Igår kunde man via Newsdesk ta del av hela förslaget som Kristdemokraternas jämställdhetspolitiska grupp har arbetat fram i frågor som rör prostitution och människohandel. SvD hade i måndags också en artikel om förslaget.

Rapporten gav mig en anledning att ringa upp KDUs ordförande Ella Bohlin och ge henne tips på kunskapskällor och att även på bloggen här bemöta förslaget.

För det var både intressant och beklämmande att ta del av rapporten (pdf).

Det framgår i rapporten att Ella Bohlin, ordförande för kristdemokraternas jämställdhetspolitiska grupp och andra medlemmar i den här gruppen inte har någon kunskap om vare sig de lagar de vill ändra på eller vad människohandel är, desto mindre om vad försäljning av sexuella tjänster är.

Hon sa idag till tidningen Dagen att det är få inom rättväsendet som har ordentlig kunskap och erfarenhet när det kommer till människohandel, men ändå var det dit hon sökte sig för att ta reda på fakta om ämnet. Jag ringde därför upp henne för att tipsa henne om var de kan hitta fakta om ämnet.

Hon bekräfta att hon inte själv är så insatt i ämnena och att hon därför pratat med jurister och åklagare om dessa frågor för att få kunskap. Jag tipsa henne att gå in på SANS hemsida och läsa lite fakta om lagarna, vilka effekter de har haft och om vad människohandel egentligen är. Jag påpeka också att korrekt information till allmänheten om vad människohandel är kan vara en mycket effektiv väg för att stoppa det moderna slaveriet.

Jag berättade att vi på SANS hemsida ger råd till kunder om hur de ska undvika att köpa sexuella tjänster av människohandlare.

– Men sexköpare är ju kriminella, svarade Ella Bohlin. – Ja, sa jag, men de vill inte träffa offer för sexuell människohandel, de vill träffa sexsäljare som tycker om sitt jobb och vet ofta inte hur de ska undvika offer för människohandel. Det finns liksom ingen marknad för att sälja våldtäkter. Tjejerna spelar därför övertygande att de är här som frivilliga gästarbetare, för de är under hot, och det är svårt för kunderna att veta om så är fallet eller inte.

Ella Bohlin lovade att ta en titt på informationen som finns på SANS hemsida och jag hoppas verkligen att hon gjort eller gör det. Sen höll hennes batteri på att lägga av så vi fick avsluta samtalet.

Ikväll slår det mig igen hur mycket okunskap det finns bland de som ska fatta politiska beslut om oss. Jag tänker också på hur lätt det är för dessa politiker att arbeta med de här frågorna, bilda opinion och få sina röster hörda. De har pengar, makt, instrument och blir publicerade och intervjuade av media. Egentligen borde jag även ringt upp Lova Olsson som skrev artikeln i SvD och berätta för henne vad det här förslaget innebär, men jag hade inte råd att göra det idag.

Politiker kan helt utan kunskap utforma och föreslå en politik som för med sig hemska konsekvenser och detta tas sedan upp i media av lika okunniga människor.

Idag skriver man i marginalen på Dagens ledarsida att det är rätt tänkt att ersätta det kryptiska ordet ”trafficking” i sexköpslagen med ”slaveri” eller ”människohandel”.

Ordet trafficking är ett engelskt ord som media gärna använder men officiellt i Sverige används ordet människohandel. Sexköpslagen handlar inte om människohandel så där förekommer inte ordet och sedan har vi en lag mot människohandel som står på svenska!

Ledaren i Motala Tidning tar upp att när prostitution och slavhandel blandas samman så förminskas faktiskt slavhandeln som brott. Bra! Mindre bra är att de spär på alla fördomarna som finns kring sexarbetare.

Norra Västerbottens ledare tycker att många kloka tankar presenteras i förslaget men de tycker inte att det är klokt att kriminalisera sexköp inom EU. För de menar att det i sig inte medverkar till att minska människohandeln och prostitutionen. Helt rätt! Jag tycker själv att hela förslaget är totalt tokigt!

Vad är det då som är så tokigt i rapporten från Kristdemokraternas jämställdhetspolitiska grupp.

Jo det är mycket och med tanke på att den här gruppens syfte är att fördjupa och utveckla den kristdemokratiska politiken på jämställdhetsområdet så kan det vara värt att ta en titt på några saker i de fem förslag som jämställdhetsgruppen lägger.
.

1. Skrota ordet ”trafficing”
”Trafficing” ses som koppleri vilket klassas som ett brott mot staten. I och med att det ej ses som ett brott mot en individ bedömer inte domstolarna kvinnan som ett brottsoffer och
förnekar dem därför rätten till målsägandebiträden.

Den nuvarande lagstiftningen är förlegad och de offer som utsatts för människohandel bör ha rätt till en stödperson.

