idio1.jpgDet räcker inte med att själv berätta om varför man själv säljer sexuella tjänster, hur det går till och vem man är och hur ens kunder är. Det räcker inte för att få en människa fylld av fördomar att tänka om. Det är så lätt att hålla fast vid det man tror på och göra mig till ett undantag och säga, ja ja men hon går ju inte på gatan… eller det finns ju alltid undantag.

Nej ska man motarbeta alla dessa fördomar som finns kring searbete så gäller det att få människor att börja tänka själva, att de börjar ifrågasätta sina egna tankar kring prostitution.

idio2.jpgDetta var mitt mål när jag i somras satte igång att skriva till Liv Jessen debattbok om prostitution. Jag hoppas att jag kommer få några människor att tänka till och tänka om…

”Tankar kring prostitution är oftast idiotiska” är det första kapitlet i boken ”Det ideelle offe och är ett av mina två bidrag till boken. Varsågoda…

Tankar kring prostitution är oftast idiotiska
Ur Liv Jessens bok Det ideelle offer – Andre tekster om prostitusjon,
Koloritt Forlag, ISBN 9788292395424

idio3.jpg Jag satt i Köpenhamn och lyssnade på ett föredrag. Det handlade om en yrkesgrupp och föreläsaren berättade hur många timmar de arbetade varje vecka, hur de marknadsförde sina tjänster och vilka utgifter de hade för detta osv. De hade kunnat handla om vilket arbete som helst, egentligen så räknades det bara upp en massa tråkig fakta om deras arbete. Men föreläsarens sätt att berätta, hennes ansiktsuttryck, tonläget och hennes kroppsspråk sa något helt annat. Jag hade inte behövt kunna ett enda ord danska för att förstå att det hon beskrev var något hemskt och vidrigt, det märktes liksom i hela salen att det var så.

Föreläsningen handlade om sexarbetare som säljer sexuella tjänster på bordeller i Köpenhamn. Och det var därför de som lyssnade på föredraget reagerade så negativt.

Nästan alla i salen visste att det hade varit hemskt och förnedrande för dem om de hade jobbat som sexsäljare på en bordell i Köpenhamn och tagit emot flera kunder på en dag. Men hur är det för dem som jobbar på bordellerna, är de precis som de som lyssnade på föredraget? Upplever de sitt jobb på det sätt du tror att du skulle uppleva det?

Runt omkring mig satt flera sexsäljare, vi var ett tiotal sexarbetande kvinnor som alla var inbjudna till Köpenhamns kommuns konferens om prostitution. Vi skulle kunna ha varit vilken grupp av vanliga kvinnor som helst. Men det är vi inte, för vi arbetar alla med sex och erotik, en del som eskorter, andra jobbar på bordeller och några av oss går på gatan. Vi är mellan 22 och 70 år, vi har alla olika bakgrund och ser olika ut.

idio4.jpg Jag visste att många i salen förmodligen inte såg oss framför sig när de hörde på föredraget. För sexarbete är omgärdat med så mycket myter, fördomar och stereotypa bilder. Bilder och berättelser från böcker, filmer och tidningar där prostitution nästan alltid nämns i negativa sammanhang.

Det är mycket svårt att tänka helt fördomsfritt på sexarbete. Vi kan inte bortse från alla fördomar som vi alla har matats med sedan vi var små. Oavsett om vi vill det eller inte så blir vi påverkade.

Sex är också i sig ett tabu- skambelagt område och omgärdat med en massa normer och ideal, normer och ideal som sexarbetare utmanar och bryter mot.

Det är därför inte alls konstigt att människor kanske reagerar annorlunda på vårt arbete jämfört med annat arbete som de själva aldrig hade valt att arbeta med eller passat att arbeta med. Sexarbete är inte som andra arbeten i mångas ögon, även om det kan vara så för oss som arbetar med sex. När försäljning av sexuella tjänster kommer på tal så känner de flesta människor efter hur det skulle vara för dem själva att sälja eller köpa sex. Man tänker med magen istället för med hjärnan, känsloreaktioner tar över logiska enkla resonemang. Människor fortsätter inte att tänka lugnt… ja det där hade aldrig passat mig men det passar tydligen henne/honom. Tanken att sälja eller köpa sexuella tjänster känns främmande, ibland så främmande och konstig så att vi som säljer och köper sex blir avhumaniserade, vi blir symboler och objekt och slutar vara de vanliga människor vi är.

