nor1.jpgI april fick Norge en politisk majoritet för att införa en sexköpslag. Och igår, bara ett par månader efter, så kunde Justis- og politidepartementet i Norge presentera sitt lagförslag.

Enligt förslaget så ska köp av sexuella tjänster kriminaliseras och straffas med böter och fängelse upp till 6 månader eller bägge delarna.

Förslaget skiljer inte på olika grupper av personer som säljer sexuella tjänster, men omständigheterna kring köpet av den sexuella tjänsten, som att personen är offer för sexuell människohandel, kan trots detta få betydelse för vilket straff köparen får. Kriminaliseringen gäller bara den som köper sexuella tjänster och ska inte drabba den som säljer. En utopi enligt min mening!

När ett samhälle förändrar sin attityd mot sexköp så motarbetar man försäljning av sexuella tjänster och därmed naturligtvis även alla som säljer sexuella tjänster.

nor2.jpgDenna förändrade attityd har redan märkts i Norge. Förr brukade polisen åka till lägenheter där man visste att det såldes sexuella tjänster för att kolla så att alla mådde bra och att de inte hade några problem. Det fanns förr ett samarbete mellan sexsäljare och polis. Jag undrar om det finns kvar idag?

För nu har man anställt nya poliser som genomför razzior mot samma ställen för att man helt plötsligt misstänker människohandel där!?! Och i våras så skicka de t.ex. ut brev till alla fastighetsägare och varnade dem för att de kan bli fällda för koppleri om de hyr ut lägenheter till sexsäljare.

Den föreslagna straffskalan för sexköp kommer att ge polisen rätt till att använda tvångsmedel som innebär gripande och fängelse, dold kameraövervakning på offentliga platser och under vissa villkor även avlyssning av samtal. Storberget har också lovat att se till att polisen ska få resurser för att lagen ska kunna efterlevas.

Var tror ni att försäljningen i Norge nu kommer att ta vägen? Att tro att den försvinner är en utopi…

Målet med att förbjuda sexköp är att ändra attityder, minska efterfrågan och därmed minska marknaden för människohandel. I Sverige har man med sexköpslagen misslyckats på alla dessa punkter!

nor3.jpg För att utvärdera effekten av lagen ska man kartlägga prostitutionen i Norge. Centralt i kartläggningen kommer att vara att kartlägga hur många personer som efterfrågar sexuella tjänster, omfång och organisering av prostitution och hur de prostituerade själva uppfattar sin situation och utsatthet för våld. Den sista punkten har aldrig funnits med officiellt i Sverige och jag är enormt glad över att norrmännen har med den.

Förslaget sänds nu ut på remiss – Forslag om kriminalisering av sexkjøp (pdf). Remissvaren ska vara inne senast den 10 oktober. Regeringen planerar att kunna lägga fram ett lagförslag till Stortinget innan sommaren 2008 och man räknar med att införa lagen 2009.

Även om det var väntat att ett sådant här förslag skulle komma ganska så snart, så känner jag idag ändå en stor klump av oro för mina kollegor i Norge. Jag känner också en ilska som är för stark för att kunna uttryckas i ord. Varför förneka sexsäljarna i Norge mänskliga rättigheter pga att politiker drabbats av moralpanik och vill visa handlingskraft i den moderiktiga frågan om människohandel. Det man föreslår kommer bara förvärra situationen för offer för sexuell människohandel. Jag är förtvivlad!

Ps. Läs gärna SANS debattartikel om ämnet Gör inte om Sveriges misstag. Publicerad i Dagbladet (Norge) den 21 april 2007.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png