sensla1.jpgI norra Sverige uppmanar man allmänheten att ta ställning mot sexhandeln. I Luleå avslutas nu en opinionsbildningskampanj mot människohandel. De har bl.a. haft annonser som typ ”I kväll kommer Olle att köpa något annat än en stor stark …” Luleå är först i Sverige med en stafettpinne som kommer att gå runt till ett antal kommuner runt Östersjön i en kampanj mot människohandel. Men när man läser om det så verkar det även vara en kampanj mot prostitution. För som vanligt blandar man ihop begreppen. Människohandel = prostitution och man skriver:

Det är olagligt att köpa sex. Sverige är unikt genom sexköpslagen och den har lett till att svenska män, mer än män i andra länder, tar avstånd från att köpa kvinnors kroppar. Men det finns fortfarande de som av någon anledning tycker att det inte är fel.

Det är där du kan hjälpa oss. Hjälp oss att bilda opinion mot sexköp och handel med människor. Ta reda på fakta och våga säga din mening i vardagen när samtalsämnet kommer upp, till exempel på jobbet!

Det där med att ta reda på fakta låter ju bra eller hur! Så när jag i början på februari såg att den här kampanjen skulle starta, ville jag gärna hjälpa till med just fakta. Jag har samlat mycket information från många olika håll om hur sexuell människohandel går till i Sverige. Ett mail skickades iväg till Leif Wikman ordförande i socialnämnden i Luleå med lite fakta om sexuell människohandel och tips på var de kunde hitta information som kan vara adekvat att upplysa sexköpare om. Jag fick aldrig något svar…

sensla4.jpgHärifrån är det lika långt ner till Italien som upp till Luleå. Avståndet är stort på många sätt. Och som en jämförelse mot kampanjen uppe i Luleå så kan man ta en titt på vad socialsekretare Niclas Olsson i Malmö skriver i sin rapport – När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet (pdf) – om människohandel. I rapporten finns det både information om hur människohandel går till, fakta och många kloka tankar och framför allt en helt ny attityd om sexförsäljning.

Niclas Olsson har intervjuat 3 poliser som arbetar med människohandel, en kriminalinspektör på underrättelsetjänsten, en kriminalinspektör på Länskriminalen Skåne samt en kriminalinspektör i Stockolms Län.

Polisen berättar att det förekommer att hallickarna/organisatörerna som sysslar med människohandel även har ett intresse av att få ”vanliga eskorter” knutna till sig. Och det kan även jag bekräfta. Jag har blivit kontaktad av en tjej runt 25 års åldern som var på väg att hamna i klorna på sådana här profitörer, en smart tjej som inte riktigt insåg konsekvenserna av vad hon var på väg att ge sig in på.

sensla5.jpgPoliserna i Stockholm berättar att om tjejerna som blir kontaktade inte väljer att betala en andel av det de tjänar till dessa torpeder har det i vissa fall inneburit att de fått påhälsningar som ibland har slutat i rena våldtäkter och andra våldshandlingar. Och de menar också att detta är en risk som troligtvis inte många av de svenska eskorter som finns på Internet känner till och jag håller med. Eftersom jag arbetar aktivt mot människohandel och hallickar så är jag inte populär i vissa kretsar och jag har fått ta emot hot pga detta. Detta är en av de anledningar som finns för att jag inte skriver eller framträder med mitt ansikte eller riktiga namn.

I Niclas Olssons rapport kan man också läsa att det ofta varit en och samma Internetportal som figurerat som annonsplats i olika traffickingmål. För mig är det ingen tvekan om vilken de menar, det framgår ganska klart mellan raderna. Den webbplats som tidigare var Sveriges största annonsplats för eskorter har gynnat människohandel. För ett år sedan började jag på den här webbplatsens diskussionsforum kritisera ägarna för att de tillät människohandlare annonsera ut tjejerna där. Försvaret från moderatorn på forumet var att de inte kunde veta vilka annonser det handlar om samt att man inte ville diskriminera utländska gästarbetare.

Vi var flera på forumet som föreslog hur man skulle kunna lösa det problemet. Men det blev med tiden helt uppenbart att ägarna inte ville ta något moraliskt ansvar och att man istället hade i sikte att tjäna så mycket pengar som möjligt. I november införde man ett betalningssystem för annonsering av sexuella tjänster och i det nya annonssystemet tvingas en eskort betala över 50 000 kr/år om hon vill visa sitt telefonnummer varje dag i annonsen. Ett sådant system gynnar sexuell människohandel och INTE frivilliga hobbyeskorter.

sensla4.jpgJag tog bort min annons direkt då och naturligtvis fortsatte jag att kritisera ägarna som i min mening då även började syssla med koppleriverksamhet som profitörer på sexsäljarna. Många tjejer annonserade då bara där. Jag blev bannad på livstid från forumet som ”straff” (är rätt stolt över att det var det som angavs som orsak). Idag har webbplatsen knappt några annonser, hobbyeskorterna har flytt och forumet ligger jämt nere. Tyvärr har inget bra alternativ dykt upp.

