solida3.jpg Både i Holland, England, Schweiz och Tyskland samt flera andra länder i världen ses sexarbete som ett yrke som alla andra och man vill självklart ge sex- och erotikarbetare möjlighet att vara medlemmar i facket. Man vill hjälpa och stötta en förtryckt grupp i samhället samt skapa bra arbetsvillkor för alla människor.

Det är en fråga om jämlikhet och mänskliga rättigheter samt att alla människor har rätt till bra arbetsvillkor och att ingen yrkesgrupp ska diskrimineras.

ETUCs (Europafacket) kongress i förrgår i Sevilla, diskuterades ett förslag från Holland som gick ut på att man ville rekommendera ETUC att anta ett tillägg till ett handlingsprogram som handlade om flexicurity, människohandel och andra sociala frågor. Tillägget manade till handling mot människohandel och tvångsprostitution och man ville också få med en skrivning som koppla ihop detta tydligt med att man ska visa respekt och måna om dessa människors värdighet, deras mänskliga och arbetsrättsliga rättigheter, inbegripet rätten att organisera sig fackligt. Källa: Catelene Passchier

solida4.jpgMen de svenska och norska fackföreningsrepresentanterna protesterade. De kunde inte acceptera att prostitution knyts till fackliga rättigheter för det skulle ge prostitution och sexbranschen legitimitet. Prostitution är ett förtryck och inte ett arbete, hävdade de svenska delegaterna.

– Frivillig prostitusjon fins ikke. Prostitusjon er vold mot kvinner, og det kan aldri bli likestilling om vi aksepterer prostitusjon, sa Erna Dynge, Norsk Arbeidsmandsforbund. Källa

TCO:s ordförande Sture Nordh förklaring till varför de Holländska facken kommit med förslaget var:

– Accepterar man synen, vilket vi inte gör, att det finns olika typer av sexarbete och prostitution, frivilligt och ofrivilligt, följer det att man vill förbättra villkoren för de verksamma i den branschen. Källa

LO:s andre ordförande Ulla Lindqvist tyckte att det var nödvändigt att göra en markering och gjorde ett inlägg från talarstolen där hon kraftfullt tog avstånd från prostitutionen och yrkade på att förslaget om att sexarbetare ska organiseras skulle strykas. Källa

solida1.jpgDå delegaterna från Norden hotade med votering så backa man från de Holländska fackens sida. Ett negativt utfall i en formell votering hade gjort det omöjligt att i den närmaste framtiden sätta frågan på agendan igen. Därför föreslog de istället en kompromiss som antogs. I kompromissen tog man bara med texten som syfta på respekt, värdighet och mänskliga rättigheter (och ur ett juridiskt perspektiv inkluderar detta faktiskt indirekt även sociala och fackliga rättigheter). Och debatten om fackliga rättigheter för sexarbetare blev hänvisad till vidare diskussion inom ETUCs interna kommittéer. För ögonblicket betyder detta att Europafackets kongress inte antog en hållning som på ett otvetydigt sätt manar till ett erkännande av fackliga rättigheter för
sexarbetare. Källa: Catelene Passchier

SKTF:s ordförande Eva Nordmark sa: – Vi kan leva med den här kompromissen. Det står i alla fall ingenting om frivillig prostitution längre. – Det var det viktigaste. Något sådant finns inte i vår föreställningsvärld. Källa

Den svenska fackföreningsrörelsen föreställningsvärld är just föreställningar och baserar sig inte på verkligheten. Och de håller benhårt fast vid sina föreställningar och är helt emot försäljning av sexuella tjänster. Hade de bara sagt att de inte vill ha ett samhälle med prostitution och att de därför inte vill erkänna sexarbete som ett arbete, så hade allt varit begripligt. Men allt faller när man frågar varför, för svaret blir att prostitution är förtryck, inget frivilligt arbete och mäns våld mot kvinnor osv, en föreställning och inte verklighet.

solida8.jpgArgumenten rimmar dessutom mycket illa med traditioner inom arbetarrörelsen. För om sexbranschen är som de föreställer sig att den är, dvs en bransch där kvinnor förtrycks, utnyttjas och tvingas till att arbeta…. så var om inte där behövs traditionellt fackligt arbete, solidaritet och stöd.

Det är de fackliga organisationerna som rent historiskt alltid har ställt sig på de svaga och utsattas sida och arbetat emot förtryck och utnyttjande av människor. Har de fackliga organisationerna i Sverige glömt sin ideologi, sin historia och vad solidaritet egentligen betyder?