Om alla åhörare i den där salen i Köpenhamn, för bara någon minut, hade bortsett från allt de hitintills hört, sett och trott sig veta om prostitution och om de bortsett från att arbetet som beskrevs handlade om sex, så hade ingen i salen reagerat negativt på det som berättades. Men det är sällan vi anstränger våra hjärnor att tänka så. Istället känner vi efter hur det hade varit för oss själva att ha sex med 10 olika män på en och samma dag. Vidrigt, hemskt och avskyvärt är vanliga känslomässiga reaktioner. Men bara för att du vet var din egen sexuella gräns går och hur du vill att sex ska vara för dig så innebär det inte att den synen eller att dina känslor kring sex är giltig för alla. Du kan veta mycket om sex och vad för typ av sex du själv gillar, men väldigt lite om sexarbete och sexarbetare och hur de upplever sina arbeten och hur deras kunder egentligen är.

idio5.jpg Men jag förstår reaktionerna, för jag har reagerat likadant själv och det hade inte passat mig heller att jobba på en bordell och ta emot flera kunder varje dag. Jag vet att jag hade farit illa av att arbeta med sex på det sättet, men det innebär inte att Sus och Janice som satt bredvid mig i salen den där dagen i Köpenhamn på något sätt far illa av sina arbeten. Absolut inte, för vi är alla olika.

Denna mycket enkla logik, vi är alla olika och passar att arbeta med olika saker, är som bortblåst i debatten om prostitution. Överhuvudtaget saknas det logik i människors sätt att tänka kring detta ämne. Tankar som framförs blir ofta idiotiska om man ska jämföra logiken och tankesättet med andra områden. För att inte tala om vad som händer när teorier och hypoteser om vårt arbete möter den verklighet sexsäljare och deras kunder upplever.

Sus skrev i ett mail till mig att hon aldrig hade kunnat jobba med sex på det sätt som jag jobbar med sex. Jag har valt att sälja sexuella tjänster som eskort och det innebär ofta längre möten med en och samma kund och andra aktiviteter och förväntningar än enbart sex. För Sus hade det blivit alldeles för personligt och för nära hennes privatliv. Och jag hade aldrig kunnat jobba med sex som hon gör. För mig hade det sättet att arbeta blivit alldeles för opersonligt och mekaniskt. Och tanken på att vara intim med flera män samma dag känns för mig nästan lite äckligt. Vilket är lustigt då jag gärna har sex med flera män samtidigt. Men nu vet jag att varken Sus eller Janice (som själv driver en bordell) far illa av sina arbeten, de gillar att arbeta med sex och de gör det på det sätt som passar dem, på sina egna villkor. De är lika kloka, varma och fina människor som alla andra.

idio6.jpg När jag jobbade som sjuksköterska och berättade om mitt arbete så sa många att de aldrig hade klarat av att arbeta som sjuksköterska, men de tyckte inte att mitt yrke borde förbjudas för det. Många är medvetna om risken för utbrändhet bland sjuksköterskor, att det är ett arbete som ger dåligt betalt samt har dåliga arbetstider och att det finns gamla patriarkala hierarkiska strukturer på sjukhus. Men inga feminister vill förbjuda omvårdnadsarbete pga. detta.

Feminister vet också att det är inom äktenskap som flest kvinnor blir misshandlade, men inga feminister vill förbjuda äktenskap pga. detta våld eller att män ofta inom äktenskap anses vara överordnade kvinnor. Men feminister och politiker ger sig på prostitution och gör prostitution till en symbol för en massa olika saker beroende på vilken typ av ideologi man grundar sina teorier på. Det är lätt att ge sig på oss. Kunskap saknas hos dem som lyssnar, vi är en marginaliserad och diskriminerad grupp som mest består av kvinnor. Dessutom så vet man att ingen lyssnar på oss och att vi är en grupp som man lätt kan nonchalera utan att andra människor reagerar.

För mig handlar därför debatten om prostitution om vilken syn man har på människor, på män och kvinnor och även på sex. Därför är debatten om prostitution viktig för alla. För i dessa frågor testas vår förmåga att se bortom fördomar, vår förmåga att ta till oss ny kunskap, hur pass rigida vi är i vårt sätt att tänka, hur pass mycket vi verkligen kan lyssna på andra människor och vilken syn vi har på andra människor. Här testas respekten för alla människors lika värde och vårt sätt att tänka sätts på utmaningar.

