Vilken syn har ett samhälle på kvinnor när man i feminismens och jämställdhetens namn lägger ansvar på män för att jag som kvinna vill ha sex med dem? Varför ska män vara ansvariga för mina skäl till att jag vill ha sex med dem? Och varför ska alla människor utom sexarbetare ha rätt mänskliga rättigheter?

För en vecka sedan antog Europarådet resolutionen Prostitution – which stance to take? Resolutionen handlar om en kärnfråga för Europarådet, den handlar om mänskliga rättigheter, att alla människor (inklusive sexarbetare) har rätt att bemötas med
respekt och har rätt till samma mänskliga
rättigheter som alla andra.

Men alla närvarande svenska politiker utom en, rösta nej till resolutionen. Det fick mig att undra varför svenskarna rösta nej? Varför är man i Sverige emot att sexarbetare ska ha mänskliga rättigheter? För det är det som är kärnfrågan. Det handlar inte om att man på något sätt stöttar en sexindustri om man anser att alla människor ska bemötas med respekt och ha mänskliga rättigheter.

I mitt inlägg – Varför rösta svenskarna nej? – ställde jag flera frågor till de politikerna som röstade nej och jag skickade även iväg ett mail med dem till Tina Acketoft (fp), Morgan Johansson (s) och Björn von Sydow (s).

Maryam Yazdanfar (s) var mycket negativ till att en moderat politiker röstade ja till resolutionen och bloggade om detta och bland kommentarerna till hennes inlägg kunde jag föra en liten diskussion med henne om detta.

Nu har Maryam Yazdanfar också skrivit en interpellation till justitieministern Beatrice Ask om röstningen där hon frågar justitieministern om hon avser att förändra nuvarande lagstiftning så att prostitution accepteras i den riktning som de svenska moderaterna förespråkar i Europarådet. I hennes inlägg om interpellationen har jag ställt en öppen fråga till Maryam Yazdanfar, tyvärr har hon ännu inte svarat mig.

Men en av hennes partikollegor, Morgan Johansson, skickade ett svar till mig och så har även folkpartisten Tina Acketoft gjort. Tack Morgan och Tina för att ni svarade mig, all heder åt er för det. De flesta politiker brukar tyvärr bara ignorera oss riktiga horor i debatten. Här kommer svaren från politikerna och mitt svar till dem:

Isabella,
Jag röstade nej eftersom denna rapport öppnar upp för en storskalig sexindustri i Europa. Det kommer i sin tur att leda till än större problem med trafficking och organiserad kriminalitet.

Rapporten avvisar dessutom den svenska lösningen, d v s att kriminalisera köp av sexuella tjänster, trots att det lett till att de organiserade ligor som bedriver trafficking nu undviker Sverige i större utsträckning än tidigare, p g a att marknaden försämrats.

Rapporten har heller inget att säga om de män som köper sex. Enligt Platvoet ska man inte lägga några moraliska aspekter på det.

Att köpa en kvinna eller flicka för någon timme, är för honom som att köpa en bil eller en kostym. Det är en människo- och sexualsyn som jag inte delar.

Självklart får du publicera mina svar, om du gör det i dess helhet. Jag skrev f ö själv om denna rapport på min blogg i förra veckan, www.morganjohansson.blogspot.com.

mvh
Morgan Johansson

Hej Isabella,
Eftersom debatttiden var väldigt kort kom ingen svensk med på talarlistan. Detta är dock det jag lämnade insom publiceras och dokumenteras som ett inlägg i Europarådet. Det borde svara på dina frågor ang varför jag röstade nej och min syn på mänskliga rättigheter för alla – vilket är en självklarhet för mig.

”Mr President,
Dear colleges,

I do not think that people in general would consider Swedish men and women to have any particular hang-ups regarding sex. As a matter of fact, I believe that the image is quite the opposite. We have quite an open and naturalistic approach to sex.

