avkrim19.jpgJa så kallas en tråd på ett diskussionsforum där man just nu livligt diskuterar försäljning av sexuella tjänster. Och trots att en del kan finna en motsättning mellan att vara feminist och samtidigt en sexsäljerska så är det faktiskt lika mycket de feministiska frågorna, som mitt patos för rättvisa, som driver mig i att skriva den här bloggen och engagera mig i frågor som rör sex- och erotikarbetares rättigheter.

Det som slår mig direkt i den här diskussionen är att de flesta utgår direkt från sin egen syn på sex och sina egna sexuella gränser när de ska avgöra om prostitution för mig och mina kollegor är
skadligt eller inte.

Visst är det svårt att förstå och ännu svårare att förstå med sina egna känslor när någon annan gör något intimt som för en själv skulle vara förödmjukande, smärtsamt eller som skulle innebära vilka negativa känslor som helst. Och det är svårare att förstå oss som säljer sex än andra saker som människor kan göra och som man kanske inte själv hade valt. Alla kan relatera till sina egna känslor kring sex och utgå från dem. De är privata och intima känslor. Men…

kun2.jpgFrågan handlar inte om hur just DU skulle uppleva att sälja sex och vilka känslor detta väcker inom dig.

Om alla människor och framför allt om de som fattar beslut i politiken, hade fakta och kunskap om försäljning av sexuella tjänster så hade detta varit relevant.

Då hade man kunnat ha en ärlig etisk diskussion om vilken norm och inställning man vill att samhället ska ha kring detta ämne.

Men eftersom media rapporterar felaktigt om ämnet och eftersom prostitution skildras enligt alla upptänkliga fördomar och myter i både böcker och i filmer… och eftersom den lagstiftning och det policyarbete som bedrivs i Sverige idag baserar sig på radikalfeministiska hypoteser, fördomar, myter och stereotypa bilder och inte på fakta och kunskap så är det inte relevant idag hur enskilda människor upplever hur det skulle vara att sälja sex. För när människor försöker föreställa sig hur det skulle vara att sälja sex så utgår de inte från verkligheten utan från den fördomsfulla bilden som de matas med sen de var små. Och inte ens jag som faktiskt säljer sexuella tjänster skulle vilja sälja sex enligt den bilden!

kun1.jpgFrågan handlar om hur det är för sexsäljarna, om hur verkligheten ser ut.

Och för att ta reda på hur det är för oss att sälja sex så måste man börja lyssna på oss och ta del av forskning och rapporter som beskriver detta.

SANS – sexsäljarnas och allierades nätverk i Sverige – kan man hitta en mängd information och fakta om vad försäljning av sex är i verkligheten.

På den här sidan bemöts t.ex. den svenska officiella synen på prostitution och människohandel av SANSad fakta. Det finns också massor av SANSad fakta om försäljning av sexuella tjänster, du hittar naturligtvis också information om dagens lagstiftning kring försäljning av sexuella tjänster liksom alla de negativa konsekvenser som den svenska lagstiftningen kring försäljning av sexuella tjänster har medfört.

Och nej det hjälper inte att försöka göra mig till ett undantag och säga ok då, några få sexsäljare trivs med detta, men att den stora majoriteten ändå far illa och blir traumatiserade av att sälja sex. Detta stämmer varken med den bild av verkligheten som sexsäljarna själva har eller vad aktuell forskning inom området säger.

Samma fördomsfulla syn som finns kring oss som säljer sexuella tjänster finns också kring våra kunder. De anses t.ex. ha en snedvriden kvinnosyn.

reag7.jpgMen detta är tvärtemot min egen erfarenhet av män. Jag upplever att mina kunder har en bättre syn på kvinnor än vad män generellt sett har i Sverige. Män som skriker horor efter kvinnor skulle aldrig i sitt liv få för sig att betala tusentals kronor för något de kan få gratis.

Läs gärna mina inlägg om kunderna:
Mina kunder
Har jag kunder eller hemska könsköpare
Mysiga möten, mysiga män.

Många tror t.ex. att kunder på en bordell pekar ut vem dom ska ha sex med bland sexsäljarna och att sexsäljerskan enbart har sex med sina kunder för pengarnas skull.

Återigen förekommer det här fördomar om hur det hela går till. En bordell är en arbetslokal där sexsäljare kan ta emot sina kunder och det är alltid upp till sexsäljaren själv att acceptera en kund eller inte. Läs gärna inlägget: Bordellens värld är inte som du tror

En kvinna skrev så här: Människans sexualitet är det mest intima man har. Redan inom en relation är det lätt att det sexuella förtroendet missbrukas, även om det är en ”överenskommelse” i högsta grad. Så vad som kan ske när en ”kund” anser sig ha ”betalat” för att få tillfredsställa sig enligt sina önskemål vill jag inte ens tänka på. Eftersom jag har blivit kränkt och utnyttjad i ett förhållande så vet jag exakt hur man reagerar när någon går över en intim gräns. Man förnekar.