Jag hoppas man framöver ska kunna, med polisens goda minne, skapa en seriös och trevlig webbplats där enbart självständiga sexsäljare annonserar. Där det finns krav på vem som får lov att annonsera och där man kontrollerar detta samt att inga mindreåriga annonserar där. Om en sådan webbplats blev stor så skulle det vara ett bra vapen mot människohandel och kunderna skulle styras in på att köpa sexuella tjänster av oss som är fria.

Polisen berättar att om det erbjuds 24 timmars service och annonsen är skriven enbart på engelska då handlar det många gånger om tjejer som utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Jag vill tillägga att det inte alltid är så. Vi har flera utländska sexarbetare här i Sverige som arbetar helt självständigt.

Som kund är det alltid viktigt att man själv ska kunna etablera direkt kontakt med kvinnan eller mannen man ska träffa. Kan man inte det så skulle jag rekommendera att man avstår från en träff, då kan det handla om koppleri- eller människohandel. Fler goda råd kan du hitta här…

sensla5.jpgI Niclas Olssons rapport står det också att man i Köpenhamn kan sälja och köpa sexuella tjänster som administreras av eskortbyråer/agenturer. En bransch som enligt hans informanter utåt sett framställs som finare än vad den egentligen är då förhållanden många gånger är sämre än på massageklinikerna. Förmodligen okänt för många är denna verksamhets koppling till tjejer som varit/är offer för människohandel för sexuella ändamål. Väldigt få svenska tjejer är anslutna till någon eskortbyrå i Danmark och med tanke på kopplingen till grov kriminalitet så är det nog något vi som sexsäljare och ni som är kunder bör hålla oss borta från också.

I sin diskussion i rapporten skriver Niclas Olsson mycket kloka tankar om människohandel som jag vill citera direkt:

Människohandel för sexuella ändamål är ett annat ämne som berört mig starkt. De kvinnor som kommer till Sverige i förhoppningen om att kunna få en drägligare tillvaro, men som istället hamnar i en situation som leder vissa av dem mot avgrunden. I detta sammanhang väcks ofta frågan om frivillighet och tvång. Vid mina kontakter med yrkesverksamma som har lång erfarenhet av dessa ”ärenden” framgår det att verkligheten inte alltid är så enkel att det bara handlar om frivillighet och tvång. Kvinnor som sålt sex i sitt hemland har kommit till Sverige med förhoppning om att kunna göra det även här fast mot en högre betalning.

Polismyndighetens utredningar visar sedan en verklighet där kvinnorna blivit tvingade att betala av skulden för hitresan och kan då bli tvingade att ta emot, som i ett fall 450 kunder på 40 dagar.

sensla10.jpgEn verklighet där det knappast kan ha funnits något samtycke från kvinnans sida och där männen som använt sig av henne istället har utövat någon form av sexuellt våld. Fokus i arbetet med offer för människohandel för sexuella ändamål har legat på kvinnorna och deras vittnesmål. En kvinna utsatt för människohandel i detta sammanhang som jag träffat uttryckte det så här; ”Jag är ju inte någon kriminell”

Kring männen som använder sig av dessa kvinnor vet vi inte lika mycket, den kunskap som finns är den som framkommit vid spaningar och tillslag från polisen.

Här kan man dock se vissa mönster när det gäller etnisk tillhörighet hos männen. En intressant reflektion i detta sammanhang är att vissa av de intervjuade sexsäljarna i kartläggningen uppger att de gör exkluderingar när det gäller etnisk tillhörighet. Möjligen kan här finnas ett samband eftersom män med den typen av etnisk tillhörighet dyker upp i utredningar som rör människohandel för sexuella ändamål. Informationsmaterial på flera språk kan vara en väg till förändring i kombination med att vi blir bättre på att mer systematiskt ta till vara det offren delger oss för att kvalitetssäkra arbetet mot framtida offer.