Vågar du bryta ditt eget tankemönster och bli medveten om fördomar du inte trodde att du hade?

idio7.jpg Om en man bara har sex med en kvinna, utan att han har ett förhållande med henne eller att han har för avsikt att etablera ett förhållande med henne, anser du då att mannen utnyttjar kvinnan eller att kvinnan riskerar att bli utnyttjad av mannen?

I svaret på frågan kommer den nakna sanningen fram om ditt sätt att tänka kring frågor som rör din egen syn på män, kvinnor och sex.

Var ärlig mot dig själv och tänk efter och försök förstå varför du tänker som du gör.

Om du inte anser att kvinnor ska vara underordnade män, så kan du inte själv betrakta kvinnor generellt som svaga eller som offer utan en egen vilja eller förmåga att fatta kloka beslut. Om du anser att alla människor har lika värde så kan du inte ta på dig en roll där du anser dig veta mer om hur andra människor tänker och känner, du måste då visa respekt för människor som inte är som du. Dina tankar är din verklighet.

Jag har träffat en hel del människor i mitt liv som anser att vi kvinnor måste vara lite på vår vakt gentemot männen i frågor som rör sex och att vi måste akta oss för att männen inte ska utnyttja oss på detta område. Detta sätt att tänka passade bra in under tider då vi kvinnor riskerade att ofrivilligt bli med barn och då vi var beroende av män för vår överlevnad.

idio10.jpgMen kvinnor har idag kontroll över hur många barn de själva vill föda, kvinnor är idag inte beroende av män för sin överlevnad, men vårt sätt att tänka på sex hänger inte med i utvecklingen när det gäller jämställdhet mellan könen.

I den offentliga debatten om prostitution märks denna eftersläpning av vårt sätt att tänka extra tydligt. Många motståndare till prostitution säger att män inte ska ha rätt att utnyttja kvinnor eller ha rätt att köpa sig tillgång till kvinnors kroppar. Politiker och feminister säger stolt i Sverige att de har lagt ansvaret för prostitution på männen, på sexköpare.

Försäljning av sexuella tjänster är en frivillig genomförd tjänsteutövning som förutsätter ett ömsesidigt samtycke och en överenskommelse mellan vuxna människor, sexsäljaren och hans/hennes kund[er].

I verkligheten så kan män därför bara utnyttja kvinnor och köpa sig tillgång till kroppar om man tittar på hur en del av människohandeln går till.

Och dåliga arbetsvillkor eller arbete under slaveriliknande förhållanden ska i vår bransch och i Sverige, och enligt samma människor, inte bekämpas med bättre arbetsvillkor eller att man stärker oss som arbetar med sex (empowerment). Traditionella metoder som man använder inom alla andra branscher. Nej i Sverige säger många politiker och feminister stolt att vi kriminaliserar hela branschen istället så att efterfrågan på tjänsterna minskar. Men det är en utopi att tro att man kan lagstifta bort människors behov av sex, närhet och intimitet eller tro att vi kan skapa en perfekt värld där alla människors behov av detta tillfredsställs inom fina, jämställda förhållanden. Det finns dessutom ingen efterfrågan på tjänster där män har behov av eller vill våldta kvinnor. Varför tror man att det finns?

För mig är det kontrafeministiskt att lägga ansvaret på män för vad självständiga kvinnors beslutar sig för att göra.

idio9.jpgDet är för mig att i princip omyndigförklara kvinnor.

Vilken syn har ett samhälle på kvinnor när man i feminismens och jämställdhetens namn lägger ansvar på män för att jag som kvinna vill ha sex med dem?

Och varför ska män vara ansvariga för mina skäl till att jag vill ha sex med dem?

När jag var ung och ville vara fri och obunden så inledde jag ett fritt förhållande med en något äldre kille. För mig var han den perfekte älskaren, en älskogsmentor som var sexuellt erfaren och dessutom var han intressant att umgås med. Det var helt perfekt för mig i den perioden av mitt liv om man bortser från att en del i min omgivning fördömde förhållandet. En del tyckte naturligtvis att jag blev utnyttjad av honom och jag var därför tyst om vårt förhållande, det var bara de riktiga vännerna som kände till det. Jag ville inte få en stämpel i pannan som sa att jag var ytterligare en tjej som han hade dragit över eller att jag var en dum tjej som lät mig bli utnyttjad.