Och enda sättet att överleva som person, och intala sig själv att man har integritet, är att förvränga verkligheten så att det som hände egentligen var något man gick med på, något man tyckte om, ett fritt val. Då kan man leva med det. Därför är jag oerhört skeptisk till säljare-köpare förhållanden när det gäller sex. Fruktansvärt oerhört skeptisk. Och nej, jag vill inte läsa bloggen. Jag börjar antagligen må alltför dåligt av det. Det enda jag skulle se är någon som inte spar på krutet för att få sig själv och andra att tro att det är ett fritt val. För om det inte är ett fritt val, så blir man ju utnyttjad, och vem f-n vill det?

avkrim9.jpgJa en del tror att vi blir utnyttjade som några offer och att kunden med automatik har makt över sexsäljaren… men naturligtvis förväntas det av kunden att han/hon ska visa respekt precis som vi visar respekt inför läkare, terapeuter, massörer eller kurator som också kan komma oss nära inpå livet. Om inte denna respekt visas så avvisas kundens förfrågan direkt. Ofta är kunden dessutom nervös, osäker och otrygg i situationen och vill absolut inte framstå som en människa som utnyttjar andra medan sexsäljaren är van, säker och trygg i situationen. Det är dessutom inte alls säkert att kunden har mer pengar än sexsäljaren och därmed mer makt som en del hävdar. Att vara sexsäljerska är ett av de bäst betalda jobben som finns bland de kvinnodominerande yrkena.

Det är sexsäljaren och ingen annan, som har kontrollen och styr vem som får lov att träffa han/henne. Allt sker på sexsäljarens villkor, efter dennes regler, och ingen kan köpa en tjänst som sexsäljaren inte själv vill utföra. Lika mycket som kunden måste respektera sexsäljarens gränser, respekterar sexsäljaren självklart kundens gränser.

Det är också olika hur pass mycket av sina egna känslor man involverar i sitt arbete, så är det inom alla jobb där man kommer nära andra människor. En del arbetar med elegans och kärlek och andra med ett öga på klockan och det andra på pengarna de tjänar. Det finns sexsäljare som känner varma känslor för varje kund, andra sexsäljare kan nästan förakta sina kunder och tar till alla möjliga tricks för att kunden ska komma så fort som möjligt.

Men det innebär inte att jobbet i sig är hemskt eller att man har ett behov av att förtränga sina känslor pga trauma i jobbet som en del tror. Sexsäljare har ofta en slags proffisionell intimitet med kunder där ens egna känslor helt enkelt inte är så involverade som de är när man har sex med den man älskar.

sensla4.jpg

Vårdpersonal har något liknande, de har en slags profissionell empati och känslor av omvårdnad för sina patienter. De släpper känslorna kring jobbet när de går hem och så kan även en sexsäljare göra. Och när man t.ex. har haft sex med samma partner i över 20 år så kan tankarna vandra iväg på annat håll utan att man upplever själva sexakten som obehaglig på något sätt. De flesta människor fantiserar dessutom om andra när de har sex med den man älskar!

Enligt fördomar och myter som finns om oss så är vi antingen offer eller lyckliga horor. Men i verkligheten så är vi människor. Vi är entreprenörer, egna företagare, kvinnor som vågar gå emot samhällets normer och utsätta sig för horstigmat. Kvinnliga sexsäljare sätter gränser och kan säga nej!

Petra Östergren skriver i sin bok, Porr, horor och feminister att hon aldrig mött kvinnor som kan sätta gränser mot män på ett tydligare sätt än vad sexsäljare kan. Jag har själv samma erfarenhet och skulle vilja tillägga att kvinnliga sexsäljare är väldigt tuffa och självständiga kvinnor och att andra kvinnor har mycket att lära sig av oss. Det är därför viktigt att inkludera sexsäljarna i den feministiska debatten även om en del tycker att jag inte kan vara en feminist.

manipu9.jpgDe kvinnor som inte kan sätta gränser och säga nej ska inte sälja sex eller ens tänka tanken. Tyvärr händer det att gränslösa personer ändå börjar sälja sex eller att personer börja sälja sex utan att de har de kvalifikationer som jobbet kräver för att man ska må bra av det. Men detta händer även inom andra branscher. Väljer man fel eller ägnar sig åt saker i ett destruktivt syfte så skadas man.

Det är också viktigt att alla ser vilken syn som ligger bakom politiken kring prostitution. För i den ses kvinnor som osjälvständiga och oförmögna att bestämma över sina kroppar, speciellt när det kommer till frågan om sex. De som säger att män köper våra kroppar gör sig själva skyldiga till att upprätthålla en ojämställd syn kvinnor, vi objektifieras som handelsvaror. Detta synsätt skadar alla kvinnor och jämställdhet kan inte uppnås så länge man låter ett sådant synsätt härska.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png