dnskarpn1.jpg… ja tydligen för idag i DN skriver Helena Gunnarsson att det ställs krav på hårdare straff för sexköp och hela den långa artikeln är vinklad så att läsaren ska tro att försäljning av sexuella tjänster = sexuell människohandel.

Sexarbetare åsikters i frågor som direkt berör dem nonchaleras som vanligt totalt av DN. Jag är inte ett dugg förvånad över detta men däremot förbannad över att en av Sveriges största tidningar och dess journalister kränker sin egen uppgift så grovt.

Ska man verkligen behöva lära journalister och redaktörer på en av Sveriges största tidningar vad de har för uppgift och vad deras egen tidnings mål och visioner är?

Och ska man verkligen behöva påminna dem om att de har åtagit sig att följa ”spelregler för press, radio och TV” och de återigen bryter grovt mot regler som t.ex dessa:

  • Var kritisk mot nyhetskällorna.
  • Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats.
  • Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
  • Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter.

Det kanske är dags att anmäla DN till pressombudsmannen?

dnskarpn2.jpgDN skriver gärna om oss som säljer sexuella tjänster och vårt arbete men bemödar sig aldrig att ta reda på fakta eller höra efter vad vi själva anser. Dessutom vägrar de att ens låta en liten sketen länk synas till sexarbetares bloggar så att vi via den vägen kan ge DNs läsare den där motvikten till vad PK rätta tjänstemän i Stockholm häver ur sig.

När ska DN skärpa till sig och sluta upp med att förtrycka och diskriminera sexarbetare?

DN klarar inte ens av att presentera korrekt fakta i sin faktaruta om ämnet! I faktarutan står det felaktigt att Norge har i år beslutat att förbjuda sexköp. Det har Norge inte alls fattat beslut om, däremot finns det nu ett lagförslag ute på remiss som föreslår detta i Norge.

Och om vi tar en titt på vad som sedan står i artikeln så finns där en hel del som bara måste kommenteras idag…

dnskarpn3.jpgNu ska regeringen göra en översyn av lagstiftningen mot sexköp och människohandel. Tre av allianspartierna vill se en straffskärpning, särskilt för de män som köper sex av traffickingoffer.

När har regeringen fattat beslut om detta? Och är alla inom allianspartierna överens om att de vill se en straffskärpning? Handlar inte detta om att enskilda politiker inom vitt skilda partier vill se detta?

Ett bråk utanför ett hyreshus i Alby söder om Stockholm… Polisen på spaningsroteln i Stockholms city beskriver verksamheten som av ”närmast industriell karaktär”. Det är på sådana här ställen svenska män köper sex och blir straffade med dagsböter.

Ja den där bordellen i Alby fanns och tas ständigt upp som ett exempel… men det stället tillhör ett undantag, de flesta sexköp sker under helt andra förhållanden.

dnskarpn4.jpg Varken polisen eller socialtjänsten tror att de prostituerade har blivit mer utsatta för mer våld.

Är det inte mer relevant att här berätta att sexarbetare vittnar om att de upplever att de blir mer utsatta för våld än att berätta vad polis och socialtjänsts PK rätta tjänstemän i Stockholm TROR! Till skillnad från polisen och socialarbetare så vet vi sexarbetare själva om vi blir utsatta för våld eller inte.

– Många prostituerade tycker att lagen har hjälpt dem. Polisen tar dem på större allvar när de har anmält att de har blivit misshandlade, säger Agneta Borg som är chef för Socialtjänstens prostitutionsgrupp i Stockholm.

Nyligen berättade sexarbetare i Göteborg att polisen nonchalerar deras anmälningar om misshandel och hot som de utsätts för på Rosenlund. Och hur många sexarbetare vill prata med Agneta Borg eller har sagt detta till henne? Hur kan polisen skydda vår verksamhet och oss när polisens uppgift är att motarbeta försäljning av sexuella tjänster?

dnskarpn5.jpg Vi sexarbetare kan inte vända oss till polisen utan att riskera våra inkomster eftersom vårt arbete förutsätter frånvaro av lagens förlängda arm. Polisen anmäler sexarbetare till socialtjänsten som sedan i sin tur startar en utredning om vi är lämpliga som föräldrar pga av vårt yrkesval och vi riskerar då att förlora vårdnaden om våra barn.