Att en kvinna bara vill ha sex med en man var lika kontroversiellt då som nu. Vi lever inte i ett samhälle där det är ok för en kvinna att vara lika kåt som en man. Kvinnor som är kåta är fortfarande än idag skambelagda. Om du som kvinna visar dig liderlig så riskerar du att kallas för hora och utsättas för horstigma, den sociala skam som kvinnors sexualitet är belagd med i vårt samhälle.

idio8.jpg Jag är rätt säker på att män och kvinnor i generella termer tänker lite olika om sex, vår sexualitet skiljer sig säkert åt också. Men hur är vår helt naturliga sexualitet i grunden och hur stor är påverkan av det sociala arvet, tiden och kulturen vi lever i?

Jag tror inte kvinnan i sin natur är mindre kåt eller tycker mindre om sex än vad män gör men jag tror att många kvinnor helt omedvetet förtrycker sin egen sexualitet pga. de normer som finns kring kvinnors sexualitet.

Forskarna och psykologerna Meston och Buss har funnit att män oftare har sex för den rent fysiska tillfredsställelsen medan kvinnors anledningar till varför de har sex har mer att göra med känslor. Kanske inte så konstigt att fler män än kvinnor köper sexuella tjänster. Samma forskare har också sett att de vanligaste anledningarna till att vi har sex är upphetsning, attraktion, välbehag, romantik, emotionell närhet, önskan om att tillfredsställa, kärlek, äventyr, ömhet, spänning och tillfälle. Jag själv älskar att vara lite äventyrlig sexuellt, göra spännande saker, se andra njuta och bli upphetsad. Allt detta är bland de vanligaste anledningar till att vi människor har sex och allt detta tillfredsställs hos mig i mitt jobb som eskort.

Fast det inte anses vara skadligt i sig att ha sex eller att tjäna pengar, så är det svårt för många att direkt förstå varför jag börja jobba som eskort och varför jag vill fortsätta att sälja sexuella tjänster. Men när jag väl får en chans att berätta varför jag började sälja sexuella tjänster och på vilket sätt jag gör det och om någon vågar och vill lyssna så är det ofta oförståelsen förvandlas till förståelse.

idio11.jpg För fyra – fem år sedan så sökte jag en ny seriös relation. Jag var ute på dater och tyvärr var det ofta så att de män jag träffade sökte inte efter en fast relation, de var bara ute efter sex. En del till och med inledde en relation med mig och låtsades att de var förälskade i mig fast de egentligen bara hade fått kåtslag och inget annat.

Att jag var något extra när det kom till älskog hade jag hört förut i mitt liv, sådana komplimanger är det lätt att ge, men nu sa många erfarna män till mig att jag var outstanding när det kom till älskogskonst.

Männen var ofta nyskilda och som kalvar ute på grönbete och många hade i flera år levt med en sexuell frustration. Så det var kanske inte så konstigt att de blev till sig när de träffa en kvinna som på ett naturligt sätt bejaka sin egen lust och sexualitet. Och inte ställde jag upp på att leka svårfångad och vänta med sex till tredje daten heller, hade jag lust så hade jag sex.

Men jag var inte ute efter att bara ha sex med en massa olika män, jag ville börja om på nytt efter ett längre samboförhållande med pappan till mina barn, jag ville hitta en ny man i mitt liv. Men i sökandet träffa jag alldeles för många män som sa och gjorde allt för att bara ha sex med mig, män som inte var beredda att ge allt det där andra som jag vill ha ut av en relation med en man. Till slut kom jag till en punkt där jag börja känna mig utnyttjad av män. Jag blev lurad och det var ett oärligt spel. Jag tänkte lite ilsket för mig själv… är det bara sex de vill ha så är det ok med mig, men då får de betala för det, för jag vet att jag är bra, mycket bra på den biten!

Samtidigt hamnade jag i en mycket svår ekonomisk situation.

idio12.jpgOm jag skulle fortsätta leva på samma sätt som jag alltid gjort var jag tvungen att få in extra pengar annars skulle jag behöva sänka både min egen och mina barns levnadsstandard till det minimala, till ett mycket knapert existensminimum.

