juni 2007


intsam1.jpgSeksualpolitisk Forum i Danmark är ett nätverk som startats av sexologer, universitetsforskare, journalister och författare i Danmark. Deras mål är en sexualpolitisk debatt som är frisinnlig, öppen och tolerant istället för den nuvarande debatten som domineras av myter och fördomar. De stöttar de danska sexarbetarna och i Danmark har det stödet uppmärksammats och bemötts med argument som är mycket lika de argument prostitutionsmotståndarna i Sverige använder sig av.

Debatten i Danmark är dock mer saklig och media behandlar sexarbetare mycket mer respektfullt i Danmark jämfört med hur vi behandlas i Sverige. I Danmark tillåts flera åsikter i debatten och flera olika röster hörs, där är det inte lika med att begå politiskt självmord om man stöttar sexarbetare.

Jag har idag träffat en frilansande svensk journalist som håller på att göra ett radioreportage om den växande nypuritanismen i Danmark och det motstånd som nu Seksualpolitisk Forum i Danmark bjuder på.

intsam2.jpgEftersom jag bor på pendelavstånd från Köpenhamn och aktivt både följer och till viss mån även deltar i debatten där så ville hon göra en intervju med mig.

Det var ett intressant möte för den här kvinnan hade mycket svårt att förstå att jag kan njuta av sex med mina kunder, att jag inte tar skada av att sälja sex osv.

Men det var en klok kvinna som samtidigt också insåg att det var svårt för henne att förstå detta för att hennes sexualitet är olik min och för att hennes sexuella gränser inte är samma som mina.

Samtalet oss emellan var också intressant för det är sällan man möter motståndare till prostitution där det finns nyfikenhet eller en vilja att försöka förstå men det upplevde jag att det fanns där idag. Oftast är det som att prata med en mur och ofta vill man överhuvudtaget inte prata med oss, bara om oss. Jag tror inte att jag på något sätt ändrade den här kvinnans åsikter, jag tror att hon även imorgon kommer att tycka att sexköpslagen är bra. Men kanske hon fick något att fundera på.

intsam3.jpgVi inledde samtalet inomhus på en restaurang och när hon frågade om jag inte tyckte det var ”äckligt” att ha sex med vissa kunder så svara jag nej. Utseendet för mig är inte viktigt, det är kundens personlighet som avgör om jag kommer acceptera honom som en kund och det kan jag bedöma innan ett möte.

Jag sa att jag skulle kunna tänka mig att ha sex med alla män som var i den lokalen om jag bara skulle gå efter utseendet, för där fanns bara helt vanliga män, precis som mina kunder är. Jag tror inte att hon själv skulle kunna ha tänkt sig att ha sex med någon där…

För vi är olika och det är denna olikhet som jag hoppas att alla människor ska respektera även om det handlar om intima, privata känslor som ändå sex är, även om det handlar om känslor som ligger nära känslor av kärlek och som kanske bara bejakas av vissa i samband med kärlek. Vi pratade mycket, både före och efter intervjun, om detta. Om hur vi upplever olika saker beroende på vilken syn på sex och vilka sexuella gränser man har.

intsam4.jpg Jag blev lite paff när hon sa att även om hon förstod att vi var olika och att hon gärna ville tro på allt jag sa, så kände hon ändå inombords att hon var rädd att jag på lång sikt skulle ta skada av att sälja sex eller att jag tar skada av det nu. Jag blev lite paff, inte för att jag inte hört detta förut, utan det var att det sades direkt till mig för första gången. Och det är kanske helt naturligt att hon tänkte så, vår syn på sex och våra sexuella gränser skilde sig säkert åt väldigt mycket. Att tänka så är mänskligt och egentligen i grunden kärleksfullt och omsorgsfullt.

Samtidigt så är just denna ”omsorgen” om oss som säljer sex precis det som ligger bakom så mycket av det vi verkligen far illa av.

Därför är det viktigt att börja prata med oss, att även lyssna på oss som säger att vi mår bra av att sälja sex. Lita på oss när vi säger att det inte är själva jobbet i sig som skadar oss, det som skadar är andras fördomar om oss. De som förstärker horstigmat, de som har en massa åsikter om oss och som själva aldrig skulle passa eller passade att vara sexsäljare, eller de som någonsin skulle komma på tanken att börja sälja sex. När de anser sig veta mer om mitt gebit än vad jag själv vet, när de säger sig veta mer om hur jag mår och hur mitt känsloliv är än vad jag själv vet. När de i princip omyndigförklarar mig, stigmatiserar mig och omgärdar mig med fördomar och förtryck, det är skadligt för mig och skulle var det för alla människor. Jag tar inte skada av att ha sex med en främmande man och få bra betalt för det, även om det hade skadat andra kvinnor.

intsam5.jpgJag är en vuxen, klok kvinna med 46 års livs- och arbetslivserfarenhet inom en mängd områden. Jag är välutbildad, känner mig själv bra och står med bägge fötterna på jorden. Är det inte dags att man börjar visa mig respekt även för mig i rollen som en sexsäljare.

Om jag kan anses vara så klok och vara så respekterad i alla andra sammanhang, varför kan jag då inte bli det som en sexsäljerska?

Jag är samma människa!

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

En domare i Högsta domstolen dömdes enligt sexköpslagen och fick behålla jobbet. En annan domare arbetade på Hovrätten i Malmö, han dömdes inte för sexköpslagen och trots detta fick han igår veta av arbetsdomstolen att det var rätt av hans arbetsgivare att ge honom sparken. Varför får den ena domaren behålla jobbet medan den andra får sparken?

Beror detta på att den sexköpsdömde HD domaren var fast anställd och att hans anställning därför endast bedömdes utifrån huruvida han var olämplig att inneha tjänsten? Hovrättsdomaren var inte fast anställd och omfattades inte av det skydd som finns i regeringsformen som säger att en domare endast kan avskedas ”om han genom brott eller grovt upprepat åsidosättande av tjänsteåliggande har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha tjänsten”.

tvadomar1.jpgDomaren som jobbade i Hovrätten dömdes enligt lagen om offentlig anställning för ”verksamhet som kan skada myndighetens anseende”. Även om arbetsdomstolen konstaterar att denna domare inte begått något brott har han ”genom sina handlingar allvarligt skadat inte bara förtroendet för honom själv som domare, utan även domstolsväsendets anseende”.

Det är alltså värre att skada domstolsväsendet anseende om man inte har en fast tjänst, eller hur sjutton ska man tolka detta? Eller är det så enkelt att en domare med fast anställning, liksom alla andra med fast anställning, har ett bättre anställningsskydd?

Eller handlar detta egentligen om moral, moraluppfattning och vilken syn vi har på olika typer av sex och sexualiteten samt olika typer av sexförsäljning och köp? Det skulle inte förvåna mig om sådana saker ligger medvetet eller omedvetet bakom de två olika bedömningarna.

Sexköpslagen är faktiskt en normgivande lag som handlar om sexualsyn och moral. En lag där samhället talar om för oss vad samhället anser vara lämpligt eller vad som ska anses vara straffbart. Vilken moral samhället vill att vi ska ha. De flesta lagar vi har följer den moraluppfattning vi har, den etik vi har i vår kultur. Men ibland vill samhället ändra våra attityder och stiftar därför lagar om det. Samhället vill inte att människor ska köpa sexuella tjänster. Och på frågan varför får man gå tillbaka till utredningen bakom sexköpslagen och även titta på vad de här två olika domarna egentligen gjort sig skyldiga till.

tvadomar4.jpgDe två domarna köpte inte samma form av sexuella tjänster. Domaren i Högsta domstolen köpte sex av en annan man och domaren som jobba på Hovrätten besökte en ”bordell”. Officiellt så betraktar man dessa två mäns ”synder” på två helt olika vis…

I utredningen som ligger bakom sexköpslagen – Könshandel, kan man läsa att det är svårt att skilja mellan vanliga homosexuella kontakter och kontakter i prostitutionssyfte och att prostitution kan sägas vara relativt vanligt förekommande i den manliga homosexuella kulturen!!!