But, the Swedish society also stands firm in it’s belief that we’re all equal. And with respect for human rights, human dignity and the thought of equality we’re convinced that no woman or man should be a commodity.

So, to put it simply, I have no problems with sex, but I have a great problem in accepting this report which recommends the assembly to consider prostitution as any other trade. There can be no equals between the one who sells her/his body and the buyer of goods. The rapporteur tries to throw a very simple debate trick at us. Either we agree with his views – or we’re moralistic. And who wants to carry that hat? This is not a matter of being moralistic. It is a matter of facts – but mainly, it is a matter of common sense.

In this report “Prostitution – which stance to take?” I basically agree with the rapporteur in his deductions and recommendations regarding trafficking in human beings (for sexual purposes) and child prostitution. These forms of abuse can never be considered “voluntarily” and should be combated with all means of a modern society, so I will concentrate on the third group of the report.

Because, when the report takes a stance and talks about “voluntary prostitution” and how we, the Council, should respect the wishes of people “as long as they harm no one else”, I hardly know how to begin to give you all my contradicting views.

In no paragraph in this report can I find any facts to support the deductions it makes and hence the recommendations regarding prostitution. Let me give you a few acknowledged facts;

The average age of prostitutes entering the trade is 14. So- we’re talking children, which we all agreed that we are considering that an offence.
65-80% of prostitutes have been sexually abused in some way, before entering into prostitution. Sexual abuse, we are also against.
Abolistic or prohibistic – there are no evidence that the methods force prostitution underground. On the contrary – there are evidence that it changes peoples’ attitudes so that they become less approving
of the sex trade and buy sex at a lesser extent.

And although I have no facts behind this, I am sure that common sense makes it obvious that the image that women can be bought rubs of on the general everyday life.

What makes the report even more difficult to accept is the very callous view that it is ok to be a prostitute as long as they harm no one else. But, they harm themselves. We would never accept any occupation that is so dangerous to body and soul. We would scream about labour market legislation, trade unions. The report states this as well. Violence, harassment, sexually transmitted diseases, mental ill-health, low self-esteem, poverty, drug addiction etc.

I fully understand that we can have different views and opinions in this question, and that the Swedish approach might be too much too soon to some. But to adopt this report which is a very crude statement and also lacks in facts, would be a great mistake.

However, both the rapporteur and the UN states that the Swedish model is the only model which tackles the demand side and also changes minds and perceptions – which helps in the combat against both trafficking and prostitution – because these both feeds from another.

Again – this is not about being moralistic. This is about being humanistic. Buying another human being should never ever be ok. And it should surely never be sanctioned by the political powers.

Mr President, colleges, these are the reasons why I will vote against this report.”

M v h/
Best regards
—————————————————————
Tina Acketoft
Riksdagsledamot Folkpartiet Liberalerna/
Member of the Swedish parliament, Liberal Party

Ersättare i Arbetsmarknadsutskottet
samt Europarådet

Hej Morgan och Tina!
Tack för era svar. Jag har publicerat dem på min blogg, liksom detta svar till er.

Majoriteten av alla sexarbetare arbetar inte på gatan. I Sverige liksom i andra länder uppskattar man att bara 10 % av alla sexsäljare säljer sex på gatan. Trots detta har man i Sverige baserat en prostitutionspolicy som grundar sig erfarenheter och forskning enbart på kontakter med denna lilla grupp och man har dessutom baserat den på forskning av de sexsäljare som mått sämst bland dem.

Det finns därför oerhört mycket faktafel, fördomar och rena myter i den svenska officiella synen på prostitution och jag kan se att det är ur Näringsdepartementets Faktablad ”Prostitution och människohandel” som ni har hämtat era argument. Era argument baserar sig därför tyvärr inte på kunskaper om försäljning av sexuella tjänster.

SANS – sexsäljares och allierades nätverk bemöter alla fördomar och myter som finns i den en svenska officiella synen på prostitution och människohandel på den här sidan, snälla läs den!

