pedofiler i deras ögon!

De föreslog också att den som köper en sexuell tjänst av en prostituerad, medveten om att hon eller han tvingats till prostitution av t.ex. en människohandlare, ska kunna dömas för våldtäkt. Justitieutskottet har nu kommit sitt betänkande i denna fråga. I den säger man på enkel svenska att man redan idag kan dömas för våldtäkt ”under förutsättning att sexköparen har insikt om de förhållanden som konstituerar det hjälplösa tillståndet.” Och motionen avstyrkes från utskottets sida.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande har också kommit i dagarna om en del motioner som bl.a. tar upp prostitution. Miljöpartiet har i en motion yrkat på bl.a. följande:

propolitik2.jpg”På motsvarande sätt bör män i högre grad involveras i kampen mot prostitution och slaveri, och särskilda insatser bör göras för att få män att på bred front ta avstånd från denna maktutövning (yrkande 6). Dessutom måste pornografin problematiseras ur ett könsmaktsperspektiv. Det är dags att på allvar börja diskutera den positiva sexualiteten och i den diskussionen även ta avstånd från sådan pornografi som tydligt ger skeva uppfattningar om hur en mans sexualitet ska yttra sig (yrkande 7).” Arbetsmarknadsutskottet avstyrkte motionen, bl.a. med hänvisning till insatser på området.

I ett inlägg i slutet av januari tog jag upp vad riksdagen hade behandlat om prostitution, människohandel och sexköpslagen under hösten 2006. Det var lika tråkig läsning det! Om beslutsfattare verkligen vill förbättra situationen för oss som säljer sex, så sätt igång. Men det är aldrig frågan om det, frågan är alltid hur man ska bekämpa prostitution. Oss skiter de fullkomligt i, så länge vi vill fortsätta “vara kvar i prostitutionen”. Det är bara först då vi vill “ta oss ur den” som vi kan få hjälp.

propolitik1.jpgJag försöker agera som en motvikt mot hela politiska etablissemanget och låta en liten sexsäljares röst i alla fall på ett litet hörn protestera mot hur man behandlar frågan om prostitution. Jag kan inte låta bli, jag har ett alldeles för starkt rättvisepatos inom mig. Jag har alltid stått på de svagas sida och jobbat med olika frågor för en bättre demokrati, ett rättvisare och mer jämställt samhälle. Varför är man så enormt rädda för att ta till sig det vi säger? I grunden handlar det så mycket om vilken syn på människor man har och den människosyn jag möts av i media, i debatten och i politiken om prostitution är fruktansvärd.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , .
.

Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png