Där står också att skillnaden mellan den homosexuella och den heterosexuella prostitutionen är att i den homosexuella prostitutionen kan ibland för säljaren vara en blandning av affärsverksamhet och egen utlevd sexualitet, vilket praktiskt taget aldrig förekommer i den heterosexuella prostitutionen.

Domaren i högsta domstolen var en man som köpte en sexuell tjänst av en annan man. Han betraktas därför nog inte som en könsköpare, den benämningen som våra kunder fick i utredningen Könshandel. Att vara könsköpare är värre än att var en homosexuell man som köper sex av en annan man, det är ju bara en sak som ingår i bögkulturen!!! En könsköpare köper sex av en kvinna och anses därför vara:

  • avvikande när det gäller inställningen till sexualitet och kvinnor

  • ibland med allvarliga problem när det gäller synen på och förhållningssättet till sexualitet

  • prostitutionskontakterna innebär sexuell utlevelse utan relation, närhet eller krav, i motsats till genuina mänskliga kontakter

  • könsköparnas problem befästs och förvärras i könshandeln och man tror att många av männen behöver behandling

  • könsköparnas anhöriga utsätts för risk att skadas genom deras handlingssätt, inte minst riskerar de att smittas av sjukdomar som överförs genom könsumgänge.

tvadomar3.jpgOch nej detta skrevs inte år 1895 utan för bara 12 år sedan! Domaren som jobbade på Hovrätten i Malmö misstänks vara en sådan där könsköpare och även om han nu undkom straffet för sexköp så gick han ju faktiskt till en bordell!

Och enligt vissa t.ex. ledraskribenten Tiina Meri, är en bordell en miljö i vilken det försiggår en kriminaliserad och organiserad handel med människors (kvinnors) kroppar. Ja så skriver hon idag på ledarsidan i dagens Sydsvenska Dagbladet. Hon anser att en domare inte ska vara där i privata affärer. Den domare som inte förstår varför, borde byta jobb, för till det jobbet hör att värna
allmänhetens tilltro till rättssystemet.

Många politiker, journalister och opinionsbildare blandar ihop försäljning av sexuella tjänster med människohandel precis som Tiina Meri gör idag. Om människohandel sker för sexuella ändamål så skriver media alltid människohandel. Men om det sker för slavarbete inom någon annan bransch så används istället ordet människosmuggling.

Solsippan beskrivs som en bordell av all media, men i mina ögon var det verkligen ingen bordell. En bordell är ett hus eller en lägenhet ämnad för att man där ska kunna sälja och köpa sexuella tjänster. En arbetslokal för sexsäljare där man som ”en slags egen företagare” hyr in sig för att använda lokalen och för att köpa ev. tillhörande tjänster som ex. städning.

Till Solsippan gick de flesta människor för att sola, bada bastu, slappa i bubbelpolen och för att få vanlig massage och enligt mig så var det därför ingen bordell. Där fanns inga möjligheter för sexsäljare att hyra in sig för att utnyttja lokalen en dag. Och där förekom långt ifrån någon människohandel eller någon kriminaliserad och organiserad handel med människors kroppar.

tvadomar2.jpgDäremot så ägdes Solsippan av en kvinna som man misstänkte även var en sexsäljerska. Enligt ett vittnesmål från en 90 årig man så kunde man också där få sexuella tjänster tillgodosedda av henne. En annan kvinna som jobbade ibland på Solsippan sägs ha gett några kunder ett lyckligt avslut på massagen enligt deras egna önskemål. Dvs hon har begått den stora synden att också massera några män mellan benen! Detta antyddesnämligen i ett telefonsamtal som avlyssnades.

Det finns inga vittnesmål om att ägarinnan profiterat sig eller skott sig på att den här andra kvinnan masserade några män mellan benen. Och inga vittnesmål eller bevis för att hon tvingade eller utnyttjade någon annan att sälja sexuella tjänster.

Men kopplerilagen är inte en lag som ska skydda sexsäljare mot profitörer eller hallickar som vill utnyttja oss. Det är en lag mot prostitution. Kopplerilagen är en lag som ska förhindra att vi ska kunna arbeta tillsammans med kollegor, en lag som ska förhindra oss att ta emot kunder i en arbetslokal och för detta satt Solsippans ägarinna i en isoleringscell i 2 månader!!!

tvadomar5.jpgMen i mångas ögon så besökte alltså den nu sparkade domaren som jobba på Hovrätten i Malmö en bordell där det försiggick en kriminaliserad och organiserad handel med människors (kvinnors) kroppar. Och detta baserar sig inte på fakta eller kunskap utan på fördomar och myter om vad både försäljning av sexuella tjänster är, vad en bordell är samt vad människohandel är. Det baserar sig på propaganda från sk feminister och andra politikers vilja att gör karriär och visa handlingskraft mot ett vidrigt fenomen, sexuell människohandel.

Jag anser att det är en stor skandal varje gång politiker, opinionsbildare, journalister, poliser, socialarbetare eller vem som, skriver eller uttalar sig om detta på ett felaktigt sätt. För de hjälper inte de kvinnorna som verkligen är offer för sexuell människohandel och det hjälper inte alla andra människor som har slaveriliknande arbetsvillkor inom andra branscher.

Det som hjälper är:

  • korrekt information och fakta om vad människohandel är och hur sexuell människohandel går till

  • information som kan hjälpa oss att identifiera offer för människohandel

  • råd till sexsäljarnas kunder så att de kan undvika att köpa sexuella tjänster av människohandlare.

Ingenting av detta sker från samhällets sida idag. Ingenting av detta sker från alla dessa fina organisationer som säger sig arbeta emot människohandel idag! Det är därför tur att SANS finns idag! SANS – sexsäljares och allierades nätverk i Sverige är de enda som ger just detta till allmänheten idag. Vi inom SANS är helt emot människohandel och slaveri i alla dess olika former. Och istället för att bara prata om hur hemsk människohandel är så är SANS aktiv i kampen mot människohandel och försöker nå ut med korrekt information.

Korrekt information är viktigt i alla sammanhang. Och det är också oerhört viktigt att vi diskuterar vilken syn vi har på kvinnor och deras sexualitet. För den synen skiljer sig mot den som finns om män och deras sexualitet. Det är viktigt för den synen hänger ihop med vad allmänheten anser om försäljning av sexuella tjänster, om oss som är sexsäljare och våra kunder.

tvadomar6.jpgJag blev därför besviken på att läsa att bakom kulisserna till Tanja Suhinina aka PhonePhucker, debattartikel på fjärde sidan i Expressen i tisdags, finns en tjej som känner sig som en smutsig mediehora. Tanja känner det så, inte för hon skrev någonting hon inte menade för pengar, utan att hon skrev någonting hon personligen inte tycker hör hemma på en debattsida i en större tidning.