Poliser som arbetat med prostitution i Stockholm har också anmält sexarbetare till skatteverket och de har sedan drabbats av skönstaxering som tvingat dem att fortsätta sälja sexuella tjänster.

– I Stockholm finns kanske mellan 300 och 400 prostituerade och 90 procent är organiserade genom internationella ligor som också hanterar annan brottslighet, säger Greger Casselborg på Stockholmspolisens Projekt Europa, som arbetar mot människohandel. Han påpekar att verksamheten ofta är lukrativ. – Tjejerna drar in mellan 200.000 och 300.000 i månaden. De går ju att använda om och om igen medan ett kilo knark tar slut efter att du har portionerat ut det.

dnskarpn6.jpgDN borde naturligtvis kontrollera dessa horribla och fabricerade uppgifter och varför då t.ex. inte mot polisens egna rapporter om sexuell människohandel.

DN borde också jämföra dessa uppgifter med de siffror som samma slags polisenhet i Danmark presenterar. Sedan kan jag rekommendera DN att fråga Casselborg varför de skiljer sig så mycket åt och vad det beror på. Varför säger polisen i Danmark att det finns betydligt färre offer för sexuell människohandel i hela Danmark mot vad polisen påstår att det finns i Stockholm?

Varför säger polisen i Stockholm att människohandlare föredrar att sälja sina slavar i Danmark före Sverige pga sexköpslagen och att sexköpslagen är ett effektivt vapen mot människohandel samtidigt som polisernas egna uppgifter bestrider detta påstående?

Ambitionen att få domstolarna att döma hårdare gör att polisen väntar med att slå till mot bordeller. … Polisen vill inte låta kvinnorna bli utsatta för upprepade övergrepp, men ett för tidigt ingripande ger inga fällande domar för människohandel. … – Domstolarna tycker att fem, sex kvinnor är i normalgraden och då är det bara koppleri, säger Greger Casselborg som är kritisk till juristernas bedömning.

dnskarpn7.jpgLagen mot människohandel är en lag som fokuserar på att en människas frihet har angripits och detta ska bevisas i en domstol. Det kan vara svårt, speciellt om kvinnorna själva inte vill vittna.

Försäljning av sexuella tjänster där sexsäljaren får hjälp att sälja sexuella tjänster är ett helt annat brott = koppleri. Casselborgs uttalande är förvirrande för människor som inte är insatta i ämnet eller lagstiftningen och syftet är enbart att blanda ihop begreppen.

Han anser att en stor del av problemet är kunskapsbrist. – Många förstår inte vad prostitution innebär. … Vi som arbetar med det här säger aldrig något negativt om dem som säljer sex och jag anser att det inte finns någon frivillig prostitution.

Först säger Thomas Ekman från Göteborgspolisens människohandelsgrupp att de aldrig säger något negativt om oss som säljer sexuella tjänster och sedan i samma mening så omyndigförklarar han oss genom att tala om att det inte finns några människor som vill arbeta med det vi gör. Om inte det är ett negativt uttalande så vet jag inte vad som anses vara ett sådant. Vi som säljer sexuella tjänster är myndiga vuxna personer som fattar våra egna beslut, även om Thomas Ekman inte kan förstå dem eller gillar vad vi gör. Han kanske inte tycker om sex som vi gör, vem vet?

I dag gör polisen tillslag mot lägenhetsbordeller med utländska kvinnor som tvingats till Sverige för att sälja sex. Andra bordeller drivs av utländska kvinnor som redan finns i Sverige. Det finns också svenska kvinnor som säljer sex, ofta på nätet.

dnskarpn8.jpgVinklat till max så att läsaren ska få intryck av att det mest är utländska kvinnor som säljer sex i Sverige och/eller att försäljning av sex mest förekommer i lägenhetsbordeller trots att majoriteten av alla sexköp inte alls sker på detta sätt.

Sanningen är att det är mot den här typen av försäljning av sexuella tjänster som polisen riktar sin uppmärkasamhet mot för att upptäcka sexuell människohandel. Vanligtvis så struntar polisen i den vanligaste formen av försäljning av sexuella tjänster, den som sker av svenska kvinnor som arbetar ensamma och oberoende utanför gatan.