Så bitarna föll på plats och jag fattade ett beslut om att börja sälja sexuella tjänster. Beslutet grunda sig på en kombination av att jag blev medveten om att jag hade en kompetens inom området, att det fanns en stor marknad för vad jag skulle kunna erbjuda samt att jag behövde pengar.

Men det var inget beslut jag fatta över en natt. Tanken malde ett bra tag i huvudet och det var många nätter jag sov på saken. Det som bar mig emot var att jag skulle behöva ljuga för min omgivning. Jag är en usel lögnare och sätter ärligheten högt. Där fanns också andra moraliska dilemman som jag var tvungen att reda ut för mig själv, var det t.ex. ok att ta emot kunder som är gifta, blev jag då delansvarig i otrohet? Kunde jag dölja att jag sålde sexuella tjänster för min omgivning?

Och hur skulle jag göra? För inte hade jag lust att bli en sån där hora som jag trodde att horor var… ja en sådan där kvinna som ganska så känslokallt särar på benen bara för pengarnas skull eller hon som överdrivet spelar kåt på låtsas och ser allmänt slampig ut. Jag trodde att sex mellan en vanlig kund och en vanlig sexsäljare var annorlunda än all annan sex, jag tänkte inte längre än vad näsan räcker, frågan är om jag tänkte överhuvudtaget eller en enda logisk tanke kring min egen föreställning kring hur prostitution var. Min föreställning av hur det hela vanligtvis gick till grundade sig på fördomar och myter. Det är idag lite pinsamt att erkänna vilken idiot jag var, men så tänkte jag för inte alls så länge sedan.

idio13.jpg Och jag är inte ensam om att tänka idiotiskt kring prostitution, de flesta människor har vanföreställningar om sexbranschen och tänker inte efter om det finns någon logik i hur de tänker eller vad konsekvenserna blir av deras sätt att tänka.

I debatten kan man t.ex. ibland läsa om hur vi stackars sexsäljare tvingas ha sex med äckliga och smutsiga gubbar. Men inom försäljning av sexuella tjänster så finns det inte någon sexsäljare som tvingas att ha sex med en person han/hon inte vill ha sex med eller att någon tvingas ha sex med någon på ett sätt som han/hon inte skulle vilja ha sex på.

Vem skulle tvinga sexsäljaren att agera mot sin egen vilja?

Varför skulle en sexsäljare till skillnad från andra människor göra vad som helst för pengar?

Och mina frågor tillbaks till människor som tror att prostitution går till på det där hemska sättet är alltid dessa: Om du själv skulle börja sälja sexuella tjänster skulle inte du då välja vilka kunder du skulle ta emot och sätta upp regler för vilken typ av sex som får lov att förekomma mellan dig och en kund och skulle du inte ha som krav att dina kunder var nyduschade? Skulle du inte själv bestämma under vilka villkor du skulle arbeta med att sälja sexuella tjänster?

Och om du någon gång skulle köpa en sexuell tjänst vad skulle då vara viktigt för dig? Och vad tror du är viktigt för de flesta människor, för helt vanliga människor om de skulle köpa en sexuell tjänst? För det är helt vanliga människor som köper våra tjänster.

idio14.jpg Jag tänkte efter och det är ganska naturligt att man gör så när man ska jobba med något som är så intimt som sex. Det lustiga och det idiotiska var att jag trodde att jag var unik i mitt sätt att jobba. Och jag trodde dessutom att om man skulle må bra av att sälja sexuella tjänster så skulle man jobba som jag gjorde, annars fanns det risk att man for illa av jobbet.

Som tur var så fick jag så småningom kontakt med andra som säljer sexuella tjänster, alla mina kära underbara kollegor, och jag insåg hur vanlig jag var som sexarbetare. Feminister som Petra Östergren och Louise Persson och sexarbetaraktivister som Lili Andersson och Pye Jakobsson fick mig att inse hur mycket fördomar jag själv hade och utvecklas som människa.

En efter en har alla mina fördomar plockats bort från mig och jag som trodde att jag var fördomsfri! Det är märkligt att frågor kring sexarbete kan få smarta, kloka och intelligenta människor att tänka så idiotiskt.