Det är nog ingen som ser människohandel som koppleri, det är två helt olika typer av brott. Att det sedan är svårt att bevisa människohandel och att förundersökningar ibland inte leder till åtal mot människohandel utan istället för koppleri är en annan sak. Varför frågar de sig inte varför det är svårt att bevisa människohandel och åtgärdar de problemen?

I slutet av april var frågor om hur offer för människohandel behandlas uppe i riksdagen i samband med att de skulle ta ställning till ”Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel”.

Riksdagen fatta i maj beslut om att säga ja till socialförsäkringsutskottets betänkande som innebär att offer för människohandel bara får beskydd och hjälp om de ställer upp och vittnar mot dem som hotar dem själva och deras familjer till livet.

Utskottet avslog också en massa bra motioner om humana insatser för offer för människohandel.

Det finns ingen reservation från någon kristdemokrat mot detta, ej heller från Thomas Bodström eller Elisabeth Markström. Samtliga närvarande kristdemokrater i riksdagen rösta ja för utskottets förslag!

Det är bra att de påpekar att kopplerilagen är ett brott mot staten och att det är viktigt att kvinnor som blivit utnyttjade av någon som åtalas för koppleri borde ha rätt att få ett målsägandebiträde och gärna rätt till en speciell stödperson. Men praktisera gärna denna omsorg om offer för sexuell människohandel när beslut ska fattas!

Jag undrar ofta, finns det någon politiker som verkligen bryr sig? Har Ella läst Johanna Bäckström Lerneby och Jan Nymans artikelserie i GP förra året om sveket mot offren för trafficking?
.

2. Riv upp sexköpslagen!
Det är vår uppfattning att en förändring av lagstiftningen är helt nödvändig för att kunna komma åt gärningsmän som misstänks för människohandel.

Kravet på att gärningsmannen ska ha använt sig av ”otillbörliga medel” är orimligt. Vidare behöver kravet om frivillighet ändras till att det i lagtexten skall stå ”samtycke saknar relevans”.

”Ändra sexköpslagen och ge offer för människohandel rätt till en stödperon/målsägandebiträde”.

Här blandar de ihop tre olika lagar, sexköpslagen, kopplerilagen och lagen mot människohandel.

Det är mycket svårt att förstå varför de skriver ”Riv upp sexköpslagen” och sedan berättar att det är svårt för åklagare att bevisa människohandel och att människohandlare därför åtalas för koppleri. Ingenting av det som står där handlar om sexköpslagen? Det de menar är att samtliga dessa lagar bör rivas upp och ersättas av en lag som ska behandla alla sexhandelsmål.

Deras förslag om att kravet på frivillighet ska ändras och att det i lagtexten skall stå ”samtycke saknar relevans” är rättsvidrigt och för med sig konsekvenser som jag inte tro de har reflekterat över.

Om vi formulerar en lag som säger att en kvinna INTE KAN SÄGA JA till ömsesidig överenskommen sex, så undermineras även kvinnans rätt att säga NEJ till all sex som inte är överenskommen.

Ska distinktionen mellan frivillighet och tvång skrotas även när det gäller övrigt arbete där människohandel förekommer eller varför just sex men inte stenläggning?
.

3. Verka för en kriminalisering av sexköp inom hela EU
”Den liberala synen på prostitution är orsaken till att sexköpen och därmed slavhandeln ökar. … Men det enda man lyckats att åstadkomma genom legaliseringen är ökad acceptans för sexuell exploatering. Prostitution måste betraktas som något främmande i samhällen där man hedrar principen om alla människors lika och unika värde.”

I mitt inlägg – Var är den sexliberala rörelsen? – tar jag upp vad som händer i länder i arabvärlden, i samhällen som verkligen inte har en liberal syn på prostitution och där det sexuella förtrycks. Sami Moubayed, en Syrisk författare, journalist och politisk analytiker, berättar om detta i en artikel i Washington Post – Sexual Repression in Syria.

New York Times berättade också i slutet av maj också om situationen i Syrien. I Damaskus så raggar hallickarna kunderna utanför vanliga affärer. Kvinnor vågar obesvärat gå fram till ensamma män (bara det är egentligen otänkbart inom arabvärlden) och fråga om de “vill ha en kopp te”. Vägen från Damaskus till det heliga Saidnaya är översvämmad av pilgrimer från olika religioner. Den vägen är idag lika känd för att var en handelsplats för sexuella tjänster.

Det är därför lika enkelt att argumentera precis tvärtemot kristdemokraternas syn på vad det är som ökar sexköpen.

