lj1.jpg… desto lättare kan vi få dig på andra tankar… är en typisk attityd hos svenska myndigheter gentemot prostituerade och det är bara i Sverige man tänker så, sa Liv Jessen med en arg röst i den norska radion igår.

Liv Jessen är chef för Pro Sentret i Oslo och röt ifrån rejält efter det att poliskommissarie Thomas Ekman från Göteborg i radion anklagat Pro Sentret för att hjälpa hallickar.

Du kan läsa om radioreportaget på den här sidan, vill du enbart lyssna gå till den här sidan och klicka på P2s nyhetsmorgen (10.08.07 07:03) i rutan till höger för Nettradio.

Thomas Ekman, chef för polisens traffickinggrupp i Göteborg, tror att de flesta sexsäljarna på gatan i Oslo har tvingats dit av människohandlare och han blev förskräckt när han såg hur många sexsäljare det finns på gatorna i Oslo. På det nationella kompetenscentret för prostitution, Pro Sentret i centrala Oslo, som också drivs i Oslo kommuns regi, får sexarbetare hjälp med allt som de behöver hjälp med, bl.a. hälsokontroller och detta ser Thomas Ekman inte som något som är uteslutande positivt.

lj2.jpgThomas Ekman anser ”att om de flesta utländska prostituerade har hallickar så är Oslos kommun faktiskt med på att serva de här prostituerade så att de kan jobba hårdare för hallickar”. Han sa att ”om flickorna går till Pro Sentret så ska de självklart ha den hjälp de har rätt till men om det är så att hallickarna skickar dit dem för att de ska bli starkare så att de kan sälja sex fler gånger varje dygn så hjälper man inte flickorna utan då hjälper man hallickarna så att de kan tjäna mer pengar”.

Liv Jessen, chef för Pro Sentret, svara att det ska svenskar till för att få den nivån på debatten. Så rätt så!

De har mottagit delegationer från hela världen som har intresserat sig för deras arbete och det är bara svenskar som kommer med sådana uttalande säger Liv Jessen. Det är bara svenskar som förvånat utropar oh men jösses får de kondomer här, en bit mat, en axel att gråta mot och förvånas över att Centret hjälper sexarbetare till en bättre hälsa m.m. På Pro Sentret har också kvinnorna möjlighet att varna varandra för farliga kunder och det har blivit en fin samlingsplats för sexarbetare i Oslo.

”Vi har i Norge en tro på att ge människor den hjälp de själv önskar” säger Liv Jessen och fortsätter sedan man att påtala att det bara är i Sverige man tänker tvärtom ”ju värre du har det desto lättare kan vi få dig på andra tankar”.

Och visst har hon helt rätt. Sverige är mycket unikt i sitt sätt att arbeta med försäljning av sexuella tjänster och sitt förhållningssätt gentemot sexarbetare.

Det slår mig igen hur ofta svensk polis uttalar sig offentligt och rent politiskt i dessa frågor.

När jag var i Köpenhamn i juni så ville polisen som höll föredrag om människohandel inte svara på frågan om han var för eller emot en sexköpslag i Danmark. Det är en moralisk fråga som politiker får diskutera svara han. Men i Sverige uttalar sig vissa poliser gärna i dessa frågor.

I radio reportaget tar man också upp situationen i Göteborg och förslagen om hur man ska stänga Rosenlund för sexköp. Thomas Ekman anser det inte värdigt en stad som Göteborg att ha en gata där man kan sälja och köpa sex. I Göteborg har polisen som målsättning att på olika sätt förstöra marknadsföringsplatser som hallickar och människohandlare kan använda för att marknadsföra sina så kallade varor. Han pratar om att förstöra marknadsföringsplatser och inte om att skydda sexarbetare från exploatering och ifrån kriminella!

Den enklaste marknadsföringsplatsen för människohandlare och hallickar är den öppna prostitutionen på gatan enligt Thomas Ekman.

Men Thomas Ekman sa för några år sedan att Lilja 4-ever är bara så sann, men att det är svårt att hitta flickorna (inte kvinnorna). De är oftast inlåsta i lägenheter och vet inte var de är och att de utnyttjas maximalt.

Varför sa han så?
För att få mer pengar till sin nystartade spaningsgrupp kanske?

För Lilja 4ever bilden stämmer inte med de officiella rapporter som polisen ger ut varje år för att beskriva sexuell människohandel, där ges en helt annan bild av verkligheten. Och säger Thomas Ekman nu att människohandel sker på gatorna för att ge politiskt stöd åt de politiker som vill stänga Rosenlund för sexhandel eller för att stötta rikskrims uttalanden och argument varför sexköpslagen är effektiv?

GT för en kampanj för att stänga Rosenlund för sexhandel och på bild i deras tidning idag kan vi se ordförande och sekreterare för Liberala kvinnor, Birgitta Ohlsson och Jenny Sonesson, stå och hålla upp förslag på förbudsskyltar som de vill ska sättas upp i Rosenlund.

”Detfinns inga frivilliga prostituerade”, säger Birgitta Ohlsson (fp). Och naturligtvis uttalar sig även Thomas Ekman idag i GT och naturligtvis har inte GT pratat med en enda sexarbetare.

TT har också uppmärksammat det hela och skickat ut de Liberala kvinnornas förslag till hur man på olika sätt kan motarbeta prostitution.