Men den debatten hör verkligen hemma på större tidningars debattsidor. Debatten om den kvinnliga sexualiteten och hur den förtrycks är viktig. Om vi kan vinna acceptans för att kvinnor och tjejer får lov att bejaka sin sexualitet och vara kåta precis som män.

Om vi vinner den kampen kan vi kanske uppnå jämställdhet och få bort horstigmat. Om vi vinner den kampen så kanske vi kan få beslutsfattare att avkriminalisera försäljning av sexuella tjänster. Så låt oss kämpa tillsammans för detta på ett SANSat sätt!

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

fridamu4.jpgImorgon på TV4 så kommer Frida till nyhetsmorgon och spelar sin underbara låt ”Dunka mig gul och blå”.

Så slå på TVn kl. 07.45 imorgon!

Man kommer också att diskutera om det är rätt eller inte att stoppa låten i radion och Niklas Eriksson, doktorand i socialt arbete, kommer därför också att vara på plats. Ett utmärkt val tycker jag, för Niklas stod för sunda åsikter i frågan och kom med bra argument när frågan debatterades i radion i förra veckan.

Jag älskar låten och tycker att feminster borde hylla Frida Muranius!

Igår kunde man på DNs kultursida läsa en mycket bra reflektion över barnmorskan Helena Cewers uttalanden i radion i förra veckan. Författaren Carina Rydberg reagerar över att den sortens sexualitet som ”Dunka mig” ger uttryck för, sägs vara förnedrande för kvinnor. Helena Cewers ansåg att låten var destruktiv för att kvinnan i låten gör det inte ”med hjärtat”, hon gör det inte ”med sin känsla”. Att bli dunkad gul och blå, innebar också för henne att kvinnan utsattes för misshandel och inte att hon blir taget hårt bakifrån som Frida avser med texten.

fridamu1.jpgCarina Rydberg ser förtrycket mot kvinnor som dessa uttalanden står för och hon skriver att förnekelsen av den rena sexualiteten är både det subtilaste och det mest effektiva slaget av kvinnoförtryck. Jag delar hennes uppfattning och säger precis som Carina Rydberg: ”Det handlar om mig, om min sexuella identitet, om min vägran att låta mig påtvingas någon annans uppfattning om hur min sexualitet bör se ut.

Den meningen har för mig och för så många andra sexsäljare en stor betydelse eftersom så många vägrar att respektera vårt val av att arbeta med sex.

Och det valet hänger ihop med hur vår sexualitet ser ut. Hur vi ser på sex. Att inte kunna acceptera eller vilja förstå att jag och mina kollegor med både lust och glädje säljer sexuella tjänster handlar om just detta kvinnoförtryck. Hela debatten om prostitution handlar till mångt och mycket om att motståndare till prostitution debatterar frågan utifrån deras egen syn på sex och vad det hade inneburit för dem att sälja sexuella tjänster. Inte vad det innebär för oss som verkligen gör det. Och de är inte medvetna om att de samtidigt förtrycker kvinnor, de tror tvärtom att de verkar för en ökad jämställdhet.

phph.jpgPå sidan fyra i Expressen skriver idag en av mina favoritbloggare, duktiga och intelligenta Tanja Suhinina aka PhonePhucker, en mycket bra debattartikel om ämnet – Hur dunkas en tjej rätt?

”Vad kan man då räkna med att få höra i debatten som låten orsakar? Ja, alltså, egentligen borde man inte behöva räkna med någon debatt alls. Almanackan säger att vi befinner oss i början av 2000-talet och Frida Muranius ”Dunka mig gul och blå” borde egentligen inte dyka upp på radio eller i tidningarna i egenskap av annat än sommarplåga. I stället dyker den upp som ursäkt att än en gång säga till kvinnor hur de ska prata om eller utöva sexualitet.

Hur gott man än vill tro om världen blir man inte överraskad när låten misstolkas till att handla om kvinnovåld. Har man med en rad som ”dunka mig gul och blå”, får man ju nästan skylla sig själv när all annan text ignoreras. Som när man blir våldtagen när man har för kort kjol, you know.”

Det är inspirerande och enormt roligt att se så många sunda reaktioner i den här debatten. Jag vet också att Studio Ett hade lite svårt att hitta personer som tyckte det var bra att låten stoppats i radion.

Ps. TV4 Nyhetsmorgon vill veta vad du tycker om ”Dunka mig gul och blå”.

Lyssna på låten på AllEars.se – sajten där allt började
Kränkande eller inte – läs texten till låten här
Kolla in Fridas egna sida på nätet

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , ,, , , , , ,

De flesta kunder till sexsäljare är helt normala och trevliga människor men det finns också män som söker upp sexsäljare för att råna, våldta och misshandla dem.

Våld som sexsäljare på gatan blir utsatta för har gjort att många tror att försäljning av sexuella tjänster är farligt i sig.

Men är det verkligen så om man tittar på all försäljning av sexuella tjänster?

En ny studie i Kanada visat att våld och prostitution inte alltid går hand i hand – Off-Street Commercial Sex: An exploratory study (pdf). Tamara O’Doherty i Vancouver, har ägnat 3 år åt akademisk forskning om våld och sexsäljare som säljer sexuella tjänster utanför gatan. Detta är den största gruppen av sexsäljare och de utgör 80-90 % av alla som säljer sexuella tjänster. Resultatet visar att två tredjedelar av dessa sexsäljare aldrig upplevt något våld i jobbet.Sexsäljare är också säkrare om de själva styr sina arbetsvillkor och själva har direkt kontakt med sina kunder.

Mer än 90 % av sexsäljarna som deltog i studien och som arbetade utanför gatan hade dessutom universitetsutbildning och motsvarade inte alls den stereotypa bilden av hur en sexsäljare är. I en artikel i Vancouver Sun säger Tamara O’Doherty så här om dessa sexsäljare:

”My biggest surprise in doing this research was how incredibly articulate these women in the industry were. People obviously assume women wouldn’t make the choice to go into prostitution but I found these women are from every walk of life. Some women were sex workers only on weekends with regular out-of-town clients. They’re moms, artists, lawyers, nurses, police officers and teachers. You would have no idea if you had one of them living next door to you.”

Tamara O’Doherty forskning indikerar att det är möjligt för kvinnor att arbeta säkert i sexbranschen och att våld, tvärtemot de radikalfeministiska hypoteserna, inte är en naturlig del av prostitution.

Hon menar att om kvinnor kan sälja sexuella tjänster utanför gatorna utan att mötas av våld så måste vi titta på vilka unika omständigheter som gör att just sexsäljare på gatan möter så mycket våld.

Kriminalisering av försäljning av sexuella tjänster är en av de faktorer som ökar risker och våld mot sexsäljare. Sexsäljare på gatan tvingas att arbeta isolerade i det dolda med mycket lite eller inget skydd alls från polisen, menar Tamara O’Doherty. Här i Sverige har dagens lagstiftning kring försäljning av sexuella tjänster, kriminaliseringen av våra kunder, medfört en lång rad av negativa konsekvenser för sexsäljare. Jag har inte hört någon sexsäljare berätta om några positiva konsekvenser!

De ”normala” kunderna har nästan försvunnit från gatan. Det är de med udda sexuella behov och mest snedvriden människosyn som finns kvar. Både risker och våld har ökat på gatan. Vissa sexsäljare följer med polisrädda kunder till undangömda platser, där det inte finns någon hjälp att få.

Tamara O’Doherty menar att oberoende sexsäljare utanför gatorna sällan eller aldrig upplever våld i sitt arbete – fysiska eller sexuella överfall, hot, kunder som är ovilliga att betala eller använda kondom – eftersom de kan förhandla om villkoren med kunden på ett annat sätt än vad sexsäljaren på gatan kan.