För visst var det idiotiskt av mig att tro att tjejerna som går på gatan känner sig som köttbitar på en marknad bara för att jag själv skulle känna det så.

idio15.jpgNär jag sa det till en kollega som arbetat mycket på gatan så tittade hon helt oförstående på mig och undra varför jag tänkte så, hon hade aldrig känt det på det viset. Hon berättade också för mig att det var lika viktigt för henne att etablera en personlig kontakt med kunder på gatan och kundens personlighet avgjorde om hon accepterade kunden eller inte.

Jag kände mig också ganska fånig när jag upptäckte att mitt sätt att jobba som eskort inte alls var unikt på något sätt, det var på det sättet de flesta sexsäljare i Sverige jobba på, det var standard att jobba som jag gjorde, vilket är fullkomligt logiskt och mycket naturligt om man bara tänker efter lite.

Men det finns också en mångfald inom sexbranschen, många olika typer av sexsäljare och olika typer av sexuella tjänster. En sexuell tjänst kan vara allt från ett snabbt handjobb bakom en bil till att man är en slags erotisk mentor som praktiskt hjälper en kund att förbättra och utveckla sitt erotiska liv. Beroende på var och vem det är som säljer den sexuella tjänsten kan vi som säljer sex tjäna allt från 500 kr i baksätet på en bil till 100 000 kr för en natt i en Sultans palats. En del sexsäljare arbetar med elegans och kärlek och andra med ett öga på klockan och det andra på pengarna de tjänar. Försäljning av sexuella tjänster är handlar dock i grunden om samma sak och är en kvalificerad tjänsteutövning som kräver en hel del av sexsäljaren oavsett hur eller var sexsäljaren arbetar med försäljningen av sexuella tjänster. Jag brukar säga att vi som säljer sexuella tjänster kan ha och har en slags professionell intimitet med våra kunder. Och kunderna ja, inte var de heller som jag föreställt mig att de skulle vara.

idio16.jpg Det visa sig t.ex. att mina kunder visar mig mycket mer respekt än männen jag brukade gå på vanliga dater med. En date med en kund är oftast trevligare än dater jag hade med män tidigare.

Det kanske beror på att spelet, sökandet efter kärleken, förväntningar och annat inte finns där, kvar blir ett ärligt och trevligt möte med en ny människa och njutningsfull sex.

Jag har dessutom upplevt det som att kunder till mig oftast har en bättre syn på kvinnor än vad män i allmänhet har. Detta kan i och för sig bero på att kunden absolut inte vill framställa sig själv som en man som vill utnyttja kvinnor.

Kunden gör allt för att visa att han inte är som den där fördomsfulla och hemska sexköparen alla tror att han är, den där mansgrisen som bara tänker på sig själv och som ser ner på kvinnor. Kunden måste också visa respekt för att få en tid. Jag känner ingen kollega som skulle ta emot en kund som visar minsta lilla kvinnoförakt eller respektlöshet.

Både män, kvinnor och par anlitar oss som säljer sexuella tjänster och vi som säljer sexuella tjänster är helt vanliga män, kvinnor, transsexuella och shemales. De undersökningar som gjorts om våra kunder visar att det är helt normala människor och man har inte kunnat peka ut att sexköp sker i en högre grad i någon speciell grupp av människor. De flesta kunder söker en helt vanlig mjuk och skön sexuell upplevelse, en del vill uppleva en kvalitativ erotisk stund, skälen till varför våra tjänster anlitas kan vara mycket olika. Sex mellan en kund och en sexsäljare skiljer sig inte så mycket från annan sex som sker mellan olika människor.

idio17.jpg Jag blir därför riktigt arg när prostitution beskrivs som att sexsäljare lånar ut sina könsorgan till män så att de kan onanera i dem. Kenneth Reinickes i Danmark brukar beskriva vårt yrke på detta sätt. På Köpenhamns kommuns konferens om prostitution höll han ett föredrag om mäns sexualitet och varför män går till sexsäljare. Och då hände något ovanligt, för dem som lyssnade på hans föredrag fick inte sitta ifred i sina tankar och tycka att sexköpare är hemska som utnyttjar stackars kvinnor. Mitt i föredraget så reagerade ett par sexsäljare som jobbar på gatan, de som beskrevs som könsorgan som män runkar av i sig i. De protesterade högljutt och skrek högt, rakt ut i salen, “NEJ det där stämmer inte” och “Du kränker oss!”.

