fl1.jpg… för jag undrar idag vad sjutton politikerna egentligen vill och menar. I torsdags debattera justitieministern Beatrice Ask (m) människohandel och koppleri med vår förra justitieministern Thomas Bodström (s) i riksdagen.

Bodströms argumentation skiljer sig dock i debatten från hans tidigare uttalanden och från vad han skrivit i interpellationen som debatterades.

Bakgrund
Hovrättsrådet Agneta Lindelöf utvärderar just nu lagen mot människohandel på uppdrag av den förra regeringen. Hennes betänkande presenteras i maj nästa år.

Utredningen tillsattes 2005 och fick i uppdrag att titta på människohandelsbrottet för att avgöra om vissa justeringar bör göras och för att utvärdera praxis – Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. Den 6/6-06 fick utredningen i uppdrag att även analysera och ta ställning till om utlänningslagens bestämmelser om uppehållstillstånd behöver kompletteras genom direktiv: 2006:78. Genom direktiv: 2007:88 fick utredningen förlängd tid.

fl4.jpgKoppleri är människohandel
I en debattartikel i SvD den 20/2 – Koppleri är människohandel – skriver Thomas Bodström (s) och Elisabeth Markström (s) att tiden är mogen för att slopa brottet koppleri och istället kalla detta brott för dess rätta namn, nämligen människohandel. De föreslog att dagens lagstiftning kring koppleri ska ersättas med brotten Människohandel och Grov människohandel.
Argumenten för detta är att:

  • alla former av sexhandel med människor är avskyvärd och måste bekämpas.
  • förhållandet mellan en hallick och en prostituerad inte är en affärsmässig förbindelse mellan två jämbördiga parter
  • varje köp av någons kropp bygger på en exploatering och ett utnyttjande av dennes utsatthet.
  • det idag är för svårt att få gärningsmän fällda för människohandel, som allt för ofta landar på bara koppleri.
  • vi får därmed ett högre straffvärde än för koppleri och en lagstiftning som ligger i takt med verkligheten och samhällets utveckling

De hävdar i sin debattartikel att varje köp av någons kropp bygger på en exploatering och ett utnyttjande av dennes utsatthet. ”De kvinnor, unga flickor, män och pojkar som säljer sina kroppar befinner sig i vanmakt på grund av drogberoende, fattigdom eller annan utsatthet. Låt oss en gång för alla sluta tala om begrepp som frivillighet i dessa fall!

Jag skrev då ett öppet brev till Bodström och Markström som jag aldrig fick något svar på.

fl3.jpgI en artikel i DN den 24 juli i år säger han i princip samma sak till en journalist, med tillägg att han vill att regeringen ger d en pågående utredning om människohandelslagen i uppdrag att se över hur man kan ta bort kopplerilagen.

Dagen efter den 25 juli skickas det ut ett pressmeddelande från Socialdemokraterna med samma budskap från Bodström. I Uppsala Nya Tidning publiceras samtidigt en artikel från TT om saken där justitieminister Beatrice Ask (m) säger att hon också ser problem med lagstiftningen kring människohandel men hon tror inte att ett avskaffande av kopplerilagen är lösningen och hon vill vänta och se vad som utredningen redovisar.

Thomas Bodström förstår inte varför Ask vill avvakta utredningen. Han vill ge utredningen, som han själv tillsatte, ett tillägg om avskaffandet av kopplerilagen. Utredaren och hovrättsrådet Agneta Lindelöf tror inte på lösningen. — Man löser inga problem med att ta bort kopplerilagen. Ska de som i dag fälls för koppleri frikännas om det inte räcker till åtal enligt människohandelslagen, säger hon.

Interpellationen
Den 7 augusti skriver Bodström sin interpellation till Ask:
Men det är svårt att få personer dömda för människohandel. I stället döms de ofta för andra brott, såsom koppleri. All handel, allt utnyttjande eller främjande, av oftast kvinnor och barn i sexuella syften är avskyvärt och måste bekämpas kraftfullt. Det är därför dags att ta steget fullt ut. Koppleri i dagens mening bör också vara ett människohandelsbrott. Jag vill fråga justitieministern: Kommer justitieminister Beatrice Ask att ge den pågående utredningen om översyn av människohandelsbrottet direktiv att även utreda möjligheterna att ersätta koppleribrottet med människohandelsbrott?

fl6.jpgDebatt i riksdagen
Och i torsdags debatterade dem frågan i riksdagen. Protokollet från debatten finns här, debatten börjar med anförande 41. debatten inleds med att Ask säger att hon inte ser något behov av att ge utredningen ett utökat uppdrag och därmed riskera en fördröjning av arbetet. Bodström svarar med att använda sig av de här argumenten:

”Det är nämligen så att när den 16-åriga flickan från Moldavien utnyttjas hänsynslöst, bryts ned och utsätts för kanske tio–tolv samlag per dag i flera veckor i sträck och det döms till koppleri blir konsekvensen följande: Hon är inte ett brottsoffer i lagens mening. Hon är inte målsägande. Hon har inte ens rätt till skadestånd för den behandling hon har utsatts för, trots att det är det mest avskyvärda brottet.”