Jag tror detta kan stämma bra in på hur det är i Sverige också. Jag tror att det är mer vanligt att sexsäljare i Sverige utanför gatuprostitutionen har ett vanligt jobb och ett tryggare socialt liv att falla tillbaks mot och att de därför inte är lika beroende av inkomsterna som sexförsäljningen ger som sexsäljarna på gatan är. Dessutom så skiljer sig prisbilden enormt. En timmes sex med en eskort kostar mellan 1500-2500 kr medan samma service med en sexsäljare på gatan kostar mellan 500-700 kr!

Den nya situationen på gatan har inneburit att priserna sjunkit och att det händer därför att kvinnor som är i akut ekonomiskt behov förhandlar bort krav på kondom. Detta stämmer också in på vad O’Doherty skriver om vilken faktor som är avgörande för att en sexsäljare ska bli utsatt för risker och våld. Hon menar att det inte har så mycket att göra med om man har universitetsutbildning eller inte, vilken typ av miljö man arbetar i, hur gammal man är osv, den viktigaste faktorn beror på sexsäljarens ekonomi. I en desperat ekonomisk situation är sexsäljare benägna att ta mer risker.

Många sexsäljare på gatan har inte möjlighet att sälja sexuella tjänster på ett säkrare sätt. Och när de själva vittnar om att både riskerna och våldet har ökat mot dem… hur kan radikalfeminister och politiker säga att sexköpslagen enbart haft positiva effekter för sexsäljare i Sverige? Var det inte denna grupp av sexsäljarna, den mest utsatta, som radikalfeministerna ville skydda från våld genom att införa sexköpslagen. Eller ville man bara motarbeta ett fenomen man inte gillade? Jag kan ärligt inte förstå vad som driver dessa så kallade feminister, vad är deras bakomliggande motiv, ett allmänt hat mot män eller vad är det? Jag kan heller inte acceptera eller förstå deras syn på människor.

Den gruppen av sexsäljare som politiker fokuserat sitt intresse på här i Sverige är sexsäljarna på gatan, men bara 10 – 20 % av alla sexsäljare arbetar på gatan. Denna siffra har dykt upp för mig i flera olika utredningar, rapporter och forskning som jag har läst. Man uppskattar t.ex. i Sverige att gatuprostitutionen står för 15 % av all försäljning av sexuella tjänster i Sverige. Och jag tror det är en bra uppskattning.

Och trots att denna grupp är en minoritet så är kunskapen om sexsäljare begränsad till just den lilla gruppen i utredningen bakom sexköpslagen – Könshandel.

Tänk om man stiftat lagar om t.ex. polisarbete och då bara på hur villkoren är för 15 % av poliserna, den minoritet av poliserna som är mest utsatta för våld och arbetar under de sämsta villkoren? För det var det man faktiskt gjorde när det gällde oss som säljer sexuella tjänster.

Frågan om kriminalisering av prostitution togs upp i samband med regeringen behandlade kvinnovåldskommissionens betänkande ”Kvinnofrid” där man föreslog en rad olika åtgärder för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor samt för att förhindra våld mot kvinnor. Regeringen ansåg att det inte är acceptabelt att män kan köpa tillfälliga sexuella förbindelser av kvinnor i ett jämställt samhälle och sexköpslagen kom till 1999.

Den svenska officiella synen på prostitution säger att jämställdhet inte kan uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor genom att prostituera dem. Detta synsätt, att män prostituerar kvinnor, kommer från radikal- feminister. Men varför ser de kvinnor som osjälvständiga och oförmögna att bestämma över sina kroppar när kvinnor säljer sexuella tjänster eller överhuvudtaget arbetar med sex eller erotik? Den förra regeringens expert på prostitution, Gunilla Ekberg säger att prostitutionsmiljön i sig normaliserar till slut övergreppen. Precis som mäns våld mot kvinnor i nära relationer blir normaliserat.

Vilken enkel och bra förklaring hon har!!! Och därmed så behöver hon heller inte lyssna på vad sexsäljarna själva säger. Hon vet genom erfarenheter av ROKS vad hon pratar om. Hon vet mer om oss än vad vi själva vet! Kommer ni ihåg hur hon för ett par år sedan hur hon hotade den granskande journalisten Evin Rubars i dokumentären ”Könskriget” i TV.

Gunilla Ekbergs redovisning om den svenska prostitutionspolicyn – The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services – Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings, Gunilla Ekberg, Ministry of Industry, Employment, and Communications, pdf fil – från 2004 används ofta som referens, i debatten om prostitution över hela världen, som fakta över vilka effekter den svenska sexköpslagen haft. Men hennes artikel baserar sig inte på fakta, det är snarare ett politiskt manifest och detta visar Vincent Clausen mycket tydligt i sin artikel An assessment of Gunilla Ekberg’s account of Swedish prostitution policy (pdf)

Ekberg säger att prostitution och sexuella övergrepp är detsamma och får stöd av professor Sven-Axel Månsson som anser att det är onani i en kvinnans kropp. Radikalfeministiska hypoteser om vad prostitution är och hur den ska definieras lever alltså kvar än idag och har implementerats i den svenska officiella synen på prostitution. Sveriges regering och riksdag har t.ex. genom kvinnofridslagstiftningen definierat prostitution som mäns våld mot kvinnor och det är en radikalfeministisk hypotes, en hypotes och inte sanningen.

Men sanningen tycks vara ovidkommande för radikalfeminister eftersom prostitution enligt dem är våld per definition. Det är ungefär som att säga att eftersom en del män slår sina fruar så är äktenskap våld. Punkt slut! Men radikalfeminister har inte drivit att män som gifter sig ska kriminaliseras, det hade varit för svårt och för absurt.

Men om man definierar våld korrekt och sen tar del av studier som visar hur mycket våld sexsäljare inom alla former av försäljning av sexuella tjänster erfar, så visar studier i hela världen att våld mot majoriteten av alla sexsäljare generellt inte tilhör vardagen. Det finns heller inga bevis som kan stödja påståendet om att alla män som köper sexuella tjänster är våldsamma mot sexsäljare. Den delen av män som är våldsamma utgör med allra största sannolikhet en minoritet av kunderna.

I t.ex. Charlotte Seibs djupgående studie om prostitution i Queensland i Australien kan man se att 52 % av sexsäljarna i den kriminaliserade delen av prostitutionen, sexsäljarna på gatan, hade varit utsatta för våld jämfört med 12 % av dem som arbetade legalt privat hemifrån och bara 3 % av kvinnorna som arbetade legalt på bordeller hade samma tråkiga erfarenheter.

Jag skulle inte vilja definiera sexarbete som ett arbete där våld är vardag, det är däremot ett arbete där det finns risk att man blir utsatt för våld.

Det är därför viktigt att försäljning av sexuella tjänster avkriminaliseras så att sexsäljare kan arbeta så säkert som möjligt och skyddas av de lagar vi redan har mot våld. Det är också viktigt att sexsäljare är medvetna om riskerna och har kunskap, metoder och strategier för att arbeta så säkert som möjligt.

Ofta är anledningen till övergrepp mot sexsäljare undertryckta skuldkänslor. En del män försöker implementera sina egna idéer om hur kvinnor ska vara genom att misshandla kvinnor som inte motsvarar deras ideal, t.ex. horor. Och jag är ledsen alla radikalfeminister, men våld mot sexsäljare är inte detsamma som våld mot kvinnor, även de manliga sexsäljarna utsätts för våld. Män som har skuldkänslor inför deras egna homosexuella känslor kan uttrycka sin homofobi genom att misshandla manliga sexsäljare de nyss haft sex med.