Då vände sig flera av åhörarna i salen och tittade argt på sexsäljarna från gatan och hyschade irriterat till dem att vara tysta. Sexsäljarnas protester av hur de själva eller deras kunder beskrevs var inte av vikt, att de offentligt kränktes var inget man brydde sig om, dessutom så störde deras högljudda protester åhörarnas föreställning om prostitution och inte minst föreläsarens syn på det hela.

För inom detta ämne finns det många som vet mer om oss än vad vi själva vet, de vet hur vårt jobb är och hur våra kunder är. Detta är fullkomligt ologiskt men väldigt sant i debatten om prostitution och vanligt förekommande i en del forskning som har bedrivits om prostitution.

Det vi arbetar med och som vi tycker är något fint förvandlas av andra till något fult och hemskt. Ska det vara så svårt att förstå att vi inte lever i en perfekt värld och att alla människor har behov av sex, närhet och intimitet. Det är ingen rättighet att få dessa behov tillfredsställda men vi mår alla bättre om de blir det, sex är mycket hälsosamt.

idio18.jpg Och detta mänskliga behov kan inte alltid tillfredsställas inom gängse normer och inom traditionella relationer. Det är därför det finns ett behov av att köpa sexuella tjänster och många gånger är det egentligen lika mycket kramar och smek som efterfrågas av våra kunder.

Sensuell avslappningsmassage är mycket populärt hos alla eskorter jag känner. Och är det så svårt att förstå? Jag tycker själv att det bästa med att gå till frisören är den där sköna huvudmassagen frisörskan brukar ge mig + att jag älskar när någon pillar mig i håret. Jag sitter där och njuter i frisörstolen.

På samma sätt njuter många av mina kunder ofta mer och längre av att bli berörda, sedda, bekräftade, smekta och kliade på ryggen än vad de njuter av själva orgasmen eller av att ha sex med mig.

Vi som säljer sexuella tjänster är inga stereotyper, vi är alla olika och vi är människor. Vi arbetar med något som många människor betraktar som det finaste och skönaste som finns. Det är fint att vara nära en annan människa, att vara intim, ha sex och njuta tillsammans. Det är en fin egenskap att kunna ge detta fina till en annan människa som behöver det.

Isabella Lund

Dagbladet.no har publicerat ett annat kapitel från boken En hallik er ikke bare en hallikav forskaren Irina Polyakova. Här på bloggen kan du också läsa Pye Jakobssons kapitel “Jakten på en dröm samt mitt kapitel om horstigma Märkt med skam för livet

Referenser

idio19.jpgEriksson, Niklas & Knutagård, Hans (2005). sexmänsäljer.se/x – nöje blir funktion
Malmö: RFSL Rådgivningen Skåne

Josephsen, Abigai (2006). Hun skrev speciale på bordel. Universitetsavisen, 6 april

Laanemets, Leili (2007). Navet – Om kvinnor, prostitution, metadon- och Subutexbehandling
Malmö: Malmö högskola

McLean, Tamara (2007). Sex workers report high job satisfaction. Australian Associated Press, 1 mars

Meston, Cindy M & Buss, David M (2007). Why Humans Have Sex
Austin, USA: Department of Psychology, University of Texas at Austin

Mygind, Johanne (2007). Pigerne på lagnet. Weekendavisen, 26 januari

Nguyen, Linda (2007). Off-street sex workers less likely to face violence. Vancouver Sun, 17 juni

O’Doherty, Tamara (2007). Off-Street Commercial Sex: An exploratory study
Vancouver, Kanada: Simon Fraser University, School of Criminology

Olsson, Niclas (2007). När prostitutionen flyttade in i vardagsrummet
Malmö: Stadsdelsförvaltningen Centrum Prostitutionsenheten

Persson, Louise (2006). Sexköpslagen och media
Del 1. En analys av mediernas roll i befästandet av könsmaktsperspektivet
Del 2. En analys och sammanfattning av den mediala debatten kring prostitution under våren 2006

Queensland’s Female Sex Workers Generally Happy In Their Work (2007). Medical News Today, 1 mars

Östergren, Petra (2006). Porr, horor och feminister
Stockholm: Natur och Kultur

.

.
Andra bloggar om: , , , , , , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png