– … men vi har inte den typen av koppleriverksamhet som fanns när lagen skrevs, säger Thomas Eliasson, åklagare på internationella åklagarkammaren i Göteborg.

Han tycker att det är märkligt att ha två olika bestämmelser för koppleri och människohandel. – För mig är det svårt att hantera. Jag tycker att lagstiftaren borde renodla det och samla hanteringen under en straffbestämmelse.

Det är mycket märkligt att en åklagare har svårt att hantera denna fråga och en journalist värd namnet borde ha frågat honom varför. Svaret är förmodligen att han saknar kunskap om ämnet och att han anser att det inte finns någon frivillig försäljning av sexuella tjänster.

dnskarpn9.jpg Regeringen skriver just nu på direktiven till en översyn av sexköpslagen.

När har regeringen fatta beslut om en översyn av sexköpslagen? Är detta en korrekt uppgift?

Är det en lyckad lag när inte en enda har dömts till fängelse? – Målsättningen är inte att så många som möjligt ska sättas i fängelse. Målsättningen är att markera att vi inte accepterar köp av sex och att det är ett brott, säger Beatrice Ask.

Här går journalisten till angrepp mot Ask samtidigt som hon inte har ställt någon annan till svars för de uppgifter de lämnat!?!

Frågan är hur många som avskräcks när maxstraffet är detsamma som för snatteri – sex månaders fängelse. På nätet diskuterar sexköpare ogenerat pris och kvalitet på ”varan”, och polis och åklagare är frustrerade över de låga straff som döms ut. Det är också allianspartiernas ledamöter i justitieutskottet. Centern, kristdemokraterna och folkpartiet vill alla se hårdare straff för sexköp.

Sexköpare betraktar oss inte som varor och som alla konsumenter så vill en del av dem naturligtvis diskuterar den service de har bemötts av, dock långt ifrån alla. De flesta tycker att ett möte med en eskort är av för privat natur för att diskuteras offentligt samt att det är omöjligt att lämna en objektiv redogörelse för en så pass subjektiv upplevelse som ändå sex är. Men våra tjänster är dyra och det är då inte konstigt att en del vill få refrenser innan de anlitar en sexsäljare.

Varför inte här nämna att sexköpare varnar varandra för att köpa tjänster av människor där de misstänker att det förekommer människohandel eller när de misstänker att en sexsäljare är missbrukare.

dnskarpn10.jpgVarför inte nämna att om en man skriver… har någon testat eskort xxx… så blir denna man direkt påhoppad av våra kunder för att han skrivit nedlåtande om en eskort. Våra kunder anser att vi erbjuder tjänster som man inte ens kan benämna på det lilla respektlösa sätt… om det ens är respektlöst. Man säger ju t.ex. har du testat att gå till kiropraktikern xxx.

– Man behöver inte vara Einstein för att förstå att det handlar om människohandel när tjejen gråter hela tiden och är inspärrad, säger riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson. Förslaget får stöd av både kristdemokraterna och centern.

– Bara språket borde räcka för att en köpare ska ha förstått vad det handlar om, säger Inger Davidsson. Den enda skillnaden från en våldtäkt är att det är någon annan än sexköparen som hotar kvinnan till att gå med på att ha sex, resonerar Johan Linander.

Birgitta Ohlsson, och alla ni andra politiker som så gladeligen uttalar er om sexuell människohandel samt OM oss som säljer sexuella tjänster… man behöver inte vara Einstein för att istället prata MED oss och ta reda på fakta och kunskap om vad både försäljning av sexuella tjänster och vad sexuell människohandel egentligen är.

Och om ni inte vågar prata med oss så kan ni väl läsa… men det är klart läser ni bara DN så …

dnskarpn11.jpgRelaterat:
Bloggen Bent skriver ”Det bästa sättet att skapa nya östeuropeiska sexslavar i lägenheter i Stockholms förorter är att ytterligare skärpa sexköpslagen så att torskarna gör sig skyldiga till människohandel istället för bara sexköp.”

Liam skriver att han skulle kunna skriva en halv bok om alla anledningar till varför förbud mot prostitution är fel.

Hos Sagor från livbåten kan man läsa om nollvisioner

Och Blogge Bloggelito provocerade härom dagen med ett uselt ”konstverk” som jag tycker passar bra till politikers hänvisningar till Einstein.

.

.
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , .
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png