Det är enormt viktigt att du som är sexsäljare litar på din magkänsla, dvs på din intuition. Om du får dåliga vibbar, känner det minsta lilla obehag eller oro så talar din intuition om för dig att något är fel. Där behöver inte vara något som man direkt kan ta på eller logiskt förklara, men lita ändå alltid på din magkänsla. Avbryt och backa från att ha mer kontakt med den kunden. Jag själv bröt mot denna regel en gång och det kunde ha slutat riktigt illa! Läs gärna den här sidan, där kan du som är sexsäljare få fler tips på hur du kan arbeta säkrare.

Ps. Gunilla Ekberg har fått ett nytt jobb, hon är numera co-director för den radikalfeministiska organisationen CATWS lokalkontor i Bryssel, CATW = The Coalition Against Trafficking in Women.
.

roseline.jpg

.
Dagens absoluta lästips!

Som dessutom passar bra till detta blogginlägg är författaren Carina Rydbergs debattartikel på DN kultursida – Kvinnor måste göra det ”med hjärtat”

”Men det är något med diskussionen som upprör mig. Det handlar inte bara om en sångtext. Det handlar om mig, om min sexuella identitet, om min vägran att låta mig påtvingas någon annans uppfattning om hur min sexualitet bör se ut. Jag kan inte skratta. Jag kan inte skratta när jag hör – och detta är kanske det värsta av allt – kvinnor säga att om man inte gör det ”med hjärtat”, eller ”med sin känsla”, så är den sexuella akten inte längre giltig. Jag kan inte skratta, eftersom förnekelsen av den rena sexualiteten är både det subtilaste och det mest effektiva slaget av kvinnoförtryck.”

Jag kan skriva under vartenda ord som Carina Rydberg framför i denna debattartikel och hennes artikel gladde mig så enormt eftersom jag själv tog mycket illa vid mig hur barnmorskan Helena Cewers viftade bort mina argument i debatten om Fridas låt ”Dunka mig gul och blå” i Studio Ett i radions P1 i torsdags.
.

roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

ensmids1.jpgVet ni hur enormt sårande och jobbigt det är att ständigt bemötas av fördomar om vem man är! Att möta horstigmat, den sociala skammen och synen på horor, förföljelsen, diskrimineringen, omyndigförklarandet och allra värst är det när det kommer från ett oväntat håll.

Vet ni hur jobbigt det är att vara ensam om man i grunden verkligen inte är en ensamvarg?

Det är alltid numera tufft med helger. Helger där människor träffar vänner, tar en snaps, sjunger och har kul. Aldrig känner jag mig så ensam som då. Min känsliga vecka dessutom, den veckan då allt blir svart… bara för att jag är kvinna och har mina cykler, veckan då varken kroppen eller psyket har ett försvar eller någon garde uppe.

Och nej jag hade inte orkat med någon midsommarfest. Jag hade tackat nej. När jag inte mår bra så drar jag täcket över huvudet.

Jag kikade igår på TV och såg att bredbandsbolagets kvinnliga kunder kan få fram en stilig karl på 5 sekunder om de lägger 7 blommor under kudden. De är vana vid att det går snabbt! Sen matade han henne med jordgubbar! Med jordgubbar… mitt favoritbär… och jag som mått så pyton de sista dagarna att jag inte ens kommit iväg för att handla jordgubbar!

ensmids8.jpgTankarna vandrar och jag börjar drömma mig bort. Tänk om en man varit här och matat mig med jordgubbar… Jordgubbar och en man som älskar mig och vill älska med mig… Att slippa vara ensam, fast man är off, en midsommar. Jag vill inte ligga här hungrig, ensam och förtvivlad. Jag vill och längtar och ensamhetskänslan blir som ett stort svart hål i mig. Det gör ont överallt.

Jag försöker komma ihåg hur det är att bli älskad och kramad varje dag. Jag kommer inte ihåg.

Nej jag minns inte den känslan av trygghet och kärlek. Den var kanske då för självklar, för given. Eller så kanske den inte fanns där i mina tidigare relationer. Hur män kramar mig en stund, hur de dras till mig, åtrår mig och vill ha mig, det vet jag… men kärleken, den där som finns där som en självklarhet varje dag, hur var den? Hade jag den en gång i tiden? Kommer jag någonsin få den?

ensmids7.jpg

Bara för en stund, eller för stunden är det mitt öde? Men ingen får utnyttja mig. Nej ingen man får mig eller min kärlek bara för en stund utan att betala. Det kostar idag. Av pengarna det ger mig kan jag leva ett bättre liv. Men jag saknar kärleken, att få älska och slösa kärlek på en man, att känna mig älskad av en man, att inte behöva vara ensam. Att ha en människa vid min sida som oreserverat ställer upp för mig när jag behöver stöd.
Att vara två och inte ensam.

Jag tror vi finns på jorden för andra människors skull så hur ska jag kunna bara tänka på mig själv, älska mig själv först och främst, när jag har lättare att älska än att bli älskad? När verkligheten jag speglas i, när det i den verkligheten inte finns den kärlek jag söker, när jag inte får älska de män jag vill älska och bli älskad tillbaks?

ensmids4.jpgJag har försökt, jag tycker mycket om mig själv, tycker jag är en människa med fler positiva egenskaper än negativa. Jag är fantastiskt, klok, seriös, envis, vacker, tolerant, underbar att älska med, snäll men… är ibland rätt ledsen, kan inte dra roliga historier, därmed inte sagt att jag är humorlös men …

… jag är ensam och så många män som varit upp över öronen förälskade i mig och jag i dem, som har har backat när verkligheten och vardagen gjort sig påmind. Först kände jag mig lite stigmatiserad pga min depression och ångest, för att min ekonomi kollapsat (där kan vi snacka om skamkänslor). Att jag inte längre har samma styrka, kapacitet eller den där energin som jag en gång hade.

Inget materiellt eller konkret att visa upp och var stolt över i dagsläget, ingen framgång i livet, snarare en människa som lidit av flera bakslag. Det är ingen kvinna man väljer att leva med om man som man stolt vill stå vid sidan av sin kvinna. Hjärnorna tycks ha tagit över vad hjärtat sagt till en del män i mitt liv. Ja jag har blivit ratad av män som valt en fin potentiell fru att visa upp och som sedan ringt mig veckan före bröllopet. Män som fantiserar om mig i deras andefattiga sexliv med potentiellt bra partners de valt eller väljer före mig. Det bekväma vardagslivet ska man inte underskatta och det föredras före känslor och kärlek av så många.

ensmids5.jpgOch idag… Vilken man kommer vilja stå upp vid min sida och stolt presentera mig för släkt och vänner? Vilken man orkar ta på sig horstigmat jag nu är utsatt för, vem orkar ljuga om detta med mig i resten av sitt liv? Jag har inte hittat honom och jag borde inte längta efter honom heller. Men jag gör det. Jag är ingen ensamvarg!

Och när jag tänker på debatten i Studio Ett i torsdags så blir jag riktigt arg och ledsen. Att kammaråklagare Ingela Hessius, som har sexköp och människohandel som sitt ansvarsområde på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm, gör PK uttalanden i radion och pratar om hur män utnyttjar mig, ja det är nästan bara vad jag förväntar mig att höra.

