bekamp1.jpg… eller tänk om det fanns en politiker i riksdagen som värnade om vår demokrati och vår yttrandefrihet samt människors lika värde.

Vissa frågor är lätta att svara på medan andra är svåra. Frågan som den Liberala kvinnan Nina Larsson (fp) ställde till Beatrice Ask den 23/11 var nog lätt för vår justitieminister att svara på. De tycks vara överens, men en sak förvånar mig i svaret som Ask lämnar, hon skriver… ”Regeringen ser allvarligt på prostitution och handel med människor. Den brottslighet detta leder till ska bekämpas över hela landet” samt ”Därutöver pågår för närvarande ett arbete med att ta fram handlingsplaner för bekämpandet av människohandel och prostitution”.

Försäljning av sexuella tjänster är inte olagligt! Kan man då skriva handlingsplaer som ska bekämpa den här näringsverksamheten? Regeringsrätten och kammarrätten har slagit fast att vi bedriver en näringsverksamhet.

Tänk om våra politiker kunde ta till sig den kritik som riktas mot Sverige för den politik som förs i frågor kring prostitution. För 6 år sedan kritiserade FN organet CEDAW Sverige för den prostitutionspolicy som förs och uttryckte stor oro över vilka konsekvenser den svenska lagstiftningen hade medfört. I höst har Europarådet antagit en resolution om mänskliga fri och rättigheter för sexarbetare, en resolution som den Svenska regeringen säkerligen kommer ignorera.

I Sverige bekämpas vi och där tycks alla medel vara tillåtna, värst är det när den här bekämpningen görs med hyckleri och påståenden om att man skulle värna om de mest utsatta sexsäljarna. Men en del av det hyckleriet verkar nu försvinna.

bekamp2.jpgVår justitieminister Beatrice Ask (m) sa i en interpellationsdebatt i riksdagen den 23/10 att hon inte anser att vi ska få komma till tals i frågor som rör oss eller att man ska visa respekt för att vi har valt att arbeta med sex.

Detta uttalande är enormt kränkande för alla som arbetar med sex. SANS skickade därför för några veckor sedan, den 12/11, nedanstående brev till vår justitieminister Beatrice Ask (m).
Vi har inte fått något svar.

Tänk om man kunde få se en interpellation eller en skriftlig fråga från en politiker i riksdagen där man frågar om inte sexarbetare också är människor, om inte vi ska ha samma mänskliga fri- och rättigheter som alla andra. Tänk om någon politiker skulle våga säga att det är väl självklart att sexarbetare ska (liksom alla andra) få delta i demokratiska och politiska processer i frågor som rör oss, att det är självklart att man ska lyssna på vad vi själva säger.

Tänk om det fanns en politiker i riksdagen som värnade om vår demokrati och vår yttrandefrihet samt om människors lika värde.

Till justitieminister Beatrice Ask

För några veckor sedan kunde vi i riksdagens interpellationsdebatt om Europarådets resolution om prostitution (anförande 123), höra att det som var problematiskt och kontroversiellt för dig med resolutionen var rekommendationen att visa respekt för att vi som är sexarbetare har valt att arbeta med sex och att vi skall få komma till tals i frågor som rör oss. Det menade du var en en främmande syn och en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på
prostitution som du anser bör vara gällande.

Vi har svårt att förstå att du står för den underliggande synen på mänskliga rättigheter som detta anförande ger prov på. Att inte visa respekt för vuxna människors val i livet, att förneka oss möjligheten att själva få komma till tals i frågor som rör oss, rimmar väldigt illa med alla människors lika värde, konventionen om mänskliga rättigheter, med den demokrati vi förväntas leva i och den människosyn vi anser man skall ha.

Att förena mänskliga rättigheter med respekt för sexarbetare innebär inte att det inte går att arbeta mot de negativa aspekterna av sexarbete eller de som försöker utnyttja vår utsatta situation. Utan snarare är det av vikt för att öppna för en dialog med oss och därmed utöka er kunskap och insikter om hur sexbranschen fungerar.

Vi hoppas därför att det du gav uttryck för i interpellationsdebatten inte är den ståndpunkt som du vill förmedla. Är du verkligen inte beredd att lyssna på vad vi har att säga?

Vi kräver jämlikhet och mänskliga fri- och rättigheter, att Sverige följer Europarådets rekommendationer, att respekt visas för våra val och att vi ska få komma till tals i frågor som rör oss. Kan vi se fram emot detta?

Vänligen
Isabella Lund
SANS – sexsäljares och allierades nätverk i Sverige
www.sans.nu

.

.
Andra bloggar om: , , , ,, , , ,
.
Bloggtoppen.se ...badge_intressant.png