Jag har funderat mycket kring detta. Kvinnor i Sverige accepterar inte att bli behandlade på ett kvinnoförnedrande sätt och våra män i Sverige behandlar heller inte kvinnor generellt på ett förnedrande sätt. Vi har en norm i Sverige om att alla människor har samma värde oavsett kön. Detta visar sig naturligtvis även i prostitutionens värld i Sverige. Alla sexsäljare jag känner i Sverige har ingen som helst tolerans för att en kund visar den minsta lilla respektlöshet eller minsta lilla antydan av ett kvinnoförakt.

sensla7.jpgJag skriver i Sverige för det är vår syn på kvinnor, män och jämställdhet som styr oss här. I andra länder där man inte kommit lika långt i jämställdhetsfrågor kan förhållandet mellan en sexsäljare och en sexköpare se annorlunda ut och spegla det normgivande förhållande som råder mellan en man och en kvinna i det landet.

Hur långt man kommit i jämställdheten mellan könen visar sig naturligtvis i alla olika roller vi kan ha som man och kvinna.

Jag vill inte träffa män från andra kulturer där jag kan misstänka att jag blir respektlöst behandlad. Det har hänt en gång och det räcker. Och tyvärr drabbar detta även de trevliga män som finns från andra länder här i Sverige. Jag + majoriteten av mina kollegor väljer bort vissa kunder då vi anser att det är för hög risk att träffa dem. Riskerna kan se olika ut för olika typer av kunder. Jag håller med om att vi då gör generaliseringar, men för oss handlar det om att göra en riskbedömning. Man är utsatt i en situation där man säljer sex, det är en intim tjänst. Och människor kan bete sig annorlunda mot en i en sådan situation än vad de annars gör i livet.

Många sexsäljare tar t.ex. inte emot kunder under 30 år delvis pga av att vi har erfarenhet att många unga killar inte klarar av att hantera en sådan här kontakt på ett tillräckligt seriöst sätt. Många bokar falskt och en del har inte den livserfarenheten eller den mognaden som krävs för att skydda vår integritet. Och istället för att för 4:e gången åka iväg till en falsk adress, förgäves vänta på en ung kund som aldrig kommer, ta emot en kund som inga pengar har, riskera att ett rykte om en sprids i stan osv så väljer då många av oss att helt enkelt säga nej till alla under 30 år. Detta brukar accepteras och förstås av alla unga killar. Ingen anklagar oss för att vara rasister för det. Men…

sensla8.jpgDet finns en annan grupp av män som många av oss undviker att träffa i en intim situation och det är muslimer.

Jag har själv en mycket dålig erfarenhet av en muslimsk kund, mina kollegor har detsamma. Våra erfarenheter handlar om att de behandlat oss på ett kvinnoförnedrande sätt.

Det har hänt att de spottat på oss, utövat fysisk våld, lurat oss på betalning, samt uppfört sig generellt ungefär som Margareta Winbergs uppfattning om sexköpare är, dvs vi är bara en fitta som de kan runka av sig i.

Eftersom vi inte vill bli behandlade på detta sätt hur mycket en kund än betalar så vägrar således de flesta kollegor jag känner att träffa muslimska män som sexköpare. Därmed inte sagt att vi inte gärna umgås med muslimer i andra sammanhang, det gör vi gärna och vi har ingenting emot dem annars. Men vi vill inte ha sex med dem, för i den situationen så blir de kulturella och/eller religiösa skillnaderna för stora oss emellan, eller vad det nu än beror på att de behandlar oss illa.

En annan grupp vi sexsäljare vägrar att träffa är män som är påverkade av droger eller alkohol. Diskriminerar vi då alkoholister? Jag anser att vi som säljer sex har all rätt att själva bestämma vem som får lov att anlita våra sexuella tjänster. För att mötet ska bli lyckat så måste vi känna oss trygga i situationen och det gör vi inte med en ung kille, en muslim eller en alkohol eller drogpåverkad person.

sensla9.jpgNär jag läser att polisen kan se vissa mönster när det gäller etnisk tillhörighet hos männen som både sysslar med människohandel och de kunder som åker fast i samband med att polisen har spanat på misstänkt människohandel så börjar jag undra… Är det de kunderna jag och mina kollegor vägrar träffa? Medverkar vi då indirekt till att de bara har kvar en möjlighet för att kunna köpa sex – de får vända sig till hallickar och människohandlare. Eller är det så att dessa män från sina hemländer kanske inte känner att de har ett behov av att etablera en direkt kontakt med sexsäljaren, att de är vana vid mellanhänder eller för att de har en annan syn på sex och kvinnor än vad svenska män har?

