danmy1.jpgSeksualpolitisk Forum i Danmark har idag skickat ut ett pressmeddelande som analyserar argumenten för en kriminalisering av sexköp och påståenden som hävdar att Sverige är en förebild inom området. De har granskat de faktiska förhållandena och konsekvenserna av sexköpsförbudet i Sverige. De tar också död på en massa myter kring sexarbete.

Seksualpolitisk Forum i Danmark består av forskare, författare, psykologer, antropologer, sexologer m.m. som alla har en önskan om att sexualpolitiska beslut
grundas på ”et sobert, uvildigt og
videnskabeligt grundlag”.

”Forbudsmodellen bruges som skønmaleri til trods for, at ingen større undersøgelser hidtil har dokumenteret en markant positiv effekt i Sverige. Tværtimod tyder adskillige mindre undersøgelser samt interviews med myndigheder og prostituerede på, at det reelt står grelt til med prostitutionsmiljøet i Sverige...

Holdningerne har fået det nystiftede tværpolitiske netværk i Danmark, Seksualpolitisk Forum, til kraftigt at advare mod den svenske model. Seksualpolitisk Forum tæller blandt andet forfattere, antropologer, sociologer m.m. De mener, at den svenske model er udtryk for en ”hovsa-løsning”, der bevisligt har ført til kriminalisering, stigmatisering og fordømmelse af sexarbejdere og deres kunder i Sverige.”

danmy2.jpgPressmeddelandet och det faktum att jag nyss blev uppringd av en dansk journalist är symptomatiskt för hur olika debattklimatet och media hanterar samma frågor i två olika länder. Det finns inget nätverk av forskare som stöttar oss i Sverige öppet. Och i Sverige händer det aldrig att en reporter som ska skriva om prostitution tar kontakt med SANS. När den danska journalisten fick reda på detta så blev han mycket förvånad. – En god journalist tar väl kontakt med dem han ska skriva om, sa han och ursäkta sina kollegor i Sverige.

Under rubriken – Myter og fakta om sexarbejde – så tar Seksualpolitisk Forum död på vanligt förekommande myter om sexarbete. I veckan har vi t.ex. kunnat läsa i flera tidningar här i Sverige att missbruk är vanligt bland sexarbetare samt att 70-75 % av oss har varit utsatta för sexuella övergrepp som barn och att det är därför vi säljer sexuella tjänster.

danmy3.jpgSeksualpolitisk Forum skriver att det statliga danska kompetenscentret för prostitution säger att 10 % av de danska sexarbetarna är drogmissbrukare och att man inte kan generalisera sexarbetare som en del gör när det kommer till sexuella övergrepp. För även om det finns gammal forskning (om gatuprostituerade) där man sett en överrepresentation av kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn så finns där inget entydigt sammanhang mellan övergrepp i barndomen och att de senare ska leda till att man börjar sälja sexuella tjänster. Sexarbetare består av en grupp människor med mycket olika bakgrunder, några har ett förflutet med sociala problem, andra har det inte alls.

Om jag hade argumenterat som prostitutionsmotståndarna gör så hade jag använt mig av deras påståenden och sagt att om nu de flesta sexarbetare i Sverige är missbrukare så borde vi snarast ändra lagstiftningen så att den blir som i Danmark eftersom bara en tiondel av sexarbetarna där är drogmissbrukare. Och tror en del idioter att de där sexuella övergreppen som människor har varit utsatta för som barn aldrig hade skett om de inte hade börjat sälja sex?

En annan myt som Louise Eek upprätthåller här i Sverige är att sexarbete traumatiserar alla kvinnor förr eller senare. Seksualpolitisk Forum skriver att det inte finns några belägg för detta generaliserande påstående. Och om de som hävdar detta tvingas referera till någon forskning så hänvisar de alltid till en viss specifik internationell forskning men…

danmy4.jpg… de glömmer bort att tala om att den forskningen enbart ha bedrivits i länder där prostitution är helt kriminaliserad och att urvalet av sexarbetare endast består av gatuprostituerade som är hemlösa, drog- eller alkoholmissbrukare, alltså människor som har omfattande problem. Och eftersom prostitution är helt olagligt i dessa länder så är sexarbetare där också mer utsatta och stressade, precis som vi har blivit i Sverige av vår lagstiftning.

Traumaskador är en samlande betäckning för ångest, depression, sömnrubbningar och stress. Samma skador ses inom många olika yrkeskårer. Danska arbetsmiljöinstitutet har kommit fram till att brevbärare, slakteriarbetare, buss chaufförer, lläkarsekreterare, elektriker och lagerarbetare är alla yrken som har samma skadeverkningar.

Seksualpolitisk Forum påpekar också att påståenden om att alla utländska sexarbetare är offer för sexuell människohandel är en grotesk och rasistisk fördom. En överväldigande majoritet av de utländska sexarbetare är inte ”handlade med” utan ”handlar” istället aktivt och självständigt som vuxna människor gör. Rikspolisens experter i Danmark säger att mellan 95-99 % av de utländska sexarbetarna i Danmark har rest till Danmark som sexarbetare och arbetar i Danmark av egen fri vilja.

danmy5.jpgDet finns en annan myt, att det ska finnas 4000 utländska sexslavar i Danmark. Det är inte heller sant. Rikspolisen i Danmark uppskattar att det finns 2500 utländska sexarbetare i Danmark och man värderar att mellan 1-5 procent av dem har varit utsatta för tvång eller blivit lurade. Det finns alltså 25 till 125 kvinnor som är sexslavar i Danmark och inte 4000.

Enligt Rikskriminalpolisens rapport om sexuella människohandel för 2003 kommer 400–600 kvinnor varje år till Sverige som offer för människohandel för sexuella ändamål. Dessa siffror anges ofta bland sexköpslags ivrare i Sverige.

Men i den senaste lägesrapporten om människohandel, väljer dock Rikskriminalpolisen att avstå från att uppskatta antalet offer, men poliser från Stockholm hävdar i uttalanden att det handlar om hundratals kvinnor. Jag kanske skulle argumentera i stil med prostitutionsmotståndarna och hävda att lagstiftningen i Sverige medför hundratals fler offer för sexuell människohandel än vad lagstiftningen i Danmark gör.

I Sverige infördes sexköpslagen med argument om att jämställdhet inte kan uppnås om man tolererar att män köper sexuella tjänster eller som det ofta uttrycks – män köper kvinnors kroppar, man menar också att prostitution är mäns makt över kvinnor.

in2.jpgSeksualpolitisk Forum menar att sexarbete är ett arbete och att sexarbetare inte är till salu på något sätt. Sexarbetare erbjuder en servicetjänst och man köper absolut ingen kropp, lika lite som man gör inom andra branscher inom servicesektorn. Nästan allt danskt sexarbete utförs frivilligt och under ordnade förhållanden och man kan inte anse att sexarbete är ett uttryck för kvinnoförtryck, såvida man inte anser att sex generellt är kvinnoförtryckande.

Ladda ner hela pressmeddelandet som ett word dokument. Läs också:


.
Andra bloggar om: , , , , ,, , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png