sanserokonst3.jpgI söndags fanns det en lång artikel på SvD kultursidor av Rebecka Lennartsson, fil dr i etnologi, Uppsala universitet – Sexköpets väg från ordination till perversion:

”På hundra år har synen på sexköp förändrats radikalt, från att ha betraktats som lösningen på ett problem till att bli ett problem i sig självt. Utvecklingen speglar en genomgripande förändring av normerna för den manliga sexualiteten.”

Hennes historiska perspektiv är visserligen intressant men jag ser rött när en forskare skriver könsköpare om kunder till mig och mina kollegor.

När en forskare använder det ordet så berättar hon för mig för mig vilken syn på människor hon har och den skiljer sig från min.

Hon berättar också för mig vilken syn hon själv har på försäljning av sexuella tjänster och den är nog mycket långt ifrån min egen.

Att använda ordet könsköpare är i sig att utnämna mina och mina kollegors kunder till perversa, sjuka individer och därför är hennes artikel manipulativ och stigmatiserande. När man läser hennes artikel kan man förledas att tro att man idag har upptäckt sanningen om torsken, att torsken är en sexmissbrukare och att sexmissbrukare är torskar.

I samma tidning så bana Agneta Lagercrantz vägen för henne genom sin artikel serie om sexmissbruk som publicerades i förra veckan. Blogge tog en närmare titt på dessa artiklar och skrev ett mycket bra inlägg om den sexnegativa kulturen.

grasrot3.jpgAtt våra kunder idag patologiseras är i och för sig intressant men jag ogillar starkt Rebecka Lennartssons manipulativa sätt att skriva om det. Jag upplever artikeln som manipulerande, för den verkar ge ett neutralt och akademiskt intryck men det smyger sig in formuleringar som gör att jag ser rött, könsköpare är bara en sak, formuleringar som ”för att uppmärksamma männens osynliggjorda del och skuld i prostitutionsfrågan” är exempel på andra.

Don Kulick är professor i antropologi vid New York University och forskar kring frågor om sexualitet. Han framförde denna hypotes för flera år sedan men hans analys kommer ur ett helt annat perspektiv. I slutet på mitt inlägg – Har jag kunder eller hemska könsköpare – citerar jag från en artikel som handlar om ett föredrag Don Kulick höll för socionomer för ett par år sedan. Jämför Don Kulicks sätt att beskriva hypotesen om den patologiserade torken med Lennartssons.

”Den svenska torsken håller på att förvandlas från någon som gör någonting, till någon som är någonting. Från att tidigare ha betraktat köp av sexuella tjänster som en handling, har vi kommit att se sexköparen som ett slags identitet, en egen ”art”. I denna förvandlingsprocess har socialarbetare varit de mest pådrivande.”

bemot2.jpgDon Kulick konstaterar att patologiserandet av sexköpare inte lämnar något utrymme för att det kan finnas någon människa som köper sex utan att på något sätt vara psykiskt störd. Han jämförde svenska socialarbetares identifiering av ”torsken” med 1800-talsläkarnas ”upptäckt” av nya ”arter” av sexuella avvikare, t ex hysteriker och onanister – en process som filosofen Michel Foucault analyserade i den första volymen av Sexualitetens historia.

Don Kulick citerade en psykoanalytiker som uttalar sig i boken Könsköparna: ”När människor har sex utan kärlek, eller sex för upplevelsens skull, ser jag det som en allvarlig psykisk skada”. – Sådana åsikter upprepas varje gång prostitution kommer på tal i Sverige och de befäster en väldigt speciell åsikt om vad sexualitet är och hur det bör utövas.”

Jag vet inte riktigt var Rebecka Lennartsson står men hon ger mig ett intryck av att hon ser på dessa frågeställningar genom radikalfeministiska glasögon. Är hon månne kompis med Eva Lundgren och andra ROKS kvinnor på Uppsala Universitet? För i ett paper från ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier i Norrköping 2005 kan jag läsa lite mer om Lennartssons tankar kring detta – Lust, last och lagbrott – Könsköparen i nytt ljus.

sansrosen1.jpg”Hur kan det då komma sig att dessa män, som ur ett samhälleligt perspektiv utgör en privilegierad grupp som utövar makt över de kvinnor de köper sexuella tjänster av, upplever sig som maktlösa?

Hur kan man förklara denna märkliga vanmakt?”

Hon undrar och forskar om detta, men jag tror inte att hon kommer finna några svar som håller. Dels för att jag tror att hon utgår från en radikalfeministisk syn på prostitution, dels pga hennes syn på män och kvinnor i allmänhet och dels för att våra kunder inte är sexmissbrukare. De är säkert perversa i hennes ögon, men vi som träffar dem, vi möter helt vanliga män med en bättre kvinnosyn än vad män generellt har. Och om ni vill veta hur våra kunder är… prata med dem och prata med oss, vi finns på riktigt. Jag värjer mig lite mot alla dessa hypoteser och teorier kring oss som säljer sex och våra kunder. Hallå… ska det var svårt att acceptera oss som helt vanliga människor.

Och snälla för in lite logik även i detta för om en man ska missbruka sex genom att anlita eskorter så får den mannen vara väldigt rik. Det är dyrt, mycket dyrt att anlita våra tjänster.

alltpaen2.jpgOm jag hade fått bestämma så hade jag aldrig låtit Rebecka Lennartsson skriva ett par sidor på SvD kultursidor om detta ämnet och dessutom inte på en söndag. Det uppdraget hade gått till Don Kulick.

Och om nu Lennartsson skulle få skriva om något… så hade jag bett henne skriva om en för mig betydligt viktigare sak som hon har sett i sin forskning. I en recension av hennes bok Den sköna synderskan kan man nämligen läsa:

”Lennartsson visar hur en föreställning om manlig sexualitet som okontrollerbar får legitimera könsordningen. Alltså tillåts män köpa kvinnor. Men är kvinnorna då offer? Det var en knäckfråga då, och är det också idag. Kvinnorna i Lennartssons studie uppvisar en form av ”manlig” sexualitet: vild, uttrycksfull, okontrollerbar. Ett av tidens projekt är att lära horan ”självbehärskning”.

tvadomar1.jpgI hög grad sköts det arbetet av frivilliga kvinnor, drivna av både sociala och religiösa ideal. Men där utspelar sig en sorts klasskamp. Lennartsson illustrerar det med diakonissan Louise Fryxells försök att ”rädda” Lovisa K ur prostitutionens träsk. Lovisa vill nog bli räddad – men inte till vilket pris som helst. Hon värjer sig mot Fryxells sätt att moralisera över henne. Och vad som framträder är hur också den förtrampade hävdar sin rätt att vara ett subjekt, ett jag – som förvarar sig mot såväl sedlighetspolis som vetenskapens och välgörenhetens försök att definiera henne som enbart offer.”

Att det inte har hänt ett förbannat skit i synen på oss kvinnor som säljer sex sedan 1800-talet är värt att uppmärksammas och det borde man fylla
ett par sidor med i SvD. Det är dessutom
ingen hypotes utan ett faktum.

Till sist
Ett tips för alla i närheten av Borås i nästa vecka…
Petra Östergren besöker Kulturhuset i Borås
Tisdag den 18 september kl 19:00.
Plats: Lilla scenen. Fri entré
Radio Sjuhärad direkt sänder live från entrén med Petra Östergren som gäst.
Alla är välkomna att debattera med Petra mellan kl 16:30-17:45

.

.
Andra bloggar om: , , , ,
, , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png