sanserokonst9.jpgSANS – Sexsäljarnas och allierades
nätverk i Sverige – har gått ut med ett
pressmeddelande om situationen på
Rosenlund i Göteborg:

Oavsett vad man tycker om sexköpslagen på ett moraliskt plan leder den till praktiska konsekvenser. Ett exempel på en sådan konsekvens är det som utspelar sig på Rosenlundsgatan i Göteborg.

Sexarbetare och deras kunder utsätts för misshandel, hot och rån. Men det är inte därför politiker i Göteborg nu vill stänga Rosenlund, de vill stänga Rosenlund för att sexköp är kriminellt. Är inte de hot och det våld som sexsäljare utsätts för helt i onödan, pga dagens lagstiftning kring prostitution, värre kriminella handlingar än att samtyckande individer har sex ihop?

sanserokonst3.jpgResponsen från politiker är symptomatisk för en syn där man tänker sig att försäljningen av sexuella tjänster och dess kunder är möjlig att utrota. Medan politiker väntar på utrotningen pågår ett moment 22 för oss som trots ambitionerna säljer sexuella tjänster. Å ena sidan behöver vi polisens stöd och skydd mot misshandel, rån och hot, å den andra kan vi inte vända oss till polisen utan att riskera våra inkomster eftersom vårt arbete förutsätter frånvaro av lagens förlängda arm.

I en ideal värld kanske prostitution är utrotad, men vi lever inte i en ideal värld. Medan politiker ålägger polisen att utöva utopiska drömmar finns människor som direkt far illa av detta urholkade skydd.

Så länge politiker strävar efter denna typ av idealiserade samhällstillstånd och utopier kommer människor att hamna i kläm. Det duger inte att säga att vi horor får skylla oss själva för att vi utsätter oss för riskerna.

Det vore samma sak som att påstå att kvinnor får skylla sig själva om de blir våldtagna om de varit sexuellt utmanande. Det är inte kriminellt att sälja sexuella tjänster, ändå blir konsekvensen av sexköpsförbudet ett tillstånd av rätts- och värnlöshet för oss sexsäljare. Varför vill man sexsäljare så illa?

I nuläget finns ingen lösning på dilemmat, men politiker kan ta Rosenlundsgatan som en hemläxa i att fundera på att avkriminalisera försäljning av sexuella tjänster och låta polisen och andra institutioner ägna sig åt att istället skydda människor från våld och hot.

SANS – Sexsäljares och allierades nätverk i Sverige
www.sans.nu

sansrosen1.jpgSANS arbetar för att sexsäljare ska ha samma mänskliga rättigheter som alla andra i samhället och inte utsättas för diskriminering, förtryck eller stigmatisering. SANS motarbetar den stereotypa och fördomsfulla bild som finns kring försäljning av sexuella tjänster.

SANS vill ha en mer sansad politik och lagstiftning kring försäljning och köp av sexuella tjänster, en avkriminalisering som innebär att strafflagstiftningen kring sexuella tjänster mot betalning mellan samtyckande vuxna individer avskaffas. Sexsäljare skulle då verkligen kunna skyddas av de lagar som redan finns, ex. lagar mot våldtäkt, sexuellt utnyttjande, människohandel.
.

.
roseline.jpg

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png