jataha1.jpgMycket har jag läst och hört men igår så tappa jag hakan trots jag är så van vid debatten om prostitution här i Sverige. Igår sa nämligen vår justitieminister Beatrice Ask (m) så här om Europarådets resolution – Prostitution – which stance to take?

”Däremot är det mer kontroversiellt att parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att formulera en uttalad policy som innebär att medlemsstaterna ska respektera de prostituerades rätt att fritt välja att arbeta som just prostituerade och att låta dem komma till tals i alla frågor som rör dem. Det är en främmande syn, en ståndpunkt som är väldigt svår att förena
med den syn på prostitution som jag tycker att man ska ha.”

Från kammarens protokoll – anförande 123 av Beatrice Ask (m)

Orden uttalades i samband med debatten om Maryam Yazdanfars (s) interpellation – Kriminaliseringen av sexköp – och om ni inte förstår varför jag tappa hakan så skriv det i en kommentar så ska jag förklara varför.

jataha2.jpgAnledningen till interpellation var att Maryam Yazdanfar liksom flera andra politiker var upprörda över att en moderat politiker röstade ja till Europarådets resolution.

Resolutionen följde inte den svenska officiella synen på prostitution och handlade delvis också om sexarbetares rättigheter och att man ska respektera människors val utan att moralisera över dem. Och ja ni läste ju vad Ask sa om det i inledningen av detta inlägget!

Vuxna människor som jag och mina kollegor finns inte. Vi som säljer sexuella tjänster för att vi själva vill. Och om vi försöker tala om att vi finns så försöker man tysta våra röster. Det är t.o.m. helt ok att stå i vår riksdag och säga att vi inte ska komma till tals i frågor som berör oss.

Under debatten så deltog flera socialdemokrater och moderater och flera mycket tråkiga uttalanden gjordes, t.ex. att:

 • jataha3.jpgprostitution är inte en önskvärd företeelse i ett modernt och jämställt samhälle.

 • resolutionens huvudsakliga fel är att den gör skillnad på frivillig och ofrivillig prostitution.

 • Sveriges röst för att hävda kvinnors rättigheter har försvagats i och med att en politiker rösta ja till resolutionen.

 • sexköpslagen behöver exporteras.

 • sexköp är att utsättas för mäns våld och är alltså ett ingrepp mot de mänskliga rättigheterna.

 • prostitution innebär alltid ett utnyttjande och är inget yrke

 • det kommer alltid att finnas män som köper kvinnors kroppar för att få makt över deras kroppar

 • det handlar om kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och kvinnor i prostitution har inte haft möjlighet att välja… därför ska vi tillsammans med andra i världen se till att kvinnor får makt att bestämma över sin egen kropp.

 • snittåldern att komma in i prostitution är 14 år!

 • försvunna barn finns i prostitutionssvängen.

 • jataha5.jpgvi ska vara stolta över vår prostitutionslagstiftning.

 • inom manlig prostitution så är männen inte lika underordnade som kvinnorna är inom den kvinnliga prostitutionen..

 • prostitution är ingenting man väljer utan den finns för att det finns en efterfrågan.

Efter att ha lyssnat på den här debatten så är man nästan på väg att ge upp och istället emigrera och försöka förhindra att den här idiotin får fäste i andra länder.

Mer om Europarådets resolution i inläggen:

Ps…
Det finns också massor av motioner som är inlämnade i höst till riksdagen som handlar om prostitution.

jataha4.jpgAlla utgår från fördomar, myter och den svenska officiella synen på prostitution.

Många handlar om att man vill skärpa straffen för sexköpare och att brottsrubriceringen grovt sexköp införs samt att polisen bör tilldelas mer resurser för att bekämpa köp av sexuella tjänster.
Inte helt oväntat kommer det också förslag om ökade informationsinsatser om sexköpslagen. De föreslås affischer eller skyltar i miljöer där sexköp förekommer så att potentiella sexköpare ska få sig en tankeställare.

Man ger överallt uttryck för samma gamla vanliga radikalfeministiska hypoteser om prostitution, det är mäns våld mot kvinnor… punkt slut.

Tillägg – uppdaterat kl. 12.30
Jag har sedan igår kväll varit mycket upprörd över Ask uttalande men samtidigt är det skönt att politikerna nu slutar upp med sitt hyckel och säger rent ut istället att de varken vill respektera vårt val att arbeta med sex eller lyssna på vad vi själva har att säga. Protokollet från hela debatten finns att läsa här…

jataha7.jpgJag var med i en direktsändning i radion Värmlands program Honung idag på fm med anledning av att jag bidragit med ett par kapitel till Liv Jessens nya bok Det ideelle offe. Det är roligt att boken uppmärksammas även av media här i Sverige.

Här kan du lyssna på sändningen i efterhand.

Dagbladet.no har idag publicerat ett kapitel från boken, läs forskaren Irina Polyakova kapitel ”En hallik er ikke bare en hallik …”

Och här på bloggen kan du också läsa Pye
Jakobssons kapitel ”Jakten på en dröm

.

.
Andra bloggar om: , , , ,
, , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png