Hon vet nog bara inte hur fel hon har och/eller kanske inte heller vill veta. Ok jag har blivit utnyttjad av män som bara velat ha sex med mig, men det var innan jag blev sexsäljare. Sexuella tjänster från mig kostar idag, de är inte längre gratis. Jag ställer inte upp på att bli utnyttjad på det viset längre.

Men att sen få höra hur mina åsikter som kvinna och feminist (och även min dotters åsikter) om Fridas låt ”Dunka mig gul och blå”, att få höra i radion hur dessa åsikter kan viftas bort bara för att jag också är sexsäljare och därmed måste stå upp för mig själv i den miljön jag vistas i och att jag därför hade fel … en annan sexsäljare, en fd sådan, som verkligen visste och som hade tagit sig ur ”helvetet” och som nu inte behövde försvara det, hon hade ju en annan åsikt…

ensmids6.jpgAtt behöva höra det av en person som arbetar med sexsäljare var too much! Tonen var minst sagt i bästa besser wisser stil! Det var för mycket! Och ledsen men bara en personlig ursäkt från barnmorskan Helena Cewers kan ändra mitt utdömande av henne.

Jag undrar om hon hade viftat bort mina åsikter på det sättet om jag hade varit en känd feminist bloggare, jag tror inte det!

Men hur man ska bemöta en aktiv sexsäljares argument är lätt (om hon inte är på plats). Att påstå att det sexsäljare säger beror på kognitiv dissonans är en gammal beprövad metod som man kan ta till för att bortförklara argument från ”ett stackars utsatt offer men en taskig uppväxt som inte riktigt vet sitt eget bästa”.

Alltid ständigt detta enorma intresse för horor bland akademiker, media och allmänheten. MEN det är bara intressant att tala om oss och aldrig med oss! Få skulle våga säga det de säger rakt i mitt ansikte, jag lovar! Och ingen våga ju heller möta mig i en debatt i Stockholm!

ensmids3.jpgNär jag var i Köpenhamn för ett par veckor sedan och när jag där på plats omgiven av stöd från kollegor kunde ställa mig upp och bemöta forskares rapporter, den danska motsvarigheten till Louise Eek och höra och se att man tog det jag sa då på stort allvar, det gjorde enormt gott ska ni veta.

När en forskare skulle beskriva hur det var att sälja sex som massagepige på Köpenhamns bordeller och jag efteråt ställde mig upp och sa att om man hade tagit bort tonläget på föredragshållaren, om man tagit bort helt att arbetet hon beskrev handlade om sex… ja då hade hon lika gärna kunnat stå och tala om vilket annat arbete som helst…

Att då se att så många i salen förstod vad jag menade, att se hur de nickade bifallande till det jag sa, att de verkligen förstod att det var deras egna sexuella gränser som gjorde att beskrivningen kändes så hemsk. Det mådde jag enormt bra av.

Men ofta önskar jag att mitt patos för rättvisa och sanningen inte var en sådan stark drivkraft i mitt liv. Jag hade säkert varit mycket lyckligare om jag sällat mig till fåraskocken, snackat skit som alla andra och inte hade haft ett så stort samvete eller hjärta. Jag hade då kanske inte varit fattig och ensam idag, jag hade kanske istället gjort en strålande karriär i mitt vanliga jobb, kanske aldrig blivit deprimerad och fått ångest, börjat sälja sex och blivit utsatt för stigmatiseringen. Jag hade nog inte varit ensam heller där i fåraskocken. Kanske jag då hade fått ett normalt liv och fått njuta av det som så många tar för självklarheter.

ensmids2.jpg

Priset för rättvisa och sanning är högt, mycket högt, speciellt för dem som tar striderna om dem.

Och om jag vore PK så skulle jag inte berätta för er hur dåligt jag mår. Det kommer att användas emot mig, det har jag sett förr och man kommer att avfärda vad jag säger och skriver pga detta. Varsågoda mina kära motståndare! De som gör det har en annan syn på människor än den jag har och om du lyssnar på sådan argumentation så kan jag bara beklaga eller jag kanske ska gratulera?

Ps. Om jag nu gjorde dig alltför deppig så kan jag rekommendera dig att se bröderna Coen film – O Brother, Where Art Thou? – på TV4 ikväll.

Här får ni ett litet smakprov…
Tre män har nyss rymt från straffarbetet i kedjor och vid bäcken möter de tre sjungande nymfer … En underbar scen i en helt underbar film!
..

.
Och ni får inte missa se dessa karlar sjunga själva…
Låt mig presentera The Soggy Bottom Boys framföra ”I am a man of constant sorrow”
Jag skrattar varje gång jag ser den här filmen 😆..

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , ,
.
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

studioett1.jpgI radion idag i Studio Ett i P1 kl.16.00 talades det om fula flickor och snuskiga gubbar.

De är inte lätt att var en ”ful flicka”, en tjej som inte agerar sexuellt enligt normerna och ibland vill de som representera den goda sexualiteten att den fula flickan röst ska tystas.

Representanterna för den fina sexualiteten tycker också att mina och mina kollegors kunder är snuskiga gubbar, ja riktigt hemska människor som borde sitta i en offentlig skampåle utanför kyrkan för att sedan kastas i fängelse för att de utnyttjar kvinnor.

(Eller är det av någon annan orsak? Lust och behov av sex verkar kännas hotfullt för många.)

Studio Ett inledde programmet idag med att diskutera domarna i det uppmärksammade kopplerimålet i Göteborg. Åklagaren hade yrkat på fängelse för de 20 misstänkta sexköparna eftersom han ansåg att kvinnorna från Ryssland som de köpt sex av var offer för människohandel. Men enligt tidigare uppgifter i media så har åklagaren sagt att bara en av kvinnorna var ett offer för människohandel.

Och det blev inga fängelsedomar mot sexköparna från Göteborgsområdet. Tingsrätten ogillade tre av åtalen och övriga fick dagsböter. Och det blev heller ingen dom för människohandel. Den så kallade bordellmamman, en 34-årig kvinna, fick ett år och tio månader för grovt koppleri. De övriga, tre män, dömdes bland annat för koppleri och fick olika långa fängelsestraff, från 6 månader upp till ett år och två månader.

Studio Ett hade ett samtal om detta med kammaråklagare Ingela Hessius som har sexköp och människohandel som sitt ansvarsområde på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Stockholm. Hon menade att mina kunder utnyttjar mig och alla mina kollegor som är sexsäljare! Och nej det gällde inte bara när kunder köper sexuella tjänster av människohandlare, det gällde alla kunder och alla sexsäljare!

studioett2.jpgOch hon är definitivt för att straffskalan ska höjas så att sexköpare åtminstone ska riskera att dömas till fängelse i ett år för detta allvarliga brott. För det finns ju olika grader av helvetet som sexsäljare befinner sig i. – Det är ju ett allvarligt brott vi pratar om, säger Ingela Hessius.

– Köparen vill göra om verkligheten så att den passar den bilden han har, sa hon och jag nästan väntade på att hon skulle börja prata om myten om den lyckliga horan.

Jag tror hon sa minst 5 gånger att det är ett allvarligt brott och att detta är att utnyttja en annan människa.

Vilka sexsäljare har hon pratat med och har hon pratat med oss överhuvudtaget, eller tillhör hon dem som gärna pratar om oss men inte med oss? Jag är evinnerligt trött på detta synsätt på både mig, mina kollegor och våra kunder.