De verkliga orsakerna till människohandel är fattigdom, arbetslöshet och bristande kunskaper om arbete i andra länder. Till 75 % så sker dessutom människohandel för andra ändamål än sexuella tjänster. Och i en kriminaliserad marknad är det lättare för kriminella organisationer att exploatera, detta visar vår historia.

Om det inte fanns någon efterfrågan på prostituerade skulle problemet inte existera. Därför är en del av lösningen att kriminalisera köp av sexuella tjänster. Det är framför allt män som köper sex och därför måste männen ta ett ökat ansvar och vara delaktiga i arbetet mot slaveriet- både på det privata och på det gemensamma planet.”

Efterfrågan på sexuella tjänster har inte minskat i Sverige och antalet sexarbetare har dessutom med allra största sannolikhet ökat i Sverige. Prostitution är ett fenomen som man inte kan lagstifta bort. Det är empiriska fakta.

För i grunden handlar det inte om att det finns en efterfrågan på prostituerade, det handlar i grunden om att sex är ett mänskligt behov som både män och kvinnor har och detta behov kan inte alltid tillfredsställas inom gängse normer och inom traditionella relationer. Därför finns det ett behov av att köpa sexuella tjänster.

Olika samhällen och kulturer har sedan urminnes tider försökt att styra vårt behov av sex och på olika sätt reglera det, att det t.ex. bara ska förekomma inom äktenskapet.

Alla dessa försök har misslyckats och den svenska sexköpslagen har varken haft någon normbildande effekt eller minskat antalet sexsäljare i Sverige.
.

4. Utnyttja hela straffskalan
”Med tanke på den grova kränkning av människovärdet och åsidosättandet av den fria viljan som detta slaveri innebär är det oerhört viktigt att hela straffskalan används”.

Tidigare i rapporten så argumenterar man för att den fria viljan ska sakna relevans, har den relevans eller inte?
.

5. Förbättra kunskapen och satsa på utbildning inom rättsväsendet
”Det är dags att börja betrakta människohandel för sexuella ändamål, koppleri och sexköp som ”sexhandelsmål”. Polis, åklagare och domare behöver få adekvat utbildning inom detta område. Det skall inkludera värdegrundsarbete och jämställdhet.”

Som jag tidigare skrivit så anser jag att kvinnor kan fatta sina egna beslut och är fullt kapabla att själva välja om det vill arbeta med sex- och erotik.

Lagstiftningen behöver ses över för den har gjort oss sexarbetare i princip helt värn- och rättslösa.

Men i en översyn behöver man utgå från jämlikhet, mänskliga rättigheter och vår rätt till rimliga arbetsvillkor, istället för att utgå från en omyndigförklarande kvinnosyn och efter vilken typ av arbete som man för tillfället finner oacceptabelt, pga. okunskap, myter och fördomar.

”I rätten görs knappast någon analys om vad som är den fria viljan. För att tala om frivillighet måste det finnas godtagbara alternativ, om detta saknas kan vi inte tala om frivillighet. Det är kombinationen av fattigdom, bristande jämställdhet och kvinnoförtryck som lett fram till den situation vi befinner oss i dag. De unga kvinnorna som luras in i sexslaveri har mycket svårt att hitta ett jobb och försörja sig och ett mycket lågt värde och därmed själkänsla samt att de kommer från dysfunktionella familjer som gör dessa flickor till lättrekryterade offer. Det behövs inget tvång eller hot.”

Det som behövs är respekt och förståelse för varje enskild människa och dennes situation och för våra olikheter.

Det är så lätt att tänka i offer termer och säga att han/hon inte hade något val.

Men all dessa offer som ni tror sitter fast i ett prostitutionsträsk är egentligen mycket kaxiga människor som kräver mänskliga rättigheter.
.

Avslutning
”Den kanske viktigaste insikten är att könshandeln är en jämställdhetsfråga som måste tas på största allvar. Vi menar att det är en mänsklig rättighet att slippa bli penetrerad av främmande män flera gånger varje dag. Det är samhällets och statens skyldighet att se till att unga flickor och kvinnor aldrig någonsin hamnar i den situationen.”

Insikterna i denna rapport bygger på stor okunskap om ämnet. Det är helt klart en mänsklig rättighet att slippa ha sex med det är också en mänsklig rättighet att få lov att arbeta med det man själv vill, även om ni inte skulle vilja arbeta med sex. Det är också en mänsklig rättighet att slippa bli förföljd, stigmatiserad och förtryckt för att man har en annan syn på sex än vad ni har.

Det är samhällets och statens skyldighet att verka för att alla har mänskliga rättigheter och rimliga arbetsvillkor. Ska verkligen vuxna samtyckande människors handlingar betraktas som slaveri och är det rimligt att utgå från att
kvinnor nte kan tänka själva i frågor om sex?

.

.
Andra bloggar om: , , , ,, , , , , ,, , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png