Ta också del av aktuell forskning och kunskap om försäljning av sexuella tjänster och hur sexuell människohandel verkligen går till. Jag kan rekommendera er att läsa de andra fakta sidorna på SANS hemsida samt att också t.ex. läs följande inlägg på min blogg:

Sexarbete är omgärdat med så mycket myter, fördomar och stereotypa bilder. Bilder och berättelser från böcker, filmer och tidningar där prostitution nästan alltid nämns i negativa sammanhang. Det är mycket svårt att tänka helt fördomsfritt på sexarbete. Vi kan inte bortse från alla fördomar som vi alla har matats med sedan vi var små. Oavsett om vi vill det eller inte så blir vi påverkade. Sex är också i sig ett tabu- skambelagt område och omgärdat med en massa normer och ideal, normer och ideal som sexarbetare utmanar och bryter mot.

Det är därför inte alls konstigt att människor kanske reagerar annorlunda på vårt arbete jämfört med annat arbete som de själva aldrig hade valt att arbeta med eller passat att arbeta med. Sexarbete är inte som andra arbeten i mångas ögon, även om det kan vara så för oss som arbetar med sex.

När försäljning av sexuella tjänster kommer på tal så känner de flesta människor efter hur det skulle vara för dem själva att sälja eller köpa sex. Man tänker med magen istället för med hjärnan, känsloreaktioner tar över logiska enkla resonemang.

Människor fortsätter inte att tänka lugnt… ja det där hade aldrig passat mig men det passar tydligen henne/honom. Tanken att sälja eller köpa sexuella tjänster känns främmande, ibland så främmande och konstig så att vi som säljer och köper sex blir avhumaniserade, vi blir symboler och objekt och slutar vara de vanliga människor vi är.

Vi känner efter hur det hade varit för oss själva att ha t.ex. sex med 8 olika män på en och samma dag. Vidrigt, hemskt och avskyvärt är vanliga känslomässiga reaktioner. Men bara för att du vet var din egen sexuella gräns går och hur du vill att sex ska vara för dig så innebär det inte att den synen eller att dina känslor kring sex är giltig för alla. Du kan veta mycket om sex och vad för typ av sex du själv gillar, men väldigt lite om sexarbete och sexarbetare och hur de upplever sina arbeten och hur deras kunder egentligen är.

Men jag förstår reaktionerna, för jag har reagerat likadant själv och det hade inte passat mig heller att jobba på en bordell och ta emot flera kunder varje dag. Jag vet att jag hade farit illa av att arbeta med sex på det sättet, men det innebär inte att t.ex. mina mina kollegor i Danmark som jag känner och som jobbar med sex på det sättet på något sätt far illa eller tycka illa om det jobb de valt, absolut inte, vi är alla olika. De kanske däremot hade farit illa av att jobba som politiker.

Denna mycket enkla logik, vi är alla olika och passar att arbeta med olika saker, är som bortblåst i debatten om prostitution. Överhuvudtaget saknas det logik i människors sätt att tänka kring detta ämne. Tankar som framförs blir ofta idiotiska om man ska jämföra logiken och tankesättet med andra områden.

För att inte tala om vad som händer när teorier och hypoteser om vårt arbete möter den verklighet som vi sexsäljare och våra kunder upplever.

Ni säger att män inte ska ha rätt att utnyttja kvinnor eller ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar.

Ni säger stolt att i Sverige har vi lagt ansvaret för prostitution på männen, på sexköpare. Men ni glömmer bort att försäljning av sexuella tjänster är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt samtycke och en överenskommelse mellan vuxna människor, sexsäljaren och hans/hennes kund[er]. I verkligheten så kan män därför bara utnyttja kvinnor och köpa sig tillgång till kroppar om man tittar på hur en del av människohandeln går till. Ni glömmer också bort att en stor andel av sexsäljarna är män.