Vad har Ingela Hessius egentligen för kvinnosyn om hon tror att ingen kvinna kan välja att sälja sex, varför tror hon att alla sexsäljare blir utnyttjade? Jo för hon har kvar samma synsätt på sex och kvinnors sexualitet som fanns i förr förra århundradet. Men ska vi ha lagar och straffpåföljder efter hennes syn på sex på kvinnor??? Hon kan ju tro hur mycket hon vill att jag blir utnyttjad men när verkligheten ser helt annorlunda ut så måste man kanske i hennes position ta del av verklighet eller?

Dessutom så tror hon att sexköpslagen påverkat människors attityder till att köpa sexuella tjänster… gatuprostitutionen har ju minskat! Men den delen av all prostitution har alltid varit mycket liten. Och självklart så försvinner prostitutionen in i det dolda när den kriminaliseras, därmed inte sagt att den försvinner, men det man inte ser har man kanske inte ont av!

Det finns dessutom klara tendenser att all prostitution har ökat pga integritetsskyddet som Internet erbjuder som kommunikations- och marknadsföringskanal.

mererokon1.jpgOch snälla rara människor sluta blanda ihop begreppen!
Människohandel är rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande, svindel eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att offret utnyttjas sexuellt, sätts i tvångsarbete, slaveri eller att man tar bort organ.

Försäljning av sexuella tjänster är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt samtycke och en överenskommelse mellan vuxna människor, sexsäljaren och hans/hennes kund[er]. Utan detta ömsesidiga samtycke handlar det inte om försäljning av sexuella tjänster, utan istället om påtvingad sexualitet och därmed om sexualiserat våld eller om sexuell människohandel.

Nästa inslag i Studio Ett i P1 handlade om Frida Murenius ”Dunka mig gul och blå” som har väckt enorm uppståndelse med sin sexuella frispråkighet. Vissa älskar den, andra avskyr den. Frida berättade att sången handlar om en tjej som går ut och raggar upp en kille för att få sig ett rejält skjut.

studioett4.jpgKanalchefen för SR Kronoberg Erica Hedin har lyft ut låten från deras spellistor (detsamma har SR i Blekinge gjort) med motiveringen att den är tillräckligt bra kvalitetsmässigt och dessutom att den är kränkande. SR ska hävda alla människors lika värde och enligt henne signalerar Fridas låt att alla människor inte är lika värda!

Frida anser att kvinnan i låten långt ifrån bara är ett hål och visst så är det kränkande för mannen som inte är önskvärd dagen efter. När Erica Hedin ställdes till svars inför varför de spelar amerikanska grov rappmusiken så medgav hon att det tyvärr slinker igenom låtar för att de inte tillräckligt hör vad som sjungs, men det är skillnad om något sjungs på svenska för då hör man det tydligare. Jag tror att man la mer märke till texten för att den sjöngs av en kvinna.

Forskaren och socialantropologen Sara Johnsdotter, tycker det är en härlig låt rent musikaliskt och blev sprittandes glad för att det äntligen kom en lekfull bild av kvinnlig sexualitet. – Äntligen en ung frispråkig tjej som vågar ta och stå för sina egna beslut även om det finns ambivalens kring dem, sa Sara. Tjejer som utövar sin sexualitet på ett sätt som strider mot normen om den fina flickan utsätts för stigma och här är en låt som vägrar ber om ursäkt eller ta på sig horstämpeln. Låten ligger precis rätt för att göra en analys över hur vi ser på den kvinnliga sexualiteten idag, sa Sara.

studioett3.jpgSexologen och barnmorskan Helena Cewers del i samtalet blev för mig en stor besvikelse. Hon har sett mycket sexuellt våld och sa att det nog präglar hennes syn. Hon tycker att texten är destruktiv och såg texten som ett hån mot de kvinnor som varit utsatta för våld. Ja man präglas i sin syn på sex av det man möter, men hon borde som sexolog kunna se bortom de hemska fall av våld mot kvinnor hon sett i sitt jobb och kunna se att man kan tolka låten annorlunda. Det finns också andra sexsäljare än gatuprostituerade med missbruksproblematik även om inte hon möter dem.

Jag har funderat på att gå till henne för jag har hört gott om henne, men efter detta så fortsätter jag nog med mina vita lögner för att kolla min sexuella hälsa på andra ställen. Även om det är jobbigt att ljuga så gör jag nog det hellre det än att bli bemött med den attityden jag kunde höra idag.

Och enligt Frida så finns där inget i låten som handlar om misshandel eller våld. Dunka mig gul och blå betyder knulla, ta mig hårt bakifrån så det känns dagen efter och inget annat.

Även mitt blogginlägg nämndes med en kommentar av reportern där hon tog upp att jag som eskort var rent lycklig över låten och dess befriande syn på den kvinnliga sexualiteten och att jag tycker det är utmärkt lyssning och stärkande för min tuffa feministiska tonårsdotter. Och sen fråga reportern Helena Cewers vad hon tänker då…

studioett6.jpg – Då tänker jag att hon måste stå upp för sig själv i den världen hon lever i.
– Jag jobbar mycket med fd prostituerade och eskorter *lite överlägsen ton* och jag hade precis en sådan igår och när jag satte texten framför henne och frågade vad känner du, så sa hon direkt att det här måste handla om en tjej med en taskig uppväxtmiljö som vill bli sedd och hon vet för hon har levt i den världen.

Hur Helena Cewers undergrävde min röst i debatten kändes alltför välbekant och jag önska att jag hade svarat snabbare på inbjudan till detta samtal från Studio Ett så att jag kunde ha varit på plats och gett svar på tal! Nästan synd att jag inte har ett barnmorske leg. För då hade vi ju rört oss i precis samma värld… En par andra specialist utbildningar som sjuksköterska kanske inte räknas!

Frida kom med en bra kommentar direkt till det här med taskig bakgrund och sa: – Om kvinnor gör egna val, om kvinnor inte gör val som andra inte gillar, om kvinnor väljer att bli homosexuella eller kvinnor väljer att vara prostituerade, om en kvinna står upp och säger vad hon tycker och tänker så är det ofta en taskig bakgrund som gör att hon är stark, sa Frida.

Jag har inte haft en taskigare bakgrund eller uppväxt än vad medelsvensson har haft. Men jag lärde mig tidigt att vara ärlig och inte snacka skit och det gör en stark på ett sätt men sårbar på ett annat.

Niklas Eriksson, doktorand i socialt arbete, tycker Frida uttrycker på ett bra sätt hur unga kvinnor kan ta för sig i sin sexualitet. Han pratade om kränkningen som ”fula flickor” utsätts för och hur vissa tar sig rätt att definiera vad som är bra och god sexualitet, ofta är det andra kvinnor som vill bestämma vilken typ av sexualitet som ska vara acceptabel.

Analsex, gruppsex och att sälja sex anses t.ex. tillhöra den fula sexualiteten, den goda är monogam och inom ”normerna”. Han tyckte att om personer väljer att sälja sex så ska man stärka dessa personers val och inte stämpla personerna med stigma. Och Sara påpekade att kvinnlig sexualitet ofta förknippas med offerskap. Både Sara och Niklas kloka tankar om detta kan ni läsa i deras debattartikel i Sydsvenskan – Skånsk sexprovokation.

studioett5.jpgSjälv hoppas jag med en envishet som en åsna att vi en dag ska få lov att vara fula flickor, att sexsäljare inte ska ses som offer med automatik och att alla får lov att njuta av sex utan skuld eller skamkänslor. Att mina kunder betraktas som de underbara män de är och att vi kvinnor ska få lov att säga att vi vill bli dunkade gula och blåa om vi själva vill det…

Till sist…

Ett stort GRATTIS till Frida på hennes bröllopsdag! 😀

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

aldkop1.jpgKristoffer Ekström är SANS initiativtagare, sexsäljares och allierades nätverk i Sverige. Hans egna fördomar och bilden av försäljning av sexuella tjänster ändrades ju mer kunskap och fakta han skaffa sig om ämnet.

