fast1.jpgDet var riktigt roligt igår när jag för första gången kunde ta del av rapporten När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet (pdf) skriven av socialsekreterare Niclas Olsson i Malmö. Hans syfte med kartläggningen är att visa hur Internet används för att erbjuda/marknadsföra sexuella tjänster i Skåne/Öresundsregionen samt att ge en bild av ungdomars erfarenheter av och attityder till fenomenet.

Jag tror inte att det har funnits tidigare en rapport från någon svensk myndighet som har en sådan respektfull ton mot oss som säljer sex eller som skildrar försäljning av sexuella tjänster så bra som denna rapport gör.

Niclas Olsson ska ha en stor eloge för sitt arbete och för att han vågat ifrågasätta sina egna fördomar, verkligen lyssnat på alla parter och förhållit sig objektiv till ämnet utan att lägga in värderingar i sin beskrivning. Niclas du får stående ovationer från mig!

fast9.jpgI den avslutande diskussionen i rapporten skriver Niclas Olsson:

En av mina intentioner med kartläggningen var att utgå från ett brukarperspektiv som inte i första hand handlar om att alla vill ha hjälp utan att istället ta vara på de erfarenheter olika grupper och individer har som säljer sex. Erfarenheter som kan ligga till grund för utformningen av den hjälp de kvinnor som far illa i sexhandeln/prostitutionen kan antas behöva.

Min kartläggning har visat att det råder stor skepsis gentemot myndigheter i allmänhet hos de sexsäljande kvinnorna i undersökningen. Kan man då inom socialtjänsten ram verkligen vara till hjälp för en så mångfacetterade grupp som sexsäljarna tycks vara?

fast5.jpgDet är svårt att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt och i undersökningen framgår det att långt ifrån alla i målgruppen vill ha hjälp. En utgångspunkt som innebär att vi måste frångå föreställningen, om den nu har funnits, att alla prostituerade vill ha och skall ha en särskild sorts hjälp. Ett resonemang som bekräftas av en av de intervjuade sexsäljarna då hon uppger att myndigheter måste förstå att det faktiskt finns de som är nöjda med sin situation.

En intressant reflektion kring mötet mellan socialarbetare och sexsäljare gör Ljökjell (1994) i sin utvärdering av ett norskt projekt riktat till kvinnor med prostitutionserfarenhet.Han konstaterar att socialarbetarna redan från början påfört kvinnor en negativ och stigmatiserande rollidentitet som ”prostituerade”. Vidare hade de haft stereotypa uppfattningar om hur livet som prostituerad ser ut. Detta har enligt Ljökjell motverkat en öppen och förutsättningslös kommunikation mellan parterna och förhindrat utvecklingen av en dynamisk relation baserad på ömsesidighet.

Det handlar om att kunna möta sexsäljande män och kvinnor där de befinner sig, om de vill och behöver det.

fast6.jpgDet finns mycket i denna rapport som är mer än mycket intressant att ta del av bl.a. erfarenheter om människohandel, gatuprostitution och unga människors attityder till att sälja sex m.m. Jag kommer att återkomma och blogga om det så fort jag hinner.

Samtidigt med att rapporten släpptes så lanserades också en ny verksamhet: FAST – försäljning av sexuella tjänster.
Den består av två socialsekretare Niclas Olsson och Carina Levin och verksamheten tillhör prostitutionsenheten i Malmö, Annika Weman är chef.

De kommer att arbeta förebyggande, rådgivande och förändrande.

  • Förebyggande – riktade insatser som till exempel information till skolor och andra aktörer som arbetar med ungdomar, för att minska risken att börja sälja sex.

  • Rådgivande – utifrån ditt behov erbjuder vi hjälp till dig som är på väg att börja sälja sex, redan är aktiv eller som tidigare sålt sex. Detta görs genom stödsamtal och rådgivning via Internet, telefon och/eller personliga samtal, till exempel information om hur man kan ha säkrare sex. Vi erbjuder även adekvat hänvisning till andra hjälpinsatser.

  • Förändrande – målinriktat utifrån ditt behov erbjuder vi dig hjälp som vill sluta med eller minska att sälja sex.

fast3.jpgFAST vänder sig till personer i södra Sverige som säljer sexuella tjänster via Internet men också till dem som kommit i kontakt med webcamsex av någon form. Anhöriga är också välkomna att ta kontakt. De har telefon 020-50 50 11 och e-postadressen fast@malmo.se

Det är oerhört glädjande att den här gruppen nu startar sitt arbete och jag önskar dem lycka till i sitt fortsatta arbete. Jag vet att Niclas Olsson har en helt annan attityd än vad vi är vana vid att möta inom prostitutionsgrupperna i Sverige. Och den här attityden och respekten välkomnas varmt av oss som säljer sexuella tjänster.

Kan inte låta bli att tänka på vilken skillnad det är just nu mellan attityden i Malmö kontra Stockholm. Agneta Borg som är chef för prostitutiongruppen i Stockholm gör vad hon kan och räds inte för att ljuga i norsk TV för att lobba för en sexköpslag i Norge. I Malmö går man bort från det objektifierande ordet prostituerad och pratat om försäljning av sexuella tjänster!

fast4.jpgPs. Jag har här på bloggen tidigare kritiserat Niclas Olsson pga citat i tidningar och hans del i det inslag i Sydnytt där även jag intervjuades för några månader sedan. Det framkom dock att media hade hanterat det han hade sagt på ett felaktigt sätt och att reportaget i Synytt klipptes och redigerades på ett vinklat sätt så att myter och fördomar om oss alla hölls vid liv.

Det är tråkigt att media inte kan hantera frågor kring prostitution ärligare. Och att man måste vakta varenta ord man säger om det inte är direktsändning i TV.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , ,

.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png