Och dåliga arbetsvillkor eller arbete under slaveriliknande förhållanden ska i vår bransch och i Sverige inte bekämpas med bättre arbetsvillkor eller att man stärker oss som arbetar med sex (empowerment). Traditionella metoder som man använder inom alla andra branscher. Nej ni säger istället stolt att vi kriminaliserar hela branschen istället så att efterfrågan på tjänsterna minskar.

Men det är en utopi att tro att man kan lagstifta bort människors behov av sex, närhet och intimitet. Det finns dessutom ingen efterfrågan på tjänster där män har behov av eller vill våldta kvinnor. Varför tror man att det finns? För mig är det kontrafeministiskt att lägga ansvaret på män för vad självständiga kvinnors beslutar sig för att göra. Det är för mig att i princip omyndigförklara kvinnor.

Vi har sedan långt tid tillbaks lagar mot våldtäkter och sexuellt utnyttjande, skyddar inte dessa lagar även oss?

Vilken syn har ett samhälle på kvinnor när man i feminismens och jämställdhetens namn lägger ansvar på män för att jag som kvinna vill ha sex med dem? Och varför ska män vara ansvariga för mina skäl till att jag vill ha sex med dem?

Det jag arbetar med och som jag och mina kollegor tycker är något fint förvandlas av er till något fult och hemskt. Ska det vara så svårt att förstå att vi inte lever i en perfekt värld, där alla kan ha sex i jämställda förhållanden.

Inse att alla människor har behov av sex, närhet och intimitet. Det är ingen rättighet att få dessa behov tillfredsställda men vi mår alla fasiken så mycket bättre om de blir det, sex är mycket hälsosamt.

Inse att det är därför det finns ett behov av att köpa sexuella tjänster och inse att många gånger är det egentligen lika mycket kramar och smek som efterfrågas av våra kunder.

Sensuell avslappningsmassage är mycket populärt hos alla eskorter jag känner. Och är det så svårt att förstå? Många av mina kunder njuter ofta mer och längre av att bli berörda, sedda, bekräftade, smekta och kliade på ryggen än vad de njuter av själva orgasmen eller av att ha sex med mig. Andra vill ha en kavlitativ erotisk upplevelse och vill betala för det.

Vi som säljer sexuella tjänster är inga stereotyper, vi är alla olika och vi är människor. Vi arbetar med något som många människor betraktar som det finaste och skönaste som finns.

Det är fint att vara nära en annan människa, att vara intim, ha sex och njuta tillsammans. Det är en fin egenskap att kunna ge denna fina upplevelsen till en annan människa som behöver det.

Det är inte fel att ta betalt för någon man kan och är bra på, vi betalar alla för andra tjänster som har med vård, omsorg och njutning att göra.

Det är kränkande att t.ex. läsa att vårt arbete betraktas som att våra kunder runkar av sig i våra kroppar.

Varför anser ni att vi inte finns, vi sexsäljare som själva helt frivilligt har valt att arbeta med sex. Vi är en yrkesstolt grupp av människor. Varför anser ni att vi:

  • inte ska bemötas av respekt av samhället?
  • inte ska få stöd av samhället eller hjälp om vi behöver det?
  • inte ska ha samma rättigheter som alla andra människor?

Varför är det fel att ställa sig bakom att länder inte bör formulera en politik eller policy kring prostitution som ger dubbla budskap?

Eller som tvingar prostitution in i det dolda och oss i händerna på hallickar som utnyttjar vår situation?

Eller en politik som gör oss mer utsatta och sårbara och att man istället ska utforma en politik som stärker oss?

Vad är det för fel i det? Är felet att Sverige idag har en sådan politik, lagstiftning och policy och att ni inte är beredda att inse ert missstag och ändra på detta?

Att vara för jämlikhet och mänskliga rättigheter även för oss som har valt att arbeta med sex och erotik innebär inte att man behöver vara för prostitution i sig.

Vänligen
Isabella Lund

Referenser

.

.
Andra bloggar om: , , , , ,
, , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png