”Hur kan då detta komma sig? Jo, det handlar om att koppleribrottet från början byggde på värderingar och principer om att det fanns något slags affärsförhållande mellan parterna, även om det var fråga om utnyttjande. Vi vet att handeln med kvinnor inte ser ut så i verkligheten i dag. … Det är därför det är så viktigt att de här unga flickorna får upprättelse, att de får en möjlighet till skadestånd och att detta anses som ett brott i första hand mot dessa unga flickor och i vissa fall pojkar och inte som ett brott mot staten. Det är därför vi socialdemokrater driver frågan.”

”Vi tillsatte en utredning som pågår nu. Det är bara att ge dem tilläggsdirektiv. Det är bara att se till att de utreder frågan: Kan verkligen inte dessa unga flickor bedömas som brottsoffer och ha rätt till skadestånd?”

fl7.jpgOm människohandel eller koppleri handlar om mindreåriga så döms alltid de ansvariga för människohandel oavsett om man bara kan bevisa koppleri, vet inte Bodström detta?

Sedan är det mycket märkligt att Bodström i debatten ändrar sina argument till att frågan nu helt plötsligt handlar om att socialdemokraterna driver den här frågan för att alla offer för människohandel ska få skadestånd, även om man inte kan bevisa människohandel utan bara ett utnyttjande
enligt kopplerilagen?!?

Varför har han inte skrivit debattartiklar om detta eller nämnt detta i sin interpellation? I detta sammanhang så kan det vara nyttigt för er alla att läsa den här artikeln från förra året i GP – Sveket mot offren för trafficking. Johanna Bäckström Lerneby vann en guldspade för sin artikelserie i GP från förra våren. Har Bodström helt missat vad hon grävde fram då? Och är det först nu som Bodström blir medveten om detta problemen, att kvinnorna inte får skadestånd eller tillräckligt stöd om det blir ett kopplerimål istället för ett människohandelsmål, eller har han tvingats ändra sin argumentation under resans gång?

När Ask ska svara honom så säger hon att det är första gången hon hör Thomas Bodström utveckla lite hur han resonerar kring de tankar Socialdemokraterna driver. Hon säger också att hon inte är tvärsäker på att vi inte behöver koppleribrottet.

fl2.jpg ”Jag utgår från att den utredning som tittar på hur man förbättrar användningen av lagen för att komma åt denna grova brottslighet vänder och vrider på olika mynt. Jag känner mig ganska lugn över det. … men de redovisningar jag har fått har gett vid handen att vi trots allt har skäl för att ha koppleribrottet kvar och att det också är användbart i en del situationer.”

Bodström svarar henne:

”Men anledningen till att jag ändå anser att vi ska ta ytterligare ett steg och inte avvakta är att om vi ersätter koppleribrottet med människohandels- brottet, som det ser ut i alla de här fallen, kommer vi att kunna få en situation där betydligt fler flickor än i dag bedöms som brottsoffer, att detta är ett brott mot dem och inte mot staten.”

”Jag kan då säga att inte jag heller kan vara tvärsäker på att det här är den perfekta lösningen. Jag kan inte se exakt hur lösningen ska vara. Det kan mycket väl vara så att ett litet antal fall faktiskt ska vara koppleri. Det kan vara så. Det vet inte jag. Det är just därför det är så viktigt att vi får det här utrett.”

Ask svara att utredaren redan har mandat att se över vad Bodström föreslår i de direktiv som utredningen redan har fått. Men Bodström vill ändå ha ett tilläggsdirektiv för om man inte ger det så finns det risk att utredaren kommer fram till: Nej, det är inte en bra lösning, det ska vi inte utreda. Ask avslutade debatten med orden:

fl5.jpg ”Det låter väldigt enkelt att ge tilläggsdirektiv, men hur man än gör tar det lite tid och det ställer till en del saker. Jag tror som sagt inte att det är nödvändigt, och jag är för närvarande inte beredd att utforma sådana tilläggsdirektiv.

Jag är inte heller beredd att helt ersätta eller avskaffa koppleribrottet, som en del medier uttryckt det. Men nu har jag förstått att inte heller Thomas Bodström är det, utan vi ser båda att koppleribrottet fortfarande har bäring i vissa delar. Det är viktigt, och det är viktigt att hitta regler för människohandelsbrottet som gör att man verkligen tar sig an de unga flickor som det ofta handlar om och hur de drabbas.”

Ok summa summarum är väl att varken den nuvarande eller förra justitieministern vet speciellt mycket, de får viss information om problem med nuvarande lagstiftning från polisen men Bodström ändrar sin argumentation helt under resans gång. Varför? För att han eller hans parti insåg konsekvenserna av det han förslog? Det som jag och SANS tog upp i debattartikeln i tisdags? Kanske SANS fick honom att SANSa sig? Jag hoppas han läste vad vi skrev i alla fall.

Jag blir inte riktigt klok på vad de egentligen menar och vill, men det kanske de inte vet själva heller… Eller vad du tror du?


.
Andra bloggar om: , , ,
, , ,,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png