Argumenten och vad polisen hävdar skiftar lite efter vilken politik som förs och vilka argument man hör i debatten.

Kajsa Wahlberg på rikskriminalen använder nu minskningen av gatuprostitutionen som ett argument för att hävda att sexköpslagen är effektiv. Hon säger att människohandlare föredrar andra länder eftersom de helst vill använda gatan för att marknadsföra sina offer. Eftersom polisen kan störa gatuprostitution med sexköpslagen så föredrar människohandlare andra länder som ex. Holland där prostitution är lagligt, säger Wahlberg.

Men i Holland är gatan den absolut sämsta platsen för en människohandlare att marknadsföra sina offer. Gatuprostitution tillåts bara på vissa gator och på dessa finns en rigorös kontroll av vilka som säljer sexuella tjänster där. Har du inte dina papper i ordning vid en kontroll så får du polisens fulla uppmärksamhet direkt.

Ett annat exempel på hur uttalanden från polisen kan skifta är att i våras berätta polisen Trolle att det är svårt att sätta dit människohandlare pga beviskraven, idag argumenterar Ella Bohlin (kd) och Thomas Bodström (s) för att dessa krav ska tas bort.

Tidigare har Trolle och många andra hävdat att sexköpslagen är ett effektivt vapen mot människohandel, men nu när de förstår att människohandeln sker mer i det dolda och är svårare att se och bevisa så är lösningen att man ska avskräcka med strängare straff!

Och hur var det nu… var det inte på gatan människohandlare marknadsförde sina offer enligt polisen, där måste det ju vara lätt att upptäcka dem eller???

Både polisen från Stockholm och Agneta Borg, chef för prostitutionsgruppen i Stockholm, har varit aktiva med att bistå sexköpslags ivrare i Norge med lögner om förhållanden i Sverige. De har t.ex. svarat på flera frågor från Kristelig Folkeparti och bland svaren kan man hitta påståenden som att varken polis, socialtjänsten eller politikerna kan berätta om några negativa effekter av sexköpslagen i Sverige. Sexköpslagen har varit positiv för sexsäljarna och negativ för kunderna och att lagen har gjort det lättare för sexsäljarna att skydda sig mot kunder hon inte önskar.

Det är stor skillnad på Agneta Borg i Stockholm och den verksamhet hon företräder och Liv Jessen i Oslo och Pro Sentret. Liv Jessen fick år 2004 Amnestys ”menneskerettighetspris” för ”utrettelige arbeid for de prostituertes rettigheter i over 20 år”. Hon har alltid ställt sig på sexarbetarnas sida och i våras argumentera hon självklart emot en sexköpslag i Norge. Hennes verksamhet uppmärksammas internationellt och när man nu senast utvärdera sin verksamhet så fanns det ingen som var missnöjd med den. ”Sentret er vårt våpen. De hjelper oss i kampen mot kriminelle”, säger en sexarbetare i Oslo. På Pro Sentrets hemsida kan man läsa vad de tror på:

”Prostitusjon er ikke en egenskap ved noen mennesker, men en handling. Pro Sentret ønsker å erstatte myter og fordommer om prostitusjon med innsikt og viten. Vi vil arbeide for at samfunnet ikke brennmerker dem som deltar i prostitusjonen. Vi ønsker at samfunnet skal vise solidaritet med kvinner og menn som selger sex. Vi må se dem som subjekter i egne liv og ha respekt for deres valg. Samfunnet bør ha en betydelig forebyggende innsats mot prostitusjon og et godt sosialt tilbud til dem som vil ha alternativer. Arbeidet må være basert på en ikke-fordømmende holdning.

Pro Sentret mener at alt arbeid i forhold til prostitusjon må baseres på menneskerettigheter og på empowerment. Empowerment betyr at kvinner og menn i prostitusjonen styrkes til å delta i arbeidet som handler om dem, og at de blir sett på som likeverdige partnere i dette arbeidet. Deres deltakelse på alle nivåer er viktig fordi aktørene i prostitusjonen sitter på uvurderlig kunnskap om egen situasjon og om hva som bør gjøres.”

I Sverige finns liknande tankar hos socialtjänsten i Malmö idag och jag hoppas innerligt att de kan få fortsätta bygga upp sin verksamhet på det sätt de önskar.

Tyvärr kan man inte i Sverige ägna sig åt ”empowerment” i samma utsträckning som man kan göra i andra länder, kopplerilagen står i vägen som ett stort hinder.

Avkriminalisera försäljning av sexuella tjänster så att vi får mänskliga rättigheter och bra arbetsvillkor, så att vi kan börja skyddas av de lagar som redan finns, ex. lagar mot våldtäkt, sexuellt utnyttjande och människohandel och så att sexarbetare kan få hjälp med empowerment åtgärder så att de som vill, lättare då också kan börja arbeta med något annat.

Till sist…
Jag har en känsla av att det finns ett klimat bland politiker i Sverige som är mycket ohälsosamt för vår demokrati. När jag läser vad Peter Wahlbeck skriver till Poltikerbloggen så bekräftas mina farhågor. Tycker det känns skrämmande på ett sätt och jag tror det här finns överallt bland alla politiska partier i Sverige.

Den svenska polisens mycket skiftande uttalanden om hur det är i verkligheten, deras och politikernas sätt att hantera problem kring försäljning av sexuella tjänster och motarbeta människohandel… får en att undra, vem kan man lita på?
.

.

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png