Tankarna snurrar vidare i mitt huvud… Har vi rabiata feminister här i Sverige som hatar sexköp och sexköpare pga att det finns en liten klick män i Sverige som fortfarande är mansgrisar tillsammans med en liten klick med män från andra länder som inte har den fina jämlika attityd jag upplever att de flesta svenska män har? Ofta är det ju så att en liten klick inom en grupp kan förstöra för den stora majoriteten och våra kunder har enormt mycket fördomar emot sig. Människor med en annan etnisk tillhörighet är också utsatta för sådana här generalisering liksom vi som arbetar med sexuella tjänster. Tänk om alla människor kunde TÄNKA stort, brett, vidsynt och med förståelse! Ibland känns det som att vi fastnar för lätt i fördomar och generalisering och jag är inget undantag.

Till sist
I justitieutskottets betänkande om bl.a. prostituerade män från den 19 april skriver man: ”Utskottet har inhämtat att regeringen har för avsikt att under år 2007 påbörja ett arbete med en utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst.” Men i januari så stod det i en artikel i Svenska Dagbladet att det inte är aktuellt för regeringen att nu starta någon utvärdering av sexköpslagen och de andra lagarna om sexualbrott i brottsbalkens sjätte kapitel. Men som vanligt kan man inte lita på vad som står i pressen.

sensla6.jpgFör ännu tidigare i november sa faktiskt den moderate riksdagsledamoten Hillevi Engström (justitieutskottet) i radion att regeringspartierna i riksdagen nu vill utvärdera sexköpslagen. Men redan innan en utvärdering ens har startat så klargjorde hon att alla är överens om att det inte ska bli lagligt att köpa sex. Hon sa att översynen kan leda till att straffen blir hårdare och att man också ska försöka komma åt pengarna som omsätts. – Man ska titta på att kunna gå in med tvångsmedel, att kunna ta saker i beslag om man köpt något via de här pengarna, att låta skattemyndigheten granska de här inkomsterna. Läs mer i mitt inlägg: Skrämmande politik om prostitution

Förutom att Thomas Bodström, vår fd justitieminister nu ska starta advokatbyrå tillsammans med Claes Borgström, snart fd Jämo, så har han även blivit vald till ny ordförande för barnrättsorganisationen Ecpat i Sverige. – Thomas Bodström har för det mesta varit lyhörd för våra förslag. Han är den person i maktposition som visat störst engagemang i våra frågor, säger Helena Karlén, generalsekreterare ECPAT Sverige. Tyvärr kan jag inte lägga en länk här till ECPAT för den organisationen har bett mig uttryckligen via både telefon och skriftligt brev att inte länka till dem. ECPAT är rädda om sitt goda rykte! Jag ville länka till deras Hotline där man anonymt kan anmäla misstänkt människohandel men fick inte!

Så jag tycker Bodström kommer att passa utmärkt som deras nye ordförande. ECPAT och han jobbade ju bra ihop med att införa barnporrfilter på nätet hos våra Internetleverantörer för ett år sedan. Och när han var var justitieminister så sa han i radion i somras att det kan bli tal om att införa ett liknande filter för att stoppa trafficking.

sensla11.jpgFiltrera nätet fritt från sex, blanda ihop prostitution med slavhandel, informera inte sexköpare var de kan anmäla anonymt om de upptäcker människohandel eller hur de ska undvika att köpa sex av traffickingoffer, höj straffen för dem istället, var emot köp av sexuella tjänster, förtryck och spä på alla fördomar… Det måste ju vara en lyckad satsning för att motarbeta människohandel eller hur?!? Och glöm helt bort alla utlänningar som jobbar dygnet runt på restauranger under slavliknande förhållanden, de som rensar betesfälten, plockar våra bär, barnen som tigger på våra gator osv…

Lycka till!

.
roseline.jpg

.
Dagens lästips
Blogge Bloggelito har idag 3 nya bra inlägg om prostitution i Kina. Prostitutionens elementaMänniskor som inte synsProstitutionens olika skepnader

Debatten i Norge fortsätter och moralen som det ofta handlar om blir tydlig i ett debattinlägg idag i Aftenposten – Illusjonen som må knuses. Det är bara det att skribenten inte inser att den feministiska moraliska illusionen hos vissa är att kvinnor inte kan njuta av sex i ett arbete och är inte det kvinnoförtryck?

Samfunnet tar gjennom sin kriminallovgivning bare stilling til hva som ansees som forbrytersk. Og forbrytelsen i dette tilfellet utøves av alle de som kjøper seg et samleie. De gjør det for sin forlystelses skyld. Horene selv kan stort sett ikke fordra det. Den store patriarkalske illusjonen består i at kvinnene egentlig liker å bli voldtatt. Lovlig sexkjøp bidrar til å opprettholde illusjonen. Det er denne illusjonen som må knuses. Illusjonen om den glade og villige hore.
.

roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png