Den 18 maj hade Arbetaren en intressant artikel – Från ”go home” till ”gå med” som handlar om hur Byggnads arbetar för att förbättra arbetsvillkoren för utländsk arbetskraft i Sverige. Arbetare från andra länder inom byggnad har ofta för långa arbetsdagar, för låga löner och dåligt boende och de utsätts för hot eller får sparken om de tar kontakt med facket.

solida5.jpg Tänk om artikeln hade handlat om utländska kvinnor som jobbar med försäljning av sex istället? Då hade där inte funnits någon facklig organisation som åkte runt och upptäckte slavliknande arbetsförhållanden, där hade inte funnits någon facklig rörelse som försökte förbättra arbetsvillkoren för dessa kvinnor. Där hade bara funnits facklig organisationer som sagt att män inte får köpa kvinnors kroppar.

Men man använder sig av helt andra metoder om det handlar om människohandel och slavliknande arbete inom andra branscher. Inom Byggnads arbetar man med tolkar och uppsökande arbete och restaurangfacket är måna om att alla restauranger har kollektivavtal för att försäkra sig om bra arbetsvillkor för alla inom restaurangbranschen.

erokons12.jpgMen är det sex det handlar om så kommer saken i ett annat läge.

I Göteborg pågår en rättegång där ett fall av sexuell människohandel har bevisats och där sexköparna nu sätts i en offentlig skampåle.

Många förfasar sig och minns Lilja4ever och tror att film = verklighet, att all försäljning av sex = människohandel och att sexköparna i princip har våldtagit kvinnor i Göteborg, helt medvetna om att de varit traffickingoffer.

Skärp straffen för sexköp och släng horornas kunder i fängelse, ropar man.

Tänk om de som vill att våra kunder ska åka i fängelse har ätit mat på någon av de restauranger i Halland där insmugglade barn och ungdomar från Vietnamn har tvingats arbeta gratis under slavliknande förhållanden? Vilket straff vill de i så fall ge sig själva för det, fängelse? I detta fallet handlar det ju ändå om barn!

solida9.jpgOch varför är både media och de som säger sig vara emot människohandel så tysta i fallet med Vietnameser som hamnat i händerna på människohandlare i Halland och Småland?

I den stora härvan med människohandel finns så många som 65 personer misstänkta för brott. Hundratals människor har smugglats in av dessa människohandlare, utfattiga vietnameser som inte kunnat betala vad som krävs för att komma hit har fått leva som slavar för att tjäna ihop pengarna dom varit skyldiga människohandlarna. Jag har inte hört talas om ett enda fall av sexuell människohandel där det funnits så många offer som i det här fallet eller att barn smugglats hit och sedan övergivits.

Offer för sexuell människohandel är däremot på modet bland politiker och det utnyttjas av svenska partier och av enskilda politiker för att vinna röster och göra en politisk karriär och om detta är media helt tysta. I praktiken är det få som verkligen bryr sig eller som vill göra något vettigt. Man anser att man dessutom här har hittat ett bra argument för sexköpslagen.

solida6.jpgI EU finns nu ett förslag som ska minska andelen illegala invandrare på arbetsmarknaden. Idag är det i praktiken ofta riskfritt att anställa illegal arbetskraft och det vill kommissionen ändra på. Enligt förslaget skall medlemsländerna se allvarligare på brott mot olaglig anställning och döma till fängelse om det handlar om grövre fall. Förutom omfattningen skall det spela in om arbetsförhållandena är slavlika eller om arbetsgivaren vet att de anställda är offer för människohandel.

Det är bra att det här förslaget kommer för människor i fattiga länder utanför EU kommer fortsätta söka sig hit och det är viktigt att även de kan få möjligheten att jobba här under anständiga former.

Det ska bli mycket intressant att se hur sex- och erotikarbetare från länder utanför EU behandlas i detta förslaget…

.
roseline.jpg

.

Många andra bloggare har liksom jag förvånats över de svenska delegaternas ställningstagande och skrivit ett inlägg om detta, bland dessa finns: Blogge Bloggelito, Pophöger, Equiliberal, frykman och Henrik-Alexandersson.

Stefan Olsson tycker däremot att facket gör rätt som inte släpper in prostituerade:

Det huvudsakliga skälet till att vara för ett förbud mot sexköp är att de prostituerade oftast är kvinnor som är narkomaner och som säljer sina kroppar för att få pengar till narkotika. Dessa kvinnor kan inte på några som helst rimliga grunder sägas veta vad de gör. De är inte de upplysta och förståndiga människor som den oreflekterade liberalismen tror att alla är. Det är människor som för sitt eget bästa, för sin egen värdighets skull, bör hindras från att begå handlingar som om de kunde tänka självständigt aldrig skulle begå. Ett sätt att rädda deras värdighet är att förbjuda sexköp.

Prostitution är i allra högsta grad ett kollektivt problem i det att det upprätthåller en sjuk sexualmoral som uppmuntrar män att dra fördel av kvinnor. Även laglig prostitution bidrar till detta. När nu svenska fackföreningar vägrar erkänna prostituerade som en yrkesgrupp är jag därför benägen att stödja dem.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png