I dagens gästbloggsinlägg skriver Kristoffer till alla som liksom han själv aldrig har köpt några sexuella tjänster.

Jag vill dela några tankar med dig som liksom jag heller aldrig konsulterat kvinnor som tillhandahåller sexuella tjänster. Detta är ett i allra högsta grad tabu- och skambelagt ämne, och jag förmodar att du inte riktigt vet vart du ska vända dig för att få en realistisk bild av verksamheten utan att personligen ta kontakt med en eskorttjej. Den information du kan hitta på nätet är oftast tillhandahållen av radikalfeminister, kyrkligt engagerade eller andra moralens väktare. Din bild blir därför inte alltid överensstämmande med verkligheten.

aldkop2.jpgJag har som sagt aldrig köpt tjänster av en eskort. Varför är jag då engagerad, undrar ni kanske. Jag stöder tanken på en radikal förändring av nuvarande sexköpslag, och jag vill ha en lagstiftning kring prostitution som liknar den tyska.

Tidigare hade jag en mer skeptisk inställning till prostitution, att alla är nog mer eller mindre tvungna till sitt arbete av drogproblem eller penningbrist.

Jag förstod efter besök på ett Internet forum att det inte var så, och jag började läsa bloggar som sexsäljare skrivit. Jag gick så långt att jag tog kontakt och ringde en eskorttjej.

Vi pratade om ditten och datten, men kom så småningom in på personliga saker som vid denna tid berörde mig mycket. Hon lyssnade, flikade då och då in frågor och kommentarer. Inte någon gång under samtalets gång försökte hon pracka på mig sina tjänster, utan visade prov på stor människokännedom och empati.

Jag är en man som passerat 40-årsgränsen. Jag lever tillsammans med en kvinna jag älskar och har barn. Jag har döttrar som kommit upp i myndig ålder och då har sin fulla rätt att själva välja livsbana. Hur skulle jag reagera om jag fick reda på att någon av dom valt att sälja sexuella tjänster? Jag skulle vara oärlig om jag snabbt och enkelt svarade att det skulle vara ok. För även om jag är engagerad i SANS och dagligen skriver och debatterar ämnet, kryper verkligheten plötsligt nära inpå och det blir mycket personligt.

aldkop3.jpgJag liksom du är barn av min kultur och dess sekellånga fördömanden av utlevd kvinnlig sexualitet och förkastelse av ”fallna kvinnor”. Mitt ärliga svar skulle vara att jag som en älskande far skulle sätta mig ner med min dotter och prata öppet och ärligt om det.

Jag skulle fråga henne om hur hon skyddar sig, både fysiskt och sexuellt. Jag skulle fråga henne vilken kundkrets hon har och om hon någon gång känt sig hotad. Jag skulle fråga henne om hon valt yrket för att det är just detta hon vill, eller om det finns andra skäl till det.

Om hennes svar vittnar om att yrkesvalet är frivilligt, hon känner sig säker och hon trivs med sina kunder, har hon min välsignelse. Jag skulle stötta henne på samma sätt som om hon valt att bli jurist, läkare, rörmokare eller något annat yrke.

Vad som skulle göra mig ännu mer lugn beträffande min dotters eventuella yrkesval som sexsäljare, skulle vara avskaffandet av sexköpslagen. Sexköpslagen slänger bokstavligen ut barnet med badvattnet. Lagen tillkom, får man förmoda, för att skydda sexsäljare, men naturligtvis med det långsiktiga syftet att strypa verksamheten i sig. Den starka feministlobbyn som står statsmakterna nära, vill ju inte att dessa yrkeskvinnor och dess kunder ska få finnas. Lagen gör tjejernas vardag osäkrare och utsätter en redan förfördelad grupp kvinnor för än mer press.

aldkop4.jpgVarför finns det kvinnor som säljer sex?
Är det inte som radikalfeministerna säger ytterligare ett uttryck för mannens ”könsmakt” över kvinnor?

Är inte majoriteten av sexsäljarna missbrukare, uppväxta i disharmoniska hem med övergrepp och missbruk som vardagsinslag?

Tillhör inte prostitutionen en svunnen tid då kvinnor som hamnat i ekonomisk eller social knipa inte fann någon annan utväg än att ”sälja sin kropp”? Skulle jag som ansvarstagande och väletablerad man kunna köpa deras tjänster?

Den första frågan, varför det i vår moderna och jämställda värld finns kvinnor som väljer detta yrke, bör helst besvaras av någon av mina kvinnliga vänner i nätverket SANS.

Men så mycket har jag förstått efter många och långa samtal med dom, att deras yrkesval är fullkomligt frivilligt, dom trivs i regel utmärkt och fördelarna med yrket överväger nackdelarna. Frågar du en lokalvårdare, fabriksarbetare eller vårdbiträde skulle dom säkert lyfta fram både för- och nackdelar med arbetet och i deras fall är deras yrkesval kanske inte alltid vad dom drömt om.

Den stora nackdelen med yrket, som jag förstått av dom, är det så kallade horstigmat. Vår kulturs sekellånga skambeläggning av ”fallna kvinnor” har överlevt än idag och få kvinnor vill offentligt träda fram och berätta om sitt yrkesval. I många fall handlar det inte alltid om att värna sin egen heder utan hänsynen till familj, nära och kära gör att dom tvingas till ett dubbelliv. Sexköpslagen och dess tillskyndare feministlobbyn har stort ansvar för att verkligheten ser ut som den gör med skam, skuld och bristande säkerhet i arbetet.

aldkop5.jpgVad beträffar tjejernas bakgrund och uppväxt, deras eventuella drogmissbruk och socioekonomiska situation, kan jag bara referera vad mina kvinnliga vänner i nätverket berättat. Somligt är sagt i förtroende och det nämner jag naturligtvis ingenting om här. Men den bild jag fått vittnar genomgående om välmående, skärpta och självständiga kvinnor som huvudsakligen har valt yrket som en bisyssla vid sidan om ett mer socialt accepterat yrke.

Min sista frågeställning, skulle jag själv kunna köpa deras tjänster? Ja, det skulle jag, om jag var singel. Men jag är förlovad med en kvinna jag älskar och har inget behov av någon annan kvinna.

Därmed inte sagt att jag dömer män som väljer att besöka eskorttjejer trots att dom är i en relation. Vi gör alla våra val och får ta dess konsekvenser.

Till sist; att kontakta en sexsäljare måste inte nödvändigtvis alltid resultera i en ”snabbis” på ett sjaskigt motell. De tjänster de tillhandahåller är långt mer varierande och innehållsrika än så, allt från ett trevligt restaurantbesök med eller utan intim fortsättning på kvällen till en lekfull hemmakväll med eller utan sex. Den stereotypa bilden av sexsäljaren som en hårt spacklad och lättklädd brud, lutad mot en lyktstolpe i hörnet av en skum bakgata, är en myt och motsvara inte bilden av hur majoriteten av sexsäljarna är.

Kristoffer Ekström
Initiativtagare till SANS
Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png

Nästa sida »