Sover feministerna i Sverige? Hallå!
Det är dags att vakna nu!

  • Kvinnan som tänkande varelse är angripen.
  • Kvinnor anses inte kunna fatta beslut om vad de vill arbeta med.
  • Man vill ta ifrån kvinnans rätt att själv bestämma över sin egen kropp.
  • Flera makthavare och beslutsfattare anser att kvinnor inte kan bestämma över sina egna liv eller göra val av egen fri vilja.

De anser att ansvaret för oss vilar på männen.
Och nej jag skojar inte…

Ella Bohlin, ordförande i KDU, vill liksom Thomas Bodström (s) och Elisabeth Markström (s) skriva om lagen om människohandel, läs skrota lagen mot människohandel. I en artikel igår i SvD framgår det med all tydlighet att hon nu tar Bodström och Markström i hand.

I den första delrapporten för Kd nya jämställdhetspolitik föreslås att kravet på att gärningsmannen ska ha använt sig av ”otillbörliga medel” skrotas i lagen mot människohandel samt att det uttryckligen ska stå i lagen mot människohandel att ”samtycke saknar relevans”.

Samtycke saknar relevans!!!

Så det saknar relevans om samtycke finns i en lag som fokuserar på att offrets frihet angripits?

Vilken idioti!

Människohandel sker till 75 % inom helt andra områden än sexbranschen. Ska det saknas relevans om det finns samtycke att arbeta inom all människohandel? Vad blir människohandel då för ett begrepp?

Eller handlar det bara om arbeten som rör sex? Och varför just sexarbete i så fall? Varför kan ingen frivilligt vilja arbeta med sex i vissa människors ögon?

Kristdemokrater och socialdemokrater anser att det kvittar om en kvinna själv väljer att arbeta med att sälja sexuella tjänster eller om hon blir tvingad till det. Om du hjälper eller underlättar för henne att sälja sex för att hon ber dig om hjälp eller anlitar dig, eller om du tvingar henne att sälja sex under hot kvittar!

Det kvittar om du tar del av en sexsäljares inkomster för att hon vill det, du är hennes älskade sambo och ni har gemensam ekonomi, eller om du är en kriminell som tar 70 % av det hon tjänat på att sälja sex under hot, i vilket fall som helst så ska du dömas till flera års fängelse.

Tänker man överhuvudtaget längre än näsan räcker och inser vilka konsekvenser detta kommer medföra?

Om vi formulerar en lag som säger att en kvinna INTE KAN SÄGA JA till ömsesidig överenskommen sex, så undermineras även kvinnans rätt att säga NEJ till all sex som inte är överenskommen.

Jag tror inte att politiker tänker överhuvudtaget ibland och jag undrar ofta om de vet vad människohandel är. Kanske är de hjärntvättade för att de lyssnat för mycket på Trolle poliser som tycker att alla kvinnor som säljer sex är i behov av avprogrammering eller på falska feministers propagande om att prostitution är människohandel? Jag vet bara att de inte vill lyssna på oss som sakerna berör.

De kanske också vill skriva om FNs formulering om vad människohandel är, det skulle inte förvåna mig. Men den formulering som gäller i världen idag är att människohandel är…

… rekrytering, transport, försäljning, härbärgering eller mottagande av personer genom tvång eller hot om våld. Det kan också innebära bortförande, svindel eller bedrägeri, maktmissbruk i syfte att offret utnyttjas sexuellt, sätts i tvångsarbete, slaveri eller att man tar bort organ.

Det är i detta sammanhanget intressant att se hur Ella Bohlin ser på arbete och frihet i allmänhet. Tidigare i år så har hon lanserat KDUs kampanj ”A Non Facking Generation”. Och hmmm det är inte fucking hon syftar på även om man kan tro det, utan det är de fackliga organisationerna hon ger sig på. I en intervju i Stockholms Fria Tidning i april säger hon att facket har profilerat sig genom att tillämpa maffiametoder! I artikeln står det:

Ett av de exempel på fackliga övergrepp ni tar upp är syndikalisternas blockad mot ett hunddagis på Östermalm i Stockholm, där en kvinna jobbade för 27 kronor i timmen utan anställningsavtal. Är det vad ni kallar bra villkor?

– Nej, naturligtvis är 27 kr timmen ingen skälig lön, men det som är viktigt för oss är frivilligheten.

Så länge arbetstagaren inte vill teckna kollektivavtal ska inte facket lägga sig i, men så fort arbetstagaren vill ha det är det en annan sak.

Men kvinnan på hunddagiset ville ju att facket skulle ingripa?

– Då ska hon ha rätt. KDU:s krav handlar om att arbetstagaren ska ha rätten på sin sida.

Men varför tar ni då upp det som ett exempel i er kampanj?

Kontrasten mot vad hon säger idag i SvD är slående. Fackliga organisationer har kämpat för att arbetare ska ha bra arbetsvillkor i generationer och för att arbetare inte ska utnyttjas som slavar. Fackliga organisationer är de som bevakar idag att inte offer för människohandel utnyttjas för slavarbete.

Man kan tycka att bojkotten mot en salladsbar var löjlig men om man vill stoppa människohandel så är den långt ifrån löjlig. I år har man upptäckt att ett hundratal vietnameser, även tonåringar, har utnyttjas för slavarbete inom just restaurangbranschen i Halland. Offer för människohandel har tvingats lägga sten under vidriga förhållanden för rika villaägare i Stockholm.

De är de fackliga organisationerna som åker ut och kollar vilka arbetsvillkor människor har och deras krav på att arbetsgivare ska ha kollektivavtal handlar om att säkra bra arbetsvillkor för alla. De är de som larmar om fall av människohandel där människohandeln är störst, dvs utanför sexbranschen.

Vilken kombination ”A Non Facking Generation” som i jämställdhetens namn tillsammans med socialdemokrater vill omyndigförklara alla kvinnor som vill arbeta med sex. Till råga på allt vill man i princip skrota lagen mot människohandel!

Jag borde inte ta de fackliga organisationerna i försvar för här i Sverige skiter de i oss som arbetar med sex och erotik. Men i andra länder har man inte glömt vad solidaritet innebär, där kämpar facket för jämlikhet och att alla yrkesgrupper ska ha bra arbetsvillkor, inklusive de som säljer sexuella tjänster.

Men oj jag glömde i Sverige är vi ju inte en yrkesgrupp, sex- och erotikarbete är inte erkänt som ett arbete mer än när det kommer till skattefrågor, för då bedriver vi en näringsverksamhet som vi ska skatta för…. men hur kan slavar betala in skatt?
Och bör man inte kämpa för bättre arbetsvillkor för slavarna? Eller ska de bara befrias och sen inte få lov att arbeta eller göra vad de vill?

Jag skakar på huvudet och undrar när andra politiker, opinionsbildare, feministerna och de fackliga organisationerna ska vakna?

Läs mina tidigare inlägg om detta förslag:

Johanna Nylander inser att om man minskar gränsen mellan frivillig sexhandel och ofrivilligt slaveri så förminskar det brottet människohandel och skapar onödiga offer bland den frivilliga prostutitionen. Men jag tror inte att hon har insett att detta handlar inte om att minska utan om att ta bort distinktionen.

Alliansfritt Sverige undrar lite hur beviskravet på tvång ska avskaffas när man vill döma någon för slavhandel.

Prästen Per Westerberg tror att i praktiken handlar detta inte om förändrade beviskrav utan om förändrade straffskalor! Ja, ja man tror mycket i en kyrka!
.

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png